Siden redigeret den 11. december 2017

POLITIETS IDRÆTSFORENING - KØBENHAVN er, med sine flere end 3500 medlemmer, en af Danmarks største og mest alsidige idrætsforeninger.

Foreningen har gennem hele sin levetid forsøgt at forny sig og leve op til de idrætsaktiviteter, medlemmerne måtte ønske sig, og det har medført, at nogle idrætsaktiviteter har måtte lukkes ned, medens andre og nye er opstået. Alt sammen noget til gavn for foreningens mange medlemmer.

Foreningen har ca. 1200 medlemmer, der ikke er politifolk eller ansatte under Justitsministeriet, og er således en åben forening, hvor enhver i princippet kan blive medlem.

En stor del af de civile medlemmer er familiemedlemmer til foreningens mange politifolk, men foreningen lægger stor vægt på, at der optages medlemmer, der intet har med politiet at gøre, for at gøre opmærksom på, at politifolk er ganske almindelige mennesker.

Foreningen drives i det daglige af et forretningsudvalg bestående af 4 personer.
Forretningsudvalget har underudvalg, der bl.a. tager sig af økonomi, love, sponsorer, kontrakter, propaganda for foreningen, foreningens medlemsblad POLITI IDRÆT, startrettigheder, seminar, idrætsmærker, festudvalg m.v.

De pt. 15 forskellige idrætsgrene, i foreningen kaldet afdelinger, drives af egne valgte bestyrelser, med en afdelingsformand i spidsen
samt eventuelle underudvalg og trænere.

I PI-Københavns pt. 15 forskellige afdelinger findes tilbud om deltagelse i aktiv idræt.
Mange afdelinger præsenterer via deres egen hjemmeside de mange muligheder, som findes i PI-København.
Under menupunktet "afdelinger" er der mulighed for at kigge nærmere på de enkelte afdelingers tilbud.

Den samlede bestyrelse består af forretningsudvalg og afdelingsformænd.

Stationsrepræsentanterne sikrer, at alle tjenestesteder, der er startberettiget, får de nødvendige informationer, ligesom de sikrer tjenestestedernes deltagelse i de forskellige idrætsarrangementer, der afvikles under PI-København og Dansk Politiidrætsforbund.

Alle ledere i idrætsforeningen er frivillige ulønnede ledere.


 

Dansk Politiidrætsforbund

Politiets Idrætsforening - København er organiseret under Dansk Politiidrætsforbund.

Politiidræt
Foreningens medlemsblad udgives i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund og FL Reklame.
Bladet udkommer i ca. 10.500 eksemplarer 8 gange om året.

Materiale til bladet kan sendes med tjenestespost til redaktøren eller på mail:

politiidraet@gmail.com

Bladet kan læses online på www.politisport.dk ligesom man der kan finde deadlines for indlæg til bladet.