Hjemmetræning med pistol

Opdateret 2. august 2020

Tekst og foto af Hans Kristian Laubel, PI-København, Skytteafdelingen

Med et Nordisk Politimesterskab forhåbentligt senere i år og ingen mulighed for at træne her under corona “lock-down”, gik jeg ud og investerede i lidt skyde-legetøj.
Et Scatt Basic træningssystem, der består af en optisk sensor samt software, som man kan bruge i stedet for kedelig tørtræning på en hvid væg.

Alt, man skal gøre, er at fortælle softwaren, hvilken disciplin man ønsker at skyde, samt på hvilken afstand, man vil skyde. Softwaren laver derefter en skive, der er dimensioneret efter afstanden, som man så kan printe ud og sætte op på væggen.
Dvs. man kan skyde på f.eks. en 25m ringskive hjemme i stuen på 5 meter uden at skulle på skydebanen og bruge penge på ammunition. Sensoren kan selvfølgelig også bruges på skydebanen med ammunition.
Jeg bruger min luftpistol, men den kan selvfølgelig også bruges til alle andre pistoler, også tjenestepistolen.

Når sensoren er kalibreret, er det bare at gå i gang. Programmet viser dig din pendling på skiven i en farve, din pendling det sidste sekund inden skudafgivelsen i en anden farve samt eftersigtet i en tredje farve.
Der vises desuden tid på skudafgivelsen samt andre oplysninger, der kan bruges til analyse og fejlfinding.
Jeg fandt f.eks. ud af, at jeg skulle flytte min aftrækker og ændre fordelingen af aftrækkervægten mellem 1st stage og 2nd stage, da jeg kunne se at pistolen bevægede sig uforholdsmæssigt meget, lige så snart jeg påvirkede aftrækkeren.

Kan klart anbefales til den seriøse skytte, men helt sikkert også til foreningen.

Et par billeder af min opstilling hjemme i stuen. Strygebræt som bord, udprintet skive på væggen og min gamle lap top med software.
Betalte i øvrigt lige godt kr. 5.000,- for vidunderet.


 

Skytteafdelingens årsberetning for året 2019

Opdateret 5. februar 2020

Af Michael Randrup, formand

Det har været et stille år i PI-KBH. Bestyrelsen arbejder stadig med og finde de faste rutiner, der ligger i en bestyrelse og har fået fordelt arbejdsopgaverne godt mellem os.

Medlemstallet stiger måned for måned og er i skrivende stund på 530 medlemmer.

I 2019 har der været en stor tilgang af politiskoleelever og kadetter, men også en del civilt ansatte har fundet vej til klubben.

2019 var også året, hvor DGI’s skydeleder uddannelse trådte i kraft. Fra 1. juli blev det ”lovpligtig” for en skytte at have bestået DGI’s kursus for at må skyde alene.

Rigtig mange af PI-KBH’s medlemmer har bestået kurset, der er en teoriprøve med spørgsmål.
Alt materialet er tilgængeligt på nettet.

Skyder du udelukkende med PI om søndagen, er det ikke noget, du skal bekymre dig om, da alle banevagterne er uddannet. Men for en sikkerhedsskyld, så klik ind på DGI’s hjemmeside og gennemgå kurset, så kan du træne alene.

IPSC er fortsat et af klubbens hovedfokus. Flere af klubbens medlemmer har gennem året deltaget i stævner i både ind- og udland.  Vi vil rigtigt gerne have vores medlemmer ud og skyde IPSC.

Vi har i den forbindelse indkøbt en del nye våben, der alle er godkendt til IPSC. Der er også indkøbt hylstre og magasinholder og planen er, at der vil være 2 forskellige rigs/bælter, der kan lånes og medbringes til et evt. licens kursus eller stævne.

Som nævnt så har særligt Kim ryddet rigtig godt op i våbenskabet og kørt en del af de gamle klubvåben på auktion. Vi har derefter brugt pengene (og en smule mere) på indkøb af bl.a. en SIG Sauer P320 X-Five, Glock 17,  CZ Shadow 2 og vi har kig på et par stykker mere.

Vi har indkøbt nogle nye klubtrøjer – til de interesseret så koster trøjen 200,- og kan skaffes ved at tage kontakt til formanden.

Jeg håber også, at I alle nyder godt af vores nye hjemmeside, hvor der findes alt info til nye skytter sammen med skydetider og andet relevant info til medlemmerne. 
Afslutningsvis tak til bestyrelsen – bare tak


 

 

Fakta om skytteafdelingen

Opdateret 5. februar 2020

Skytteafdelingen blev stiftet i 1921.

Som medlemmer optages personer uden tilknytning til politiet kun efter en særlig vurdering og der optages ikke medlemmer under 18 år. 

Afdelingen deltager i turneringer under Dansk Skytte Union, DGI-Skydning (tidligere De Danske Skytteforeninger) samt Firma-Idrætten.

Sommertræning:

Københavns Skyttecenter, Kalvebod, Selinevej 5, 2300 Kbh.S 1. april - 30 september.

Der kan skydes med pistol/revolver i alle kalibre samt riffel på både 50m og 200m.

Vintertræning:

Cal .22, pistol og riffel, samt luftpistol: DGI byen ved Hovedbanegården, Tietgensgade 65.

Pistol yderligere på Københavns Skyttecenter, Kalvebod.

Er I medlemmer af PI-København kan I evt. melde Jer ind i Skytteafdelingen (kontingent på kr. 10,- pr. måned) og efterfølgende deltage i de almindelige skydninger og træningsdage på Kalvebod og i DGI-byen.

Se vores hjemmeside www.piskydning.dk for yderligere information herunder vagtskema for skydebanevagter – eller skriv til bestyrelsesmedlem Thomas Engel Christensen på TEC001@politi.dk .

 


 

Skytteafdelingens årsberetning for året 2018

Opdateret 26. februar 2019

Af Michael Randrup, formand


Tak for godt og produktivt år. 2018 har budt på mange gode elementer, der trækker spor ind i 2019.

Hvad er der sket

DPM på Kalvebod 
DPM er i 2018 afholdt på Kalvebod og dette havde ikke været muligt uden en kæmpe indsats fra Kim – Vi har som klub lært af dette og har noteret forbedringspunkterne i et tværfagligt samarbejde – så behøver jeg ikke sige mere om det.

IPSC – DM
PI-KBH stillede til start ved IPSC DM på Kalvebod i efteråret. En fantastisk weekend med sammenhold, hygge, god skydning og fantastiske baner – tak til CPS for et godt stævne og tak til deltagerne.

Vi starter PI-IPSC op i marts – VI har nu fået fast adgang til bane 14-16, hvor planen er, at vi træner ca. hver 3. uge – alle er velkomne, men træk og bevægelse er kun for IPSC licens.

Jeg håber endnu engang, at vi kan stille til start ved flere danske stævner i løbet af året.

PI Klubmesterskab
En fantastisk dag i oktober med kæmpe fremmøde, måske grundet udlovningen af en pistol, men derfor var det stadig dejligt og se, så mange medlemmer møde op til skydning, våbeneftersyn og hygge.

Vi trak lod om en pistol, hvilket Bjarke fra Odinsvej vandt – han har fået tilladelsen i hus og modtaget pistolen.

Jeg håber, at vi gentager succesen igen til oktober – med og uden pistol som præmie.

Nye tiltag
Vi har i bestyrelsen valgt og rydde op og sælge ud af en del af klubbens mange våben. Pengene fra salget bliver brugt til indkøb af nye våben – senest er indkøbt 2 x nye rifler til cal. 22 – ligesom vi regner med at kigge på indkøb af nye 9 mm pistoler bl.a. SIG 320, Glock Gen 5, HK SFP-9 osv. Forslag modtages gerne.

Ny hjemmeside varsler i baggrunden – glæd jer til det… 
Ny ændre lidt i strukturen – vi har afsat en smule midler til at belønne vores medlemmer, der yder en ekstra indsats.

Samtidige kan jeg kum opfordre til at nye vagter melder sig, da vi næsten har fyldte baner hver søndag og medlemmerne fortjener en banevagt til stede. Har man interesse i dette, kan man rette henvendelse til Kim eller jeg.

Skydeleder
Der blev i 2018 varslet et krav fra DGI om en skydelederuddannelse til alle skytter, der ønsker og lede en skydning eller skyde alene. Dette krav træder i kraft pr. 1.7.19 – jeg kan kun opfordre til og få taget testen på DGI’s hjemmeside – det tager 15 min. Og er et krav.

Ny trøje
Jeg havde håbet, at den nye klubtrøje var ankommet, men desværre. Der vil komme prøver på str., hvorefter vi laver en samlet bestilling. Der bliver mulighed for eget navn og evt. sponsor på trøjerne.
Priser og så videre tilgår, men PI giver tilskud, så prisen holdes nede. 

Afslutningsvis
Et kæmpe farvel til Frank, der ønsker og takke af efter mange år som næstformand. Du vil være savnet. Tak for mange gode år.
En kæmpe tak til Morten Juul, der er trådt i Franks sted som næstformand. Det glæder jeg mig til.
Farvel til Philip, der ønsker at træde ud for at tage hånd om sin nye familie – alt held og lykke til dig – vi ses på banen

Og kæmpe tak til resten af bestyrelsen – I er gode.


 

 

 

 

Skytteafdelingens årsberetning for året 2017

Opdateret 7. marts 2018

Af Kim Wallbridge, formand

DGI huset er mere eller mindre lukket ned, da interessen hos medlemmerne er væk – endvidere er det blevet en stor udfordring med parkering.

DGI’s exit åbnede gennem en kontakt hos Frank for adgangen til Amagerhallen, men grundet en udfordring med deres kuglefang, er det ikke en mulighed og skyde med Politi ammunition – vi arbejder på, at dette måske bliver en mulighed.

Der er stadig en håndfuld langdistance skytter med Preben i spidsen, der mødes.
Flere er velkomne.

DPM – 12.5 -2017 – Var PI en tur i Viborg, hvor vi høstede stort set alt metal – Stort tillykke særligt til Morten og Søren med de flotte resultater.

DPM bliver i år afholdt sammen med Dansk Militær Idræt, der har spurgt PI, om vi vil holde DPM sammen med deres jubilæum på Kalvebod. Mere om det senere på året.

PI’s klubmesterskaber blev gennemført en kølig oktober søndag med fint fremmøde og gode skydninger – jeg kan absolut kun opfordre til at møde op i 2018.

Generelt har vi i PI haft en stor medlemstilgang – 425 medlemmer med hovedparten på 9 mm skytterne. Vi har høstet godt af vores mange besøg på PSK, hvor interessen er stor. Reglerne for elever er stadig de samme med hensyn til tidligere skydeerfaring, men mange kommer med en skydebaggrund.

Den store medlemstilgang mærker vi også om søndagen, hvor der er fyldt både søndag og mandag. Det har ikke nogen betydning, hvad temperaturen siger. 

Alle banevagterne gør et stort og godt arbejde – tak for det. Vi har gennem året fået tilgang af flere nye og disse har allerede vist deres værd.

Nye tiltag
Vi har gennemført en række nye tiltag i PI. IPSC er blevet det helt nye med stor interesse – 14 mand gennemførte i november licens kurset, der giver adgang til at bl.a. trække fra hylster og deltage i matches.

Vi har endnu en gang fået et kursus i april, hvilket stille og roligt fylder op.

Vi håber på at gennemføre egen IPSC træning på sigt – gerne i år. Vi er i dialog med DSF om brug af bane 14-15, ligesom jeg selv skal på RO (dommer) kursus til april.
Spørgsmål eller andet omkring IPSC kan rettes til Cramer, Morten eller jeg.

Vi har gennemført 2 intern kurser i fundamental pistolskydning med fokus på tjenestepistol. Dette har været et ønske fra min side og med stor hjælp fra Thomas Engel er de første 2 kurser gennemført med overvældende interesse.
Vores håb er at gennemføre kursus ca. hver mdr.

Vi har endvidere et håb om, at vores indsats i PI kan ses på banerne i forbindelse med tjenesteskydningerne.

Afsluttende ord
Kæmpe tak til bestyrelsen – vi er blevet mange nye ansigter og friske kræfter.

Tak til vores nye kasserer, Søren, der ligesom mig er ny på en tung post – godt arbejde og kæmpe tak for alt, hvad du graver frem af gode ting og støttekroner til klubben.

Tak til Morten og Philip, der seriøst indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med Connys exit.
I løfter på hver jeres måde det fælles arbejde i klubben. Tak

Tak til Cramer for at have sat skub i IPSC – det har været længe undervejs, og jeg presser hele tiden på for mere, men tak for den foreløbige store indsats. 

I særdeleshed tak til ”de gamle” i bestyrelsen.

Frank tak for hjælpen som næstformand, og tak for de mange formands-relaterede svar på mine mange spørgsmål.

Henning – tak for at holde nogle af mine nye ideer nede på jorden, og tak for altid at være klar med referatpennen til møderne.

Preben – du er en stabil kraft i klubben, tak for dit arbejde med klubbens riffel-folk.

Kim – uden dig var der ingen PI, – du lægger et kæmpe stykke arbejde med alt fra bestilling og håndtering af ammunition over indkøb af nyt udstyr og afvikling af søndagsskydninger. Vi har sparret rigtig meget, og det skal du have tak for.  

Ellers har jeg bare og bede hvert enkelt medlem om at bakke op omkring klubbens arbejde – mød op til møderne og kom på banen, når vi har skydetid.


 

Skytteafdelingens årsberetning for året 2016

Fungerende formand, Frank Rosenstrøm aflægger beretning

Opdateret 2. februar 2017

Af Frank Rosenstrøm, fungerende formand.

Årsberetning af næstformanden i formandens fravær.

Situationen i Skytteafdelingen er p.t., at formanden i starten af september 2016 orienterede bestyrelsen om, at hun ikke længere kunne udføre opgaven som formand. Årsagen var stressbetonet, og det blev derfor besluttet at formanden meldte sig syg indtil ordinært medlemsmøde i 2017.
Formandens opgaver blev herefter varetaget af den øvrige bestyrelse. Dog fortsatte Conny med at underskrive SKV2, idet denne opgave kun kan laves af den valgte formand.

Det er med den beklagelige baggrund, at vi i dag ikke kan aflevere en formands beretning, men må nøjes med en kort beretning fra næstformanden.

2016 har været et travlt år for Skytteafdelingen. Vi har gennemført vintertræning i DGI-Byen på 15 m samt på 10 m.

I den forbindelse har vi haft tilgang af nogle civile medlemmer, som Conny har hjulpet gennem de obligatoriske begynderkurser. Vi har dog her haft et mindre hængeparti, hvor Preben har forsøgt at gennemføre kurser for dem, der manglede.
Igen har det været Tordenskjolds soldater der har trukket læsset. Tak til Erik, Preben, Flemming, Lars og Conny.

Set i lyset af vores nuværende situation har bestyrelsen besluttet i forhold til denne vintersæson, at vi har stoppet for optag af nye civile medlemmer, der ikke har skydermæssig erfaring, dvs. medlemmer der skal have begynderkursus.
Vi har pt. ikke kapacitet til at afholde dem.

Vi har i 2016 deltaget i DPM på 15 m. afholdt i Rander den 8. og 9. marts. Det var et fint stævne, hvor København vandt 8 guldmedaljer, 1 sølvmedalje samt 1 bronzemedalje. Resultater kan ses på: www.politisport.dk

DPM sommer afholdt vi selv på KFC den 21. og 22. juni 2016. Det blev et godt stævne, som hovedsageligt var planlagt af Conny, men med hjælp fra rigtigt mange, både medlemmer og civile.

Tak til alle, ingen nævnt ingen glemt. Det blev et stævne med stor præmiehøst af København. Resultater kan ses på www.piskydning.dk
Den 21-06-2016 blev der afholdt kammeratskabsaften i Krudthuset. Det var et hyggeligt arrangement med god mad og hygge.

Vi har også afholdt følgende klubmesterskaber i 2016:

•      15 m standardpistol, 15 m salonriffel, samt luftpistol og luftriffel. 

•      Langdistanceriffel på 200 m.

•      Udendørs mesterskab på falling target, grovpistol 25 m. standardpistol/sportspistol 25 m. og tjenestepistol DSF.

Der var som altid flotte præmier sponseret af ZigNaturTræning.

Der ud over har klubbens medlemmer deltaget i flere forskellige turneringer. Her kan nævnes: Politiskolematch, FSKBH mesterskabet i riffel samt KSC juleskydning, og der har sikker også været flere.

Sommertræning på KSC. Året har budt på meget stor aktivitet. Der har været kæmpe tilgang af nye medlemmer.
Dels på grund af optag på livvagtsoptag og AKS. Men også stor tilgang af nye skytter fra politiskolen, hvor især Kim Wallbridge har lavet et stort stykke hvervearbejde.

Dette har også lagt betydeligt pres på vores banevagter. De har efter bedste evne forsøgt at tilgodese både nye skytter, der mangler vejledning, skytter der gerne vil skyde specifikke skydninger med henblik på optag i AKS og livvagtsoptag samt skytter, der gerne vil træne de traditionelle skydninger.

En af udfordringerne er ønsket om at skyde på alternative skiver/mål, hvilket IKKE er muligt, idet vi er en civil forening, der skal benytte de godkendte skiver. Der arbejdes på en form for brugbar løsning på dette.
Stor tak til banevagter og andre, der yder en stor indsats på KSC.

På KSC er der også gennemført langdistanceskydning med riffel med Preben Jørgensen som tovholder. I den forbindelse, men også for alle medlemmer i øvrigt, arbejdes i øjeblikket på at leje et lokale i Krudthuset.
Vi er blevet lovet et, og der er økonomi til det. Dels har vi et sted at mødes og dels et sted til kontorhold.

Videre er IPSC ved at blive et større og større interesseområde for klubbens medlemmer. Der arbejdes på flere spændende tiltag.

Vi har i 2016 fået et meget stort antal nye medlemmer. Der er tilgang af nye medlemmer stort set dagligt.  Vi har pt. det største medlemstal, jeg kan huske.

Desværre mistede vi i 2016 et dygtigt medlem og god kammerat, da Dennis Dahm Pedersen tjenestegørende i AKS blev dræbt på MC. Æret være hans minde.

I 2017 ser vi frem mod et travlt år. Vi har DPM vinter, som vi afholder den 28. og 29. marts i Frihedens Idrætscenter. Der er p.t. meget få tilmeldinger, (3 stk. pr. 16-01-2017). I opfordres til at deltage og give beskeden videre til relevante medlemmer.

Klubbens hovedsponsor er stadig ZigNaturTræning ved Klaus Fristrup. Stor tak til dem.

En stor tak til alle der har deltaget, hjulpet med at dække vagter, og knoklet for klubben.

Der skal også lyde en stor tak til ”Store PI” især til Stine, der har været og er en uvurderlig hjælp i hverdagen.


 

 

Skytteafdelingens årsberetning for året 2015

Opdateret 3. februar 2016

Af: Conny Jensen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelings bestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Conny Jensen
Næstformand, Frank Rosenstrøm
Kasserer, Lars Toft Nielsen
Sekretær, Henning Kamp
Bestyrelsesmedlem, Kim Wallbridge
Bestyrelsesmedlem, Preben Jørgensen
Bestyrelsesmedlem, Brian Hynne

Medlemssekretær (tilknyttet, men uden for bestyrelsen): Heidi Overgaard Nielsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 2. marts, og der var (kun) fremmødt 13 medlemmer.
Det må vi se at gøre bedre næste gang, for det er jo her, medlemmerne kan gøre deres indflydelse gældende.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen: Lars Toft Nielsen (til kassererposten), og Brian Hynne (den tidligere kasserer) blev valgt ind som bestyrelsesmedlem. De øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsatte/blev genvalgt.
Afgået i løbet af 2014: Thomas Engel Christensen.

Medlemstilgang på godt og ondt samt aktiviteter generelt.
Skytteafdelingen har i år haft en meget stor tilgang af medlemmer, hvilket for størstedelen skyldes, at der (efter terroranslaget i februar) blev bevilget et større optag af livvagterne, og disse aspiranter har benyttet sig af muligheden for at træne skydning hos os før deres optagelsesprøve.

Naturligvis har vi også afgang af medlemmer, men alligevel er vores medlemstal steget fra 227 i 2014 til 267 i 2015 (optalt i november).
Denne tilgang af medlemmer er naturligvis glædelig, men det giver desværre kun aktivitet her og nu – og ikke på den lange bane, da disse medlemmer udelukkende ønsker en skydning med tjenestepistolen målrettet hen imod optagelsesprøven som livvagt.

Det er til dato ikke lykkedes at motivere nogen af dem til at dyrke skydning som en sport og f.eks. afprøve andre våben eller discipliner – og derfor ser vi dem heller ikke som deltagere ved klubmesterskab eller andre konkurrencer, herunder Politimesterskaberne.
Vi føler af og til i Skytteafdelingen, at vi bruger vores tid på af servicere noget skydning, som udelukkende er jobrelateret og ikke særlig relevant for skydning som sport.
Det er vel dybest set en embedsopgave og ikke en foreningsopgave?

Ammunition til tjenestepistol – og mangel på samme
Qua den netop omtalte store aktivitet med tjenestepistol er der blevet brugt rigtig meget af vores RPCH-godkendte ammunition til brug i tjenestepistolen.

Beholdningen blev indkøbt af DPIF hos RPCH for ca. 4 år siden, og Skytteafdelingen har løbende indkøbt hos DPIF og solgt videre til medlemmerne. Da vi allerede tidligt i efteråret kunne forudse, at vi ville løbe tør, bad vi DPIF om at indhente godkendelse hos RPCH til indkøb af mere ammunition, og jeg ved, at DPIFs Skydeudvalgsformand har rykket for et svar, men RPCH lader vente på sig.
Det har desværre den uheldige effekt, at vi her primo januar er ved at løbe helt tør for godkendt ammunition til tjenestepistol, og det kan meget nemt resultere i, at vi må indstille al skydning med tjenestepistol – (medmindre medlemmerne selv medbringer ammunition fra deres tjenestested, hvilket de færreste har mulighed for).

Reglerne for skydning med tjenestepistol i fritiden
Skydning med tjenestepistol i fritiden er godkendt af RPCH via DPIF og Firmasporten med to discipliner, hvori der afholdes konkurrencer ved Politimesterskabet, og al skydning med tjenestepistolen skal foregå som en træning af disse to godkendte skydninger, og må kun foregå i PI-regi, og kun med ammunition godkendt af RPCH.

Disse regler forsøger vi ihærdigt at informere alle vores medlemmer om, da det efter vores opfattelse så absolut er i egen interesse, at vi ikke benytter tjenestepistolerne til mere end, hvad vi har lov til – i fritiden forstås.

Andre muligheder
Men heldigvis findes der mange andre våben, hvoraf Skytteafdelingen har flere, man kan benytte, og grundelementerne i al skydning er heldigvis de samme og kan derfor let overføres fra et våben til et andet og fra en disciplin til de andre.

Til orientering er der Politimesterskab i København til sommer – den 21+22 juni – så kom i gang med at træne, for straks efter dette mesterskab udtages holdet, som skal til Nordisk Politi Mesterskaber i Tallin den 8.-11. september 2016, og det ville være en stor personlig glæde for mig at se nogle NPM-debuttanter fra PI - København på politilandsholdet.

Afholdte aktiviteter
I Skytteafdelingen startede 2015 med afholdelse af Politimesterskab i indendørs-disciplinerne. Pga. de store udgifter, der er forbundet med at holde stævne på DGI-byens skydebane, som jo er vores hjemmebane, valgte vi at afholde stævnet på Hvidovre Skyttekreds´ dejlige baner i Frihedens Idrætscenter. Her er der nemlig opsat elektroniske skiver, og det bevirker en hurtigere afvikling med betydelig færre hjælpere. Og alt forløb tilfredsstillende.

Vi var en del af et stort arrangement med håndbold og badminton, hvor PI-kontoret og FU var involveret, og der var arrangeret en kæmpefin kammeratskabsaften i Docken på Østerbro. Stor succes, som Skytteafdelingen ikke skal tage nogen ære af, da vi ikke bidrog med andet end deltagelse. Stor ros til dem som havde arrangeret.

Klubmesterskaber
Pistol
indendørs i marts og pistol udendørs i september. Desværre var der ikke vældig mange deltagere ved udendørsmesterskabet, men glædeligt var det til gengæld, at der var 17 deltagere ved indendørsmesterskabet, hvilket er flere end i mange år.

Vinderne indendørs var Lars Toft og Conny Jensen på hhv. luftpistol og standardpistol med en-håndsfatning, mens Preben Jørgensen vandt begge discipliner i klassen for to-håndsfatningen.

Udendørs var der flere discipliner og Søren V. Rasmussen vandt 3 klasser, John Cramer vandt 2 klasser, mens Lars Toft, Morten Juul og Flemming Harder vandt hver en klasse.
Alle vinderne fik fine præmier, som igen i år var sponseret af vores medlem Klaus Fristrup, der ejer fa. Zig Natur Træning.

Langdistanceriffel forlængede sæsonen med en måned og har i det hele taget haft fin tilgang i år – også af skytter, som IKKE er veteraner, hvilket er nyt – og glædeligt.
Vinder af klubmesterskabet, som blev afholdt i september, blev Lars Toft.

Salonriffel på 50 m har ikke været aktiv i år.

Våbeneftersyn
Eftersyn af medlemmernes våben blev gennemført i forbindelse med klubmesterskabet i september, og det er glædeligt, at flere og flere finder vej disse to dage. Men noget opsamling er der dog altid, og det har været lidt tungt i år.

Disse eftersyn er en ufravigelig betingelse for at beholde sin våbenpåtegning, og foreningen er pligtig at gennemføre den og anmelde uregelmæssigheder, da vi ellers mister vores SKV-godkendelse og retten til at give våbenpåtegning til vores medlemmer og anskaffe klubvåben.

Preben udførte igen i år dette vigtige hverv med kontrol af våben – hjulpet af Frank, og det skal i begge have stor tak for.

Sponsor
I løbet af forsommeren har Klaus Fristrup etableret sig med sit nye firma, der sælger våben og materiel til politi og militær i flere lande, og firmaet har fået navnet:  ZigNaturTræning og har sin base i Hillerød. Direktør i firmaet er Anders Graven.

Skytteafdelingen har også i år modtaget støtte fra Klaus Fristrup/ZigNaturTræning – både som et økonomisk tilskud og med præmie-genstande, der hovedsageligt var flotte rensesæt, som vinderne af klubmesterskabet blev rigtig glade for.
Skytteafdelingen er meget taknemmelige for denne støtte.

IPSC foredrag/event
For 3. år i træk afholdt Klaus Fristrup (den 18. marts) et foredrag om IPSC-skydning for vores medlemmer og andre ansatte i Københavns Politi – og ganske kvit og frit for os.

Et meget interessant foredrag, som lagde op til, at deltagerne efterfølgende kunne komme ud at prøve at skyde IPSC under ledelse af Mats Backström, der er IPSC-skytte i verdenseliten.

Interessen var fin, men desværre lykkedes det ikke at komme ud at gennemføre skydedelen, da det var helt umuligt at finde en dato, hvor alle kunne samles.
Dette skyldtes primært det forhøjede beredskab efter terroranslaget.

IPSC-skydning i PI-regi
Vores bestyrelsesmedlem Brian Hynne har i året løb arbejdet på en løsning omkring implementering af IPSC-skydning i vores afdeling, men vi er endnu ikke helt i mål, bl.a. fordi vi mangler en uddannet banekommandør (kaldet RangeOfficer) til at forestå og lede disse skydninger.

Banerne findes på Københavns Skytte Center, så vi må videre med dette arbejde, selv om det er lidt en niche, da kun ca. 30 af vores medlemmer har taget en såkaldt A-licens, hvilket kræves for at måtte skyde IPSC.
Skydning er generelt en dyr sport, men IPSC-skydning er i særdeleshed en meget kostbar sport, da det kræver særlige våben, mange patroner og banelejen er i sig selv ret høj, da der er meget udstyr på banen.
Vores løsning bliver formodentlig et samarbejde med en eller flere klubber, der allerede dyrker IPSC på KSC.

Skytteafdelingen er ikke en sæsonafdeling
Vi kører hele året med pistolskydning på KSC hver søndag formiddag, og om sommeren desuden et par timer hver mandag eftermiddag. Riffelskytterne skyder langdistance hver onsdag hele sommerhalvåret – ligeledes på KSC. Om vinteren skyder vi i DGI-byen, med kaliber 22 pistol og riffel samt luftpistol.

Banevagter
Nogle af vores medlemmer har påtaget sig at være banevagt, og uden deres indsats kunne skydetræningen ikke gennemføres i den udstrækning, som det sker.

Der skal udlånes foreningsvåben, sælges ammunition og sørges for, at skiver og andet materiel er til stede, og skytterne kan af banevagten få hjælp og vejledning, så det hele foregår korrekt, og så de forhåbentlig bliver bedre til at ramme.

Vagterne tildeles kørepenge til dækning af udgifter, samt lidt ammunition til eget brug for ulejligheden, men de yder en stor og uundværlig indsats for foreningen.
For at påskønne dette arbejde samlede vi den 25. okt. så mange af banevagterne som muligt til en informativ og hyggelig skydedag, hvor der til slut blev afviklet en lille intern konkurrence på faldmål.

Det var en hyggelig dag, og vagterne fik tilsagn om et foreningsbetalt eksternt kursus i skydning med grovpistol. Desværre var der overtegnet på kurset, men det gentages i kommende forår, og så kommer de med.

Tak til alle vagter for jeres indsats i 2015, og det gælder både dem som passer riffelbanen, DGI-byen og pistolbanerne på KSC.

Deltagelse i konkurrencer

Politimesterskab i indendørsdisciplinerne afholdt vi som tidligere omtalt selv, og her vandt Hans Kristian Laubel luftpistol for herrer og Anne Seierø for damer, og sammen med Jørgen Arnth Nielsen vandt de guld på hold både i luftpistol og standardpistol. Jørgen Arnth fik desuden en sølvmedalje i standardpistol individuelt.

Politimesterskabet i udendørsdisciplinerne blev afholdt i dejlige Vingsted Skyttecenter, hvor vi også boede. Mesterskabet var oprindeligt planlagt til afholdelse i juni, men blev pga. for få tilmeldinger flyttet til første uge i oktober, men heldigvis var vejret mildt og godt.
Vi var mange deltagere af sted fra København i år – herunder også debuttanter, hvilket jo altid er en fornøjelse. Mange lavede nogle rigtig fine resultater, og især faldmåls-finalen var en fantastisk spændende, men vi havde også problemer, som var af teknisk karakter, idet grovpistol-klassen blev afviklet på elektronisk baner, hvor man ikke må benytte kappeklædt ammunition, og det blødnæsede ammunition går ikke godt i de pistoler, vi havde medbragt til denne disciplin.
Nå, men så havde vi da en undskyldning, selv om det var lidt frustrerende for især vores debuttanter, der jo egentligt ellers gjorde det godt.

I Tjenestepistol Faldmål vandt Jesper Sommer, og i Tjenestepistol præcision vandt Morten Juul, og holdet gik til Kbh. i begge discipliner. Ole Hardon vandt langdistanceriffel, og Bjørn Nielsen vandtbegge riffel-veteranklasser.
I forsøgsklassen langdistanceriffel liggende kæmpede to af vores debuttanter Henrik Jørgensen og Dennis Pedersen på krydstier-niveau om førstepladsen, men Henrik snuppede den. De to bliver interessante at følge fremover, for der er ”krudt” i dem. Søren Smidt Rasmussen måtte se sig slået i riffel halvmatch – af en ny kvindelig riffelskytte fra Kolding, surt for Søren, men dejligt for riffelskydningen med lidt tilgang.

Deltagelse i civile konkurrencer
En mindre skare af vores medlemmer deltager i forskellige civile stævner og tuneringer, bl.a. luftpistoltuneringen i Skytteunionsregi, hvor holdet er i 2. division, samt hjemmebanetuneringer under DGI og Firmasporten.

Den gamle venskabsturnering ”Politiskolematch” er vi også repræsenteret i. Turneringen hedder således, fordi den startede på politiskolen på Artillerivej i sin tid, så den har eksisteret i mange år.

Ved det civile DM i luftpistol genvandt tøseholdet holdmesterskabet og Anne Seierø vandt bronze individuelt, så nu venter der endnu en tur på Københavns Rådhus til festlig fejring af vinderne fra kommunens forskellige idrætsforeninger.

”Vor mand” i DPIF Skydeudvalg
Ved DPIF’s kongres i foråret havde vi – via FU – indstillet John Cramer til den ledige plads i Skydeudvalget, og han blev indvalgt uden modkandidat.

Det er rigtig dejligt, at John har påtaget dig dette job, og vi håber at opretholde en god kommunikation til fremme for skydesporten i politiregi. Johns hjerte banker for at påvirke politi-skydeidrætten i retning af mere moderne og politirelevante skydninger og konkurrencer. Det er nok et langt træk, men hvem ved…

Bestyrelsen:
De forskellige bestyrelsesmedlemmer arbejder godt og selvstændigt med hver deres område, og møderne er konstruktive.

Der er ofte mange bolde i luften og mange ting at tage vare på, så ind imellem er vi lidt forpustede, men de fleste har været med i flere år, så vi kender efterhånden årshjulet. Vores nye kasserer har fint fundet ind i systemet, men han er også en erfaren foreningsmand, så vi håber han bliver hængende herovre på ”Djævleøen” et godt stykke tid endnu.

Vores eget medlemskartotek føres af ad hoc medlemssekretær Heidi O. Nielsen, hvor det er i de bedste hænder.

Tak til alle bestyrelsesmedlemmer for jeres indsatsen for afdelingen og skyttesagen.

FU og Kontoret
Sluttelig skal lyde en stor tak til Stine på kontoret. Her kan man ALTID få hjælp til alting, og venlig imødekommenhed er hendes varemærke og tak til FU for godt samarbejde.

Tak til alle medlemmer for hver jeres bidrag – stort eller småt – for Skytteafdelingen.