Godtgørelse af udgifter til transport til Danske Politimesterskaber

Opdateret den 10. januar 2015

 

Afregningsregler for transport til Danske Politimesterskaber i 2015

 

Forretningsudvalget i PI-København har den 4. december 2014 besluttet følgende om tilskud til kørsel i egen bil.

·Der ydes tilskud til kørsel i egen bil med 2 kr. pr. kørt kilometer. Idrætskontoret afgør forud for hvert enkelt DPM, hvor mange km der skal regnes med, uanset kørslens omfang.

·Der skal transporteres 4 personer i hver bil for at kunne opnå tilskud på 2 krone pr. km. For hver person, der mangler i bilen fratrækkes 25 % af tilskuddet.

·Eventuelle broudgifter refunderes med maksimalt det beløb, som er broprisen for en alm. personbil. Der skal transporteres 4 personer i hver bil for at kunne opnå fuldt tilskud til broprisen.
For hver person, der mangler i bilen fratrækkes 25 % af tilskuddet.

·Bilens ejer får refunderet udgiften, når idrætskontoret har modtaget underskrevet ansøgning på en særlig blanket, som udleveres af kontoret forud for kørslen efter en anmodning herom.

Idrætskontoret kan med forretningsudvalgets accept disponere anderledes i særlige tilfælde .

På forretningsudvalgets vegne
Kristian Kjær Jensen
hovedkasserer