Referat fra Generalforsamling - 2016

Gunnar Nørager, formand for PI-København blev genvalgt for en ny 2-årig periode

Opdateret 21. januar 2017

Tekst: Jesper Larsen, FU-medlem

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00,
Simgolf, Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, København NV

Dagsorden, jf. specificeret, jf. PI Københavns love § 12 stk. 2:

1: Valg af dirigent.
Allan Valkki blev foreslået og valgt.

2: Valg af stemmeudvalg.
Valgt blev Emil Furbo, Peder Ladefoged og Jesper Bangsgaard.

3: Formandens beretning.
Formandens beretning godkendt.

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kristian Kjær Jensen fremlagde regnskabet og gennemgik samtlige punkter.
Regnskabet godkendt.
Reservekapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.
Særlige kapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.

I forbindelse med gennemgang af reservekapital og særlig kapital opstod en debat om hvorvidt, man skulle foretage en investering af de ca. kr. 1,4 mill. – eller forsøge via forhandling med en bank at få en større renteindtægt.
Der var delte meninger, men primært var der modstand mod investering.
Emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Budget 2016 forelagt.

5: Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år.
Kassereren foreslog en kontingentstigning på 10 kr. pr. måned gældende fra den 1. juli 2016.
Årsagen til stigningen var, at PI – København pr. 1. december 2015 skulle betale halvdelen af den kontoransattes løn.
Forslaget var godkendt af FU samt bestyrelsen.
Stigningen godkendt.

6: Behandling af indkomne forslag.
Et enigt FU foreslog en ændring af vedtægternes § 7.7.1, da længden på uddannelsen var blevet ændret fra 3 år til 2 år.
Der blev i den forbindelse diskuteret, om reglerne vedr. kontingentfri kun skulle gælde for ansatte i politiet, eller om man skulle inddrage civile under SU.

Forslaget omhandlende udelukkende politiskoleelever blev godkendt.
Emnet vedr. de civile bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

7: Valg, følgende er på valg:
Formand Gunnar Nørager blev genvalgt for 2 år.
FU – medlem Jesper Larsen blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollant Anders Norup blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollantsuppleant Michael Blom ønskede ikke genvalg. Valgt blev Maria Lundgaard.

8: Uddeling af æresbevisninger
PI-Kbh.s Jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen
PI-Kbh.s Ærespokal – Daniel Fynsk, bordtennis.
PI-Kbh.s Holdpokal – Judoafdelingen
Æresnål i sølv  – Oliver Nelmark, Judoafdelingen
Frederik Jørgensen, Judoafdelingen hædret for store idrætslige præstationer i 2015
Preben Dalsgaard Hansen, Cykelafdelingen ligeledes hædret for årets præstationer.

9: Eventuelt.
Peter Schmidt
fra Gymnastikafdelingen oplyste, at man afholder den årlige fantastiske gymnastikopvisning, lørdag den 16. april kl. 13 - 16 i DGI-byen – gratis adgang.

Formanden for Skytteafdelingen Conny Jensen
takkede Christine Bertelsen, Idrætskontoret for hjælpen i forbindelse med det store administrative arbejde i forbindelse med kravet om særlige medlemskort.

Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.
Formanden lukkede generalforsamlingen og takkede de mange fremmødte, ca. 65 medlemmer.


 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling - 2015

Opdateret 20. marts 2015

Torsdag den 12. marts 2015 afholdt PI – København den årlige generalforsamling i Færdselssektionen i Valby.

Ca. 70 medlemmer havde fundet vejen til Valby. Formanden Gunnar Nørager bød velkommen.  Allan Valkki blev valgt til dirigent.

Næstformand, Frank Lund Nielsen ønskede ikke genvalg. Et enigt Forretningsudvalg foreslog Nikolaj Kjærsgaard, der blev valgt.
Kasserer, Kristian Kjær Jensen blev genvalgt.

Under middagen blev der overrakt pokaler og guld- og sølvnåle, m.m.

Frederik Thordal Jørgensen opnåede i 2014 at blive dansk mester i sin vægtklasse samt i åben vægtklasse i judo. Derudover vandt han guld til Europa Cuppen i Finland, guld i Belgium Open, sølv til Malaga Open samt sølv til Europa Cup i Helsingborg.
Han fik tildelt Politidirektørens Ærespokal for bedste idrætspræstation.

Morten Bollesen, formand for Judoafdelingen modtog PI´s jubilæumsfad, mens Gymnastikafdelingens PI-X hold fik tildelt holdpokalen.

Elisabeth Haslund, bestyrelsesmedlem i Gymnastikafdelingen, modtog PI`s æresnål i sølv, medens Dan Berthelin, formand for Golfafdelingen, Jan Kofoed, formand for Orienteringsafdelingen, Lars Højberg, kasserer i Dykkerafdelingen, og Jens Ole Poulsen, medlem i Bordtennisafdelingen, modtog PI´s æresnål i guld.

Til sidst blev Anders Norup tildelt titlen ”æresmedlem” for sit store årelange engagement i PI – København både i Fodboldafdelingen, som tidligere ansat på Idrætskontoret, sin fortsatte store hjælp til PI – København og i Støtteforeningen – PI-Københavns Venner.

Stemningen var helt i top under den gode middag, og der blev debatteret livligt. – Igen en rigtig hyggelig aften.

Vi ses næste år.


 

Referat fra generalforsamling - 2014

Opdateret 6. april 2014

Tekst: Christine Bertelsen, PI-Københavns Idrætskontor

Den 27. marts 2014 blev PI – Københavns årlige generalforsamling afholdt i kantinen i Færdselsafdelingen i Valby.
Det var en fornøjelse at se, at næsten 80 medlemmer var mødt op.

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen,- en særlig velkommen til gæster – bl.a. formanden for Københavns Politiforening, Michael Bergmann Møller og formanden for Dansk Politiidrætsforbund, Mogens Lauridsen.

Allan Valkki blev valgt til dirigent, og han klarede den post så godt, at generalforsamlingen  kun varede ca. 1 time.

Formanden Gunnar Nørager blev genvalgt som formand, ligesom der var genvalg til forretningsudvalgsmedlem, Jesper Larsen.

Formanden for KP Michael Bergmann Møller takkede for invitationen og glædede sig til et godt samarbejde.

Under middagen blev der overrakt pokaler og sølvnåle, m.m.

Jakob Espelund Nielsen, der har vundet NPM i golf, fik ærespokalen, Judoafdelingen, der har vundet DM i hold, fik holdpokalen, mens Per Christensen fik tildelt jubilæumsfadet efter at have siddet på kassererposten i Badmintonafdelingen i 16 år.

 

Benjamin Troest og Frederik Tordal Jørgensen, judoafdelingen fik hver en sølvnål for at have vundet et individuelt dansk mesterskab, ligesom Per Christensen også fik en sølvnål.


Efter en god middag var der livlig debat på tværs af idrætsgrenene – en rigtig dejlig eftermiddag/aften.

Vi ses næste år.

Referat af generalforsamling - 2013

Opdateret den 27. marts 2013

PI – København afholdt generalforsamling den 14. marts 2013 i kantinen i Færdselshuset på Toftegårds Plads i Valby.

Formanden, Gunnar Nørager bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer – heriblandt gæster – bl.a. den nye politidirektør Thorkild Fogde, samt formanden for Københavns Politiforening Claus Oxfeldt.

Dirigenten Allan Valkki, Station City styrede forsamlingen uden problemer.

Der var genvalg til næstformand, Frank Lund Nielsen og FU-sekretær, Trine Mark.
Kristian Kjær Jensen blev valgt til ny kasserer.

Politidirektør, Thorkild Fogde, der til PI – Københavns store glæde havde sagt ja til at blive protektor for foreningen, gav bl.a. udtryk for, at han var stor tilhænger af sport/idræt, og han glædede sig allerede til DHL stafetten.
Han havde tidligere deltaget for Nordsjælland og havde i den forbindelse kigget misundelig på Københavns ”bod”, hvor der blev serveret grillpølser.

Han havde også deltaget i en såkaldt idrætsdag, hvor rigtig mange var mødt op, og et sådant initiativ var fantastisk.

Formanden for Københavns Politiforening, Claus Oxfeldt mente i sin tale bl.a., at Dansk Politi var blevet et fattigere politi, da man ændrede kundgørelsen vedr. tjenestefri til idræt. – Han var derfor imponeret over, at medlemstallet var steget til over 3.600.
Han var spændt på 2013 og glædede sig over, hvis et evt. kontorfællesskab på sigt kunne komme på tale.

Under middagen blev der overrakt diverse pokaler og nåle, m.m.
(Se under æresbevisninger)

Der var særlig 2, der gjorde sig bemærket, nemlig tidligere kasserer Kurt G. Rasmussen og sølvmedaljevinder i brydning Lasse Skifter.

Der blev overrakt pokal til Judoafdelingen, der vandt DM for hold, og sølv- og guldnåle til Mikael Bork, Jørgen Eriksen Hansen, Trine Mark og Jan Andersen.

Derudover blev følgende hyldet:

Kasper Robdrup, holdleder for Station Bellahøjs 7 mands-, 11 mands- og indendørsfodboldhold – rent bord i fodbold 2012.

Poul-Erik Sloth Andersen – formand for Bordtennisafdelingen i 25 år.

Lars Jakobsen – formand for Bowlingafdelingen i 25 år i træk.

Det var en fornøjelse at se så mange glade og positive medlemmer samlet.

Vi ses næste år.