Formandens beretning for idrætsåret 2018

Politidirektørforeningens pris ”ildsjæl” blev i 2018 tildelt Christine Bertelsen

Opdateret 16. marts 2019

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00
Færdselsafdelingens kantine, Toftegårds Plads, Valby

70 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød medlemmerne velkommen og takkede for det store fremmøde.

1.      Valg af dirigent. Allan Valkki valgt efter opfordring fra FU. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.      Valg af stemmeudvalg. Peter Butler, Bjørn Bæk Nielsen og Henrik Borris Jensen.

3.      Formandens beretning

For 99. gang afholdes generalforsamling i Politiets Idrætsforening, København. Tænkte forleden på, hvordan sådan noget forløb for mange år siden. Derfor er jeg begyndt at studere de 2 jubilæumsskrifter, som findes i idrætsforeningen, hvoraf den sidste er udgivet i 1995. Vi sigter på at udgive et jubilæumsskrift i anledning af 100 års fødselsdag til næste år.
Det bliver et stort arbejde, og sidder der et par stykker i forsamlingen, eller kender man nogen, som vil stå for jubilæumsskriftet anno 2020, er man meget velkommen til at tale med mig om det efter generalforsamlingen.

Kan allerede nu løfte sløret for, at afdelingerne får en arbejdsopgave.

Tak til jer for jeres deltagelse her i dag. Håber vi får en god aften.

Helt overordnet har 2018 været et godt og positivt år for idrætsforeningen. Medlemmerne har deltaget i mange idrætsaktiviteter, og vi favner både bredde og elite. Vi har kunnet holde aktivitet i 15 afdelinger samt mange medlemmer, som ikke direkte er tilknyttet en afdeling. Idrætsforeningen har et medlemstal på ca. 3700 personer.

Det er jeg faktisk meget stolt af, at vi kan præstere sådan et medlemstal, da konkurrencen er benhård, især er holdsport under pres og mange vælger i dag de mere egoistiske træningsmetoder. Det klinger ikke rigtig i forhold til foreningstanken.

Omkring årsberetninger for de 15 afdelinger vil jeg henvise til hjemmesiden, hvor alle beretninger er tilgængelige. Vores hjemmeside har adressen www.politiidraet.dk.  

3 ting som især fyldte på den administrative palet i 2018,

-       ½ dags ansættelse på idrætskontoret. 

-       økonomi

-       uforudset afgang på næstformandsposten

Efter mange år i dansk politi valgte Christine Bertelsen at gå på pension. Hun valgte heldigvis at sige ja til fortsat ansættelse på idrætskontoret og med PI-København som arbejdsgiver. Det er idrætsforeningen rigtig glade for, men det er klart, at vi skal se på, om ½ dags ansættelse er nok i forhold til at servicere godt 3700 medlemmer.

Det siger jo sig selv, at servicen bliver mindre, når ½ delen af tiden er skåret væk, og det tror jeg faktisk ikke er en holdbar løsning.

FU har besluttet at lade ordningen køre i et års tid og så foretage en vurdering af behov for yderligere kontordækning.

Ansættelsen på ½ tid går i tråd med punktet økonomi. Historisk blev løndelen delt 50/50 imellem idrætsforeningen og Københavns Politi, og ved ½ tids ansættelse på kontoret mistede vi ½ delen fra Københavns politi. Arbejdet pågår med at få lavet en økonomisk aftale med Københavns politi. 

Næstformandsposten blev kort før sidste års generalforsamling ledig, og vi kunne ikke nå at finde en kandidat inden generalforsamlingen. Foreningen fik mere eller mindre frie hænder til i ro og mag at finde en egnet kandidat, og det lykkedes i august måned. Claus Hansen har været tilknyttet FU siden efteråret og kan vælges som næstformand i dag.

Claus Hansen er et stort aktiv i sejlsportsafdelingen og forretningsudvalget. 

Persondataforordning -  GDPR
Emnet nåede til tider et ”hysterisk” niveau blandt nogle. Orienteringsmøder blev afholdt, og skriftligt materiale blev tilgængeligt med informationer til firmaer og forretnings- og foreningsdrivende.

Jeg er 100 % sikker på, at vi som forening lever op til de krav, som i princippet har været gældende i lang tid, men med lidt stramninger som trådte i kraft ultimo maj. Reglerne blev finpudset i et godt samarbejde med Jesper Bangsgaard i Dansk Politidræts Forbund.

Danske politi mesterskaber
I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund afholdt PI-KBH nedennævnte danske politimesterskaber i 2018,

-       Skydning den 24. og 25. august. I øvrigt første gang i samarbejde med Dansk Militær idrætsforbund.

Tak til skytteafdelingen og de frivillige for indsatsen under afviklingen.

-       Maraton d. 13. maj, DPM som et løb i løbet Copenhagen maraton.

-       ½ maraton d. 16. september, DPM som et løb i løbet Copenhagen half maraton

Tak til motionsafdelingen og de frivillige for alt det praktiske før, under og efter maraton og ½ maraton.

Jubilæumsarrangement.
Bowlingafdelingen fejrede jubilæumsstævne  den 29. marts. Foreningen har bestået i 35 år (stiftet 6.april 1983) Næsten uafbrudt med samme ”kaptajn” som formand, nemlig Lars Jacobsen.

Lidt fra udvalgte afdelinger i 2018

Judoafdelingen
Føler at judoafdelingen skal nævnes, da de atter har præsteret på meget højt niveau.

Afdelingen flyttede i 2018 træningsadresse og forlod politiskolen efter mange år.
Er flyttet til lejede faciliteter og måtte have en økonomisk indsprøjtning fra foreningen til indkøb af måtter på det nye træningssted. De gæve judokæmper tilkæmper sig til mange medaljer og mesterskaber, og det er vi meget stolte af. 

Motionsafdelingen
Møderække afholdt, da vi fornemmede en nedgang i tilmeldte til løb på politiskolen og revidering af hvilke løb, som tilbydes medlemmerne. Forslag modtaget fra motionsafdelingen, og det ser rigtig spændende ud med mange nye tiltag og forslag.

Der er i hvert fald tilbud for enhver smag. Rigtig godt at der er vilje til at tilpasse afdelingen i forhold til efterspørgslen. Vi håber på et boost for medlemmerne.

Gymnastikafdelingen 
DGI-Byen var rammen om opvisning d. 7. april, som en flot afrunding på sæsonen. Der er meget aktivitet i afdelingen og for flere aldersklasser og niveauer. Igen leverede PI-gymnastik instruktører og gymnaster til Verdensholdets turné rundt i hele verden. Det er meget imponerende.

Gymnastikafdeling har eksisteret siden 1920, hvilket betyder, at der også her er 100 års fødselsdag om et år. Det glæder vi os til at fejre. 

Fodboldafdelingen
Sportsligt er afdelingen tilbage mod tidligere tiders styrke. Det lykkedes at rykke i Københavnsserien for både herrer og damer. Det er mange år siden, at vi sidst har været i den række.  Også oprykninger for øvrige hold. Meget flot af folkene i og omkring afdelingen.

DHL – stafet
Traditionelt et arrangement som kræver en ret stor indsats af idrætsforeningen. Vi er så heldige at have en fantastisk stab af hjælpere omkring hele arrangementet, og i spidsen af det er Christine Bertelsen, som igen var en afgørende faktor for, at logistikken og planlægningen forløb rigtig godt.

Vi konstaterede desværre en del afbud fra tilmeldte, og det er ikke godt, men vi håber, at det var en enlig svale, og at tilmeldte benytter sig af de gode tilbud, som vi tilbyder.
Undskyldningerne er mange, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget konstruktivt. Opfordringen herfra er ret klar – sørg nu for at prioritere det, som nogen har lagt rigtig mange kræfter i at forberede, og så skal vi selvfølgelig også gøre opmærksom på det sociale islæt, som ligger lige foran os, når vi er rigtig mange mennesker samlet. I hvert fald stor ros til de, som mødte op og gennemførte stafetløbet.

Forsikringsselskabet Popermo var tilstede i teltet, hvilket de var rigtig glade for at kunne møde medlemmer og evt. nye medlemmer under lidt anderledes forhold.

Politiskolen, Brøndby
Idrætsforeningen er tilstede ved alle hvervemøder i forbindelse med ansættelse af nye kolleger på skolen i Brøndby.

Dansk Politiidrætsforbund inviterede andre sjællandske politiidrætsforeninger til at deltage på disse hvervemøder, og mener kun, at det er Nordsjælland, der har gjort brug af tilbuddet.

PI-KBH hverver stadig mange nye medlemmer ved disse besøg.
Vi håber fortsat, at repræsentanter fra afdelingerne bakker op og deltager i hvervemøderne.

I oktober åbnede politiskolen i Fredericia, og de nyansatte her får vi jo i sagens natur ikke fat i. Om det har nogen afsmittende effekt på medlemstallet og aktivitetsniveau får vi kendskab til på sigt. Medlemskab for nyansatte politifolk er gratis, så længe de er under uddannelse, og pt. er de under uddannelse i 2 år og 4 måneder. Ved fastansættelse fastholder vi faktisk en stor del som medlemmer og nu som betalende.

Dansk Politi Idrætsforbund – DPIF
PI-København deltog i de 2 årlige hovedbestyrelsesmøder.

Der har været snak om møder de 2 forretningsudvalg imellem, udover HB-møderne, men det er blevet ved snakken.

Der blev afholdt fælles julefrokost.

PI-København har gjort opmærksom på, om afviklingen af HB-møder kunne struktureres på en anderledes måde og kommet med forslag til, hvordan det kunne forløbe. Det kigger DPIF på.

PI-København repræsenterede DPIF i forbindelse med afvikling af de europæiske politimesterskaber i maraton, der blev afholdt i Dublin, Irland i efteråret.

Støtteforeningen
Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet, og PI-København gør et stort nummer ud af at råde vore medlemmer til at søge om støtte hos støtteforeningen. Tak for at I yder den store økonomiske støtte til de mange ansøgere.

Og til forsamlingen vil jeg blot minde om, at hvis der sidder en enkelt eller to, eller kender man én, som ikke er medlem, ja så er det da på høje tid at få sig indmeldt i støtteforeningen.

Der er jo store chancer for gevinst i de månedlige lodtrækninger og endnu større chance for gevinst til det årlige bankospil.

Tak for det gode og tætte samarbejde, som vi i begge foreninger nyder godt af.

Fællesarrangementer 
Sommerevent og julefrokost på tværs af idrætsforeningens afdelinger og medlemmer. Et fænomen som vi har kendt til i ca. 5 år med lidt bump på vejen og enkelte aflysninger.

Med et par fantastisk initiativrige personer i spidsen, ser det ud til, at de her årlige arrangementer/events er kommet for at blive.

Antallet af deltagere bliver ved med at stige, og der er rosende omtale af de 2 events, og ideen med at socialisere sig på tværs af afdelingerne i idrætsforeningen ser ud til at lykkes for os.

I 2019 er sommereventet planlagt til afholdelse lørdag d. 15. juni 2019 

Bestyrelsen
God opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne i de 3 årlige bestyrelsesmøder. Møderne har været effektive og givende og en flot indsats fra de, der møder op.

Men det knager altså lidt for enkelte afdelinger i forhold til fremmøde, og det er no go i min verden, når man er en brik i et fællesskab. Det må kunne lade sig gøre, at man sender en stand in, hvis man selv er forhindret.
Jeg tror, det handler lidt om planlægning, engagement og vilje. Det er et punkt, som meget gerne må sættes på dagsordenen i nogle af afdelingerne. 

Må så samtidig sige, at møderne altid er konstruktive og givende for idrætsforeningens udvikling, det er rigtig godt og tak for det.

Idrætsbladet
En gentagelse fra sidste beretning. Det er så flot med de mange artikler, som indleveres fra afdelinger og medlemmer, og vi har ingen problemer overhovedet med at overholde de forpligtigelser, vi har i forhold til Dansk Politi idrætsforbund mht. levering af artikler. Igen flot administreret af Christine Bertelsen.

Webmaster
Still going strong. I vanlig sikker stil styrer Mogens Voigts indsatsen med hjemmeside og facebook og sørger til stadighed for, at alle vore oplysninger er opdaterede. 
Mogens holder således også bestyrelsen opdateret med antal besøgende og klik på disse medier.

Så stor ros til dig Mogens og igen tak for indsatsen.

Københavns Politi
Københavns Politi har atter i 2018 bidraget med hjælp og støtte på flere områder. Det er idrætsforeningen meget taknemmelige for, da vi på denne måde også føler os værdsat af vores arbejdsgiver.

Forretningsudvalget og Idrætskontoret
PI-Kbh. har et meget stærkt og initiativrigt forretningsudvalg og idrætskontor. Jeg har valgt at nævne begge konstellationer i samme afsnit, da vi indgår i et meget tæt samarbejde i det daglige. Vi har gode og konstruktive drøftelser om alt muligt, men vi er også dygtige til at sortere i opgaverne, - alt sammen i den ånd, at vi til enhver tid vil gøre det så godt som overhovedet muligt for foreningens medlemmer.

Det synes jeg lykkes, og stor ros til FU og Stine for den store indsats.

For nogle år siden talte vi om, at vi anså det for vigtigt, at medlemmer af forretningsudvalget var ansat i politikredsen. Nogle vil måske mene, at det er snæversynet, men indtil det modsatte er bevist, tror jeg på, at lokalkendskab i forhold til arbejdsgiver og idrætsforening er den bedste løsning.

USPE medal of honor 
En fornem hæder blev tildelt til Finn Mortensen. PI-København fik heldigvis æren af at overrække æresbevisningen til Finn, der fik den overrakt til vores 99 års fødselsdag i starten af januar 2019. Ud fra de stillede kriterier for modtagelse af æresbevisningen lever Finn fuldt ud op til at modtage USPE´s medal of honor. Udover selve æresbevisningen modtog Finn et gavekort fra PI-København.

Politidirektørforeningens pris ”ildsjæl” 
Prisen blev introduceret via DPIF, og idrætsforeningerne kunne indstille. Prisen er indstiftet til ”ildsjæle” og en anerkendelse af et stort og uegennyttigt arbejde for idrætten i dansk politi.

Vi indstillede flere fra PI-København, heriblandt Christine Bertelsen, som blev tildelt prisen sammen med 2 andre fra øvrige politikredse. Tillykke til Christine.

Frivillighed
Uden frivillige hænder ingen idrætsforening. Så galt går det ikke, men vi kan udtrykke stor anerkendelse og respekt om den opbakning, som I frivillige yder.

Ligegyldig hvad vi finder på, så har vi i foreningen ingen problemer med at finde frivillige hænder, og det er det, som er fundamentet i hele foreningen.

Jeg vil bare sig tusind tak for indsatsen i 2018 og stolt konstatere, at vores fundament er stærkere end nogensinde.

Afslutning
På trods af min indledning med de 3 ting, som fyldte meget i 2018, vil jeg sige, at FU ser tilbage på et godt år med megen aktivitet og fokus på idrætten. Det er trods alt det, som det hele handler om, nemlig sportslig aktivitet og socialt samvær, og det vil vi fortsat have fuld fokus på fremadrettet.

Med disse ord vil jeg sige jer alle tak for jeres involvering i foreningen på alle niveauer. På trods af foreningens alder er vores vurdering, at vi hele tiden agerer i forhold til vore medlemmer og deres behov.

Men vi er altid modtagelige for gode ideer, så alle er hjertelig velkommen til at bidrage i en god sags tjeneste, nemlig idrætten i Politiets Idrætsforening, København.

Jan Kofoed kommenterede formandens beretning ad punktet Danske Politimesterskaber. Han gjorde opmærksom på, at Orienteringsafdelingen i 2018 havde arrangeret DPM i sprint og orientering sammen med Helsingør PI.

1.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt regnskab for særlig kapital og reservekapital til godkendelse. Regnskabet godkendt

Regnskabet vedlagt dette referat.

Budgettet for 2019 fremlagt.

2.      Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

3.      Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

4.      Valg.

Følgende er på valg:

Enigt FU foreslog Claus Hansen, der har fungeret som næstformand siden efteråret 2018, som ny næstformand. Valgt.

Kasserer Kristian Kjær Jensen villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollant Vilhelm Jensen villig til genvalg. Valgt.

5.      Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

Æresnålen i sølv tildelt Brian Lüthje, Sejlsports- og Kajakafdelingen, Søren Juul, Bordtennisafdelingen og Kim Bo Munthesen, Golfafdelingen.

Æresnålen i guld tildelt Morten Bollesen, Judoafdelingen.

Holdpokalen blev tildelt Judoafdelingen.

Svend Jespersen fik tildelt idrætsmærke nr. 60

6.      Eventuelt.

Mogens Voigts gjorde opmærksom på, at Årsberetningen 2018 – indeholdende alle afdelingers beretning, formandens beretning, vundne mesterskaber, m.m. – kan læses på hjemmesiden www.politiidraet.dk

Jesper Bangsgaard takkede for hjælpen til messeopsætning i Forum i oktober 2018 fra medlemmer i Judo-, Fodbold- og Golfafdelingen. Han opfordrede medlemmer til at tilmelde sig messeopsætning i Bellacenteret i marts 2019.

Gunnar Nørager takkede FU for godt samarbejde.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

Gunnar Nørager   Allan Valkki        Christine Bertelsen

    formand               dirigent                  referent

Formandens beretning for idrætsåret 2017

Opdateret 14. marts 2018

Den 23. marts 2017 afgik æresmedlem i PI-KBH og støtteforeningens formand Jørn Møller ved døden. PI-Kbh var repræsenteret ved bisættelsen d. 31. marts. Æret være Jørns minde.

Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for det store fremmøde til idrætsforeningens ordinære generalforsamling. Det vidner jo om at der er stor interesse for foreningen, og det er bare en kæmpe gave – tak for det og velkommen til alle.

Der er et par specielt indbudte og det er idrætsforeningens protektor politidirektør Anne Tønnes. Hun var tilmeldt, men i går indløb afbud fra hende begrundet i muligt kommende udfordringer i forhold til storkonflikt med strejker og lock - out. Vi havde glædet os til at hilse på.

Formand for Dansk Politi Idræts Forbund Knud Stadsgaard – tusind tak for din opbakning og velkommen til dig.

Beretningen er et tilbageblik og egentlig ikke noget vi kan ændre det helt store på, men på en generalforsamling som i dag medlemmernes mulighed for kommentere og måske skubbe lidt til forretningsudvalget.

De næste 16½ minut vil vise om vi i forretningsudvalget har gjort det godt nok eller vi skal spænde buen lidt mere fremadrettet. Det er jer kære medlemmer der bestemmer.

I lighed med tidligere år er beretningen inddelt i afsnit og der er ikke noget nyt under solen i år på den front – der er jo heller ikke en ny formand i spidsen, så det er der ingen grund til at ændre på.

Jeg kommer ind på de overordnede emner og begivenheder som har fyldt i 2017. For så vidt angår vore 15 afdelinger henviser jeg til deres beretninger som alle ligger tilgængelige på vores hjemmeside, www.politiidraet.dk.  Jeg vil dog knytte følgende kommentar til afdelingernes årsberetninger ”  Det er særdeles læsevenligt og er klart for læseren, at vi er en særdeles aktiv og mangfoldig idrætsforening”.

Vi var på den gode side af 3500 (ca. 3700) medlemmer af idrætsforeningen i 2017. Vi har en stort udbud af idrætsgrene og idrætsaktiviteter og i min verden har vi en rigtig god og sund forening. Det skal vi selvfølgelig værne om, men også være klar til at håndtere forandringer.

Af emner der er drøftet i 2017 kan nævnes:

-        Gebyrhelvede i Københavns kommune

-        Kontoransat på idrætskontoret

-        Enhedsrepræsentanter (stationsrep.) Startpakke, pligter og rettigheder

-        Afdelingsudvalgs sammensætning fordele/ulemper ved politi/ikke politi som formand/bestyrelsesmedlem.

-        Hvordan tilpasser vi idrætsforeningen?

-        Hvordan ser du fremtiden i din afdeling?

-        Fysisk uddannelse og vedligeholdelse (politiforbundet Danmark)

-        Lovændringer

-        Medlemsregistrering

-        Træning i tjenestetiden

-        Justering af lovene, de skal virke i forhold til virkeligheden.

-        Værdigrundlag, værdisæt, forventninger i forhold til PI-København. Etik moral, opførsel og forpligtelser.

Alt sammen overskrifter, som vi har taget hul på debatniveau og andre som er effektueret.

60 års medlemskab
Det er en præstation i sig selv at kunne skrive 60 års medlemskab af idrætsforeningen på sit CV. Det kan Keld Højgaard, som stadig er aktiv i badmintonafdelingen. Endnu flottere er det at badmintonafdelingen afholdt en seance for Keld en dag på badmintonbanerne. Jeg har hørt at det var en meget berørt Keld Højgaard der modtog hæderen. Flot arbejde af både Keld Højgaard og badmintonafdelingen.

Dansk politi idræts forbund - DPIF
Repræsenstantskabsmøde i Odense, hvor PI-Kbh. samtidig afholdt seminar og bestyrelsesmøde. Et par dage som vi mener er givet rigtig godt ud i forhold til hvad vi skal arbejde med i idrætsforeningen og er der noget der skal justeres.

På repræsentantskabsmødet modtog en af idrætsforeningens helt store aktiver Jan Kofoed Nielsen en DPIF sølvnål. Meget fortjent og jeg er sikker på at Jan blev glad for hæderen. Tillykke Jan.

Ved samme møde afgik Mogens Lauridsen og Gunnar Andersen, som henholdsvis formand og næstformand og vi sagde velkommen til ny formand Knud Stadsgaard og ny næstformand Jens Claumarch.

Ydermere havde PI-København stillet forslag om udvidelse af DPIF´s forretningsudvalg, hvilket der var opbakning til. I december måned kunne vi så endelig sige velkommen til Jesper Bangsgaard som fuldgyldig 4. medlem i DPIF´s forretningsudvalg. Tillykke med valget Jesper.

PI-København ser frem til godt og solidt samarbejde med DPIF og jeg kan oplyse at de to forreningsudvalg allerede har haft gode og konstruktive møder. Det tegner godt.

100 års fødselsdag.
Vi nærmer os med hastige skridt idrætsforeningens 100 års fødselsdag som falder 12. januar 2020. Idrætsmæssigt er vi så småt i gang begyndt at sondere terrænet for om vi kan afholde forskellige idrætsevents og Danske politi mesterskaber i den anledning. Vi har senest i 2017 draget positive erfaringer omkring afholdelse af et 4 x DPM. Noget i samme stil kunne vi godt tænke os i anledning af 100 året for foreningen. Og så skal vi selvfølgelig afholde en kæmpe fødselsdagsfest. Det hører I meget mere om de næste par år.

Danske politimesterskaber
Igen i 2017 arrangerede  PI-København sin del af de mange politimesterskaber der afholdes. I dagene 28 og 29. marts 2017 afholdt vi førnævnte 4 X DPM bestående af badminton, bordtennis håndbold og skydning med deltagelse af over 300 politifolk. Det var imponerende at være en del af, og selv om der var mange fine præstationer på banerne, så vil kammeratskabsaftenen stå rimelig stærkt i vores erindring. Det er simpelthen en fornøjelse at være vidne til det kammeratlige samvær, som udfolder sig sådan en aften -  ja det er alle pengene værd.

DPM i maraton, som en del af Copenhagen maraton d. 21. maj 2017.

7 mands- fodbold for kvinder og herrer afholdtes i Valby idrætspark d. 27. sept 2017.

DPM i bowling blev afholdt d. 18. maj.

Vi kan vist roligt sige at PI-København tager godt fra, når det drejer sig om afholdelse af DPMér. Godt gået og tak til alle involverede.

Ifm. afholdelsen af 4 x DPM nedsatte vi en ad-hoc gruppe med repræsentanter for de 4 idrætsgrene. Den gruppe lettede arbejdet med planlægning og gennemførelse af arrangementet og PI-København er medlemmerne i denne gruppe yderst taknemmelig for indsatsen.

Øvrige idrætsarrangementer
Idrætsforeningen i Lufthavnen eller på nudansk grænsepolitisektionen arrangerede for 10. år i træk de åbne lufthavnsmesterskaber i go-kart. Det blev afholdt d. 6. september 2017 på Roskilde go-cart center.

I vanlig stil et velgennemført arrangement med Henrik Wiberg i spidsen. Fantastisk arrangement og alle 126 kørere fik en kæmpeoplevelse krydret med en våd buksebag. Os der var med kan berette om mange sjove oplevelser. Jeg kan en om Jesper Larsen, men det var så underholdende at det må vente til middagen. Vi kørte i 3 timer og det øs sjask regnede under hele løbet.

Dette 10 arrangement blev samtidig et farvel til Henrik Wiberg som arrangør, men andre god kræfter har lovet at arrangementet videreføres og det er vi mange, som er rigtig glade for. Tak til Wiberg og hans team for det utrolig store arbejde, der er udført.

Efter at have ligget stille genoplivede vi indestævnet i fodbold, der afholdtes i Valbyhallerne. Godt og vel 20 hold fandt vej til Valby i marts måned. Senior og oldboys rækker blev gennemført, og det blev så stor en succes, at vi fortsætter med det i 2018.

Igennem året har vi afholdt og deltaget i rigtig mange idrætsarrangementer udover den daglige drift og aktiviteter der er i vore 15 afdelinger.

Disse idrætsarrangementer er blevet så glimrende beskrevet, både i idrætsbladet og på vores hjemmeside.

Jeg vil opfordre medlemmerne til fortsat at søge nye udfordringer.

Selvom det ikke lige er en idrætsgren vi har som hyldevare, bakker vi som forening op i så vid udstrækning som overhovedet muligt.  

Den internationale scene:
I 2017 fostrede PI-Gymnastik igen 2 instruktører til verdensholdet. Det er fantastisk arbejde i gymnastikafdelingen og vi er så stolte over at komme lidt med på verdenskortet.

Judoafdelingen bliver ved med at udklække kæmpere, der udmærker sig nationalt og internationalt og judoafdelingen er stadig med i kapløbet om at sende en kæmper til OL i 2020. Når det lykkes skal vi simpelthen finde ud af, hvordan vi kan få syet PI-København og vores logo på en gi. Kunne da være fantastisk i året for vores 100 års fødselsdag.

Politiskolen
Sammen med Dansk Politi idræts forbund er vi tilstede hver gang der starter nye elever. Fokus er det samme som tidligere år, nemlig hvervning af nye medlemmer til idrætsforeningen og reklamere for politiidrætten i sin helhed.

Christine Bertelsen og Mogens Voigts har kreeret fine og informative foldere som vi uddeler til alle.

Repræsentanter for vore 15 afdelinger er rigtig gode til at møde op og orientere dels om egen afdeling, men også om alle øvrige idrætstilbud.

Vi er meget taknemmelige for det store bidrag afdelingerne  yder her, og vi kan se det har en positiv effekt, når vi kigger på nye medlemskaber.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med DPIF og politiskolen i forhold til disse hvervekampagner. Det er jo vores eneste fødekæde når vil taler politier, så her er vi nærmest hysterisk interesserede i at bibeholde den gode kontakt.

Ny afdeling
Brasiliansk jiu-jitsu fandt vej ind i politiidrætten i 2017. Når man får en forklaring på, hvad er det for noget, får man ondt i krop og lemmer. Det virker halsbrækkende.

Når man så får lov til at sidde overfor et par af afdelingenens nye repræsentanter, og høre om træning, fairness mv., så falder man lidt til ro igen.

Et par særdeles sympatiske, velforberedte og initiativrige herrer, som tilsyneladende har lykkedes med en ny afdeling i PI-København. Der skal lyde en varm velkomst til udøverne af denne sportsgren. Tænker også at det er klogt at holde sig på god fod med demJ

PI´s venner – støtteforeningen 
Tak for det gode samarbejde i 2017. Der er en rigtig god kemi og tone imellem de 2 foreninger og jeg er meget imponeret over de økonomiske bidrag som uddeles til  vore medlemmer der ansøger om økonomisk støtte.

Jeg er sikker på at langt de fleste af jer fremmødte her på denne generalforsamling er medlem af PI´s venner. Hvis ikke er jeg sikker på at der efter generalforsamlingens afslutning kan tegnes medlemskaber. Vil egentlig også bede jer om at reklamere lidt for støtteforeningen. Medlemskabet giver mulighed for at vinde fine præmier hver måned, og det giver adgang til det årlige bankospil, hvor der er store vinderchancer til de meget meget flotte præmier. Tøv ikke med et medlemskab  - nå det var næsten en salgstale og har jo egentlig ikke noget med beretningen at gøre.

DHL – stafet.
Vel nok det største arrangement som vi arrangerer, når vi ser på deltagerantallet. I omegnen af 700 deltagere håndterede vi sidste år.

Selvfølgelig er de ydre rammer sat, men indholdet, det kan vi, og det er vi gode til. Deltagerne sørger for et par fornøjelige og hyggelige aftenen i Fælledparken.

Tak til alle jer, der giver et nap med omkring afviklingen. Også tak til Københavns politi for den gode støtte de her bidrager med.

Idrætsbladet:
Mange ved ikke, hvilket stort arbejde der ligger bag de mange artikler, der leveres til bladet. Jeg vil udtrykke stor ros til alle forfatterne af artiklerne, men størst ros skal alligevel gå til Christine Bertelsen, der i et væk sørger for at styre, hvem og hvornår der skal leveres artikler. Jeg ved at redaktøren Robert Hansen har udtalt, ”hvad skulle bladet have gjort, hvis vi ikke havde Stine”.

Fornøjelse at bemærke at vi i PI-København i hver udgivelse leverer mere end rigeligt, og derved lever op  til de kontraktlige forpligtelser der er i forhold til Dansk politi idræts forbund. En ikke helt ubetydelig økonomisk indsprøjtning får vi ud af at levere artikler til idrætsbladet – så det fortsætter vi med.

De sociale medier
Her kan vi ikke se et direkte økonomisk aspekt, men vi ved med stor sikkerhed at vi får vore budskaber ud til rigtig mange både via vores hjemmeside og i særdeleshed via facebook.

Idrætsforeningens webmaster Mogens Voigts arbejder til stadighed hårdt med hjemmeside og facebook og det er rigtig godt. Der hvor han især fortjener ros og anerkendelse, er at han holder tingene opdaterede, samtidig med at han er opsøgende i alle vore idrætsaktiviteter. Du er guld værd Mogens, tak for indsatsen.

Det grå guld
Grill team og alle andre, ung som gammel, som støtter op om politiidrætten omkring den praktiske del. I er uundværlige og vi er meget taknemmelige for den opbakning vi møder, når vi har behov for hjælp – Tak.

Idrætskontoret
Det er sagt før, men idrætsforeningens helt centrale omdrejningspunkt skal nævnes hvert år. Med årene bliver det vanskeligere at finde de rigtige tillægsord, fordi de er brugt flere gange, og det er heldigvis de gode af slagsen. 

Hvis vi bare tilnærmelsesvis kan holde det niveau som vi har -  ja så går det.

Jeg ved, at alle henvendelser til kontoret behandles topprofessionelt og med en service ud over det sædvanlige. Her er der ikke tale om discount – vi er på Irma niveau. Godt gået Stine og tak for endnu en rigtig flot indsats i det daglige.

Forretningsudvalget
2017 var året hvor Jesper Larsen meddelte, at han nu var i gang med det sidste år som medlem af forretningsudvalget. Dejligt at få orienteringen, så vi i ro og mag kunne finde en fuldgod erstatning som kan udfylde hullet efter dig.

Dig skal jeg nok komme tilbage til.

Vi har afholdt det antal møder, som lovene foreskriver. Vi har haft et godt samarbejde og mange gode drøftelser. Der er ikke altid enighed, men det ser jeg egentlig som en styrke. Der er en god energi i forretningsudvalget og det er mit håb, at det fortsætter med uformindsket styrke.  

Bestyrelsen
Stor indsats – det er det vi hører og bemærker fra afdelingerne. Fornøjelse med de 3 faste bestyrelsesmøder vi afholder. Helt overordnet er det positivt at høre om afdelingerne og især det store aktivitetsniveau, som I til stadighed afrapporterer til bestyrelsesmøderne. Godt fremmøde til de 3 årlige bestyrelsesmøder, med en smule forbedringspotentiale fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi håber at alle vil prioritere de 3 årlige møder i 2018.

Når enden er god
Afslutningsvis vil jeg sige at der er alt muligt grund til at se lyst på fremtiden. Jeg er pavestolt over at stå i spidsen for foreningen, især fordi der er så fantastisk stor energi blandt vore frivillige og udøvere. Selvom vi løbende har udfordringer, ja så ser vi på løsninger og arbejder ud fra devisen, at glasset er halvfyldt og ikke halvtomt.

Sidste år nævnte jeg, at vi glædede os til at stifte bekendtskab med vores nye politidirektør. Anne Tønnes takkede ja til at være foreningens protektor – det er vi glade for, og håber at hun vil leve op til ordets betydning.

Det var det som jeg valgte at bringe for 2017 - Tak fordi i ville høre på mig.


 80 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød medlemmerne velkommen, - særlig velkomst til formanden for DPIF Knud Stadsgaard - og han takkede for det store fremmøde.

1.     Valg af dirigent. Allan Valkki valgt efter opfordring fra FU. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.     Valg af stemmeudvalg. Helle Bengtsen, Peter Butler og Kjeld Thorbøll blev valgt.

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet godkendt Regnskabet vedlagt dette referat.

Budgettet for 2018 også fremlagt.

Reservekapitalfond gennemgået.

Særlig kapitalfond gennemgået.

5.     Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

6.     Behandling af indkomne forslag.

Forslag om ændring af § 17, stk. 2:

”Medlemmer af foreningen, - ansatte under Rigspolitichefen, pensionerede polititjenestemænd samt civile medlemmer – kan vælges som afdelingsformand. Såfremt formanden ikke er ansat under Rigspolitichefen, skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen sidder mindst én ansat under Rigspolitichefen eller en pensioneret polititjenestemand”.

Morten Bollesen, Judoafdelingen: Emnet drøftet meget i bestyrelsen, og konklusionen blev, at det var idrætten, der betød noget, og det har ingen betydning, om formanden er civil eller ansat.

Kurt Gullits spurgte, om der var en årsag til, at der ikke blot stod ”alle medlemmer”.

Kristian Kjær Jensen svarede, at det var det ikke, - man havde blot beholdt paragraffens gamle ordlyd.

7.     Valg.

Følgende er på valg:
Formanden – Gunnar Nørager - villig til valg. Ikke andre forslag. Genvalgt.

FU-medlem Jesper Larsen – ønskede ikke genvalg.

Gunnar Nørager var glad for, at Jesper Larsen i god tid meddelte, at han ikke ønskede genvalg, så FU og bestyrelsen kunne finde et nyt emne.

Enig FU og bestyrelse foreslog Ea Busch Nielsen. Ikke andre forslag. Valgt.

Næstformand Nikolaj Kjærsgaard har valgt at gå i utide af personlige årsager.

Gunnar Nørager gav udtryk for, at det var ærgerligt, at næstformanden havde valgt at stoppe. Jfr. vedtægterne kan bestyrelsen supplere FU med et medlem til næste generalforsamling. Da FU og bestyrelsen kun har haft en uges tid til at håndtere situationen, blev generalforsamlingen bedt om at give FU og bestyrelsen tid til at sondere terrænet og finde én, både FU og bestyrelsen kan samarbejde med. Generalforsamlingen godkendte anmodningen.

Regnskabskontrollant Anders Norup  villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollantsuppleant Maria Lundgaard villig til genvalg. Valgt.

8.     Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

Æresnålen i sølv tildelt Anders Bundgaard Olsen og Tommy Macias, Judoafdelingen.

Æresnålen i guld Henrik Wiberg og Gunnar Nørager.

PI-Kbh.s jubilæumsfad blev tildelt Brian Tommy Hansen, Judoafdelingen.

Holdpokalen blev tildelt Judoafdelingen.

Jesper Larsen og Morten Steen Rasmussen blev udnævnt som æresmedlemmer.

9.     Eventuelt.

Formanden for DPIF Knud Stadsgaard takkede for invitationen.

Af en ”98-årig dame” at være, holder PI – København sig godt – en dame, der er meget aktiv og gør sig godt. Som ny formand er det en fornøjelse at samarbejde med PI – København – det er en god sparringspartner. En tak til alle i FU samt kontoret. Det var naturligt, at det ekstra FU medlem i DPIF skulle findes i PI – København. Det gav god mening fremadrettet. En tak for Jesper Bangsgaard, der uden tvivl bliver valgt ved næste repræsentantskabsmøde.

PI – København er stærkt på vej mod de 100 år – og der vil blive holdt et større DPM – respekt for dette.

Idrætten vil falde fra hinanden, hvis det ikke var for ildsjælene, der kører det på et professionelt niveau – både det grå guld og de unge.

Idrætten har haft trange kår, men det vil ændre sig i fremtiden – der er lys for enden af tunnelen. PD-foreningen har spurgt DPIF, hvad de kan bidrage med. Der er talt om at honorere ildsjælene – indstifter påskønnelser i form af gavekort, så der kan komme mere fokus på politiidræt. Rigspolitichefen brænder for politiidrætten – har bl.a. været tilstede ved repræsentantskabsmøde samt DPM i cykling.

Idræt/motion har aldrig været vigtigere. Ser positiv på fremtiden – om end med små skridt. Endnu en gang tak for godt samarbejde.

Gunnar Nørager takkede Jesper Larsen for hans indsats i FU.

Kasserer i DPIF, Ole Kjær Jacobsen, takkede Jesper Larsen for godt samarbejde igennem årene – særlig i forbindelse med fodboldlandsholdene.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

Gunnar Nørager   Allan Valkki        Christine Bertelsen

    formand               dirigent                  referent

Formandens beretning for idrætsåret 2016 aflagt ved generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2017

Opdateret 18. marts 2017

Af Gunnar Nørager, formand

Indledningsvis vil jeg sige velkommen til alle fremmødte. Det er glædeligt, at så mange møder op.
Skal hilse fra næstformand Nikolaj Kjærsgaard, der måtte melde afbud med kort varsel pga. af hastende arbejdsopgave.
Ude godt, hjemme bedst.

Endnu et år er gået og efter et visit hos SIM-golf i Grøndalscenteret valgte vi i år at returnere til vante rammer her i Valby for afholdelse af generalforsamling i PI-København.

Jesper Larsen og jeg selv modtog genvalg for 2 år. Anders Norup modtog genvalg som regnskabskontrollant og Maria Lundgaard blev valgt ind som regnskabskontrollantsuppleant

Forslag om kontingentforhøjelse på 10 kr. pr. måned blev vedtaget.

Følgende modtog hædersbevisninger

PI-KBH jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen

PI-KBH Ærespokal – Daniel Fynsk, Bordtennis

PI-KBH Holdpokal – Judoafdelingen

Æresnål i sølv – Oliver Nelmark – Judoafdelingen

Store idrætslige præstationer, Frederik Jørgensen – judoafdelingen og Preben Dalsgaard Hansen – Cykelafdelingen.

Det er glædeligt at se vor mange medlemmer er fremmødt til en dag, hvor vi skal igennem formalia, som vore love beskriver, og ikke mindst uddeling af hædersbevisninger mv. under hyggelige former.
Men først lidt om, hvad vi gik og tumlede med i 2016.

Vi er en forening i fremgang, hvis vi måler på medlemmer. Vores medlemstal er steget med ca. 150 i 2016. PT er vi lige i underkanten af 3700 medlemmer.
Det siger mig, at vi er en forening, der har fuldstændig styr på udviklingen, og at vi har en forening som er særdeles attraktiv, og som vi er stolte over at være en del af.

I som frivillige i foreningen har store aktier i denne succes. Tak skal I have for indsatsen.  

Jeg vil starte med vores helt afgørende omdrejningspunkt i PI-KBH, nemlig

Idrætskontoret
Det bliver en gentagelse, uden at det skal opfattes negativt – tværtimod.

Det er helt afgørende for idrætsforeningens virke, at vi har så stærk og kompetent spydspids i egenskab af Christine Bertelsen, der tegner idrætsforeningen. Du er en fantastisk holdspiller i det daglige.
Stine har en stor berøringsflade og kigger langt ud i fremtiden. Det gør, at vi hele tiden er klar til de udfordringer og arbejdsopgaver, som der skal tages action på.

2016 var jo år 1 med den nye ordning for Stine i forhold til løndelen. PI-KBH er faktisk blevet arbejdsgiver med ½ ansat.
Vi kan ikke løbe fra alderen, hvilket betyder at vi her i 2017 skal i dialog med Københavns politis ledelse om fortsat drift af kontoret.   

Samtidig vil jeg takke Anders Norup. Selvom han ikke er ansat på kontoret, løste han et hav af opgaver for idrætsforeningen i fællesskab med Stine.

Andre foreninger kan med rette kigge misundeligt på os, når vi kan råde over sådanne 2 kapaciteter. Tak for samarbejdet – håber det fortsætter. 

Forretningsudvalget
Jesper Larsen, Kristian Kjær Jensen, Nikolaj Kjærsgaard og jeg tegnede PI-KBH i 2016 mht den daglige drift.
FU møder afholdes efter forskrifterne, men imellem møderne er der næsten dagligt dialog om dette og hint, enten pr. mail eller telefon.
Det er min klare opfattelse, at PI-KBH hele tiden er opdaterede om tingenes tilstand i hele foreningen.
Jeg vil gerne takke FU-medlemmerne for det store bidrag I endnu engang har ydet i 2016.

Vi er ikke altid enige om tingene, og ser tingene fra forskellig kant, men når vi melder noget ud, så er det som et samlet PI-KBH og sådan skal det være.
Medlemmerne kan glæde sig over et stærkt og særdeles aktivt forretningsudvalg.

Da jeg blev valgt som formand for foreningen, lagde jeg meget vægt på, at man som forretningsudvalgsmedlem ydede et stort stykke frivilligt arbejde. Det lever vi op til, og jeg er sikker på at det fortsætter.

Københavns politiforening.
Vi er fortsat meget tilfredse med at have muligheden for at have kontorfaciliteter sammen med KP.  Der er ikke et formaliseret samarbejde imellem PI-KBH og KP, og sådan skal det være, men det er mit indtryk at der tales om mangt og meget i det daglige, alt sammen til fordel for de mange medlemmer som er i de 2 foreninger.

Jeg er lidt i tvivl om det var med i sidste beretning, men vi skylder stor tak til næstformand og formand i KP for deres mellemkomst i forhold til ansættelsesforhold for vores kontoransatte.
Jeg kan ikke helt afvise, at vi vil gøre brug af deres spidskompetencer fremadrettet.
På vegne af hele idrætsforeningen vil jeg sige tusind tak for hjælpen.

Københavns Politi
PI-KBH havde igennem 2016 et fint samarbejde med ledelsen i Københavns politi. Mange ting er ændret sig i forhold til gammel tid, og ting som tidligere kunne lade sig gøre, lader sig ikke gøre mere.

Det må vi acceptere. Så vi må trække i nogle andre tråde, og det er lykkedes. Set hen over året har Københavns politi støttet os med mange ting, og det siger vi mange tak for.

Vi håber og tror, at Københavns politi ser os som en god og uundværlig samarbejdspartner, da vi har en meget stærk tro på, at al den idræt og motion vi er eksponenter for, kommer arbejdsgiver til gode i sidste ende.

Ærgerligt at vores politidirektør, som er foreningens protektor, i flere tilfælde meldte sent afbud til arrangementer han var indbudt til. I 2017 fortsætter vores samarbejde med en ny direktør.
Håber meget at han eller hun også har fokus på vigtigheden af de muligheder, der ligger i dels frivilligheden, men især idrætten.

Dansk Politi Idræts Forbund
I 2016 deltog PI-KBH i de 2 årlige hovedbestyrelsesmøder i regi af Dansk Politi Idræts Forbund.

Vigtigt at vi som den største forening involverer os i hovedorganisationen og er med til at påvirke, i hvilken retning politiidrætten skal.

Det er min vurdering, at PI-København er overordentlig fint med i forhold til arrangementer og deltagelse i idræt på landsplan, jeg vil næsten tillade mig at sige førende på feltet.

PI-København været konstruktive og kritiske i forhold til driften af DPIF, bl.a. påpegede vi det uhensigtsmæssige i en lang produktionstid af referater, det uheldige i skift af formand og næstformand på samme tid (2017), ligesom PI-KBH ikke altid har været enige i de beslutninger, der blev taget, men det er heldigvis demokratiets vilkår.

Et par forslag, bl.a. en om udvidelse af DPIF’s FU fremsat af PI-København blev vedtaget.

PI-København er repræsenteret i mange af DPIF’s sportslige udvalg, og det ser ud til at fortsætte efter repræsentantskabsmødet april 2017.
Tak for samarbejdet i 2016 til DPIF’s forretningsudvalg

Støtteforeningen – PI’s venner
Også i 2016 har vi haft et godt samarbejde med støtteforeningen.  PI-Kbh har en plads i støtteforeningens bestyrelse. Der er løbende en del medlemmer som søger støtte hos PI’s venner, og det er glædeligt, at støtteforeningen giver tilskud til de fleste af ansøgerne.

Vi glæder os over det gode og tætte samarbejde i dagligdagen, og jeg er sikker på, at det fortsætter med uformindsket styrke.

Hjemmesiden og facebook.
Vigtige elementer i vores dagligdag og et formidlingsværktøj, som vi benytter med succes.  Ham der er sat i spidsen for hjemmesiden gjorde og gør til stadighed et kæmpearbejde for, at der hele tiden sker opdateringer.

Tak til dig Mogens Voigts for den ihærdighed du lægger i dette arbejde.
Håber og tror vi kan regne med dig fremadrettet.

Ad hoc udvalg
Events – På et seminar i 2015 aftalte vi, at der skulle afholdes et vinterevent og et sommerevent. Af forskellige årsager så vi os nødsaget til at aflyse vinterarrangementet, og det tydede på at sommereventet skulle lide samme skæbne, men specielt Ea Busch Nielsen ville det anderledes.
Hun og andre ildsjæle fik med møje og besvær stablet en dag med aktiviteter på benene og afsluttede dagen med socialt samvær. Det endte med at blive en succes.
Håber, at vi på sigt kan sige at arrangementet bliver årligt tilbagevendende.

Julefrokost på tværs af afdelingerne. I november blev det gennemført med deltagelse af medlemmer fra Floorball, Badminton & Gymnastik. Deltog ikke selv, men har hørt at det var en succes.
Det er jeg sikker på, at vi fortsætter med og gerne med deltagelse af flere afdelinger.

Tak til initiativtagerne for planlægning og gennemførelse. Jeg vil opfordre øvrige afdelinger om at bakke op om disse fællesarrangementer.

Politi mesterskaber – Danske, Nordiske, og Europæiske
Medlemmerne i PI-København hjemførte i vanlig stil mange mesterskaber i 2016. Bliv endelig ved med det.

På arrangørsiden var vi også på et relativt højt niveau i 2016. Bl.a. var skytteafdelingen arrangør af et dansk mesterskab, hvor medlemmer af PI-KBH skød sig til flere medaljer.

Skytter deltog i NM i Tallin og det affødte også medaljer til medlemmer af PI-KBH.

Orienteringsafdelingen planlagde og afviklede et DPM med deltagelse af 110 deltagere. Det er flot.

NM i feltsport og orientering i Norge med 4 deltagere fra PI-København.
Europæiske mesterskaber har vi deltaget i,håndbold for herrer i Silkeborg,fodbold for kvinder i Tjekkiet ogbrydning i Slovakiet.

Hvis jeg har glemt nogle, er det ikke ond vilje, men blot manglende overblik.
Igen vil jeg henvise til hjemmesiden, hvis man ønsker yderligere detaljer.

Nye medlemmer PSK
Mange nye politifolk betræder skolen i Brøndby og vi er så heldige, at vi sammen med Dansk Politi Idræts Forbund fortsat har muligheden for at være tilstede og byde nye kolleger velkommen, selvfølgelig med den bagtanke at få dem som medlemmer i idrætsforeningen.

Godt og vel 200 nye medlemmer hvervede vi fra skolen i 2016, og det er helt sikkert et område som vi fortsat skal dyrke.
Et af vore forcer i den henseende er at vore afdelinger støtter op om vores hvervedag. Jeg skylder en stor tak til de afdelinger, som har været repræsenteret på skolen i 2016.
Håber meget, at vi kan fortsætte den linje.

I slutningen af 2016 inviterede DPIF øvrige sjællandske idrætsforeninger til hvervemøde på PSK.

Har hørt at der skal ligge en politiskole i Jylland. Hvor meget det påvirke os her i København ved jeg ikke, men inden vi ser slutningen på politiskolefarcen, kan det jo være, at bygningerne er fredede eller forfaldne, og så er udgangspunktet igen Brøndby.
Ingen ved det, men indtil videre fortsætter vi som om intet var ændret i forhold til hvervning af nye kolleger.

Afdelingerne
Det er ikke min stil at nævne nogle afdelinger frem for andre, men ingen regler uden undtagelse.

Judoafdelingen hjemførte atter medaljer i de civile danske mesterskaber, og vi er meget stolte over, den måde som politiidrætten bliver brandet af judoafdelingen.

Orienteringsafdelingens store satsning med afvikling af mesterskab på Bornholm med deltagelse af 110 udøvere af sporten aftvinger stor respekt.
Retfærdigvis skal siges, at Nordsjælland også havde en finger med i spillet i forhold til planlægning og afvikling.

2 af vore afdelinger har haft udfordringer i 2016 og for håndboldafdelingens vedkommende måtte den lukke og slukke efter flere års ihærdige forsøg på at fortsætte. Det lod sig ikke gøre.
Jeg vil gerne takke formanden Maria Lundgaard for den ihærdighed og stædighed, hun lagde i samle stumperne.

Fodboldafdelingens bestyrelse har i 2016 har nogle udfordringer med i hvilken retning de skulle. Det endte med, at nogle gik i utide, b.la. daværende formand Kenneth Toft Andersen. Roen er forhåbentlig genoprettet i afdelingen nu.
Der er i hvert fald sammensat en ny bestyrelse, og på den sportslige front er afdelingen stærkt på vej i den rigtige retning. Held og lykke med projektet.

Jeg vil rose de ihærdige folk i fodboldafdelingen for at søge råd og dåd hos forretningsudvalget. Jeg vil også rose FU, og specielt Kristian Kjær Jensen for håndteringen af de udfordringer som lå i fodboldafdelingen.
Vi aftalte med fodboldafdelingen, at vi i FU er med på sidelinjen omkring det organisatoriske fremadrettet.

På de 3 årlige bestyrelsesmøder får afdelingerne mulighed for at tale om deres virke. Det er mit indtryk, at det er nogle fantastiske velfungerende afdelinger, vi har i foreningen.
Der er meget aktivitet og medlemsfremgang mange steder. Det er særdeles glædeligt.

Helt overordnet skal der lyde en stor tak og ros for det kæmpearbejde I hver især yder.

Det er også mit indtryk, at afdelingerne løbende tilpasser medlemmers ønsker og behov, her tænker jeg bl.a, på sejlsportsafdelingen, der løbende har gode og nye tilbud til medlemmerne.  

Ellers vil jeg henvise til afdelingers egne beretninger som ligger tilgængelige på vores hjemmeside, www.politiidraet.dk

GEBYR Københavns kommune
Et emne vi hørte om i 2015 og skulle virke fra 2016. Gebyr for brug af træningslokaliteter beliggende i Københavns kommune.
Vi lavede nogle sporadiske udregninger på udgifter i forhold til det emne. Det trak lidt mørke skyer i forhold det økonomiske til enkelte af vore afdelinger.

Heldigvis blev denne opkrævning annulleret. Kender ikke helt årsagen til det, men indtil videre kan vi heldigvis se bort fra denne ekstra udgift. Måske var forslaget ikke helt tænkt igennem inde på kommunen.

Fodboldafdelingen var meget aktive i debatten omkring emnet, bl.a. i et indlæg i bladet Københavns fodbold af fodboldafdelingens daværende næstformand og nu nyvalgt formand.

Vi har ikke rigtig overblikket over, om gebyret er sløjfet helt eller det får come-back på et tidspunkt.

Europas største mandlige sportsnavn 2015 – 2016
Det er her tale om en dansk idrætsudøver, og har er medlem af PI-København.

Der er tale om bordtennisspilleren Daniel Fynsk, der vandt EM i single og bronze i holdturneringen i maj måned 2015.
På USPE’s kongres i Berlin blev der om Daniel Bjørneboe Fynsk bl.a. meget andet sagt følgende:
Han er en pryd for sin sport og med sit venlige og imødekommende væsen en god repræsentant ikke alene for sin sport, men også for de værdier politisporten gerne vil kendes for.
Kæmpe tillykke med den fine anerkendelse. Det kan vi da godt være stolte over i PI-København.

DHL
Vi er primus motor for planlægning og udførelse hen over 2 aftener. Vi var omkring 700 løbere og som noget nyt ”walkere”, og det er rekorddeltagelse.
Vi håber, at det fortsætter med uformindsket styrke i 2017.

Som noget nyt forsøgte vi os med lidt vådt til ganen og med de mange positive tilbagemeldinger herfra, er det vores vurdering, at det skal vi prøve igen.

Alt det her lader sig kun gøre med involvering af mange frivillige, specielt skal nævnes idrætskontoret og vores stab omkring grill-arrangementet. Tak for indsatsen.

Fremtiden tegner lys for idrætsforeningen. Vi går stærkt mod at have levet i 100 år, og det er min klare opfattelse, at vi står godt rustet til de udfordringer, der helt sikkert ligger foran os.

Jeg synes, at der er grund til optimisme og glæder mig til at stifte bekendtskab med den nye politidirektør med håbet om, at han eller hun vil politiidrætten og forhåbentlig være med til at styrke det endnu mere.

Tak til alle som har bidraget til Politiets Idrætsforening, København i 2016.


 

Referat fra Generalforsamling - 2016

Gunnar Nørager, formand for PI-København blev genvalgt for en ny 2-årig periode

Opdateret 21. januar 2017

Tekst: Jesper Larsen, FU-medlem

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00,
Simgolf, Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, København NV

Dagsorden, jf. specificeret, jf. PI Københavns love § 12 stk. 2:

1: Valg af dirigent.
Allan Valkki blev foreslået og valgt.

2: Valg af stemmeudvalg.
Valgt blev Emil Furbo, Peder Ladefoged og Jesper Bangsgaard.

3: Formandens beretning.
Formandens beretning godkendt.

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kristian Kjær Jensen fremlagde regnskabet og gennemgik samtlige punkter.
Regnskabet godkendt.
Reservekapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.
Særlige kapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.

I forbindelse med gennemgang af reservekapital og særlig kapital opstod en debat om hvorvidt, man skulle foretage en investering af de ca. kr. 1,4 mill. – eller forsøge via forhandling med en bank at få en større renteindtægt.
Der var delte meninger, men primært var der modstand mod investering.
Emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Budget 2016 forelagt.

5: Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år.
Kassereren foreslog en kontingentstigning på 10 kr. pr. måned gældende fra den 1. juli 2016.
Årsagen til stigningen var, at PI – København pr. 1. december 2015 skulle betale halvdelen af den kontoransattes løn.
Forslaget var godkendt af FU samt bestyrelsen.
Stigningen godkendt.

6: Behandling af indkomne forslag.
Et enigt FU foreslog en ændring af vedtægternes § 7.7.1, da længden på uddannelsen var blevet ændret fra 3 år til 2 år.
Der blev i den forbindelse diskuteret, om reglerne vedr. kontingentfri kun skulle gælde for ansatte i politiet, eller om man skulle inddrage civile under SU.

Forslaget omhandlende udelukkende politiskoleelever blev godkendt.
Emnet vedr. de civile bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

7: Valg, følgende er på valg:
Formand Gunnar Nørager blev genvalgt for 2 år.
FU – medlem Jesper Larsen blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollant Anders Norup blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollantsuppleant Michael Blom ønskede ikke genvalg. Valgt blev Maria Lundgaard.

8: Uddeling af æresbevisninger
PI-Kbh.s Jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen
PI-Kbh.s Ærespokal – Daniel Fynsk, bordtennis.
PI-Kbh.s Holdpokal – Judoafdelingen
Æresnål i sølv  – Oliver Nelmark, Judoafdelingen
Frederik Jørgensen, Judoafdelingen hædret for store idrætslige præstationer i 2015
Preben Dalsgaard Hansen, Cykelafdelingen ligeledes hædret for årets præstationer.

9: Eventuelt.
Peter Schmidt
fra Gymnastikafdelingen oplyste, at man afholder den årlige fantastiske gymnastikopvisning, lørdag den 16. april kl. 13 - 16 i DGI-byen – gratis adgang.

Formanden for Skytteafdelingen Conny Jensen
takkede Christine Bertelsen, Idrætskontoret for hjælpen i forbindelse med det store administrative arbejde i forbindelse med kravet om særlige medlemskort.

Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.
Formanden lukkede generalforsamlingen og takkede de mange fremmødte, ca. 65 medlemmer.


 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling - 2015

Opdateret 20. marts 2015

Torsdag den 12. marts 2015 afholdt PI – København den årlige generalforsamling i Færdselssektionen i Valby.

Ca. 70 medlemmer havde fundet vejen til Valby. Formanden Gunnar Nørager bød velkommen.  Allan Valkki blev valgt til dirigent.

Næstformand, Frank Lund Nielsen ønskede ikke genvalg. Et enigt Forretningsudvalg foreslog Nikolaj Kjærsgaard, der blev valgt.
Kasserer, Kristian Kjær Jensen blev genvalgt.

Under middagen blev der overrakt pokaler og guld- og sølvnåle, m.m.

Frederik Thordal Jørgensen opnåede i 2014 at blive dansk mester i sin vægtklasse samt i åben vægtklasse i judo. Derudover vandt han guld til Europa Cuppen i Finland, guld i Belgium Open, sølv til Malaga Open samt sølv til Europa Cup i Helsingborg.
Han fik tildelt Politidirektørens Ærespokal for bedste idrætspræstation.

Morten Bollesen, formand for Judoafdelingen modtog PI´s jubilæumsfad, mens Gymnastikafdelingens PI-X hold fik tildelt holdpokalen.

Elisabeth Haslund, bestyrelsesmedlem i Gymnastikafdelingen, modtog PI`s æresnål i sølv, medens Dan Berthelin, formand for Golfafdelingen, Jan Kofoed, formand for Orienteringsafdelingen, Lars Højberg, kasserer i Dykkerafdelingen, og Jens Ole Poulsen, medlem i Bordtennisafdelingen, modtog PI´s æresnål i guld.

Til sidst blev Anders Norup tildelt titlen ”æresmedlem” for sit store årelange engagement i PI – København både i Fodboldafdelingen, som tidligere ansat på Idrætskontoret, sin fortsatte store hjælp til PI – København og i Støtteforeningen – PI-Københavns Venner.

Stemningen var helt i top under den gode middag, og der blev debatteret livligt. – Igen en rigtig hyggelig aften.

Vi ses næste år.


 

Referat fra generalforsamling - 2014

Opdateret 6. april 2014

Tekst: Christine Bertelsen, PI-Københavns Idrætskontor

Den 27. marts 2014 blev PI – Københavns årlige generalforsamling afholdt i kantinen i Færdselsafdelingen i Valby.
Det var en fornøjelse at se, at næsten 80 medlemmer var mødt op.

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen,- en særlig velkommen til gæster – bl.a. formanden for Københavns Politiforening, Michael Bergmann Møller og formanden for Dansk Politiidrætsforbund, Mogens Lauridsen.

Allan Valkki blev valgt til dirigent, og han klarede den post så godt, at generalforsamlingen  kun varede ca. 1 time.

Formanden Gunnar Nørager blev genvalgt som formand, ligesom der var genvalg til forretningsudvalgsmedlem, Jesper Larsen.

Formanden for KP Michael Bergmann Møller takkede for invitationen og glædede sig til et godt samarbejde.

Under middagen blev der overrakt pokaler og sølvnåle, m.m.

Jakob Espelund Nielsen, der har vundet NPM i golf, fik ærespokalen, Judoafdelingen, der har vundet DM i hold, fik holdpokalen, mens Per Christensen fik tildelt jubilæumsfadet efter at have siddet på kassererposten i Badmintonafdelingen i 16 år.

 

Benjamin Troest og Frederik Tordal Jørgensen, judoafdelingen fik hver en sølvnål for at have vundet et individuelt dansk mesterskab, ligesom Per Christensen også fik en sølvnål.


Efter en god middag var der livlig debat på tværs af idrætsgrenene – en rigtig dejlig eftermiddag/aften.

Vi ses næste år.

Referat af generalforsamling - 2013

Opdateret den 27. marts 2013

PI – København afholdt generalforsamling den 14. marts 2013 i kantinen i Færdselshuset på Toftegårds Plads i Valby.

Formanden, Gunnar Nørager bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer – heriblandt gæster – bl.a. den nye politidirektør Thorkild Fogde, samt formanden for Københavns Politiforening Claus Oxfeldt.

Dirigenten Allan Valkki, Station City styrede forsamlingen uden problemer.

Der var genvalg til næstformand, Frank Lund Nielsen og FU-sekretær, Trine Mark.
Kristian Kjær Jensen blev valgt til ny kasserer.

Politidirektør, Thorkild Fogde, der til PI – Københavns store glæde havde sagt ja til at blive protektor for foreningen, gav bl.a. udtryk for, at han var stor tilhænger af sport/idræt, og han glædede sig allerede til DHL stafetten.
Han havde tidligere deltaget for Nordsjælland og havde i den forbindelse kigget misundelig på Københavns ”bod”, hvor der blev serveret grillpølser.

Han havde også deltaget i en såkaldt idrætsdag, hvor rigtig mange var mødt op, og et sådant initiativ var fantastisk.

Formanden for Københavns Politiforening, Claus Oxfeldt mente i sin tale bl.a., at Dansk Politi var blevet et fattigere politi, da man ændrede kundgørelsen vedr. tjenestefri til idræt. – Han var derfor imponeret over, at medlemstallet var steget til over 3.600.
Han var spændt på 2013 og glædede sig over, hvis et evt. kontorfællesskab på sigt kunne komme på tale.

Under middagen blev der overrakt diverse pokaler og nåle, m.m.
(Se under æresbevisninger)

Der var særlig 2, der gjorde sig bemærket, nemlig tidligere kasserer Kurt G. Rasmussen og sølvmedaljevinder i brydning Lasse Skifter.

Der blev overrakt pokal til Judoafdelingen, der vandt DM for hold, og sølv- og guldnåle til Mikael Bork, Jørgen Eriksen Hansen, Trine Mark og Jan Andersen.

Derudover blev følgende hyldet:

Kasper Robdrup, holdleder for Station Bellahøjs 7 mands-, 11 mands- og indendørsfodboldhold – rent bord i fodbold 2012.

Poul-Erik Sloth Andersen – formand for Bordtennisafdelingen i 25 år.

Lars Jakobsen – formand for Bowlingafdelingen i 25 år i træk.

Det var en fornøjelse at se så mange glade og positive medlemmer samlet.

Vi ses næste år.