Formandens beretning for idrætsåret 2016 aflagt ved generalforsamlingen torsdag den 16. marts 2017

Opdateret 18. marts 2017

Af Gunnar Nørager, formand

Indledningsvis vil jeg sige velkommen til alle fremmødte. Det er glædeligt, at så mange møder op.
Skal hilse fra næstformand Nikolaj Kjærsgaard, der måtte melde afbud med kort varsel pga. af hastende arbejdsopgave.
Ude godt, hjemme bedst.

Endnu et år er gået og efter et visit hos SIM-golf i Grøndalscenteret valgte vi i år at returnere til vante rammer her i Valby for afholdelse af generalforsamling i PI-København.

Jesper Larsen og jeg selv modtog genvalg for 2 år. Anders Norup modtog genvalg som regnskabskontrollant og Maria Lundgaard blev valgt ind som regnskabskontrollantsuppleant

Forslag om kontingentforhøjelse på 10 kr. pr. måned blev vedtaget.

Følgende modtog hædersbevisninger

PI-KBH jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen

PI-KBH Ærespokal – Daniel Fynsk, Bordtennis

PI-KBH Holdpokal – Judoafdelingen

Æresnål i sølv – Oliver Nelmark – Judoafdelingen

Store idrætslige præstationer, Frederik Jørgensen – judoafdelingen og Preben Dalsgaard Hansen – Cykelafdelingen.

Det er glædeligt at se vor mange medlemmer er fremmødt til en dag, hvor vi skal igennem formalia, som vore love beskriver, og ikke mindst uddeling af hædersbevisninger mv. under hyggelige former.
Men først lidt om, hvad vi gik og tumlede med i 2016.

Vi er en forening i fremgang, hvis vi måler på medlemmer. Vores medlemstal er steget med ca. 150 i 2016. PT er vi lige i underkanten af 3700 medlemmer.
Det siger mig, at vi er en forening, der har fuldstændig styr på udviklingen, og at vi har en forening som er særdeles attraktiv, og som vi er stolte over at være en del af.

I som frivillige i foreningen har store aktier i denne succes. Tak skal I have for indsatsen.  

Jeg vil starte med vores helt afgørende omdrejningspunkt i PI-KBH, nemlig

Idrætskontoret
Det bliver en gentagelse, uden at det skal opfattes negativt – tværtimod.

Det er helt afgørende for idrætsforeningens virke, at vi har så stærk og kompetent spydspids i egenskab af Christine Bertelsen, der tegner idrætsforeningen. Du er en fantastisk holdspiller i det daglige.
Stine har en stor berøringsflade og kigger langt ud i fremtiden. Det gør, at vi hele tiden er klar til de udfordringer og arbejdsopgaver, som der skal tages action på.

2016 var jo år 1 med den nye ordning for Stine i forhold til løndelen. PI-KBH er faktisk blevet arbejdsgiver med ½ ansat.
Vi kan ikke løbe fra alderen, hvilket betyder at vi her i 2017 skal i dialog med Københavns politis ledelse om fortsat drift af kontoret.   

Samtidig vil jeg takke Anders Norup. Selvom han ikke er ansat på kontoret, løste han et hav af opgaver for idrætsforeningen i fællesskab med Stine.

Andre foreninger kan med rette kigge misundeligt på os, når vi kan råde over sådanne 2 kapaciteter. Tak for samarbejdet – håber det fortsætter. 

Forretningsudvalget
Jesper Larsen, Kristian Kjær Jensen, Nikolaj Kjærsgaard og jeg tegnede PI-KBH i 2016 mht den daglige drift.
FU møder afholdes efter forskrifterne, men imellem møderne er der næsten dagligt dialog om dette og hint, enten pr. mail eller telefon.
Det er min klare opfattelse, at PI-KBH hele tiden er opdaterede om tingenes tilstand i hele foreningen.
Jeg vil gerne takke FU-medlemmerne for det store bidrag I endnu engang har ydet i 2016.

Vi er ikke altid enige om tingene, og ser tingene fra forskellig kant, men når vi melder noget ud, så er det som et samlet PI-KBH og sådan skal det være.
Medlemmerne kan glæde sig over et stærkt og særdeles aktivt forretningsudvalg.

Da jeg blev valgt som formand for foreningen, lagde jeg meget vægt på, at man som forretningsudvalgsmedlem ydede et stort stykke frivilligt arbejde. Det lever vi op til, og jeg er sikker på at det fortsætter.

Københavns politiforening.
Vi er fortsat meget tilfredse med at have muligheden for at have kontorfaciliteter sammen med KP.  Der er ikke et formaliseret samarbejde imellem PI-KBH og KP, og sådan skal det være, men det er mit indtryk at der tales om mangt og meget i det daglige, alt sammen til fordel for de mange medlemmer som er i de 2 foreninger.

Jeg er lidt i tvivl om det var med i sidste beretning, men vi skylder stor tak til næstformand og formand i KP for deres mellemkomst i forhold til ansættelsesforhold for vores kontoransatte.
Jeg kan ikke helt afvise, at vi vil gøre brug af deres spidskompetencer fremadrettet.
På vegne af hele idrætsforeningen vil jeg sige tusind tak for hjælpen.

Københavns Politi
PI-KBH havde igennem 2016 et fint samarbejde med ledelsen i Københavns politi. Mange ting er ændret sig i forhold til gammel tid, og ting som tidligere kunne lade sig gøre, lader sig ikke gøre mere.

Det må vi acceptere. Så vi må trække i nogle andre tråde, og det er lykkedes. Set hen over året har Københavns politi støttet os med mange ting, og det siger vi mange tak for.

Vi håber og tror, at Københavns politi ser os som en god og uundværlig samarbejdspartner, da vi har en meget stærk tro på, at al den idræt og motion vi er eksponenter for, kommer arbejdsgiver til gode i sidste ende.

Ærgerligt at vores politidirektør, som er foreningens protektor, i flere tilfælde meldte sent afbud til arrangementer han var indbudt til. I 2017 fortsætter vores samarbejde med en ny direktør.
Håber meget at han eller hun også har fokus på vigtigheden af de muligheder, der ligger i dels frivilligheden, men især idrætten.

Dansk Politi Idræts Forbund
I 2016 deltog PI-KBH i de 2 årlige hovedbestyrelsesmøder i regi af Dansk Politi Idræts Forbund.

Vigtigt at vi som den største forening involverer os i hovedorganisationen og er med til at påvirke, i hvilken retning politiidrætten skal.

Det er min vurdering, at PI-København er overordentlig fint med i forhold til arrangementer og deltagelse i idræt på landsplan, jeg vil næsten tillade mig at sige førende på feltet.

PI-København været konstruktive og kritiske i forhold til driften af DPIF, bl.a. påpegede vi det uhensigtsmæssige i en lang produktionstid af referater, det uheldige i skift af formand og næstformand på samme tid (2017), ligesom PI-KBH ikke altid har været enige i de beslutninger, der blev taget, men det er heldigvis demokratiets vilkår.

Et par forslag, bl.a. en om udvidelse af DPIF’s FU fremsat af PI-København blev vedtaget.

PI-København er repræsenteret i mange af DPIF’s sportslige udvalg, og det ser ud til at fortsætte efter repræsentantskabsmødet april 2017.
Tak for samarbejdet i 2016 til DPIF’s forretningsudvalg

Støtteforeningen – PI’s venner
Også i 2016 har vi haft et godt samarbejde med støtteforeningen.  PI-Kbh har en plads i støtteforeningens bestyrelse. Der er løbende en del medlemmer som søger støtte hos PI’s venner, og det er glædeligt, at støtteforeningen giver tilskud til de fleste af ansøgerne.

Vi glæder os over det gode og tætte samarbejde i dagligdagen, og jeg er sikker på, at det fortsætter med uformindsket styrke.

Hjemmesiden og facebook.
Vigtige elementer i vores dagligdag og et formidlingsværktøj, som vi benytter med succes.  Ham der er sat i spidsen for hjemmesiden gjorde og gør til stadighed et kæmpearbejde for, at der hele tiden sker opdateringer.

Tak til dig Mogens Voigts for den ihærdighed du lægger i dette arbejde.
Håber og tror vi kan regne med dig fremadrettet.

Ad hoc udvalg
Events – På et seminar i 2015 aftalte vi, at der skulle afholdes et vinterevent og et sommerevent. Af forskellige årsager så vi os nødsaget til at aflyse vinterarrangementet, og det tydede på at sommereventet skulle lide samme skæbne, men specielt Ea Busch Nielsen ville det anderledes.
Hun og andre ildsjæle fik med møje og besvær stablet en dag med aktiviteter på benene og afsluttede dagen med socialt samvær. Det endte med at blive en succes.
Håber, at vi på sigt kan sige at arrangementet bliver årligt tilbagevendende.

Julefrokost på tværs af afdelingerne. I november blev det gennemført med deltagelse af medlemmer fra Floorball, Badminton & Gymnastik. Deltog ikke selv, men har hørt at det var en succes.
Det er jeg sikker på, at vi fortsætter med og gerne med deltagelse af flere afdelinger.

Tak til initiativtagerne for planlægning og gennemførelse. Jeg vil opfordre øvrige afdelinger om at bakke op om disse fællesarrangementer.

Politi mesterskaber – Danske, Nordiske, og Europæiske
Medlemmerne i PI-København hjemførte i vanlig stil mange mesterskaber i 2016. Bliv endelig ved med det.

På arrangørsiden var vi også på et relativt højt niveau i 2016. Bl.a. var skytteafdelingen arrangør af et dansk mesterskab, hvor medlemmer af PI-KBH skød sig til flere medaljer.

Skytter deltog i NM i Tallin og det affødte også medaljer til medlemmer af PI-KBH.

Orienteringsafdelingen planlagde og afviklede et DPM med deltagelse af 110 deltagere. Det er flot.

NM i feltsport og orientering i Norge med 4 deltagere fra PI-København.
Europæiske mesterskaber har vi deltaget i,håndbold for herrer i Silkeborg,fodbold for kvinder i Tjekkiet ogbrydning i Slovakiet.

Hvis jeg har glemt nogle, er det ikke ond vilje, men blot manglende overblik.
Igen vil jeg henvise til hjemmesiden, hvis man ønsker yderligere detaljer.

Nye medlemmer PSK
Mange nye politifolk betræder skolen i Brøndby og vi er så heldige, at vi sammen med Dansk Politi Idræts Forbund fortsat har muligheden for at være tilstede og byde nye kolleger velkommen, selvfølgelig med den bagtanke at få dem som medlemmer i idrætsforeningen.

Godt og vel 200 nye medlemmer hvervede vi fra skolen i 2016, og det er helt sikkert et område som vi fortsat skal dyrke.
Et af vore forcer i den henseende er at vore afdelinger støtter op om vores hvervedag. Jeg skylder en stor tak til de afdelinger, som har været repræsenteret på skolen i 2016.
Håber meget, at vi kan fortsætte den linje.

I slutningen af 2016 inviterede DPIF øvrige sjællandske idrætsforeninger til hvervemøde på PSK.

Har hørt at der skal ligge en politiskole i Jylland. Hvor meget det påvirke os her i København ved jeg ikke, men inden vi ser slutningen på politiskolefarcen, kan det jo være, at bygningerne er fredede eller forfaldne, og så er udgangspunktet igen Brøndby.
Ingen ved det, men indtil videre fortsætter vi som om intet var ændret i forhold til hvervning af nye kolleger.

Afdelingerne
Det er ikke min stil at nævne nogle afdelinger frem for andre, men ingen regler uden undtagelse.

Judoafdelingen hjemførte atter medaljer i de civile danske mesterskaber, og vi er meget stolte over, den måde som politiidrætten bliver brandet af judoafdelingen.

Orienteringsafdelingens store satsning med afvikling af mesterskab på Bornholm med deltagelse af 110 udøvere af sporten aftvinger stor respekt.
Retfærdigvis skal siges, at Nordsjælland også havde en finger med i spillet i forhold til planlægning og afvikling.

2 af vore afdelinger har haft udfordringer i 2016 og for håndboldafdelingens vedkommende måtte den lukke og slukke efter flere års ihærdige forsøg på at fortsætte. Det lod sig ikke gøre.
Jeg vil gerne takke formanden Maria Lundgaard for den ihærdighed og stædighed, hun lagde i samle stumperne.

Fodboldafdelingens bestyrelse har i 2016 har nogle udfordringer med i hvilken retning de skulle. Det endte med, at nogle gik i utide, b.la. daværende formand Kenneth Toft Andersen. Roen er forhåbentlig genoprettet i afdelingen nu.
Der er i hvert fald sammensat en ny bestyrelse, og på den sportslige front er afdelingen stærkt på vej i den rigtige retning. Held og lykke med projektet.

Jeg vil rose de ihærdige folk i fodboldafdelingen for at søge råd og dåd hos forretningsudvalget. Jeg vil også rose FU, og specielt Kristian Kjær Jensen for håndteringen af de udfordringer som lå i fodboldafdelingen.
Vi aftalte med fodboldafdelingen, at vi i FU er med på sidelinjen omkring det organisatoriske fremadrettet.

På de 3 årlige bestyrelsesmøder får afdelingerne mulighed for at tale om deres virke. Det er mit indtryk, at det er nogle fantastiske velfungerende afdelinger, vi har i foreningen.
Der er meget aktivitet og medlemsfremgang mange steder. Det er særdeles glædeligt.

Helt overordnet skal der lyde en stor tak og ros for det kæmpearbejde I hver især yder.

Det er også mit indtryk, at afdelingerne løbende tilpasser medlemmers ønsker og behov, her tænker jeg bl.a, på sejlsportsafdelingen, der løbende har gode og nye tilbud til medlemmerne.  

Ellers vil jeg henvise til afdelingers egne beretninger som ligger tilgængelige på vores hjemmeside, www.politiidraet.dk

GEBYR Københavns kommune
Et emne vi hørte om i 2015 og skulle virke fra 2016. Gebyr for brug af træningslokaliteter beliggende i Københavns kommune.
Vi lavede nogle sporadiske udregninger på udgifter i forhold til det emne. Det trak lidt mørke skyer i forhold det økonomiske til enkelte af vore afdelinger.

Heldigvis blev denne opkrævning annulleret. Kender ikke helt årsagen til det, men indtil videre kan vi heldigvis se bort fra denne ekstra udgift. Måske var forslaget ikke helt tænkt igennem inde på kommunen.

Fodboldafdelingen var meget aktive i debatten omkring emnet, bl.a. i et indlæg i bladet Københavns fodbold af fodboldafdelingens daværende næstformand og nu nyvalgt formand.

Vi har ikke rigtig overblikket over, om gebyret er sløjfet helt eller det får come-back på et tidspunkt.

Europas største mandlige sportsnavn 2015 – 2016
Det er her tale om en dansk idrætsudøver, og har er medlem af PI-København.

Der er tale om bordtennisspilleren Daniel Fynsk, der vandt EM i single og bronze i holdturneringen i maj måned 2015.
På USPE’s kongres i Berlin blev der om Daniel Bjørneboe Fynsk bl.a. meget andet sagt følgende:
Han er en pryd for sin sport og med sit venlige og imødekommende væsen en god repræsentant ikke alene for sin sport, men også for de værdier politisporten gerne vil kendes for.
Kæmpe tillykke med den fine anerkendelse. Det kan vi da godt være stolte over i PI-København.

DHL
Vi er primus motor for planlægning og udførelse hen over 2 aftener. Vi var omkring 700 løbere og som noget nyt ”walkere”, og det er rekorddeltagelse.
Vi håber, at det fortsætter med uformindsket styrke i 2017.

Som noget nyt forsøgte vi os med lidt vådt til ganen og med de mange positive tilbagemeldinger herfra, er det vores vurdering, at det skal vi prøve igen.

Alt det her lader sig kun gøre med involvering af mange frivillige, specielt skal nævnes idrætskontoret og vores stab omkring grill-arrangementet. Tak for indsatsen.

Fremtiden tegner lys for idrætsforeningen. Vi går stærkt mod at have levet i 100 år, og det er min klare opfattelse, at vi står godt rustet til de udfordringer, der helt sikkert ligger foran os.

Jeg synes, at der er grund til optimisme og glæder mig til at stifte bekendtskab med den nye politidirektør med håbet om, at han eller hun vil politiidrætten og forhåbentlig være med til at styrke det endnu mere.

Tak til alle som har bidraget til Politiets Idrætsforening, København i 2016.


 

Referat fra Generalforsamling - 2016

Gunnar Nørager, formand for PI-København blev genvalgt for en ny 2-årig periode

Opdateret 21. januar 2017

Tekst: Jesper Larsen, FU-medlem

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 17.00,
Simgolf, Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64, København NV

Dagsorden, jf. specificeret, jf. PI Københavns love § 12 stk. 2:

1: Valg af dirigent.
Allan Valkki blev foreslået og valgt.

2: Valg af stemmeudvalg.
Valgt blev Emil Furbo, Peder Ladefoged og Jesper Bangsgaard.

3: Formandens beretning.
Formandens beretning godkendt.

4: Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kristian Kjær Jensen fremlagde regnskabet og gennemgik samtlige punkter.
Regnskabet godkendt.
Reservekapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.
Særlige kapital også nævnt og fremvist i regnskab. Godkendt.

I forbindelse med gennemgang af reservekapital og særlig kapital opstod en debat om hvorvidt, man skulle foretage en investering af de ca. kr. 1,4 mill. – eller forsøge via forhandling med en bank at få en større renteindtægt.
Der var delte meninger, men primært var der modstand mod investering.
Emnet vil blive taget op på næste bestyrelsesmøde.

Budget 2016 forelagt.

5: Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år.
Kassereren foreslog en kontingentstigning på 10 kr. pr. måned gældende fra den 1. juli 2016.
Årsagen til stigningen var, at PI – København pr. 1. december 2015 skulle betale halvdelen af den kontoransattes løn.
Forslaget var godkendt af FU samt bestyrelsen.
Stigningen godkendt.

6: Behandling af indkomne forslag.
Et enigt FU foreslog en ændring af vedtægternes § 7.7.1, da længden på uddannelsen var blevet ændret fra 3 år til 2 år.
Der blev i den forbindelse diskuteret, om reglerne vedr. kontingentfri kun skulle gælde for ansatte i politiet, eller om man skulle inddrage civile under SU.

Forslaget omhandlende udelukkende politiskoleelever blev godkendt.
Emnet vedr. de civile bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

7: Valg, følgende er på valg:
Formand Gunnar Nørager blev genvalgt for 2 år.
FU – medlem Jesper Larsen blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollant Anders Norup blev genvalgt for 2 år.
Regnskabskontrollantsuppleant Michael Blom ønskede ikke genvalg. Valgt blev Maria Lundgaard.

8: Uddeling af æresbevisninger
PI-Kbh.s Jubilæumsfad – Jesper Bangsgaard, Golfafdelingen
PI-Kbh.s Ærespokal – Daniel Fynsk, bordtennis.
PI-Kbh.s Holdpokal – Judoafdelingen
Æresnål i sølv  – Oliver Nelmark, Judoafdelingen
Frederik Jørgensen, Judoafdelingen hædret for store idrætslige præstationer i 2015
Preben Dalsgaard Hansen, Cykelafdelingen ligeledes hædret for årets præstationer.

9: Eventuelt.
Peter Schmidt
fra Gymnastikafdelingen oplyste, at man afholder den årlige fantastiske gymnastikopvisning, lørdag den 16. april kl. 13 - 16 i DGI-byen – gratis adgang.

Formanden for Skytteafdelingen Conny Jensen
takkede Christine Bertelsen, Idrætskontoret for hjælpen i forbindelse med det store administrative arbejde i forbindelse med kravet om særlige medlemskort.

Slutteligt takkede dirigenten for god ro og orden.
Formanden lukkede generalforsamlingen og takkede de mange fremmødte, ca. 65 medlemmer.


 

 

 

 

Referat fra Generalforsamling - 2015

Opdateret 20. marts 2015

Torsdag den 12. marts 2015 afholdt PI – København den årlige generalforsamling i Færdselssektionen i Valby.

Ca. 70 medlemmer havde fundet vejen til Valby. Formanden Gunnar Nørager bød velkommen.  Allan Valkki blev valgt til dirigent.

Næstformand, Frank Lund Nielsen ønskede ikke genvalg. Et enigt Forretningsudvalg foreslog Nikolaj Kjærsgaard, der blev valgt.
Kasserer, Kristian Kjær Jensen blev genvalgt.

Under middagen blev der overrakt pokaler og guld- og sølvnåle, m.m.

Frederik Thordal Jørgensen opnåede i 2014 at blive dansk mester i sin vægtklasse samt i åben vægtklasse i judo. Derudover vandt han guld til Europa Cuppen i Finland, guld i Belgium Open, sølv til Malaga Open samt sølv til Europa Cup i Helsingborg.
Han fik tildelt Politidirektørens Ærespokal for bedste idrætspræstation.

Morten Bollesen, formand for Judoafdelingen modtog PI´s jubilæumsfad, mens Gymnastikafdelingens PI-X hold fik tildelt holdpokalen.

Elisabeth Haslund, bestyrelsesmedlem i Gymnastikafdelingen, modtog PI`s æresnål i sølv, medens Dan Berthelin, formand for Golfafdelingen, Jan Kofoed, formand for Orienteringsafdelingen, Lars Højberg, kasserer i Dykkerafdelingen, og Jens Ole Poulsen, medlem i Bordtennisafdelingen, modtog PI´s æresnål i guld.

Til sidst blev Anders Norup tildelt titlen ”æresmedlem” for sit store årelange engagement i PI – København både i Fodboldafdelingen, som tidligere ansat på Idrætskontoret, sin fortsatte store hjælp til PI – København og i Støtteforeningen – PI-Københavns Venner.

Stemningen var helt i top under den gode middag, og der blev debatteret livligt. – Igen en rigtig hyggelig aften.

Vi ses næste år.


 

Referat fra generalforsamling - 2014

Opdateret 6. april 2014

Tekst: Christine Bertelsen, PI-Københavns Idrætskontor

Den 27. marts 2014 blev PI – Københavns årlige generalforsamling afholdt i kantinen i Færdselsafdelingen i Valby.
Det var en fornøjelse at se, at næsten 80 medlemmer var mødt op.

Formanden Gunnar Nørager bød velkommen,- en særlig velkommen til gæster – bl.a. formanden for Københavns Politiforening, Michael Bergmann Møller og formanden for Dansk Politiidrætsforbund, Mogens Lauridsen.

Allan Valkki blev valgt til dirigent, og han klarede den post så godt, at generalforsamlingen  kun varede ca. 1 time.

Formanden Gunnar Nørager blev genvalgt som formand, ligesom der var genvalg til forretningsudvalgsmedlem, Jesper Larsen.

Formanden for KP Michael Bergmann Møller takkede for invitationen og glædede sig til et godt samarbejde.

Under middagen blev der overrakt pokaler og sølvnåle, m.m.

Jakob Espelund Nielsen, der har vundet NPM i golf, fik ærespokalen, Judoafdelingen, der har vundet DM i hold, fik holdpokalen, mens Per Christensen fik tildelt jubilæumsfadet efter at have siddet på kassererposten i Badmintonafdelingen i 16 år.

 

Benjamin Troest og Frederik Tordal Jørgensen, judoafdelingen fik hver en sølvnål for at have vundet et individuelt dansk mesterskab, ligesom Per Christensen også fik en sølvnål.


Efter en god middag var der livlig debat på tværs af idrætsgrenene – en rigtig dejlig eftermiddag/aften.

Vi ses næste år.

Referat af generalforsamling - 2013

Opdateret den 27. marts 2013

PI – København afholdt generalforsamling den 14. marts 2013 i kantinen i Færdselshuset på Toftegårds Plads i Valby.

Formanden, Gunnar Nørager bød velkommen til de ca. 70 fremmødte medlemmer – heriblandt gæster – bl.a. den nye politidirektør Thorkild Fogde, samt formanden for Københavns Politiforening Claus Oxfeldt.

Dirigenten Allan Valkki, Station City styrede forsamlingen uden problemer.

Der var genvalg til næstformand, Frank Lund Nielsen og FU-sekretær, Trine Mark.
Kristian Kjær Jensen blev valgt til ny kasserer.

Politidirektør, Thorkild Fogde, der til PI – Københavns store glæde havde sagt ja til at blive protektor for foreningen, gav bl.a. udtryk for, at han var stor tilhænger af sport/idræt, og han glædede sig allerede til DHL stafetten.
Han havde tidligere deltaget for Nordsjælland og havde i den forbindelse kigget misundelig på Københavns ”bod”, hvor der blev serveret grillpølser.

Han havde også deltaget i en såkaldt idrætsdag, hvor rigtig mange var mødt op, og et sådant initiativ var fantastisk.

Formanden for Københavns Politiforening, Claus Oxfeldt mente i sin tale bl.a., at Dansk Politi var blevet et fattigere politi, da man ændrede kundgørelsen vedr. tjenestefri til idræt. – Han var derfor imponeret over, at medlemstallet var steget til over 3.600.
Han var spændt på 2013 og glædede sig over, hvis et evt. kontorfællesskab på sigt kunne komme på tale.

Under middagen blev der overrakt diverse pokaler og nåle, m.m.
(Se under æresbevisninger)

Der var særlig 2, der gjorde sig bemærket, nemlig tidligere kasserer Kurt G. Rasmussen og sølvmedaljevinder i brydning Lasse Skifter.

Der blev overrakt pokal til Judoafdelingen, der vandt DM for hold, og sølv- og guldnåle til Mikael Bork, Jørgen Eriksen Hansen, Trine Mark og Jan Andersen.

Derudover blev følgende hyldet:

Kasper Robdrup, holdleder for Station Bellahøjs 7 mands-, 11 mands- og indendørsfodboldhold – rent bord i fodbold 2012.

Poul-Erik Sloth Andersen – formand for Bordtennisafdelingen i 25 år.

Lars Jakobsen – formand for Bowlingafdelingen i 25 år i træk.

Det var en fornøjelse at se så mange glade og positive medlemmer samlet.

Vi ses næste år.