Aflysning af det årlige bankospil

Opdateret 17. august 2020

Det er med stor beklagelse, at Støtteforeningens PI-Københavns Venners bestyrelse har truffet den beslutning, at aflyse årets bankospil.

Set i lyset af den fortsatte stigning i Corona smittede samtidig med, at Sundhedsstyrelsen fortsat anbefaler, at der ikke bør samles mere end 100 personer, der skal placeres med 1 meters mellemrum, giver det ikke mening at gennemføre bankospillet, både af økonomiske grunde, men i særdeleshed af hensyn til vores medlemmer, som jo for en stor dels vedkommende ikke er helt unge mere.
Støtteforeningen håber naturligvis, at vi bliver i stand til at gennemføre bankospillet i 2021.
Pas godt på Jer selv derude.


 

 

Støtteforeningens formål

Opdateret 17 august 2020  

Støtteforeningens formål:

Støtteforeningen - PI-Københavns Venner er stiftet den 18. marts 1991 med det formål, at yde økonomisk støtte til Politiets Idrætsforening - København, herunder afdelinger, stationer og enkeltpersoner.

Alle, der ønsker at støtte politiidrætten i PI-København, kan optages som medlem, hvilket kan ske på e-mail: pi-kbh@politiidraet.dk

 

Støtteforeningen har pr. 11. november 2019 - 423 medlemmer, der har tegnet 566 og der er plads til mange flere til gavn for politiidrætten i København.

Det månedlige kontingent er på kr. 10,-

Læs meget mere om Støtteforeningen på foreningens hjemmeside: www.pi-venner.dk