Rigspolitichefens Vandrepræmie

Opdateret 29. marts 2018

 

År

Navn

Sportsgren

For året

 

 

 

 

 

 

 

Udsat i 1960 og genudsat i 2005

2018

Ingen indstillinger

 

2017

2017

Ingen indstillinger

 

2016

2016

Ingen indstillinger

 

2015

2015

Ingen indstillinger

 

2014

2014

Ingen indstillinger

 

2013

2013

Ingen indstillinger

 

2012

2012

Ingen indstillinger

 

2011

2011

Ingen indstillinger

 

2010

2010

Ingen indstillinger

 

2009

2009

Ingen indstillinger

 

2008

2008

Ingen indstillinger

 

2007

2007

Ingen indstillinger

 

2006

2006

Ingen indstillinger

 

2005

2005

Peter K Svendsen - Hillerød

Judo

2004

2004

Ingen indstillinger

 

2003

2003

Henrik Loose – Station City

Motion

2002

2002

Morten Bollesen – Hillerød

Judo

2001

2001

Ingen indstillinger

 

2000

2000

Ingen indstillinger

 

1999

1999

Thomas Dürr – Station 4

Feltsport/orient.

1998

1998

Ingen indstillinger

 

1997

1997

Ingen indstillinger

 

1996

1996

Morten Kjær – Station 3

Feltsport

1995

1995

Helle Friis Storgård – Station 3

Politifemkamp

1994

1994

Ingen indstilling

 

1993

1993

Allan Jensen – Rødovre

Atletik

1992

1992

Lisbeth Hemmingsen – Station 5

Politifemkamp

1991

1991

Carsten V. Brøgger – Station 4

Feltsport/orient.

1990

1990

Frank Larsen – Station 2

Politifemkamp

1989

1989

Bettina Romer Anderen – Lyngby

Atletik

1988

1988

Jesper Bangsgaard – Station 4

Politifemkamp

1987

1987

H. E. Nordby Rasmussen – Frb.

Atletik

1986

1986

Dorthe Zibrandtsen – Station 1

Politifemkamp

1985

1985

Frank Søndergaard – Station 1

Feltsport

1984

1984

Ole Bastian Hansen – Station 2

Politifemkamp

1983

1983

Gitte Kleestrup Jensen – Station 4

Politifemkamp

1982

1982

Helle Bennedsen – Station 4

Politifemkamp

1981

1981

Niels Erik Birkø – Station 4

Politifemkamp

1980

1980

Carsten Normann Jensen – Glost.

Politifemkamp

1979

1979

Knud Sørensen – Gladsaxe

Politifemkamp

1978

1978

Bjarne Jensen – Station 2

Gymnastik

1977

1977

Henning Carstensen – Station 100

Politifemkamp

1976

1976

Jørgen Johansen – Station 6

Feltsp/politifemk.

1975

1975

P. Dahlgård Hansen – Færdselsaf.

Politifemkamp

1974

1974

Åge Hvalsøe Hansen – Station 8

Feltsport

1973

1973

Jan-Erik Sjøgren – Station 8

Politifemkamp

1972

1972

Mogens Funck Jensen – St. 100

Feltsport

1971

1971

Kaj Møller – Station 5

Atletik

1970

1970

Hans P. Hansen – Station 3

Feltsport

1969

1969

Peter Larsen – Station 8

Politifemkamp

1968

1968

M. Køhler Pedersen – Station 9

Feltsport

1967

1967

Bent Nielsen – Station 5

Politifemkamp

1966

1966

Preben Væsel – Gentofte

Atletik

1965

1965

Niels Gohr Nielsen – Station 6

Gymnastik

1964

1964

Bjarne Kok – Station 5

Politifemkamp

1963

1963

Jens Læssøe – Station 8

Atletik

1962

1962

Svend Jespersen – Station 9

Gymnastik

1961

1961

Gert Kristensen – Station 8

Atletik

1960

1960

Børge Olesen – Station 8

Atletik

1959

 

Propositioner for Rigspolitichefens Vandrepræmie

4

RIGSPOLITICHEFENS VANDREPRÆMIE

 

 

4.1

Pokalens navn er “Rigspolitichefens Vandrepræmie” og er skænket af Rigspolitichefen på PI-København´s 40 års fødselsdag den 12. januar 1960 – genudsat år 2005.

 

 

4.2

Pokalen, der er evigt vandrende, udsættes for 1 år ad gangen til den polititjenestemand/kvinde, der inden afslutningen af sin prøvetid, uden forud at have været konkurrenceidrætsmand/kvinde, har gjort de største fremskridt inden for idrætten i foreningens forskellige afdelinger.

 

 

4.3

Indstillinger til Rigspolitichefens Vandrepræmie fremsendes skriftligt til forretningsudvalget inden den 2. januar, hvorefter de fremlægges på bestyrelsesmødet i januar måned.

 

 

4.4

Såfremt der er mere end een indstillet kandidat til vandrepræmien, træffes afgørelsen af den samlede bestyrelse efter indstilling fra forretningsudvalget.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, findes vinderen ved skriftlig afstemning.

Hvis en kandidat ikke opnår simpelt flertal ved den første afstemning foretages der en ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået lige mange og flest stemmer.

Såfremt der fortsat er stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

 

4.5

Ved bedømmelse af kandidater til vandrepræmien kan kun medregnes idrætspræstationer opnået ved nationale eller internationale politikonkurrencer eller ved civile mesterskaber og stævner, hvor man optræder i konkurrence for PI-København.

Alle kandidater skal være medlem af PI-København.

 

 

4.6

Pokalen uddeles sammen med en erindringspræmie ved en passende lejlighed

 

 

4.7

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende vedtægternes fortolkning afgøres af forretningsudvalget, hvis kendelse ikke kan appelleres.