Startgebyr og løbetrøje til København 5 x 5 km

Vi prøver om vi kan få alle trøjer klar til det sidste og femte løb. Skriv dit navn, fødedata, str. og kontooplysninger til idrætskontoret senest den 18. januar pi-kbh@politiidraet.dk

29-December-2020

Indbydelse til København 5 x 5 km

21-December-2020
03-November-2020

Generalforsamling

PI-København afholder den årlige generalforsamling


torsdag den 11. marts 2021 kl. 17.00 i Færdselsafdelingens kantine, Toftegårds Plads, 2500 Valby


Dagsorden, jf. PI-Københavns love § 12 stk. 2:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmeudvalg
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg – følgende er på valg:

Formand
FU - medlem
Regnskabskontrollant

8. Uddeling af æresbevisninger
9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen vil der være spisning, og ønsker man at deltage i denne spisning, skal tilmelding ske til Idrætskontoret pi-kbh@politi.dk senest den 25. februar 2021.


Vi følger de generelle corona retningslinjer og restriktioner, så der tages forbehold for ændringer.

Forretningsudvalget

Seneste opdatering 13. september 2020

FAKTA OM:

Politiets Idrætsforening - København

En idrætsforening med 15 forskellige idrætsgrene, hvor man fx. kan spille fodbold om sommeren og bordtennis eller bowling om vinteren for samme grundkontingent pt. kr. 65,- pr. måned.
Dog opkræves der herudover særkontingent i de fleste afdelinger/idrætsgrene.

Find også foreningen på Facebook:

Nyheder vil altid være at se under seneste opdateringer - klik her

Skriv til foreningens Idrætskontor:

Skriv til webmasteren:


 

 

Aflysning af alle idrætsarrangementer i Politi Idræts regi

Optateret 18. august 2020

Som planlagt blev der fra myndighedernes side meldt ud om genåbningen af fase 4 efter forhandlinger i Folketinget i den forgangne weekend. Desværre blev der ikke åbnet i det omfang, mange havde håbet på, bl.a. bibeholdt man forsamlingsforbuddet på 100 personer frem til 31. oktober 2020, og mundbind bliver gjort obligatorisk ved rejser.

Rigspolitiet har i brev til de øverste ledelser indskærpet og præciseret flere ting, og rigspolitichef Thorkild Fogde har i en videohilsen opfordret alle til fortsat have meget stor fokus på hindring af smitte.

I brevet fra Rigspolitiet er der nævnt følgende: ”Der må som udgangspunkt ikke afholdes nogen sociale arrangementer eller aktiviteter”.

Vi skal som Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) være vores ansvar bevidst og nøje følge og efterleve sådanne udmeldinger – også selv om aktiviteten foregår i fritiden, når det sker i rammen af DPIF.

På et forretningsudvalgsmøde i går blev det besluttet, at vi fra DPIF’s side derfor AFLYSER alle danske politimesterskaber og alle andre stævner, der er planlagt til afvikling i august, september og oktober måned 2020 eller indtil der kommer en lempelse i Rigspolitiets anbefalinger, hvilket vi derefter vil melde ud.

DPIF afvikler flere stævner og Danmarksmesterskaber sammen med Dansk Militært Idrætsforbund (DMI), bl.a. vores mesterskaber i skydning (inden- og udendørs), samt ved cykelmesterskaberne og Jubilæumscuppen, hvorfor også disse naturligvis AFLYSES