Bestyrelsen i Politiets Idrætsforening - København består af et forretningsudvalg på 4 personer, og 14 afdelingsformænd.

Der afholdes forretningsudvalgsmøder ca. 8 gange pr. år.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3 gange om året.

Der afholdes en ordinær generalforsamling om året.

Den daglige drift af PI-København varetages af et idrætskontor med een ansat.

Kontakt Idrætskontoret:

pi-kbh@politiidraet.dk