Opdateret 19. maj 2020


Bestyrelsen i Politiets Idrætsforening - København består normalt af et forretningsudvalg på 4 personer, og 15 afdelingsformænd.

Der afholdes forretningsudvalgsmøder ca. 8 gange pr. år.

Der afholdes bestyrelsesmøder 3 gange om året.

Der afholdes en ordinær generalforsamling om året.

Den daglige drift af PI-København varetages af et idrætskontor med een ansat.

Kontakt Idrætskontoret:

pi-kbh@politiidraet.dk

 

Foreningens ledelse m.v. 2019

Foreningens ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 5. marts 2020 i Færdselsafdelingen kantine, Toftegårds Plads, Valby, hvor der deltog ca. 75 medlemmer.

Dirigent var Allan Valkki, Station City.

Formanden Gunnar Nørager og FU – medlem Ea Busch Nielsen blev genvalgt.

Regnskabskontrollant Anders Norup og regnskabskontrollantsuppleant Maria Lundgaard blev genvalgt.

Foreningens ledelse ser pr. 31. december 2019 således ud:

Forretningsudvalget:

Formand:  Pk. Gunnar Nørager, Efterforskningsenheden

Næstformand:  Pa. Claus Hansen, Efterforskningsenheden

Kasserer:  Pa. Kristian Kjær Jensen, Rigspolitiet

FU-medlem:  Pa. Ea Busch Nielsen

Bestyrelsen består derudover af:

Badminton:  Pa. Casper Stendevad Christensen, Uddannelsesafdelingen

Bordtennis:  Pensionist, Poul-Erik Sloth Andersen

Bowling:  Kontorfuldmægtig i politiet, Anette Elling

Brasiliansk jiu jitsu: Pa. Anders Michaelsen, Specialenheden

Cykling:  Pensionist, Johannes Risbjerg Johansen

Dykning: Pa. Morten Steen Rasmussen, Rigspolitiet Koncern IT

Floorball:  Pa. Lasse Kallehauge, Station Bellahøj

Fodbold:  Civil, Julie Jørgensen Holm

Golf:  Pensionist, Dan Berthelin

Gymnastik:  VPI Rasmus Agerskov Schultz, Nærpolitiafdelingen

Judo:  Pa. Morten Bollesen, Rigspolitiet                 

Motion:  Pa. Mikael Bork, Særlig Efterforskning

Orientering:  Pa. Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsesafdelingen

Sejlsport:  Pa. Brian Lüthje, Station City

Skydning:  Pa. Michael Randrup, Beredskabsenheden

Idrætsmærkeudvalget: Pensionist, Børge Niemann

Regnskabskontroll.:
Pensionist, Vilhelm Jensen
Pensionist, Anders Norup
Maria Lundgaard, suppleant

Medlemstallet pr. 31. december 2019:

Polititjenestemænd m/k         2.426
Civile m/k                                 1.207
I alt                                            3.633