Fakta om Orienteringsafdelingen

Opdateret 3. november 2018

Orienteringsafdelingen deltager både i civile orienteringsløb og i politiløb rundt om i landet.

Politiløbene løbes normalt på hverdage, typisk tirsdag, onsdag eller torsdag, så det er som nyansat kollega desværre sjældent muligt at deltage før efter 1. semester på Politiskolen er overstået, men ude i praktikken på 2. semester er det normalt nemmere at få fri på en hverdag end i weekenden.

Ud over de alm. politiløb deltager vi fra Orienteringsafdelingens side naturligvis også i Danske Politi Mesterskaber i Sprint (et kort, hurtigt orienteringsløb, typisk i bymæssig bebyggelse), samt i Danske Politi Mesterskaber i Orienteringsløb (en længere distance i skove eller lignende områder).

I civilt regi deltager Orienteringsafdelingen i Dansk Orienterings-Forbunds arrangementer og stævner, idet der året rundt afvikles forskellige former for orienteringsløb (alm. "fod"-orienteringsløb, mountainbike-orientering, præcisions-orientering, m.v.), og især i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland er der et meget højt aktivitetsniveau og mange muligheder for at komme i skoven.

Her under er der flere forskellige muligheder for at deltage i træningsløb flere steder i Nordsjælland.

Orienteringsafdelingen er en underafdeling af Politiets Idrætsforening - København, som er en ”paraplyforening” for de mange afdelinger.

Hvis du er medlem af PI-København, koster det dig ikke ekstra at være medlem i Orienteringsafdelingen, da vi pt. ikke har noget særkontingent.

Kontakt til Orienteringsafdelingen:

Jan Kofoed Nielsen, formand
E-mail: benteogjan@gmail.com 
Privat mobil: 40 81 36 95

Arbejdsmobil: 7258 8026 (Uddannelsesleder i Københavns Politi)

Mere info på vores hjemmeside: piorientering.dk


 

Pokalløbet 2018

Samlet start efter lidt tøven for at vælge den rigtig rækkefølge af de første poster, der måtte tages i valgfri rækkefølge:
Yderst til venstre dagens vinder af Pokalløbet, Mette Stub, PI-Kbh.

Det kræver hurtige stemplinger, hvis man skal ryste forfølgerne af

Opdateret 1. september 2018

Af Jørn Lind
Foto: Jan Kofoed Nielsen

Selv om den fantastiske sommer var forbi, og vi havde haft enkelte regnfulde og køligere dage, blev det alligevel fint vejr til en løbetur i Bøndernes Hegn, Aldershvile Skov og slotsparken ved Bagsværd Sø, da 38 løbere stod klar til en fælles start ved slotsruinen.

Fem løbere havde meldt afbud – måske skyldtes det besøget af Frankrigs præsident, der samme dag havde krævet mange kollegaers tilstedeværelse et andet sted end i skoven.

Karsten Jørgensen havde påtaget sig ansvaret som stævneleder, men det var nok Peter Sørensen, der som banelægger havde haft det største arbejde forud for løbet. Peter havde som altid været kreativ og nytænkende, og han syntes, at løbet skulle være lidt anderledes, så der var i slotsparken udlagt nogle poster, der kunne tages i valgfri rækkefølge.

Selv om der også som noget nyt var fælles start for løberne i tre klasser ad gangen, var der alligevel spredning i feltet, hvilket blev yderligere udbygget, da Peter havde lavet et meget langt, men helt naturligt stræk fra parken til en post i Bøndernes Hegn.
Herfra var der så flere ”sløjfer”, som delte løberne, der ikke skulle have sløjferne i samme rækkefølge, men som for de enkelte baner alligevel kom til at have samme bane til sidst.

Løbet var således en del anderledes end de sædvanlige orienteringsløb, men meget passende for et så lille område, som kortet repræsenterede.

Peter havde også lavet en instruktion, så løberne med visning af eksempler på lignende baneforløb kunne være forberedt på udfordringerne. Måske havde mindst en enkelt erfaren løber taget lidt let på dette, for som det ses af resultatlisten, var der mere end en enkelt diskvalifikation.
At kortet var trykt på begge sider af papiret med halvdelen af banen på hver side, var der også en enkelt løber, der ikke havde registreret. Det er altid en god idé at læse instruktionen – også før et orienteringsløb.

Peter var noget spændt på løbernes reaktion, men det er min opfattelse, at initiativet med et anderledes løb blev taget godt imod. Den samlede start gav lidt mere stress, ligesom de noget kortere baner formentlig øgede den gennemsnitlige løbehastighed for flere af løberne – måske med resultat af flere bom og fejl for nogles vedkommende.

Som regel er det en hjælp for orienteringen, at der er stier i skoven, men i dette tilfælde har skovens overflod af mere eller mindre snørklede stier formentlig ikke kun været en hjælp. Jeg var da selv et par gange i tvivl om, hvilken sti jeg befandt mig på.

Dem der valgte en af stierne over den store 25 meter høje kælkebakke var formentlig ikke i tvivl om, hvor de befandt sig. Jeg løb udenom.

De noget kortere banelængder var et resultat af en beslutning i Orienteringsudvalget, hvor man fandt, at der de sidste par år nok især på bane 1, der er den længste bane, som regel kun var få deltagere og med det resultat, at banen flere gange blev aflyst, og deltagerne henvist til bane 2.

Således var der udsendt en hensigtserklæring og vejledning med nye banelængder til den følgende tids arrangører af løb i politiregi. Håbet er at animere flere til at deltage på de længste baner og få løberne fordelt mere ligeligt på de seks baner, som normalt tilbydes løberne.

Det viste sig da også ved årets Pokalløb, at løberne var fint spredt på de fire svære baner med henholdsvis 7, 8, 10 og 9 tilmeldte løbere. På den mellemsvære bane 5 var der derimod kun to løbere – nok fordi flere tidligere bane-5-løbere havde ladet sig lokke til en svær bane.

Mon ikke nogle af løberne fra den lette bane 6 snart er klar til en lidt mere udfordrende bane, så der igen kan blive ”fyldt op” på bane 5. Det er dog glædeligt, at de ”nye” løbere fra især Københavns Vestegn stadig holder ved.

Resultaterne fra Pokalløbet kan ses på hjemmesiden www.piorientering.dk


 

 

WMOC i sprint - kvalifikation og finale den 7. og 8. juli

Karsten Jørgensen

Opdateret 20. juli 2018

Af Peter Sørensen, PI-København

 Mere end 4.200 deltagere fra 45 lande fordelt på de mange klasser fra 35 år og opefter var på banen i to dage, dels i terrænet ved DTU i Hørsholm og dels ved Christianshavn/Christiansborg i centrum af København.

Det er jo veteranmesterskab, så deltagere under 35 år var henvist til de åbne baner. Det havde ca. 400 benyttet sig af.

 Et kæmpe arrangement, som man kun kan blive imponeret af, at fire danske klubber kan stable på benene. Allerede her efter to dage får de et hip fra mig.

Den indledende kvalifikation blev afviklet på den måde, at man deltog i et tilfældigt heat. Eksempelvis var der henholdsvis ca. 325 og ca. 320 deltagere i H60 og H65, som vel nok var de største klasser. I H65 var der 16 fra hvert af de fem heat, som gik videre til A-finalen, og de næste 16 fra hvert heat gik så videre til B-finalen osv.

Som det fremgår af nedennævnte boks, så lykkedes det at få fire m/k i A-finalen, tre m/k i B-finalen og en enkelt i C-finalen. Et flot resultat.

Af p.t. ukendte årsager kom Henrik og Jacob ikke til start i sprinten.

Jørn Lind løb sig i A-finalen i H60 til en endelig placering som nr. 72. Jørn havde et par bom, og det kvitteres der hårdt og kontant for.

Bruno Stub, der p.t. ikke er helt skadefri, løb et stille og roligt løb, og endte som nr. 69 i B-finalen i H60.

Rita Breum løb en flot 22. plads hjem i D55’s A-finale, og havde så vidt jeg forstod et godt løb uden de store problemer.

Carsten Mortensen måtte sande, at de løber stærkt i H35, men han formåede fornemt at få en placering som nr. 20 i B-finalen.

Karsten Jørgensen, som jeg ikke fik talt med, måtte ned og løbe C-finalen i H55. Han plejer ellers at komme hurtigt rundt på sprintbanerne, men endte her i C-finalen i den gode ende af feltet på en 15.-plads.

Jeg vil tro, at han i den indledende kvalifikation har haft nogle bom, som skabte problemer.

Camilla Nielsen stod efter min opfattelse for dagens største overraskelse, idet hun kom i A-finalen i D45 med 17. hurtigste tid i sit heat. Det var ikke nogen belastning for Camilla, idet hun løb et meget flot løb og placerede sig på en fornem 6.-plads i finalen. Vinderen i denne klasse var i en liga for sig, idet hun vandt med et forspring på 1.42 minut til andenpladsen, hvilket er helt usædvanligt i en sprint.

Jeg selv havde også et meget fint løb, idet det lykkedes mig at blive nr. 3 i mit indledende heat, ca. et minut efter de to danskere, Keld Johnsen og Leif E. Larsen.

Jeg formåede at løbe næsten fejlfrit i A-finalen. Nogle få sekunder blev sat til, men det gjorde de andre i klassen nok også, så jeg sluttede i al beskedenhed på en fornem 6.-plads, 37 sekunder efter vinderen.

Vi havde også Anni Lind, Susan Stub og Torkil Hansen ude på de åbne baner, men jeg har i skrivende stund ikke kunnet finde deres placeringer. De var også på de åbne baner under kvalifikationen lørdag.

Fortsætter:

 

6

Peter Sorensen

PI Copenhagen

M65A

11:45:00

12:07 (6)

+00:37

6

Camilla Rath Nielsen

PI Copenhagen

W45A

11:24:00

16:16 (6)

+02:35

15

Karsten Jorgensen

PI Copenhagen

M55C

10:54:00

15:42 (15)

+02:01

20

Carsten Mortensen

PI Copenhagen

M35B

13:05:00

15:03 (20)

+03:03

22

Breum Rita

PI Copenhagen

W55A

10:24:00

15:19 (22)

+02:25

69

Bruno Stub

PI Copenhagen

M60B

10:14:00

18:45 (69)

+04:47

72

Jorn Lind

PI Copenhagen

M60A

12:20:00

19:12 (72)

+04:33

 

Jacob Spange Mortensen

PI Copenhagen

M40B

11:31:00

   
 

Henrik Wiberg

PI Copenhagen

M60D

11:38:00

   

 

WMOC. Mellemdistance og kvalifikation den 10. og 11. juli

Bruno Stub, Jørn Lind, Susan Stub, Mette Stub og Filip Knak

 

Af Peter Sørensen, PI-København

Den 10. juli skulle der løbes kvalifikation til både mellemdistancen og den lange distance.  PI´erne var ved godt mod efter de fine placeringer på sprinten.

En fantastisk stævneplads midt i Tisvilde Hegn dannede rammen om begge stævnedage, og stadig med et solrigt vejr, som bevirkede, at alle var i godt humør trods arrangørernes problemer med parkeringen, hvor nogle som følge heraf kom for sent til start. Men der var styr på det, og løberne fik reguleret deres starttid, flot klaret, og endnu engang et stort hip til arrangørerne.

Men lad mig sige det med samme, det blev ikke samme succes for PI´erne som ved sprinten, idet jeg som den eneste klarede at kvalificere mig til A-finalen på mellemdistancen.

H35, heat 2, Carsten Mortensen, nr. 39 med tiden 1.34.32 til B-finalen.

H40, heat 1, Jacob Spange Mortensen, fejlklip til B-finalen.

H55, heat 2, Karsten Jørgensen, nr. 68 med tiden 1.17.18 til D-finalen.

H60, heat 2, Jørn Lind, nr. 32 med tiden 54.49 til B-finalen.

H60, heat 5, Bruno Stub, nr. 31 med tiden 60.53 til B-finalen.

H60, heat 5, Henrik Wiberg, nr. 65 med tiden 1.18.18 til D-finalen.

H65, heat 1, Peter Sørensen, nr. 8 med tiden 43.59 til A-finalen.

D45, heat 1, Camilla Rath. Nielsen, nr. 27 med tiden 54.11 til B-finalen.

D55, heat 3, Rita Breum, nr. 31 med tiden 52.38 til B-finalen.

Åben 1, Jan Johansen, nr. 19. med tiden 1.19.02.

Åben 1, Torkil Hansen, (er under ”genoptræning” og udgik af hensyn til dette).

Åben 3, Filip Knak, nr. 15 med tiden 51.14.

Åben 3, Mette Stub, nr. 16 med tiden 51.15.

Åben 5, Susan Stub, nr. 13 med tiden 55.07.

Generelt må vi sige, at det ikke var PI´ernes dag i skoven, specielt Camilla havde grund til ærgrelse, idet hun missede den andensidste post, og bommede 12 minutter, trods det at hun rent faktisk havde set posten, men ikke mente det var hendes.
Ellers havde hun haft en placering som nr. 7-8 og dermed været i A-finalen. Også flot at Jan Johansen havde mod på Åben 1, selv om han brugte lidt tid derude. Fornemt.

Nå, men nogle havde trods alt forhåbning om at kunne nå A-finalen på den lange distance fredag, da resultatet på de forskellige heat kunne betyde, at man rykkede op eller ned i heatene på langdistancen. Et sindrigt system, som jeg ikke skal redegøre for her.

Så med forhåbninger om et lidt bedre resultat onsdag (11. juli) stillede vi alle sammen til start, dog fordelt over tidsrummet fra kl. 09.31 til kl. 12.13. Jeg var på stævnepladsen og fik hilst på de fleste inden start.

Det var min opfattelse, at det ved finalen her på mellemdistancen gik bedre for de fleste. Specielt godt gik det for både Camilla og Rita. Camilla løb et flot løb og vandt B-finalen, mens Rita blev en flot nr. 8 i sin B-finale. Efter hvad jeg i skrivende stund, (startliste for langdistancen foreligger ikke) kan vurdere, så betyder det, at de begge deltager i A-finalen på langdistancen, hvilket jeg også forventer at gøre.
Så tre løbere i A-finalen på langdistancen må siges af meget fint, men alt i alt drejer det sig om at have en sjov oplevelse i skoven, og så må resultatet være sekundært. Det tror jeg de fleste vil skrive under på.
En meget fin dag i skoven, hvor især løberne fra Norge, Sverige og Finland fik vist hvor skabet skal stå.  Jeg henviser til vores øvrige resultater på mellemdistancen herunder, og siger på gensyn på fredag.

D45B. 1: Camilla Rath Nielsen PI Copenhagen 27:11 +00:00

D55B. 8: Breum Rita PI Copenhagen 35:44 +04:30

H55D.17: Karsten Jørgensen PI Copenhagen 42:10 +11:07

H35B. 23: Carsten Mortensen PI Copenhagen 49:09 +14:50

H40B. 16: Jacob Spange Mortensen PI Copenhagen ej start.

H60B. 37: Bruno Stub PI Copenhagen 38:37 +07:08

H60B. 77: Jorn Lind PI Copenhagen 55:45 +24:16

H60D. 42: Henrik Wiberg PI Copenhagen 54:19 +15:43

H65A. 37: Peter Sørensen PI Copenhagen 36:22 +09:16

Åben 1. Jan Johansen, nr. 21 med tiden 1.24.49 +41:03

Åben 3. Mette Stub, nr. 4 med tiden 42.50 +4:22

Åben 5. Susan Stub, nr. 12 med tiden 51.23. +18:30

Fortsætter:

 

WMOC 2018 er slut

Af Peter Sørensen, PI København

Jeg tog et foto, mens folk var på vej mod bilerne med det danske flag i vajende i baggrunden, som et hip for et rigtigt godt stævne.

Hvis man er i tvivl, kan bare gå ind på hjemmesiden og kikke de forskellige filmklip og fotos igennem, så er man overbevist om, at man har deltaget i et fantastisk stævne med mere 4.200 tilmeldte løbere og mange hundrede på de åbne baner.

Som jeg skrev i det sidste skrift fra mellemdistancen, så havde PI tre m/k i en A-finale, tre mand i en B-finale, én mand i en C-finale og endelige to mand i en D-finale. Alt i alt et fint udtryk for hvordan vores deltagere har oplevet de fem dages strabadser.
Ved dagens stævne fik jeg ikke lejlighed til at tale med alle, idet jeg lige benyttede lejligheden til at omdele en brochure for Höst Open på Bornholm til de svenske deltagere (sat på bilerne). Jeg fik nok gået et par kilometer op og ned langs de mange parkerede biler. Men hvis et godt stævne giver flere deltagere på det næste, så tror jeg, at flere svenskere vil søge til Bornholm i oktober.

Da jeg nu har pensionsalderen, havde jeg jo ikke behov for at prioritere mine dage, så jeg havde tid på stævnepladsen, og det har været en sand fornøjelse at dele dagene med alle PI’erne. Mit indtryk har været, at alle har haft fornøjelse af løbene, både når det er gået godt, og når det er gået skidt. Tak for samværet.

Det med resultaterne er lidt svært at gøre op, en dags uheld, giver en placering i næste dags heat, og samtidig kan løbstiderne ikke sammenlignes; man kan være hurtigere end en fra et andet heat, som til gengæld har løbet en lidt anderledes bane, selv om det er i samme klasse.

Men med f.eks. 350 deltagere i H60, 220 deltagere i D 55, eller som i min klasse 376 deltagere i H65, bare for at nævne de største klasser, ja så glemte jeg lige H70 med 419 deltagere. Man må imponeres.  Det vil være umuligt at alle skulle løbe samme bane, derfor et indviklet system, der gør, at tider ikke kan sammenlignes, og man er nødt til ved hvert løb at kikke på dagens resultat i sit eget heat.

At slutte veteranmesterskaberne af med den lange distance kræver efter min vurdering godt nok, at man finder de allersidste kræfter frem. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har løbet 7,1 kilometer i H 65. Men jeg kom dog igennem med et par enkelte bom, og så oplevede jeg at falde i et vandhul, hvor jeg gik i til midt på livet, faktisk ventede en konkurrent på at jeg fik mig hevet op, før han løb videre, tak for det.

Jeg sluttede på en tilfredsstillende 28. plads, og hvis jeg ser tilbage på de fem dages løb, så er det længe siden, at jeg har været så stabil over flere dage.

En enkelt lille historie skal dog medtages, idet Jørn Lind har været lidt uheldig et par gange undervejs, og jeg kan ikke lade være med at nævne det. Undskyld Jørn. Men ved kvalifikationen til mellemdistancen varmede Jørn så meget op, at han kom til at lave en forkert bevægelse og fik et hold i ryggen, som generede ham en del. Da han så endeligt var ovre det til dagens lange etape, så præsterede han at tage et forkert kort, hvilket han opdagede ved post 1 og måtte derefter tilbage til start og hente det rigtige kort. Men det jo de små historier som sætter kolorit på vores fællesskab i klubben.

Jeg vil slutte med at henvise til resultaterne nedenfor og så sige, at nu tager jeg på ferie. Da jeg pakkede bilen, var der lidt usædvanligt noget mere plads i bilen end sædvanlig? Nå ja, der skulle ikke pakkes o-tøj denne gang.

Vi ses til Pokalløbet den 28. august og god ferie til alle.

 

Alle får lige en bemærkning med fra mig - kunne ikke lade være:

D45, Heat A, Camilla Rath Nielsen, nr. 22 med tiden 61.05. (Godt gået)

D55, Heat A, Rita Breum, nr. 57 med tiden 70.59. (Havde desværre et stort bom undervejs)

H35, Heat B, Carsten Mortensen, nr. 23 med tiden 1.08.55. (Fin tid for banen)

H40, Heat B.  Jacob Spange Mortensen, nr. 28 med tiden 1.15.52. (Dejligt at du løb, super gået)

H55, Heat D, Karsten Jørgensen, nr. 1 med tiden 69.35. (Ja det lykkedes jo alligevel og foden holdt)

H60, Heat B, Bruno Stub, nr. 61 med tiden 78.09.  (Super gået, når bentøjet ikke er helt frisk)

H60, Heat C, Jørn Lind, nr. 36 med tiden 69.11.  (Tog et forkert kort, men alligevel flot tid i betragtning heraf)

H60, Heat D, Henrik Wiberg mangler post. (Dejligt at se Henrik i skoven igen)

H65, Heat A, Peter Sørensen, nr. 28 med tiden 64.52. (Hvis tilladt at sige det, så er jeg vældig tilfreds)

Åben 1, Jan Johansen, nr. 12 med tiden 1.46.42. (tre løb i træk på Åben 1, stærkt gået)

Åben 2, Christopher Wiberg, nr. 2 med tiden 52.59. (Rart at se hurtigløberen i skoven)

Åben 2, Mette Stub, nr. 5 med tiden 59.10. (Selv om eksamen har taget tiden, kan hun endnu)

Åben 3, Torkil Hansen, nr. 6 med tiden 54. 08. (Han er ved at komme til hægterne)

Åben 5, Susan Stub, nr. 24 med tiden 1.01.27. (Susan og Anni kører bare sejt igennem hver gang midt i feltet)

Åben 6, Filip Knak, nr. 5 med tiden 58.57. (Rart at se en ny mand på banen)

Åben 7, Anni Lind, nr. 13 med tiden 1.11.57. (Som nævnt Anni og Susan er bare stabile i deres klasser)

(Camilla R. Nielsen kvalificerede sig til A-finalen med en 1.-plads i mellemdistancens B-finale /red.)


 

Orienteringsafdelingens årsberetning for året 2017

Opdateret 6. marts 2018

Af Jan Kofoed Nielsen, formand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand:                     Jan Kofoed Nielsen, Uddannelsessektionen

Næstformand:              Karsten Jørgensen, Udlændinge Center Nordsjælland
Kasserer.                      Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær:                      Ea Busch Nielsen, Uddannelsessektionen

Materielforvalter:         Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst

Webredaktør:               Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster:                  Jacob Furu, Udrykningssektionen 

Ved Medlemsmødet d. 20. januar 2017 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op, som genvalgte Karsten Jørgensen som næstformand, Bruno Stub som kasserer og Jacob Furu som webmaster, samt valgte Ea Busch Nielsen som ny sekretær i stedet for Kim Neubert Madsen, der desværre er flyttet til Syd- og Sønderjylland.

Egne arrangementer.

Mountainbike orienteringsløb.
Allerede ugen efter Orienteringsafdelingens medlemsmøde lagde vi igen hårdt fra land med en tidlig start på forårets program:

D. 280117 arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Aggebo-Græsted, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger havde lavet banerne og styrede tropperne, der på dagen sørgede for at servicere de ca. 70 deltager med start, mål, beregning, m.v.

Det var fint vejr og god, tør skovbund, men der var en del problemer med at få skovtilladelse, idet det tog lang tid at få svar, og der var utrolig mange rettelser igen og igen fra skovens side.

Københavner Cuppen. 
Peter Sørensen påtog sig igen i år at være stævneleder på Københavner Cuppen, der er en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane.

Ved den første afdeling d. 250417 i Kårup Skov for enden af Lammefjorden var han også selv banelægger, da han allerede havde lavet et udkast til baner forrige år, men hvor kortmaterialet imidlertid var for gammelt og for dårligt til, at Peter ville være bekendt at bruge det på det tidspunkt.

Til gengældt gengæld fik de 34 deltagere i år nu glæde af et godt stævne i Kårup Skov med nogle fine baner på et opdateret kort.

Til den anden afdeling af cuppen, tirsdag d. 160517 i Risby Hegn og Horserød Hegn var der mødt 35 løbere, der fik glæde af Karsten Jørgensen gode baner.     

Desværre havde banelæggeren ikke kunne se på kortmaterialet og på skovtilladelsen, at et lille område i udkanten af kortet ikke lå inden for statsskovens område, men derimod i en privat skov, hvor der samme dag var bukkejagt.

Jægerne var naturligvis kede af, at der var uvedkomne tobenede "bukke" i skoven, når de nu sad musestille og ventede på de firbenede, men takket være Karstens gode diplomatiske evner, lod jægerne være med at skyde efter løberne, mod at vi fjernede posten fra deres jagtområde.

Ved den 3. afd. og sidste afdeling af Københavner Cuppen d. 010617 i Danstrup - Krogenberg Hegn var der desværre kun mødt 28 løbere, men til gengæld nød de godt af et godt stævne på Christopher og Henrik Wibergs fine baner, hvor efter alle løbere og officials kunne samles til den fælles afslutning og præmieoverrækkelse i Tikøb Idrætscenter.

SkovCup.
Selv om vi i O-afd. ikke selv længere har nogen børne- og ungdomsløbere op til 16 år, arrangerer vi alligevel stadig hvert år en afdeling af Skov Cup, idet det giver noget goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile o-løb.    

I år afviklede vi vores Skov Cup onsdag d. 130917 i Ganløse Ore nær Farum, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger gav 53 glade unge mennesker en sjov tur i skoven på nogle gode baner.

Der var masser af regn før og efter, men ikke så meget under selve løbet, hvilket betød at det "kun" var os officials, det gik ud over.

På samme måde kom der ikke så meget blæst som forudsagt og frygtet, men det var nok sammen med regnen desværre medvirkende til at mange af børnenes forældre på forhånd valgte ikke at køre deres poder i skoven.

Jeg vil igen gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de måske ikke selv kan/vil løbe o-løb) til at give deres børn/børnebørn, m.fl. muligheden for at prøve nogle ture i skoven, idet der bl.a. er O-løb på 6 onsdage i april/maj og 6 nye løb om efteråret.

Pokalløbet.
Efterårets sidste politiløb fra vores siden blev afviklet d. 050917 i Tokkekøb Hegn, hvor Jørn Lind som stævneleder samlede alle trådene i forbindelse med afviklingen for de 44 deltagere, hvilket var årets højeste antal til vores politiløb.

Elin Kracht havde som banelægger sørget for nogle gode og svære baner, hvor det klart skinnede igennem, at de var lagt af en af vores bedste dameløbere.

Til gengæld var sværhedsgraden på bane 5 nok lidt i overkanten for de nye og uøvede løbere, og det er jo en ingen hemmelighed, at det altid er sværest at lave lette og mellemsvære baner, da vi som erfarne løbere ikke kan se, at det kan være så svært.

Det skinner faktisk også igennem i Dansk Orienteringsforbunds kurser, at de bruger mest energi på at lære banelægger at lave børnebaner, og det er utrolig svært at omstille sig til det lette niveau, når man selv bare kan det der med at finde rundt i skoven.

I alt stod Orienteringsafdelingen i 2017 for 4 ud af de 16 gennemførte danske politiløb på Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste, så vi tager stadig vores andel som arrangører på landplan.

Höst Open Sprint.
Dagene blev kortere og sæsonen begyndte at lakke mod enden, men fredag d. 27/10 arrangerede vi - på opfordring fra Viking Atletiks Orienteringsudvalg - et sprint orienteringsløb i Gudhjem som optakt til Vikings Bornholm Höst Opens 2-dages arrangement.

Vi var 14 medlemmer, der rykkede til Gudhjem, hvor vi efter Peter Sørensens grundige forhåndsplanlægning oprettede start, mål, henvisninger til parkering, stævneplads med informationstelt, salg af åbne baner til ikke-tilmeldte, kiosk, m.m., hvor efter andre fulgte Jørn Linds anvisninger og drønede rundt i Gudhjem og tilstødende skovområder, hvor vi satte poster op i smøger og baggårde, bag klipper og i slugter, så alle, der troede de havde set Gudhjem og kunne finde rundt der, blev meget klogere og mere trætte.

I alt deltog ca. 370 løbere fra ind- og udland i løbet.

Politiløbene, Resultater.
Ved Danske Politi Mesterskaber på Fyn var der rigtig mange af O-afd.s medlemmer, der tog fine placeringer, men da mange af vores medlemmer stiller op for den kreds, de gør tjeneste i, kunne vi ikke hjemføre nogen egentlig politimesterskaber (i klasserne H21 og D21) til PI-København.

Der bør dog nævnes nogle af de mange flotte resultater:

I DPM i Langdistance O-løb blev Jørn Lind nr. 3 i H21, mens Tore Sten Andersen besatte 4. pladsen.

Camilla Rath Nielsen (der stillede op for Ndr. Birk) vandt D21, Rita Breum blev nr. 2 og Ea Bush Nielsen besatte 3. pladsen, mens Anne Fonnesbech Jensen vandt D35.

H45 blev vundet af Bruno Stub, og i H55 blev Karsten Jørgensen nr. 3 med Torkil Hansen på 4. pladsen.

Ved DPM i Sprint vandt Camilla Rath Nielsen D21med Ea Bush Nielsen på 2. pladsen, mens Rita Breum vandt i D35 med Anne Fonnesbech Jensen på 2. pladsen.

Bruno Stub vandt i H45, mens Peter Sørensen vandt i H55 med Karsten Jørgensen på 3. pladsen.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2017 op til 181 løb ved årets 15 politiløb, hvilket er en pæn fremgang i forhold til i 2016, hvor vi stillede op til 144 starter ved 16 politiløb, og noget af den store fremgang relaterer sig formentlig bl.a. mest til muligheden for at deltage i 3 spændende O-løb oppe på Færøerne.

København er med ved næsten alle politiløbene rundt omkring i landet, og trods et lidt svingende deltagerantal er vi som det ses bl.a. ved DPM altid godt med på resultatlisterne, og det mest positive er faktisk, at vi heldigvis samtidig også ser en del nyere løbere i skoven.

Civile løb.

SM-Stafet.
Ved Sjællandsmesterskabet i Stafet d. 210517 i Store Dyrehave stillede Mette Stub og Camilla Rath Nielsen op sammen med Vera Mullerova fra Amager OK og som et godt eksempel på vores stafetsamarbejde i PiSkAmOK vandt de sammen sølvmedaljerne i Dame 21, hvilket er et meget flot resultat.

Samtidig vandt Jørn Lind, Susan Stub og Bruno Stub som et rent PI-hold den åbne klasse i stafetten.

4. Divisionsmatcherne.
Igen i år startede vi ud i 4. division, og ved forårets 4.-divisionsmatch i Asserbo Plantage d. 300418 kunne vi mønstre 31 PI-løbere, der i det kuperede og sandede terræn løb en flot 2. plads hjem.

Værre gik det til efterårets match d. 030918 i Geelskov og Ravneholm (endnu mere kuperet), hvor der kun mødte 16 deltager, og vi fik desværre som forventet tærsk af de 3 andre klubber.

Det bedste der kan siges om den dag var, at Elin Kracht efter hurtigt og hårdt arbejde havde designet, bestilt og skaffet os nogle flotte nye klubdragter, så vi nu endnu mere kan være bekendte at vise PI-Københavns farver i skoven. Godt arbejde.

Som nævnt fik vi i 2. afd. bank - over i købet så meget, at vi samlet kun blev nr. 3 og derfor måtte vi d. 240918 i Ravnsholt ud i en nedrykningsmatch for at kæmpe for vores forbliven i 4. division.

Til gengæld havde 32 deltagere denne gang set og hørt formandens mail og bønner om at møde op og vise PI's fine farver i skoven, og i samlet flok lykkedes det os i overbevisende stil at vinde oprykningsmatchen over de tre andre klubber, så vi i 2018 stadigvæk løber i 4. division - nu bl.a. mod vores gode stafetsamarbejdspartnere fra Amager OK.

Generelt kan vi sige at vi både på herre- og damesiden tager mange gode placeringer i de fleste af grupperne, bl.a. flere 1. og 2. pladser, men som tidligere nævnt er vores udfordring, at alle “vores børn” nu alle er blevet voksne, at vi har en meget stor gruppe herreløbere mellem 50 og 65, men til gengæld kun få “rigtig gamle” herre- og især dameløbere.

Derfor er det også vigtig, at vi kan stille mange løbere til hvert løb, og dermed tage en masse point i de grupper, hvor vi er repræsenteret, mens vi i andre grupper desværre må acceptere, at vi slet ikke kan stille løbere.

Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, så alle PI-medlemmer, der har et ønske om lidt frisk luft og en løbetur, hvor man også gerne må tænke sig lidt om, er meget velkomne i skoven sammen med os andre.

Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og Amager OK, fortsatte i 2017, og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2018, så vi igen kan danne nogle rimelige gode stafethold, hvilket vi bl.a. så til SM-stafet.

I 2018 startede vi ud allerede til Nytårsstafetten, og der bliver endnu flere muligheder for at løbe stafet sammen i løbet af året. Nu er vi ligesom ved at finde ind i rytmen med at trække på hinandens løbere fra de tre deltagende klubber.

Information.
Afdelingens hjemmeside, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information.

Vi ser jo redaktøren, Jørn Lind deltager til næsten alle politiløb, og både fra dem og fra andre løb sørger han enten selv for at skrive artikler - eller overtaler andre løbere til at videregive deres oplevelser til glæde for hele landet.    

Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns hjemmeside, www.politiidraet.dk

I forlængelse af medlemsmødet i januar oprettede Jacob Furu og Ea Busch Nielsen også en lukket Facebookside for Orienteringsafdelingens medlemmer, så der nu er endnu en kommunikationsplatform.

Ea gjorde straks en stort indsats med at få så mange som muligt tilknyttet gruppen, selv om vi kan se, at der stadig er en del medlemmer, som endnu ikke har ønsket at træde ind i denne nye "tidsalder". 

Siden bliver bl.a. brugt til at informere om kommende løb, hvem der kan køre og anden relevant information, som skal hurtigt ud.

Dette bliver også understøttet af at Peter Wihan fra Slagelse PI har oprettet en anden Facebookgruppe "Politi Orientering", hvor alle indbydelser til politiløb og andre nyheder i den relation fra i hele landet lægges op.

Alt sammen er et godt supplement til vores hjemmeside, men samtidig mener vores webmaster, at vi måske skal begrænse vores hjemmeside til primært at indeholde informationer om vores egne arrangementer og ikke slå en masse andre løb op, som man kan findes på andre sider.    

Materiel.

Vores beholdning af materiel bliver flittigt brugt til alle vores stævner plus lidt udlån til andre klubber, der mangler lidt hist og her.

Ud over Torkils jævnlige "revision" af behovet for gammelt materiel er den store oprydning i år gået ud på at afskaffe vores våbenbeholdning:

Feltsporten er udgået som en disciplin til de danske politimesterskaber, og da det også gælder på nordisk plan, har man valgt at udfase disciplinerne med våben, idet man så slipper for problemer med ud- og indførsel, bære- og transporttilladelser, m.v.

PI-Kbh.s Skytteafdeling har i mange år været vores trofaste samarbejdspartner, som tidligere opbevarede, kontrollerede og administrerede vores våben og bæretilladelser.

Nu har de igen været os behjælpelige med at afvikle vores beholdning af våben, ved henholdsvis at overtage de mest brugbare pistoler og ved at foranstalte aflevering, destruktion og afmelding af de udtjente modeller.

Tak til Skytteafdelingen for hjælp igennem mange år.

Opfyldelse af mål for 2017:

Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at 

-        Vi arrangerede ikke selv træningsløb, men vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til bl.a. Amager OK's træningsløb, og så er der altid muligheden for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i Nordsjælland. 

-        Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden.

 

-        På samme måde leverer vi en masse gode artikler til Københavnersiderne i Politi Idræt, hvilket dels er god reklame for sporten, og dels vil vi altid gerne høre om gode og sjove oplevelser rundt om i skovene.

 

Det vil dog være rart med endnu flere input fra medlemmerne uden for bestyrelsen, så husk endelig at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør.

 

-        Vi arrangerede i 2017 som planlagt både et civilt MTB O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, en afdeling af SkovCup og Pokalløbet.

 

-        Der ud over arrangerede vi på opfordring fra Viking Atletiks Orienteringsudvalg et sprint orienteringsløb i Gudhjem d. 27/10 som optakt til Viking Bornholm Höst Opens 2-dages arrangement, og alle løb var på et højt kvalitetsniveau.

 

-        Vi blev nr. 1 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, så vi i det mindste kan blive i 4. division i 2018, men vi satser på at komme stærkt igen.

Målsætningen for 2018 læner sig meget op ad tidligere års planer:

 

-        Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør.

 

-       Vi skal bl.a. arrangere 3 afdelinger af Københavner Cup og en afdeling af SkovCup i foråret, mens vi til efteråret arrangerer Pokalløbet,

 

-        Årets største opgave mht. politiløb bliver at afvikle de Danske Politi Mesterskaber sammen med Nordsjællands PI i Helsingør og på Kullen i Sverige fra d. 11.-13. september,.

 

-        Sidst på året skal vi til Svaneke på Bornholm, hvor vi skal arrangere et sprintorienteringsløb rundt i både byen og de omkringliggende klippefyldte områder - og til alle arrangementerne skal vi fortsat leve op til den høje kvalitet, vi er kendte for.

 

-        Sidst, men ikke mindst, så skal vi stadig forsøge at løbe os tilbage i 3. division.

Vi kan dog allerede nu se, at det ikke bliver uden forhindringer at holde det høje aktivitets- og kvalitetsniveau, samt at afvikle alle de arrangementer, vi har sat os for og meldt ud vedr. 2018.   

Vi erfarede relativt sent i vores planlægningsfase (som startede tidligt på efteråret), at maj måned i 2018 rent arbejdsmæssigt ville blive meget hektisk.

Der har været få håndfaste udmeldinger om de store arrangementer, hvilket betyder at vi har været nødt til at ændre datoerne på flere af vores stævner, da vi har et ønske om at så mange som muligt - især unge og arbejdsaktive løbere - får mulighed for at deltage i løbene.

Hver gang der sker ændringer i de store planer, skal vi ud og søge nye skovtilladelser hos Naturstyrelsen, aftale med stævnecentre, m.v.

Præmier og hædersbevisninger.

Klubmesterskabet i Herreklassen afgøres jf. de proportioner, der blev ændret for et par år siden, nu mellem alle o-løbere, som er medlemmer i PI-København, dvs. det er ikke længere afgørende, at man er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. centrale afd. i Storkøbenhavn (og de fleste af Rpch.s afdelinger er jo også efterhånden udliciterede til politikredsene).

Klubmesterskabet blev i 2017 afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb på bane 1 i henholdsvis Albaniløbet, Cimbrerløbet, Gudenåløbet, Politimesterskabet i langdistance, Horsensløbet og Slagelses Antvorskovløb.

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 369 points ud af 400 mulige, Bruno Stub på 2. pl. med 274 p. og Bo Lindholm Pedersen på 3. pl. med 183 p. 

Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita Breum med 159 points.

Nr. 2 bliver Camilla Rath Nielsen med 100 p., en placering hun deler med Mette Stub, der også har fået 100 p.

”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens medlemmer ud fra resultaterne i både civile løb og politiløb.

De civile points hentes i løbetid efter første løber på hver bane i de 3 divisionsmatcher, og politipointene fra bane 1 (henholdsvis bane 2 for damerne) i næsten alle normale politiløb, men fx bl.a. ikke vores egne løb, der trækker på mange af O-afd.s medlemmer som officials, samt Det jyske Klubmesterskab, der kun har to baner.

”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2017 til Jørn Lind med 1.066 points foran Rita Breum med 842 p, og Bruno Stub nr. 3 med 795 p.

Flidspræmien.

Her er det som sædvanligt straks sværere at vælge, idet der ikke er opsat så hårde afgrænsninger og udregninger.

Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og når vi ser på 2017, er der igen mange, der har været ude til en hel del løb, til trods for at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode kræfter.

Igen vil jeg understrege, at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og det kræver også ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed.

Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og drift, ligesom mange også fungere som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb.

Hvis vi starter med vores ansigt ud ad til, så har vi Elin Kracht, der sidste år påtog sig at skaffe os nogle nye klubdragter. Hun havde et lidt bundet mandat med både udseende, pris, kvalitet, m.v., men jeg synes vi har fået et rigtig flot design., som vi kan være stolte af at vise os i rundt om i landet.

Er der endnu en, der altid falder i øjnene, så er det naturligvis Bruno Stub, der fik en 3. plads P. Sørensens Mindepræmie, har løbet flest løb i år, nemlig 44 civile løb + 15 politiløb, i alt 59 løb, og han har som sædvanligt styr på regnskab (selv når indbrudstyve stjæler pc'en med regnskabsprogrammet), klarer alle civile tilmeldinger, både til alm. løb hver uge, divisionsmatcherne og vores stafetsamarbejde med Amager OK og OK Skærmen.

Han er coach for Mette, som har løbet 42 civile løb, han er altid på som hjælper til vores stævner, samt den i bestyrelsen, der giver ro på, når vi skal vurdere vores forbrug og investeringer, samt når vi laver større arrangementer, hvor det kan være svært at vurdere de økonomiske forhold.     

Torkil Hansen har forsøgt at trappe ned, hvilket desværre bl.a. skyldes skader, men alligevel var han stævneleder til vores MTBO og til vores SkovCup for børnene, samt stævnekontrollant på Höst Open  - ligesom han håndterer vores materiel og allerede nu er ved at tænke i banelægning på Kullen til vores DPM i september.

Karsten Jørgensen var banelægger på vores våde og blæsende SkovCup i Ganløse Ore, lavede nogle "spændende" baner til 2. afd. af Købenehavner Cup i Risby Hegn og Horserød Hegn, samt med til at planlægge og arrangere på Bornholm, og er ellers bare altid frisk på opgaver, der skal løses i bestyrelsen.

Er der endnu en, der udnytter sin fritid rigtig meget til gavn for O-afd., så er det Peter Sørensen, og nu har han over i købet valgt at gå på "deltidspension", så han endnu mere tid til O-løb. På forhånd tak.

Han startede Københavner Cuppen op som en serie på tre løb for flere år siden, og han var igen i år stævneleder på de tre afdelinger - og oven i købet også banelægger på den første af dem.    

Der ud over sprang han til, da vi ændrede planerne fra at lave et alm. civil kredsløb til at rykke teltpælene til Gudhjem og lave en civil sprint for 370 løbere som optakt til Höst Open.

Alligevel nåede han også selv at løbe 31 civile og 12 politiløb, dvs. i alt 43 løb ud over at han hjælper til ved andre løb.

Og når han nu går på deltid, frygter han at få for meget fritid, så har han allerede nu lagt billet på de samme aktiviteter i år plus at være banelægger på prologen i Helsingør op til DPM 2018.

Flidspræmien for 2016 går til Peter Sørensen:

Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig uheldigt bemærket i løbet af året, og traditionen tro er der mange, der vil være med i kampen om ”hæderen”.

Som tidligere nævnt havde Karsten Jørgensen sat en post til 2. afd. af Københavner Cuppen udenfor vores skovtilladelses område og oven i købet midt i en bukkejagt, hvilket i øvrigt også giver begrebet "jagtstart" en helt ny betydning.  

Jf. min beretning var der vist er lidt uklarhed om, hvor tydeligt området var markeret i tilladelsen, men jeg har selv prøvet i Condes (planlægningsprogram til at lægge orienteringsbaner), hvor jeg har set at man kan forstørre kortet rigtig meget, eller man kan overveje at gå til Louis Nielsen.

Vi skal dog værne om den begrænsede flok, der gider lave baner og hjælpe til ved alle vores stævner, såh......  Ingen døde - Ingen Klipfisker denne gang, men en flaske klædt på med et par briller.

Til det nordjyske 2 dages arrangement med Cimbrerløbet den ene dag og Gudenåløbet den anden dag løb en eller flere løbere på en vej gennem et sommerhusområde.

Vejen på kortet var helt tydeligt ikke ført igennem det olivengrønne område fra sommerhusene og videre ud til klitterne og dermed var det klart et forbudt område, så jeg tror at vi endnu en gang skal overveje om Jørn Lind helt bevidst går efter at få Klipfiskerpræmien til ejendom - eller om hans fancy løbebriller kun er for at tage vinden i øjne, men slet ikke har nogen glas med styrke. Det kan selvfølgelig også være sved, der var løbet ned i øjnene.

Jeg har ikke lige flere briller, men jeg har Klipfiskerprisen som - igen - igen for 2017  går til Jørn Lind.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.m. i løbet af året, samt til alle løbere, der har vist PI's farver i skoven. 


 

 

Orienteringsafdelingens årsberetning for året 2016

Opdateret 1. februar 2017

Af Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Jan Kofoed Nielsen, Station Bellahøj
Næstformand, Karsten Jørgensen, Udlændinge Center, NordsjællandKasserer, Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær, Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen
Materielforvalter, Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Udrykningssektionen

I slutningen af februar fik vi den triste besked, at vores gamle kollega og medlem i Orienteringsafdelingen, Mogens Køhler Pedersen var død.

Mogens havde været syg de sidste par år, idet han ikke producerede nok blod, og selv med tilskud af blod var det ikke nok til, at han kunne komme ud i skoven, hvor han allerhelst ville være. 

Og af hensyn til os andre ville han bl.a. ikke møde op til medlemsmødet sidste år, da han ikke ville sidde og hoste og genere mødet. Han har jo altid været utrolig hensynsfuld og hjælpsom over for andre mennesker.

Mogens var med o-sporten i rigtig mange år, idet han startede allerede, da han som ung betjent fik mulighed for at komme med ud til div. politi-løb og til hans oprigtig store overraskelse så var det uden udgifter for deltagerne og tværtimod var der mulighed for gratis transport og overnatning.

Mogens har dels løbet i PI-København, dels i Nordre Birk PI, civilt løb han i Ballerup OK, og så kom han tilbage til politiløbene for PI-København.
I en tidlig periode i PI-Kbh. var han bl.a. kasserer i O-afd. i flere år, og "for nemheds skyld" lagde han selv sine egne penge ud til udgifterne og afregnede så med PI-Kbh.s hovedkasserer en gang om året.

Mogens har ud over at løbe en masse o-løb, brugt meget tid på at tegne orienteringskort og lægge baner, ligesom han også har hjulpet til ved mange af vores stævner.

Æret være Mogens' minde.

Ved Medlemsmødet d. 22. januar 2016 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op, der genvalgte Torkil Hansen som materielforvalter, Jørn Lind som webredaktør og Jan Kofoed Nielsen som formand.

For at øge gruppen af mulige deltagere, blev proportionerne for klubmesterskabet ændret, så der nu er 4 tællende løb ud af 6 på forhånd udvalgte løb.

Vores sekretær Kim Neubert Madsen har desværre fået nyt tjenestedsted i Syd- og Sønderjylland, hvorfor vi skal finde en ny sekretær.

Egne arrangementer.

Mountainbike orienteringsløb.
Orienteringsafdelingen lagde igen hårdt fra land med en tidlig start på forårets program:

D. 270216 arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Buresøskovene, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger havde lagt banerne og styrede tropperne.

Vi havde 68 MTB-O'ere i skoven, som nødt godt af et fint arrangement. Vi startede med frost fra morgenen af, men da solen stod op gav det kort efter frosttåge, hvilket gjorde terrænet mere fedtet.
Alle var dog glade for de gode baner og vi havde mange tilfredse deltagere, der efter en let forplejning kunne tage hjem med en god tur i bagagen. 

Københavner Cuppen.
Peter Sørensen, der i 2011 startede som stævneleder på Københavner Cuppen som en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog sig igen i år at være stævneleder på disse tilbagevendende løb hen over foråret.

Den første afdeling af Københavner Cuppen løb af stablen d. 280416 i Ny Tolstrup, hvor Christopher og Henrik Wiberg havde været i skoven og lægge nogle svære baner i den Midtsjællandske skov.
Selv om der lå rester af sne i skoven, og dermed gav en lidt våd tur, var det 62 tilfredse deltagere, der efterfølgende kunne sætte kursen mod stævnecenteret til afslutning og præmieoverrækkelse. 

På den anden afdeling af cuppen, torsdag d. 190516 havde Peter valgt selv at være både stævneleder og banelægger, og han havde udset sig en fin skov oppe i Nordvestsjælland.

Da han kom ud i Kårup Skov for at sætte manilamærker ud, var der imidlertid alt for mange nye MTB-spor og fældninger siden den sidste revision af kortet, til at det var sportsligt forsvarligt at bruge området.

Løbet blev derfor flyttet til Rude Skov, hvor Peter i en vis fart måtte ud og finde nogle gode postplaceringer, som dannede rammen om et godt stævne løb med gode baner for de 54 tilmeldte deltagere.

Ved den 3. og sidste afdeling af Københavner Cuppen, tirsdag d. 070616 i Brøde Skov havde Peter Sørensen igen valgt at bruge sin fritid på både at være stævneleder og banelægger, hvilket de 44 tilmeldte løbere nød godt af, før de kunne samles til den hyggelige afslutning med fejring af de samlede vindere.

En enkelt løber blev dog udsat for en musvåges "moderlige omsorg" for sin rede og sine unger, idet den ude i det åbne landskab dykkede ned og bagfra ramte en af løberne i nakken, hvorved han pådrog sig nogle rifter og skrammer.

Kloge folk, der har set noget lignende i bl.a. Marselisskoven og i Tisvilde Hegn, siger at man med fordel kan tegne "øjne" i nakken på sin cap, idet musvåger som regel angriber bagfra, hvor de ikke kan ses af "byttes" øjne.

Alt i alt var det tre gode stævner, hvor der som sædvanligt - takket være god planlægning - var styr på funktionerne og afviklingen.

Danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint.
Årets største opgave - og bedste oplevelse - blev afviklingen af Danske Politi Mesterskaber på Bornholm mandag d. 20. til onsdag d. 22. juni.

Arrangørgruppen bestående af stævneleder Erik Skriver, Helsingør PI, samt Torkil Hansen, Bruno Stub, Karsten Jørgensen, Morgens Jørgensen og Jan Kofoed, alle fra PI-Kbh. var i løbet af vinteren og foråret samlet en del gange - og var også på Bornholm og Christiansø en enkelt gang for at rekognoscere, planlægge og lave endelige aftaler om mesterskaberne i Orienteringsløb og -sprint, og i uge 25 bar den omhyggelige planlægning frugt:

Søndag samledes alle officials i stævnecenteret, der blev oprettet i Gudhjem Søpark, hvor de ca. 120 deltagere skulle indkvarteres. Herfra kørte nogle til Hammeren og andre til Dueodde for at sætte de synlige poster med skærme ud i terrænet. Og da disse postplaceringer fra banelæggernes side indtil dagene før kun er markeret med manilamærker, skulle der absolut fin-orienteres i klitterne mellem marehalm og forkrøblede fyrretræer, samt ved Hammerknudens klipper og slugter.

Mandag gik det løs på Dueodde, hvor nogle løb ud og satte de elektroniske enheder på poster, så de var klar til løberne, der dukkede op hen på eftermiddagen, mens andre officials etablerede start og mål, beregning, m.m.

Løberne fik nogle fine oplevelser på Christopher og Henrik Wibergs gode mellemdistance baner, og selv om nogle enkelte måske svedte og bandede lidt over postplaceringerne, idet de havde brugt for meget tid på at lede både højt og lavt i klitter og gryder, vendte alle tilbage i godt humør.

De som var hurtigst rundt på banerne, kunne endda tage en tur de 48 meter op i Dueodde Fyr og studere de andre løberes strabadser i terrænet neden for, samt den strålende udsigt. 

Efterfølgende var der modtagelse i stævnecenteret med indkvartering af alle vores deltagere og udlevering af nøgler, information, m.m.

Tirsdag morgen tog arrangørgruppen med turbåden "Ertholm" af sted mod Christiansø, mens alle deltagerne senere gik om bord på postbåden "Peter", der også sejler lidt langsommere.

Det gav os mulighed for at etablere start- og målområdet, sætte poster og enheder ud på både Christiansø og Frederiksø i én arbejdsgang, så vi ikke skulle bruge tid og energi på at sejle frem og tilbage.

Vi havde i efteråret 2015 fået Erik Flarup fra Skive PI til at rejse til Christiansø i nogle dage, hvor han tegnene sprintkortet over øerne. Da han på den måde fik et indgående kendskab til søfæstningen, tilbød han samtidig at være banelægger til politimesterskabet i o-sprint.

Alle fik en helt speciel oplevelse ved at løbe o-sprint rundt mellem gamle stengærder og klipper, forbi kanoner, fæstningsmure og fiskehytter, på broen hen over havnen og rundt om "Månen" (der er forsamlingshuset, hvor Steffen Brandt fra TV-2 troede, at de skulle blive de første kærester på månen - og hvor der altid er basis for en fest).

Stor tak til Erik Flarup, der tegnede kortet, lagde baner på o-sprinten og der ud over hjalp til som official alle dagene.

Onsdag morgen løb vi ud på Hammerknuden og satte de elektroniske enheder på det poster, der var sat ud dagene før, og kort efter gik det løs med mesterskabet i orienteringsløb på langdistance.
Starten var etableret tæt ved Hammerhavnen, hvor fra det bare gik op ad i det formidable terræn, som selv de bedste løbere havde deres hyr med at finde rundt i. En af vores bedste civile landsholdsløbere, der var med til stævnet, måtte indrømme at hun havde haft en del udfordringer med at finde rundt på Torkil Hansens baner mellem klipper, enebær, gyvel og stenbrudssøer.

Efter præmieoverrækkelsen, afslutningen og indsamling af posterne på Hammeren, kunne vi se tilbage på et veloverstået stævne med mange begejstrede deltagere, der havde oplevet Bornholm fra sin bedste side (Dueoddes klitter, Christiansøs sydlandske stemning og Hammerens spændende klippeterræn) - alt sammen selvfølgelig krydret med masser af sol og magsvejr, som der næsten altid er på Bornholm.

- Arrangementsmæssigt var det en stor mundfuld, som dog blev afviklet rigtig godt og uden de store problemer.

- Økonomisk var der igen mange penge ud at svømme pga. udlæg til div. forudbestillinger, m.v., men dels arbejdede Bruno på at indkassere dem hurtigst muligt, og dels holdt vi mange udgifter nede ved at banelæggerne bl.a. rekognoscerede, når de alligevel var på Bornholm og dels brugte vi Torkils sommerhus til indkvartering på vores recce-tur i foråret.

- I år fik vi så også et mindre overskud ud af anstrengelserne bl.a. takket være at der var et pænt deltagerantal, men især, at der var bedre og mere præcise aftaler end tidligere, så der ikke dukkede større, uforudsete udgifter op bag efter.

Det er ikke for økonomiens skyld at vi laver disse arrangementer, men det er alligevel altid irriterende at skulle have underskud på dem.

DPM blev de-briefet hos Erik Skriver d. 3/11, og der var enighed om at arbejde hen imod at PI-Kbh. og Helsingør PI skal arrangere DPM i Nordsjælland i 2018.

Parallelt med planlægningen af DPM startede vi allerede i juli 2015 op på planlægningen af et større stævne sammen med Amager OK.

Vi havde løbende hen over efteråret og foråret møder og mailkorrespondance for at afstemme forventninger og koordinere planer, så vi kort efter sommerferien (d. 280816) sammen kunne arrangerede 1. og 3. divisionsmatch i Kongelunden for de 8 implicerede klubber fra Østkredsen plus et mindre antal løbere på åbne baner.

I alt deltog ca. 425 løbere, hvilket var noget mindre end forventet, men noget kan formentlig tilskrives at der samme dag blev afviklet en afdeling af VM i Strømstad i Sverige, hvor en del eliteløbere og deltagere i følgeløb formentlig har deltaget.

Torkil Hansen fra PI var stævneleder, og Rolf Andersen fra Amager OK var korttegner og banelægger, men samtidig gav bl.a. Jørn Lind fra PI Rolf en god sparring, idet Jørn som banekontrollant kunne påpege evt. unøjagtigheder og ændrede forhold i skoven i forhold til kortet, samt naturligvis komme med kommentarer til banelægningen, postplaceringer, mv.

De øvrige funktioner blev fordelt efter kompetencer og ressourcer, således at de to klubber havde ca. lige mange officials i sving på dagen.

Logistisk gav det lidt udfordringer at en skovbørnehave, som efter aftale med en leder burde være tomt, så vi kunne bruge huset, samtidigt af en anden var udlånt til en større flok overnattende mennesker.

Ligeledes var der meget dårlig mobiltelefondækning, så kommunikationen mellem bl.a. start og stævnecenter blev forsinket.

For de fleste deltagere var det - så vidt vi kunne se - et perfekt arrangement, hvor den eneste væsentlig ulempe var, at en del løbere blev stukket af hvepse. De havde holdt sig indenfor om morgenen, hvor det var koldt og vådt, men de kom ud af deres bo, da solen brød frem, gav varme og fjernede fugten.
Desværre sad hvepseboet i et hult træ tæt på et stræk, hvor især mange børn løb forbi på de lette baner. Dette problem havde dog været svært at forudse, da ikke engang skovens folk kendte til hvepseboets placering.

Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 290916, hvor Jørn Lind efter en veloverstået tjans som banekontrol ved divisionsmatchen påtog sig opgaven som stævneleder, og Karsten Jørgensen sørgede for nogle spændende baner i Ganløse Ore, hvor der desværre kun var tilmeldte 32 løbere, der fik glæde af anstrengelserne.  

I alt stod Orienteringsafdelingen i 2016 for 7 ud af de 16 gennemførte danske politiløb på Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste (inkl. de 3 DPM-løb på Bornholm i samarbejde med Helsingør PI), så vi vil påstå at vi tager vores andel som arrangører.

SkovCup.
Vi har i O-afd. stadig ikke selv "sørget" for at få nogen nye løbere i Skov Cuppens målgruppe (børne- og ungdomsløbere op til 16 år), men alligevel arrangerer vi stadig hvert år en afdeling af Skov Cup, idet det er en passene størrelse arrangement for os, og det giver samtidig noget goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile o-løb.    

I år afviklede vi Skov Cup onsdag d. 140916 i Rude Skov med start og mål ved de nye Udlændingecenter Nordsjælland, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger gav en masse glade unger en sjov tur i skoven.

Jeg vil stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb) til at give deres børn/børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven både til de alm. løb på 6 onsdage i april/maj og om efteråret, hvor der også er o-løb 6 onsdage i træk.

Ud over de "alm." orienteringsløb, lavede vi også et lille, alternativt O-løb i forbindelse med PI's Sommerevent i Kastrup Strandpark, hvor der ved posterne skulle samles brikker til et puslespil.

Politiløbene, Resultater.
Ved Danske Politi Mesterskaber på Bornholm, som vi selv arrangerede, var der rigtig mange af O-afd.s medlemmer, der tog fine placeringer, men da mange af vores medlemmer stiller op for den kreds, man gør tjeneste i, kunne vi ikke hjemføre så mange egentlig politimesterskaber (i klasserne H21 og D21) til PI-København.

Der bør dog nævnes nogle af de flotte resultater:
Christopher Wiberg, der er ”medlem” og altid har løbet for PI-Kbh., vandt på Christiansø, men da han jo var tvunget til at stille op for Syd- og Sønderjyllands PI, så er det også dem, der får æren for at han blev Dansk Politimester i O-sprinten.

Erik Olsen, der stillede op for Nordsjælland, tog sølvmedaljen, knapt 2 minutter efter.

Peter Sørensen vandt H55 klassen med mere end 6 minutter ned til nr. 2.

Rita Breum blev Danske Politimester i Sprint orientering idet hun vandt D21 med under ½ minut ned til Camilla Rath Nielsens sølvmedalje, mens Kit Hald Nielsen fik en bronzemedalje for sin 3. plads,

Ved politimesterskabet i langdistance på Hammeren gentog mønsteret sig stort set, idet Christopher Wiberg blev Dansk Politimester, Erik Olsen vandt bronze, Jørn Lind blev nr. 4 og Jacob Furu nr. 6.

Rita Breum vandt D21 og blev Dansk Politimester foran Camilla Rath Nielsen.

Peter Sørensen vandt H55 klassen med et meget stort forspring til nr. 2.

Ea Busch Nielsen vandt D21B begge dage, hvilket var medvirkende til at overbevise DPIFs Orienteringsudvalg om at hun skulle udtages til Nordiske Mesterskaber i Kristiansand.

De Nordiske Politimesterskaber blev afholdt d. 300816 i nærheden af Kristiansand, hvor Torkil Hansen var med som holdleder, og han kunne melde om et godt løb, afholdt i flot vejr, men hvor de danske løbere traditionen tro fik kam til deres hår af de andre, stærke nordiske løbere.

Bl.a. Christopher Wiberg var en oplagt deltager, men desværre var han forhindret i at deltage, da han ikke kunne få fri fra Politiskolen.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2016 op til 144 starter ved årets 16 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2015, hvor vi stillede op til 135 starter ved 15 politiløb, og det relaterer sig formentlig mest til muligheden for at komme til DPM på Bornholm, og at der ellers stadig er mange, der er begrænset af at de ikke kan planlægge (og beholde) deres fridage til løbene.

Trods det begrænsede antal deltagere fra København ved flere af politiløbene rundt omkring i landet, er vi næsten altid godt med på resultatlisterne, og hen over sæsonen har vi heldigvis også set flere yngre løbere på banerne.

Civile løb.
Ved Sjællandsmesterskabet i Orientering d. 21-22. maj i Valby Hegn og Aggebo-Græsted Hegn vandt Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen sølv i H55 i Stafet, kun godt 1½ minut efter vinderne.

De tre erfarne løbere havde samtidig en meget tæt indbyrdes konkurrence, der er rigtig godt beskrevet i Peters artikel i Politi Idræt nr. 4.

På den individuelle langdistance dagen efter vandt Mette Stub en sølvmedalje i D21, Bruno Stub vandt sølv i et stærkt H55 felt, og i et ligeledes stærkt H60 felt blev Peter Sørensen nr. 4 og Torkil Hansen nr. 5.

Stort til lykke til de hurtige løbere.

Ved de civile Danmarksmesterskaber i Gribskov Nord og Harager Hegn d. 10-11/9-16 gjorde PI sig igen flot bemærket.

I DM i stafet vandt Mette Stub en flot bronzemedalje i den fornemme D21 klasse sammen med sit stafethold fra PiSkAmOK.

Elin Kracht og Susan Stub fik sammen med Mette Lang fra vores stafetsamarbejde i PiSkAmOK en 5. plads i D45, men nok så bemærkelsesværdige var det, at Elin havde klassens hurtigste tur, som var 2 min. hurtigere end den næsthurtigste.

Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen vandt med deres stafethold også her en fornem sølvmedalje i H55.

I DM i Langdistance stillede vi i knapt så stærk opstilling, idet det kun var Torkil Hansen, der havde næsen fremme, og beskeden som han er, nøjedes han med en 4. plads i H60.

4. Divisionsmatcherne.
Forårets 4.-divisionsmatcher i Grønholt midt i april blev som forventet en hård nød at knække, og vores tilmelder, Bruno, rev sig allerede før starten i håret over, at vi var så få tilmeldte løbere – især da mange af de manglende løbere oven i købet var blandt dem, som vi ofte på forhånd betragter som “sikre” point.

Til gengæld tog de få fremmødte løbere godt for sig af fine placeringer, idet vi på herresiden både tog to førstepladser og tre andenpladser, mens vi på damesiden vandt på tre af banerne og fik en enkelt andenplads, mens vi desværre helt manglede løbere i klasserne D 14/16, D 40/45, D 70 og H 14/16 år.

Det var glædeligt og bemærkelsesværdigt, at alle PI’s løbere gennemførte deres baner og alle tog point med hjem, men alligevel ”begrænsede” det kun det uundgåelige resultat, nemlig at vi tabte de tre matcher.

Pointsystemet i divisionsmatcherne kan være lidt svært at gennemskue, men det er groft sagt skruet sådan sammen, at både elite og bredde, kvinder og mænd samt børn tager point i hver deres aldersgruppe, hvor der gives point i forhold til placering, idet det selvfølgelig tæller meget, at man løber hurtigst i de enkelte klasser.

Samtidig er pointfordelingen differentieret/vægtet i forhold til, at en klub bør kunne stille et vist antal løbere i hver gruppe, og derfor bliver klubber med en bred sammensætning af løbere “belønnet” for at kunne stille mange løbere i alle aldersgrupper.

PI’s udfordring består pt. i, at alle “vores børn” nu er blevet voksne (dvs. over 20 år), at vi har en meget stor gruppe herreløbere mellem 50 og 65, men til gengæld kun få “rigtig gamle” herre- og dameløbere.
Derfor er det også vigtig, at vi kan stille mange løbere til hvert løb, og dermed tage en masse point i de grupper, hvor vi er repræsenteret, mens vi i andre grupper desværre må acceptere, at vi slet ikke kan stille løbere.

Men ved efterårets matcher vendte billedet næsten helt om:

Til trods for at vi kun var 20 PI løbere i skoven, det var meget varmt og en enkelt havde fejlklip, opnåede vi en flot andenplads i dagens divisionsmatch.

Mod al forventning stod vi i lang tid på resultatlisten til at vinde alle tre matcher, men det skyldtes nok at alle PI's løbere var kommet hurtigt i mål - og rigtig mange som vindere at deres baner.

Senere kom der flere af de andre klubbers løbere i mål på sekundære placeringer, men desværre stadig på pladser, der gav point.

Dette er O-afd.s akilleshæl i en nøddeskal:

Vi var ganske enkelt for få løbere i skoven, idet flere uden problemer ville kunne tage point, ligesom vi desværre ikke havde hverken nogen børn eller "pensionister" med på holdet.

Desværre havde vi jo et dårligt resultat med i bagagen fra forårets matcher, så vi samlet kun" fik en 3. plads, hvilket betød, at vi skulle ud i nedrykningsmatch.

Ved nedrykningsmatch i Rude Skov d. 250916 var vi 25 PI'ere, der mødte løberne fra både OK73, og vores to samarbejdspartnere i PiSkAmOK, nemlig Amager OK og OK Skærmen, Værløse.

Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, men de løbere der mødte op i dag, var indstillede på at gøre en forskel:

På herresiden tog vi mange gode placeringer i de fleste af grupperne, bl.a. flere 1. og 2. pladser, men vi havde desværre ingen Herre 70 løbere på banen i dag.

Og vores stærke damer ville absolut ikke stå i skyggen af herrerne, da de bl.a. tog 4 førsteplader og flere andenpladser, men også her måtte vi undvære D65- og D70-løbere.

Samlet set en rigtig flot indsats fra Orienteringsafdelingens løbere, der sikrede os sejren i nedrykningsmatchen, og vi skal dermed fortsat løbe i 4. division i 2017.

En nedrykning havde næsten heller ikke været til at bære.

Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og nu Amager OK, fortsatte i 2016 og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2017, så vi igen kan danne nogle rimelig stærke stafethold.

Først på året var de tre klubber ikke så aktive, men både ved Sjællandsmesterskaberne og ved de civile danske mesterskaber i stafet, der blev løbe i Gribskov, kom stafetholdene til deres ret, så de som tidligere nævnt tog mange fine placeringer med hjem.

Information.
Hjemmesiden, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information.

Vi ser jo næsten webredaktøren, Jørn Lind til alle løb af betydning, hvilket jævnligt kaster nogle gode artikler og indlæg af sig, både på hjemmesiden og i Politi Idræt, og i år har også webmasteren, Jacob Furu ind imellem fået lidt mere tid til at komme ud i skoven.

Det medførte bl.a. at der kort efter De danske Politimesterskaber på Bornholm blev lagt 3 fantastiske videoer fra henholdsvis Dueodde, Christiansø og Hammeren op på hjemmesiden.

Go-Pro optagelser fra Jacob Furus egne løb, kombineret med simultan visning af løbskortet og en præcis GPS-tracking af ruten gav nogle meget underholdende og lærerige videoer, der er på højde med - eller faktisk mere spændende end - Danmarks Radios timelange transmissioner fra VM i orienteringsløb i Strømstad.  

Så nu kan formanden godt snart pakke sit spejlreflekskamera sammen.

Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns hjemmeside, www.politiidraet.dk

Materiel
Vi forsøger til stadighed at reducere vores mængde af forældet materiel, og Torkil sorterer jævnligt i beholdningen, så han også selv kan få lov til at bruge sin egen garage.

Og samtidig er der et højt serviceniveau og en sikker levering, da Torkil altid medbringer sin trailer med alt det nødvendige grej til vores stævner.

Opfyldelse af mål for 2016:
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at

¤Vi arrangerede ikke selv træningsløb, men vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til bl.a. Amager OK's træningsløb, og så er der altid muligheden for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i Nordsjælland.

¤Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden om hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen bl.a. med de nævnte videoer kombineret med GPS-tracking.

Vi har fået nogle friske pust i kraft af nogle indlæg i Politi Idræt og på hjemmesiden, hvilket er rigtig godt, da vi altid gerne vil høre om gode og sjove oplevelser rundt om i skovene, og vi vil stadig gerne have endnu flere input fra medlemmerne uden for bestyrelsen, så husk endelig at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør.

¤Vi arrangerede i 2016 både et civilt MTB O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, en afdeling af SkovCup og Pokalløbet, samt ikke mindst sammen med Erik Skriver fra Helsingør PI De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint på Bornholm og Christiansø.

Der ud over arrangerede vi sammen med Amager OK et civilt 1. og 3. divisionsløb - og alle løb var med et højt kvalitetsniveau.

Hver gang vi arrangerer løb, trækker vi dels på de gode rutiner og koncepter, dels bliver vi klogere hver gang, da der ofte opstår situationer, som ikke kunne forudses, men det løses altid uden at løberne mærker noget.

Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til divisionsmatchen, hvilket gav os en foreløbig sidsteplads i turneringen. Ved sidste runde fik vi en kneben 2. plads, så vi samlet lå nr. 3, hvilket betød at vi sidst på året skulle løbe om at kunne blive i 4. - eller rykke ned i 5. division.

Vi blev nr. 1 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, så vi i det mindste kan blive i 4. division i 2017, men vi satser på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig kan komme rykke op i 3. division til efteråret.

Målsætningen for 2017 læner sig meget op ad tidligere års planer:

¤Vi skal arbejde på at få flere træningsmuligheder, så specielt de nye løbere bliver motiveret til at komme i skoven.

¤Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør.

¤Vi skal i vinteren/foråret bl.a. arrangere et civilt mountainbike O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, og til efteråret et Pokalløb, en afdeling af SkovCup, men selv om det er mange aktiviteter, skal de stadig være på samme høje niveau.

Der ud over forventer vi i efteråret 2017 at arrangere et civilt kredsløb.
Og sidst, men ikke mindst, så skal vi løbe os tilbage i 3. division.

Præmier og hædersbevisninger.
Ved sidste års medlemsmøde blev proportionerne for Klubmesterskabsløbene ændret, så Klubmesterskabet 2016 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd. i København.

De blev i år afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb på bane 1 i Gudenåløbet d. 100516, Cimbrerløbet d. 110516, Horsensløbet d. 230816, Esbjerg PIs Baskuldløb d. 150916, Slagelses Antvorskovløb d. 200916 og Helsingør PIs Teglstrupløb.

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 358 points ud af 400 mulige, Jacob Furu på 2. pl. med 170 p., Jacob Spange Mortensen på 3. pl. med 87 p. og Bruno Stub på 4. pl. med 80 p.

Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita Breum med 100 points.

Rita tog også mesterskabet sidste år, men var på Kos med Frontex, så hun ikke kunne få den overrakt til medlemsmødet for et år siden, så det er godt at hun vandt den igen.

”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både København og resten af Nordsjælland, og den går i 2016 til Jørn Lind med 618 points foran Bruno Stubmed 468 p. og Jacob Furu med 337 p.

Flidspræmien.
Her er det straks sværere at vælge, idet der ikke er opsat så hårde afgrænsninger og udregninger.

Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og når vi ser på 2016, er der da også flere, der har været ude til en del løb, til trods for at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode kræfter.

Igen vil jeg understrege, at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og det kræver også ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed.

Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og drift, ligesom mange også fungere som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb, men blandt mange kandidater er der i år specielt to, der falder i øjnene.

Bruno Stub sender alle vores tilmeldinger til løb hver uge, og han sørger for at afregne med de andre klubber, samt holde styr på vores daglige økonomi.

Han havde indbrud sidst på efteråret, hvor han fik stjålet sin pc, der desværre bl.a. indeholdt årsregnskabet, så han måtte arbejde forfra med både det og med løbsstatistikkerne.

Samtidig har han også løbet 51 civile og 11 politiløb, dvs. i alt 62 løb, hvilket er det største antal i år.

Det er svært at komme uden om Bruno til flidspræmien, men samtidig vil vi jo gerne have noget fornyelse, og der har vi jo Brunos yngste datter,Mette Stub, som er studerende og har ikke haft tid og mulighed for at løbe politiløb i år, men hun har alligevel i alt løbet 40 løb, hvilket er 3. flest løb i år (kun overgået af Bruno og Elin).

Jeg hørte også for et par år siden, at Mette var begyndt at lave træningsprogrammer, fordi hun syntes at storesøster Line skulle mere ud og løbe igen, og at Mette nærmeste afpressede Bruno for at få finanser til at købe belønninger til Line.

Samtidig formår Mette jo at trække Bruno ud i skoven den ene weekend efter den anden, og dermed holde ham til ilden, så han både løber og laver alt det administrative arbejde for afdelingen, så jeg ved ikke hvem der presser hvem meste, selv om Bruno bliver lidt irriteret, når Mette løber fra ham.

Flidspræmien for 2016 går derfor til far og datter, Bruno og Mette Stub.

Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig uheldigt bemærket i løbet af året, og traditionen tro er der mange, der vil være med i kampen om ”hæderen”.

Normalt siger jeg jo at de, der laver meget, også kommer til at lave mange fejl, og det passer meget godt i år:

Bruno og Torkil har begge knoklet - også i år.

Bl.a. stod de i starten til Kbh.Cup 2. afd., hvor de - jeg ved ikke, om det var efter aftale, dvs. i forening med hinanden eller det måske bare et helt selvstændigt initiativ - valgte ikke at meddele Mogens Jørgensen i beregningen, at der var en Vestegnsløber, der ikke var startet, hvilket betød at alle officials til sidst stod i 20 min. i mål og ventede på en løber, der slet ikke var i skoven.

Det kan ikke rigtig blive enige om at MTBO skal være en del af o-sporten, men meget andet kan de blive enige om: Synkront lavede Bruno og Torkil lavede begge et fejlklip, idet de - løbende på hver sin bane - klippede den anden banes post, der begge stod på en åben, kuperet græsmark med ca. 30 meters mellemrum.

Det er lidt svært at forny sig, når Bruno og Torkil "bytter poster", glemmer folk, m.m., men så var der lige Christiansø.

Da vi blev sat i land fra "Ertholm" og fik slæbt alt grejet op til stævnepladsen ved Store Tårn, stod Torkil pludselig med himmelvendte øjne - og selv om han ikke plejer at gå i kirke om søndagen, tror jeg at han denne tirsdag var tæt på at gå en lille tur over i den meget lille, lokale kirke, da han opdagede, at han slet ikke have nogen udsætningskort med til os, der skulle ud med poster.

Torkil vil garanteret undskylde sig med, at det var Flarup som banelægger, der skulle have haft dem, eller at stævneleder Erik Skriver skulle have give dem til Torkil, men ligger denne opgave ikke også inden for stævnekontrollantens - og især banekontrollantens ansvarsområde at "nogen" har styr på banerne?

Jo, det gør det - og især når man ser de andre fejlklip, Torkil har præsteret i år .

Jeg ved ikke om Torkil prøver at overhale Jørn i forsøget på at få den til fast ejendom, men jeg vil konkludere, at

Klipfiskerprisen for 2016  - igen - går til Torkil Hansen.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.m. i løbet af året, samt til alle løbere, der har vist PI-Københavns farver i skoven.


 

 

Orienteringsafdelingens årsberetning for året 2015

Orienteringsafdelingens formand, Jan Kofoed Nielsen

Opdateret 1. februar 2016

Af: Jan Kofoed Nielsen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Næstformand, Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling
Kasserer, Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær, Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen
Bestyrelsesmedlem, Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Station Amager

Ved medlemsmødet d. 27. februar 2015 på Station Amager mødte der 10 medlemmer op, som valgte den hidtidige bestyrelsesmedlem, Karsten Jørgensen som ny næstformand, hvorefter Torkil Hansen blev valgt til at overtage funktionen som bestyrelsesmedlem, idet han jo de facto har passet depotet i flere år.

Samtidig blev Bruno Stub genvalgt som kasserer, Kim Neubert Madsen som sekretær og Jacob Furu som webmaster.

Egne arrangementer
Orienteringsafdelingen havde traditionen tro især i foråret et travlt program:


Allerede i slutningen af januar, lørdag d. 240115, arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Grib Skov, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger havde lagt banerne og styrede tropperne.

Takket været vores faste hjælper til beregningen, Mogens Jørgensen, der også står for alt udstyr til beregning i ØstKredsen (og salg af SI-udstyr til hele landet), fik deltagerne også mulighed for at afprøve de nye berøringsfrie SportIdent enheder.
Det kan især ved MTB-O være praktisk, da man så ikke skal strække sig så langt fra cyklen og helt hen til postenheden, hvor der skal stemples. Her kan man nøjes med at have sin enhed på ca. 20 cm afstand.

De 55 deltagere fik sig en god og flot tur i skoven, hvor de morgenfriske blev belønnet for at have set vejrudsigten i forvejen, så de kunne komme tidligt til start.

Da de sidste deltagere cyklede i mål, var der en del sne i luften, som hurtigt tiltog i mængde, mens vi samlede posterne ind, og snart efter var skoven dækket af et pænt lag sne.

Københavner Cuppen
Peter Sørensen, der oprindelig opfandt KøbenhavnerCuppen som en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog sig igen i år at være stævneleder på disse tilbagevendende stævner hen over foråret.

Ved 1. afd. af Københavner Cuppen, som blev afviklet i Gadevang d. 090415, lagde Peter Sørensen oven i købet også selv ud som banelægger.
Fra hele landet mødte der ca. 45 løbere, der havde et godt løb på nogle fine baner i et terræn, vi ikke har været i i mange år, og da stævnelederen også havde sørget for godt vejr, så der var ikke et øje tørt.

Ved det efterfølgende karruselløb om eftermiddagen og aftenen for civile løbere mødte der desværre kun 11 løbere op – formentlig fordi mange havde svært ved at nå fra Storkøbenhavn og til Nordsjælland efter arbejdstid.

Da Jørn Lind i år ”slap” for at være stævneleder på KøbenhavnerCuppen, påtog han sig i stedet at være banelægger på 2. afd., der blev afviklet i Gl. Grønholt Vang d. 190515.

Det var et næsten perfekt arrangement med god planlægning og gode baner, og samtidig er både stævneleder og banelægger jo nidkære med hensyn til, at alt skal være i orden, så der var rigtig meget intern kontrol, hvilket blev afspejlet i, at de selv fandt og rettede fejl, som banekontrollanten havde overset.

Der var stor tilfredshed blandt de 48 fremmødte deltagerne, men de var selvfølgelig også glade for, at de løb uden at blive generet af de heftige regnbyger, der huserede både før og efter løbets afvikling, men ikke under selve løbet, hvor vi havde flot solskin.

D. 040615 var Christopher og Henrik Wiberg banelæggere på 3. afdeling af
Københavner Cup-3, der løb af stablen i den sydøstlige del af Gribskov, hvor de 48 deltagere kom rundt i skoven på nogle spændende baner.

Ud over, at de sædvanlige, trofaste og meget erfarne løbere fik nogle gode udfordringer, så vi heldigvis også en del nye og yngre løbere, der oplevede O-sporten fra sin bedste side med interessante baner og gode postplaceringer i en tæt, grøn skov.

Samlet var der en fin planlægning og afvikling af alle de 3 løb i serien, hvilket gør det sjovt både at deltage som løber, men også som official at hjælpe til med postudsætning og afvikling af stævnet. 

Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 270815 i Nørreskoven, hvor Jørn Lind påtog sig opgaven som stævneleder, og da den oprindelige banelægger fik travlt med andre ting, sprang Peter Sørensen til som banelægger.

Det gav imidlertid nogle udfordringer, at skoven har været lukket for orienteringsløb i mange år, og at den var noget mindre, end Peter havde forventet.

Banerne måtte derfor snoes flere gange rundt, og Peter havde som banelægger været rundt i skoven og fundet nogle snedige postplaceringer, der gav nogle gode og svære baner, som var værd at løbe efter i de kraftige regnbyger.

Efterfølgende var der præmieoverrækkelse og samlet afslutning med smør-selv-frokost, som igen var en succes - og en nødvendighed, da køkkenet i Hareskovhallen til dagligt ikke er bemandet.

I forlængelse af politiløbet blev der afvikler træningsløb for civile løbere på banerne, men pga. DHL-stafetten samme aften og det heftigt regnvejr i løbet af dagen, deltog der desværre kun 34 løbere til politiløbet og 9 til Karruselløbet.
De andre ved ikke, hvad de gik glip af.

SkovCup.
Selv om vi for tiden næsten ikke selv har nogen børne- og ungdomsløbere i O-afd., arrangerer vi stadig hvert år en afdeling af SkovCup, idet det er en passende størrelse stævne for os, og det giver samtidig goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile O-løb.

I år var vores afdeling af SkovCuppen onsdag d. 200515 henlagt til i Sperrestrup Skov ved Ølstykke, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger stod i spidsen for at sende ca. 130 deltagere i skoven.
Det var færre end forventet, men måske var der for langt fra København og Nordøstsjælland til, at ”kernekundernes” forældre kunne nå fra arbejde, hente børnene og køre videre til skoven?

I relation til SkovCuppen deltog Torkil Hansen fra PI og Betty Folino fra FIF Hillerød i marts ved Dansk Orienteringsforbunds Repræsentantskabsmøde, hvor de på vegne af SkovCup gruppen (som er en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra flere klubber i ØstKredsen) modtog hædersprisen ”Silva Blokken” som en påskønnelse af gruppens store arbejde med SkovCuppen i snart 20 år, og for at udvise en ”selvfornyelse og livskraft, som vi alle kan misunde”.

PI har som nævnt pt. desværre næsten ikke nogen børne- og ungdomsløbere, men vi deltager alligevel i arbejdet med at få flere børn ud og løbe med kort og kompas i skoven.

Jeg vil derfor stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb) til at give deres børn eller børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven.

Året sluttede næsten som det startede på arrangementssiden: I den første weekend i december var TorkilHansen igen klar som banelægger og stævneleder, idet han på O-afdelingens vegne have påtaget sig at få en frisk flok på 71 MTB-O'ere sendt rundt på forskellige baner i Tokkekøb Hegn.

I morgenens kulde, fugt og mørke cyklede vi ud med de første postenheder, der blev sat ud i pandelampernes skær, så alle banerne var klar til, at de første friske deltagere kunne kommer af sted lidt før kl. 0900.

Igen en passende arrangementstype for vores afdeling, idet det ikke kræver voldsomt mange officials til at arrangere.

De fleste af deltagere er som regel rutinerede ryttere, der kigger mere på om det er gode, spændende og udfordrende baner, samt godt rugbrød til smør-selv-frokosten, når de kommer våde og trætte i mål, end om der er en lækker kiosk, mange toiletvogne og en mobil sportsbutik med fancy udstyr.     

Resultater fra Politiløbene
Ved De danske Politi Mesterskaber i Feltsport og Orienteringi Stråsø var PI-København igen med godt fremme.

I Feltsporten blev Christopher Wiberg Dansk Politimester og Jørn Lind vandt bronze.
Christopher er i forbindelse med sin politiuddannelse godt nok blevet stationeret i Syd- og Sønderjyllands Politi, hvorfor han stillede op for Sønderborg PI. 

Vi føler imidlertid stadigvæk at Christopher er "vores" løber, da han har løbet i PI-København helt fra barnsben (og næsten før), ligesom han også stadig løber for PI-København til alle vores civile løb, samt skal være banelægger på mellemdistanceløbet på Dueodde til prologen ved politimesterskaberne, som vi arrangerer på Bornholm til sommer.

I Dameklassen vandt Rita Breum foranCamilla Rath Nielsen med under 2 min.s forskel. Desværre var der ikke deltagere nok i klassen til, at det kunne anerkendes som et politimesterskab.

I Herre-45 blev Henrik Wiberg nr. 2 bl.a. funderet på et fornemt skyderesultat, idet han havde ro på åndedrættet efter fremløbet, og som den eneste dansker fik han fuld score på pistolskydningen, der ellers straffes med 1 minut pr. fejl.

Ved DPM i Orienteringsløb blevRita Breum vinder af dameklassen foran Camilla Rath Nielsen.
På herresiden fik Christopher Wiberg sølv, og Jørn Lindblev nr. 4, mens Bruno Stub på bane H-45 fik en 3. plads.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2015 op til 143 starter ved årets 14 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2014, hvor vi stillede op til 135 starter ved 15 politiløb, men stadig en markant tilbagegang i forhold til 2013, hvor vi stillede op til 190 starter ved 12 politiløb, men det var også i de glade dage med bedre muligheder for fælles transport.

Trods det lidt begrænsede antal deltagere ved nogle af politiløbene rundt omkring i landet, er PI-København dog stadig rigtig godt med på resultatlisterne.

Resultater fra de civile O-løb
Ved de civile Danmarksmesterskaberi Langdistance blev både Elin Kracht i D-45 og Torkil Hansen i H-60 placeret på flotte 5.-pladser i deres felter på henholdsvis 24 og 37 startende og begge kun ca. 5½ min. efter vinderen af klasserne.

Divisionsmatcherne
Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til den første afdeling af 4. divisionsmatchen, hvilket gav os en foreløbig sidsteplads i turneringen.

Ved 2. runde kom vi dog op og fik en kneben 2. plads, så vi samlet lå nr. 3, hvilket betød, at vi sidst på året skulle løbe om at få lov til at blive i 4., eller om vi skulle rykke ned i 5. division.

Trods de forholdsvis få medlemmer, der havde mulighed for at deltage i divisionsmatcherne i weekender, er det meget opmuntrende, at der kommer løbere tilrejsende fra både Sønderborg og Bornholm som forstærkning til de lokale løbere og tager gode point.

Det er også bemærkelsesværdigt, at de fleste af de løbere, der så møder op til løbene, får gode point med hjem. Problemet er pt. bare, at der desværre ofte kommer lidt for få løbere med PI-København på ryggen i skoven og dermed over mållinjen.

Vi blev ved nedrykningsmatchen samlet nr. 2 ud af de 4 klubber, så vi i det mindste kan blive i 4. division i 2016.
Vi satser dog på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig atter kan rykke op i 3. division til efteråret.

Ud over deltagelse i de civile Danske Mesterskaber kan vi se, at Torkil Hansen tager sin kommende opgave som banelægger på De danske Politi Mesterskaber (DPM) i 2016 meget seriøst.

I weekenden d. 5-6. september knoklede Torkil rundt på Hammeren, hvor han præsterede at vinde Bornholmsmesterskabet i Orienteringsløb foran andre stærke, lokalkendte bornholmske o-løbere, så også her er der gode kræfter klar til at skabe nogle meget spændende langdistancebaner til DPM 2016, som O-afd. skal arrangere på Bornholm.

O-løberne fra PI stillede i alt op til 343 starter i løbet af året, hvilket er ca. 10 % flere end sidste år, hvor vi var af sted til i alt 310 løb.

”AllePiSk” bliver til ”PiSkAmOK”
Som følge af DOFs regler om stafetsamarbejde er den ene af vores tidligere samarbejdspartnere, nemlig Allerød OK, pt. ”for gode” til at måtte stille hold sammen med andre klubber, hvorfor PI i 2015 kun løb i stafetsamarbejde med OK Skærmen, og derfor blev navnet ændret til de ”PiSk”.

Umiddelbart før årsskiftet aftalte vi imidlertid at udvide samarbejdet til også at omfatte Amager OK, da vi skønnede at alders-, struktur- og ambitionsniveauerne i PI- København, OK Skærmen og Amager OK passer godt sammen, så vi igen kan danne nogle rimelige stafethold, der frem over vil løbe under navnet ”PiSkAmOK”.

Information.
Hjemmesiden,piorientering.dkleverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information.

Materiel
Vi forsøger stadig at reducere vores mængde af materiel, da meget af det gamle grej bliver afløst af elektronisk tidtagningsudstyr, som vi lejer af ØstKredsen, men der er stadig behov for plads til telte, startur, vanddunke, markeringspæle, m.m.
Alt dette bliver stadig opbevaret i Torkils garage, så det er meget belejligt at Torkil nu også på papiret er blevet materielforvalter.

Opfyldelse af mål for 2015:
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at

Vi arrangerede ikke selv ekstra, særskilte træningsløb for vores egne, nye løbere, men vi har arrangeret træningsløb i forlængelse af politiløbene, og vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til Amager OKs træningsløb, ligesom der altid er mulighed for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i Nordsjælland.

Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden om, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen.

Da vi gerne vil høre om andres gode oplevelser rundt om i skovene, savner vi dog stadig at flere af medlemmerne uden for bestyrelsen husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør, så det ikke altid er de samme, der skriver på hjemmesiden og til idrætsbladet.

Vi arrangerede i 2015 både 2 civile MTB-O løb, 3 afdelinger af Københavner Cup og en afdeling af SkovCup, samt Pokalløbet - og alle løb var med et højt kvalitetsniveau.

Vi kan og skal dog altid blive klogere for hver gang, vi arrangerer et løb, idet vi dels holder fast i de gode rutiner og koncepter, som vi plejer at køre det efter, dels suppleret med nye og endnu bedre ideer.

Det ringe antal deltagere til divisionsmatcherne gav os kun en 3. plads i turneringen, og vi blev nr. 2 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, men vi kunne i det mindste blive i 4. division i 2016.

Målsætningen for 2016 læner sig meget op ad tidligere års planer
Vi skal arbejde på at få flere og bedre træningsmuligheder, så specielt de nye løbere bliver motiveret til at komme i skoven.

Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør.

Vi skal arrangere et-to mountainbike O-løb, 3 afdelinger af KøbenhavnerCup, en afdeling af SkovCup og til efteråret et Pokalløb, men selv om det er mange aktiviteter, skal de stadig være på samme høje niveau.

Der ud over skal vi i 2016 i samarbejde med Helsingør PI arrangere Danske Politimesterskaber (DPM) i Sprint på Christians Ø og i Orienteringsløb (lang distance) på Hammeren, samt et mellemdistanceløb på Dueodde som prolog/opvarmning.

Og sidst, men ikke mindst, så satser vi på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig i efteråret kan løbe os tilbage i 3. division, men det kræver at alle reserverer datoerne til divisionsmatcherne, henholdsvis d. 17/4, d. 21/8 og d. 25/9 i 2016.

Præmier og hædersbevisninger.

Klubmesterskabet 2015 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd., blev i år afgjort ud fra de 3 bedste resultater ved de 4 planlagte løb på bane 1, henholdsvis Esbjergs Baksuldløb d. 23/4, DPM i Orientering d. 7/5 i Stråsø, Horsensløbet d. 15/9 og ved Antvorskovløbet d. 30/9.  

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 275 points ud af 300 mulige og med Christopher Wiberg på 2. pl. med 98 p., samt Jacob Furu på 3. pl. med 85 p.

Vinderen af Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita Breum med 298 points foran Camilla Rath Nielsen med 93 points.

 ”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både København og resten af Nordsjælland.

”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2015 til Jørn Lindmed 1.022points foran Rita Breum med 796 p. og Jacob Spange Mortensen med 415 p.

Flidspræmien.
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og når vi ser på 2015, har der været pænt med løbere ude til en del arrangementer, samtidig med at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode kræfter.

Hermed har jeg så antydet at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og det kræver ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed.

Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og beslutninger, ligesom mange både i og uden for bestyrelsen også fungerer som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb.

Blandt de mange, der har begge evner og som i år faktisk selv har løbet flest løb (samlet for både civile og politiløb), er vores kasserer Bruno Stub, som også hver uge tilmelder os til alle de civile løb og er mand for at presse de sidste point ud af de løbere, der tilmelder sig til divisionsmatcherne takket være sin taktiske snilde og gode kendskab til reglementet.
Flidspræmien for 2015går til Bruno Stub 

Klipfiskerprisen gives til en løber, der enten har lavet fejlklip ude på banerne eller på anden måde har gjort sig uheldigt bemærket i løbet af året.
Via en rimelig pålidelig informatør har jeg hørt - og fra en meget pålidelig kilde, nemlig vores IT-hjælper og "reservebetjent" Mogens Jørgensen, fået bekræftet - at banerne til Pokalløbet af banelæggeren Peter Sørensen blev afleveret til trykning uden sidsteposten på bane 5 !!! - og det blev faktisk kun opdage, fordi Mogens skulle tilrette placeringen af nogle postdefinitioner på kortet.
Nu ved vi jo godt, at Peter har haft meget travlt - især i hele foråret, hvor han både var stævneleder tre gange og også selv banelægger på den ene bane.

Og måske især her i efteråret til Pokalløbet var der lidt pres på med at få snoet banerne på en begrænset plads, så han bl.a. fik nedsat antallet af gange, de stakkels løbere skulle krydse den befærdede landevej. Men fejlen skyldes jo især, at banekontrollanten Torkil Hansen vel også her har en stor aktie i, at denne post blev overset. Bare fordi man er bange for sin gamle nestor og formand (Peter), samt tror at denne er ufejlbarlig, behøver man jo ikke selv at undlade at passe sin funktion.

Det blev så også kun værre, da Torkil herefter glemte at komme ud til Post 43, da han i første omgang var ude med postenheder, og da han kom der ud, manglede der både et stativ og en postskærm, hvilket han vist nok godt var klar over.
Herefter måtte Torkil igen hjem efter stativ og postskærm og ud i skoven igen, før banerne kunne meldes klar.

Ihukommende Torkils mange tvivlsomme meritter også sidste år, hvor vi bar over med hans mange forglemmelser pga. de mange aktiviteter, m.v., må det da vist være på tide, at Torkil igen passer godt på denne hæderspris.    
Klipfiskerprisen for 2015 går til Torkil Hansen.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.fl.. i løbet af året, samt til alle løbere, der har vist PI´s farver i skoven.