Ny udvikling i Orienteringsafdelingen: Sprint ved Höst Open 2017

Udsigten var der ikke noget at sige til

Det var en kold fornøjelse af være starter. Forrest Hvalsøe Hansen fra Fyns PI

Opdateret 12. november 2017

Af Jørn Lind
Foto: Jan Kofoed Nielsen

Atletik- og orienteringsklubben Viking på Bornholm har gennem mange år afholdt Höst Open med to orienteringsløb den sidste weekend i oktober – således også i år.

Flere løbere havde imidlertid ved tidligere arrangementer efterspurgt et sprintorienteringsløb som optakt til Höst Open, hvilket Viking gerne ville efterkomme, men ikke havde resurser til.

Klubben efterlyste derfor en anden klub, som havde lyst til at påtage sig opgaven, og da vi i PI Københavns orienteringsafdeling har et par medlemmer fra øen i Østersøen, var vi ikke sene til at sige ”ja”.

Peter Sørensen og undertegnede var i forvejen indskrevet som henholdsvis stævneleder og banelægger på et civilt løb i efteråret, og da dette blev skrinlagt, var det oplagt, at vores opgaver blot blev flyttet til Bornholm, hvor sprinten skulle foregå i Gudhjem.

Vi kendte byen fra et politimesterskab i 2010, hvor vi ligeledes løb sprint og vidste, at det var en spændende by at lave netop et sprintorienteringsløb i.

Orienteringskortet blev fremstillet i 2007 til det nordiske mesterskab i sprintdisciplinen, hvor de hurtige eliteløbere fik prøvet byens kuperede terræn.

Peter gik tidligt i gang med planlægningen, og jeg fik tilsendt kortfilen, så jeg kunne gå i gang med banelægningen. Peter og jeg tog en tur til Bornholm for at se på forholdene, og vi holdt nogle møder med de øvrige implicerede i ”projektorganisationen”, hvor det blev besluttet at lave en klubtur ud af det, så det kunne animere flere til at tage med og assistere ved sprintløbet, der skulle foregå om fredagen før de to løb i weekenden.

Banerne blev finjusteret og kontrolleret af Henriette Hansen fra Herlufsholm OK, og så gik turen igen til Bornholm for at udsætte mærkater ved postplaceringerne.

Mange poster stod ved private boliger, men stort set overalt var beboerne velvilligt indstillet og syntes, at det lød spændende med et løb i byen.
Også et åbent område oven for byen, lidt af den bynære skov og et åbent område lige ved siden af campingpladsen, hvor vi havde stævneplads, blev benyttet til postplaceringer.
Det var dog kun de længste baner, der kunne nå ud i alle hjørnerne, da vindertiderne blev sat til 15-20 minutter. Det viste sig dog, at det kuperede terræn og sværhedsgraden med poster uden for bymæssig bebyggelse gav nogle længere løbstider for flere af banerne, men det var der nu ikke nogen, der klagede over, da de fleste gerne ville løbe lidt længere.

Peter havde blandt meget andet sørget for indkvartering i tre lejligheder i Gudhjem Feriepark lige ved siden af stævnepladsen til os 12 fra PI-København samt Mogens Jørgensen fra Søllerød OK.

Mogens har de sidste mange år været en fast og uundværlig hjælper med korttrykning og resultatformidling.

Der blev opsat skilte og lavet stævneplads med telte til diverse formål – bl.a. et telt med løbende resultatformidling på to tv-skærme, og der blev udsat 52 poster og kontrolenheder. Så var vi klar.

Der var fri start for løberne mellem kl. 13 og 16, og der blev i sendt i alt 385 løbere ud på de i alt 10 forskellige baner.

Starten var lagt på en sti langs den klippefyldte kyst, hvor banernes førsteposter var placeret, og løberne skulle derefter fortsætte ind i selve Gudhjem. Det var en fornøjelse for banelæggeren at stå på et højdepunkt og betragte løberne, der allerede fra starten var i tvivl om, hvilken af de mange førsteposter, som de nu skulle have.

Det var knap så sjovt for startpersonalet, der måtte stå i den stride vind i mere end tre timer, men udstyret som Michelin-mænd var der ingen, der fik forfrysninger.

Vejret med stærk blæst og en smule regn animerede ikke løberne til at opholde sig ret længe på stævnepladsen, så der var ikke den helt store tilstrømning til kiosken, og vi måtte selv spise det meste af de seks bradepandekager, der var bagt til kiosken.

Vi fik meget ros for vores løb – både på stævnepladsen og de følgende dage, hvor vi selv deltog som løbere i Bolsterbjerg og Paradisbakkerne, så vi er meget fortrøstningsfulde med hensyn til næste år, hvor vi har lagt billet ind på en gentagelse – denne gang i Svaneke, hvor der skal tegnes et nyt kort.

Vi har høstet nogle erfaringer, så vi kan justere lidt på flere ting til næste år, hvor vi håber, at den positive omtale vil få flere løbere til at deltage.

I år var flere deltagere sikkert ikke forberedt på, at der også var mulighed for at løbe om fredagen, men det gav alligevel et pænt overskud til klubben, ligesom det opfyldte klubbens forpligtelser i DOF-sammenhæng, hvor det forventes, at vi som deltagere i en del civile løb arrangerer løb svarende til vores egen deltagelse.

Jeg kan hermed stærkt anbefale at sætte kryds i kalenderen den sidste weekend i oktober 2018 og dermed reservere weekenden til en tur til Bornholm.

Det bliver rigtig godt, og man kan jo godt nøjes med sprintløbet i Svaneke, hvis man ikke har lyst til at løbe i næste års skovterræner, Blykobbe og Slotslyngen.
Der er meget andet at se og opleve på ”Solskinsøen”, og næste år bliver det rigtig flot vejr den sidste weekend i oktober.


  

Nedrykningsmatch?? Orienteringsafdelingen forbliver i 4. division

Orienteringsafdelingens medlemmer har fået nyt klubtøj

Afdelingsformand, Jan Kofoed Nielsen på vej gennem skoven

Opdateret 31. oktober 2017

Tekst og foto: Bente Dahl, Orienteringsafdelingen

Søndag den 24. september skulle vi igen til divisionsmatch, denne gang i Ravnsholt Skov, hvor der var nedrykningsdyst.
Hvad lavede vi her? Er vi på vej ned???

Jan havde skrevet til alle medlemmer i PI-Københavns Orienteringsafdeling, og heldigvis var der rigtig mange, der havde læst og forstået mailen med ”råb” om hjælp, og vi var 32 glade løbere. Hvor var det dejligt, at se jer alle sammen!!!

Jeg begav mig ud på min bane, der heldigvis var på gode stier, som jo fulgte det noget kuperede terræn. På en af de små stier fik jeg en af de oplevelser, man meget sjældent får, når man er til o-løb.

Ved siden af stien red en mand på en hest og kaldte på sit kæledyr, som var med i skoven. Normalt er det en hund, men denne dag var det en løsgående, broget gris, som lystrede navnet Øffe.
Det er sådan et øjeblik jeg ville ønske, jeg kunne tage med hjem og vise til alle dem, der ikke forstår, hvorfor det er dejligt at løbe orienteringsløb!

Det var en rigtig dejlig dag, solen kom frem lige før løbet startede, og i vores telt varmede den hele dagen. Vi var gode og kom igennem vores baner, og især alle dameløberne tog en masse point.

Planen for dagen lykkedes: Vi bliver i 4. division, og det vil være sjovt, hvis vi næste år skal løbe oprykningsmatchCool.


 

 

Orienteringsløb i Asserbo Plantage 30. april 2017

Opdateret 29. juni 2017

Af Camilla Rath Nielsen

4. divisionsmatch

PI Københavns Orienteringsafdeling ligger i 2017 i 4. division i den civile orienteringsløbsverden.

Divisionen består af fire hold, der to gange om året dyster om placering i divisionen.

Når denne placering er kendt, skal der løbes en op- eller nedrykningsmatch, hvor nr. 1 og 2 i divisionen dyster mod nr. 3 og 4 fra 3. division, ligesom nr. 3 og 4 i 4. division skal dyste mod nr. 1 og 2 i 5. division.

Som ordet siger, handler det om at løbe sig en division op eller løbe for at undgå at rykke ned.

PI Københavns trup
I PI København er vi vist efterhånden kendt for at løbe gode resultater hjem på de baner, vi stiller op på, men desværre også kendt for at have en lidt for smal trup, så vi ikke altid har løbere nok til alle baner.

På trods af den smalle trup lykkes det dog oftest Bruno Stub at sammensætte holdet på dagen, så vi alligevel tager hjem med et godt samlet resultat.

Dagens løbetur i Asserbo Plantage
Vi var 32 tilmeldte løbere til årets første divisionsmatch, og heldigvis mødte alle til start.

Bruno havde med hård hånd placeret os løbere på de forskellige baner, sådan som han mente, vi kunne gøre bedst gavn (samle flest point) for holdet.

Vejret var virkelig fantastisk. Efter en periode, hvor vi havde kigget langt efter foråret, kom det endelig. Lunt og solrigt.

Vi var nogle stykker, der frygtede dagens tur lidt, idet Asserbo Plantage jo ikke kun bestod af skov, men også af klitter. Ikke alle har lige god erfaring med at læse kort i klitter og da slet ikke undertegnede.

Det var dog ingen grund til at frygte klitterne, da vi ikke kom ud i den åbne del af plantagen.

Til gengæld var der ikke mange små stier i skoven, og nogen steder var der langt imellem de store stier, så jeg, der normalt bruger stierne meget for at løbe sikkert, var pludselig tvunget til at løbe efter kompasretning og øve mig i at læse kortet bedre – det er jo nok heller ingen skade til…

Jeg bommede som vanligt et par steder, men var også lidt rusten efter en lang vinter uden orienteringstræning. Alligevel lykkedes det at hente lidt point hjem til holdet, så helt slemt var det jo ikke.

Resten af flokken fik også hentet gode point hjem, bl.a. kan nævnes, at

Christopher Wiberg vandt Gruppe H1 (H20, H21 og H35),
Erik Olsen vandt Gruppe H2 (H40, H45),
Mette Stub vandt D1 (D20, D21, D35),
Elin Kracht vandt D2 (D40, D45),
Anne Fonnesbech vandt D4 (D60, D65), 
Hanne Jørgensen vandt D8 (D12, D14B, D20C, D21C) og
Luna Olsen vandt Gruppe 9 (H10, D10, H12B, Begynder).

Der var mange andre flotte placeringer, og I kan se den samlede resultatliste på Tisvilde Hegn OK’s hjemmeside.

Det samlede resultat i årets første divisionsmatch blev, at vi fik en 2. plads.

De næste to divisionsmatcher er den 3. september 2017 og den 24. september 2017.

Har DU mod på at prøve orienteringsløb, så er der altid plads til flere løbere i klubben – uanset niveau. Systemet er så viseligt indrettet, at der altid tilbydes forskellige baner, lige fra lette begynderbaner, hvor næsten alle poster ligger ud til en sti, til de svære baner, hvor der bliver stillet større krav til kortlæsning og erfaring.
Begynderbaner er i øvrigt også for voksne!


 

 

Sjællandsmesterskaberne i stafetorienteringsløb 2017

Opdateret 29. juni 2017

Af Bruno Stub

PI-orienteringsafdelingen har stafetsamarbejde med klubberne Skærmen fra Værløse og Amager under det mundrette navn PiSkAmOK.
Sådanne samarbejder giver mindre klubber mulighed for at stille stærkere hold til stafetter.

I 2016 blev bedste resultat til SM en andenplads for de tre deltagere i klassen H 55 med under to minutter op til vinderne. Da klassen er den, hvor vi har flest potentielle medaljetagere, så var der igen forhåbninger om en god placering.
Desværre kunne vi i sidste ende ikke stille et hold på grund af skader og afbud, selv om formand Jan Kofoed Nielsen en kort overgang havde tilmeldt sig, men valgte at skåne sin akillessene. 
Jørn Lind og Bruno Stub måtte i stedet løbe på et åbent hold udenfor klassekonkurrencen. Deres præstationer i den bør forbigås i tavshed, men lignende præstationer i H55-stafetten havde ikke rakt til en topplacering.

Til gengæld var der håb i mesterskabsklassen D21, hvor Mette Stub i 2016 sammen med to løbere fra Amager havde fået en bronzemedalje til det højere rangerende DM-Stafet. Den ene amagerpige var dog denne gang ikke tilmeldt SM, hvorfor der skulle findes en alternativ tredjeløber.

Umiddelbart var det svært at finde en ung pige, og bedste bud, Elin Kracht, var forhindret. Næste mulighed, Camilla Rath Nielsen, blev kontaktet, og hun var frisk på deltagelse på trods af, at hun aldrig havde prøvet o-løbsstafet før.
Der opstod dog unødig spænding op til løbet, da Camilla til Københavnercup blot fem dage inden slog sit knæ, som hævede kraftigt op, og senere fik forskellige farver. Hun meldte sig dog klar og mødte op søndag den 21. maj i Store Dyrehave i fantastisk sommervejr.
Ud fra de tilmeldte hold var der forhåbning om sølvmedaljer, hvis vores løbere løb op til normalt niveau. 

Camilla blev sat på den mindst stressende sidstetur for ikke at blive skræmt af stafetdisciplinen.
Vera fra Amager lagde godt ud på førsteturen, hvor holdenes løbere starter samtidig, og sendte Mette afsted på andenturen med et forspring på ca. 2 ½ minut til Tisvilde Hegns elitehold.
Mette øgede på andenturen forspringet med ca. fem minutter, hvorfor Camilla kunne starte sidsteturen forholdsvis ustresset. Camilla var dog på en nærmest umulig opgave, da Tisvildeløberen netop var udtaget til det danske seniorlandshold (og fra en yngre generation).

Vi fik dog en ærefuld sølvmedalje, så forventningen holdt stik. Se foto af medaljeoverrækkelsen. Stafetsamarbejdet fik førstepladser i klassen, hvor løbernes sammenlagte alder skal være mindst 185 år, samt den tidligere nævnte åbne klasse. Derudover gennemførte flere hold med lavere placeringer.

Næste stafetopgave er til DM på Fyn i september, så må vi se, hvilke løbere, der er til rådighed til den tid.
Stafetdisciplinen er nu om dage en sjælden begivenhed, men prøv det. Man skal sætte sig lidt ud over den ellers individuelle tankegang, da man nu er en del af et hold.
Hvis man læser instruktionen nøje og får overblik over de fysiske forhold på stævnepladsen, så kan stressniveauet begrænses betragteligt.


 

Fakta om Orienteringsafdelingen

Opdateret 1. november 2017

Orienteringsafdelingen deltager både i civile orienteringsløb og i politiløb rundt om i landet.

Politiløbene løbes normalt på hverdage, typisk tirsdag, onsdag eller torsdag, så det er som nyansat kollega desværre sjældent muligt at deltage før efter 1. semester på Politiskolen er overstået, men ude i praktikken på 2. semester er det normalt nemmere at få fri på en hverdag end i weekenden.

Ud over de alm. politiløb deltager vi fra Orienteringsafdelingens side naturligvis også i Danske Politi Mesterskaber i Sprint (et kort, hurtigt orienteringsløb, typisk i bymæssig bebyggelse), samt i Danske Politi Mesterskaber i Orienteringsløb (en længere distance i skove eller lignende områder).

I civilt regi deltager Orienteringsafdelingen i Dansk Orienterings-Forbunds arrangementer og stævner, idet der året rundt afvikles forskellige former for orienteringsløb (alm. "fod"-orienteringsløb, mountainbike-orientering, præcisions-orientering, m.v.), og især i Hovedstadsområdet og i Nordsjælland er der et meget højt aktivitetsniveau og mange muligheder for at komme i skoven.

Her under er der flere forskellige muligheder for at deltage i træningsløb flere steder i Nordsjælland.

Orienteringsafdelingen er en underafdeling af Politiets Idrætsforening - København, som er en ”paraplyforening” for de mange afdelinger.

Hvis du er medlem af PI-København, koster det dig ikke ekstra at være medlem i Orienteringsafdelingen, da vi pt. ikke har noget særkontingent.

Kontakt til Orienteringsafdelingen:

Jan Kofoed Nielsen, formand
E-mail: benteogjan@gmail.com 
Privat mobil: 40 81 36 95

Arbejdsmobil: 7258 8026 (Uddannelsesleder i Københavns Politi)

Mere info på vores hjemmeside: piorientering.dk


 

Orienteringsafdelingens årsberetning for året 2016

Opdateret 1. februar 2017

Af Jan Kofoed Nielsen
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Jan Kofoed Nielsen, Station Bellahøj
Næstformand, Karsten Jørgensen, Udlændinge Center, NordsjællandKasserer, Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær, Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen
Materielforvalter, Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Udrykningssektionen

I slutningen af februar fik vi den triste besked, at vores gamle kollega og medlem i Orienteringsafdelingen, Mogens Køhler Pedersen var død.

Mogens havde været syg de sidste par år, idet han ikke producerede nok blod, og selv med tilskud af blod var det ikke nok til, at han kunne komme ud i skoven, hvor han allerhelst ville være. 

Og af hensyn til os andre ville han bl.a. ikke møde op til medlemsmødet sidste år, da han ikke ville sidde og hoste og genere mødet. Han har jo altid været utrolig hensynsfuld og hjælpsom over for andre mennesker.

Mogens var med o-sporten i rigtig mange år, idet han startede allerede, da han som ung betjent fik mulighed for at komme med ud til div. politi-løb og til hans oprigtig store overraskelse så var det uden udgifter for deltagerne og tværtimod var der mulighed for gratis transport og overnatning.

Mogens har dels løbet i PI-København, dels i Nordre Birk PI, civilt løb han i Ballerup OK, og så kom han tilbage til politiløbene for PI-København.
I en tidlig periode i PI-Kbh. var han bl.a. kasserer i O-afd. i flere år, og "for nemheds skyld" lagde han selv sine egne penge ud til udgifterne og afregnede så med PI-Kbh.s hovedkasserer en gang om året.

Mogens har ud over at løbe en masse o-løb, brugt meget tid på at tegne orienteringskort og lægge baner, ligesom han også har hjulpet til ved mange af vores stævner.

Æret være Mogens' minde.

Ved Medlemsmødet d. 22. januar 2016 på Station Amager mødte der 18 medlemmer op, der genvalgte Torkil Hansen som materielforvalter, Jørn Lind som webredaktør og Jan Kofoed Nielsen som formand.

For at øge gruppen af mulige deltagere, blev proportionerne for klubmesterskabet ændret, så der nu er 4 tællende løb ud af 6 på forhånd udvalgte løb.

Vores sekretær Kim Neubert Madsen har desværre fået nyt tjenestedsted i Syd- og Sønderjylland, hvorfor vi skal finde en ny sekretær.

Egne arrangementer.

Mountainbike orienteringsløb.
Orienteringsafdelingen lagde igen hårdt fra land med en tidlig start på forårets program:

D. 270216 arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Buresøskovene, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger havde lagt banerne og styrede tropperne.

Vi havde 68 MTB-O'ere i skoven, som nødt godt af et fint arrangement. Vi startede med frost fra morgenen af, men da solen stod op gav det kort efter frosttåge, hvilket gjorde terrænet mere fedtet.
Alle var dog glade for de gode baner og vi havde mange tilfredse deltagere, der efter en let forplejning kunne tage hjem med en god tur i bagagen. 

Københavner Cuppen.
Peter Sørensen, der i 2011 startede som stævneleder på Københavner Cuppen som en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog sig igen i år at være stævneleder på disse tilbagevendende løb hen over foråret.

Den første afdeling af Københavner Cuppen løb af stablen d. 280416 i Ny Tolstrup, hvor Christopher og Henrik Wiberg havde været i skoven og lægge nogle svære baner i den Midtsjællandske skov.
Selv om der lå rester af sne i skoven, og dermed gav en lidt våd tur, var det 62 tilfredse deltagere, der efterfølgende kunne sætte kursen mod stævnecenteret til afslutning og præmieoverrækkelse. 

På den anden afdeling af cuppen, torsdag d. 190516 havde Peter valgt selv at være både stævneleder og banelægger, og han havde udset sig en fin skov oppe i Nordvestsjælland.

Da han kom ud i Kårup Skov for at sætte manilamærker ud, var der imidlertid alt for mange nye MTB-spor og fældninger siden den sidste revision af kortet, til at det var sportsligt forsvarligt at bruge området.

Løbet blev derfor flyttet til Rude Skov, hvor Peter i en vis fart måtte ud og finde nogle gode postplaceringer, som dannede rammen om et godt stævne løb med gode baner for de 54 tilmeldte deltagere.

Ved den 3. og sidste afdeling af Københavner Cuppen, tirsdag d. 070616 i Brøde Skov havde Peter Sørensen igen valgt at bruge sin fritid på både at være stævneleder og banelægger, hvilket de 44 tilmeldte løbere nød godt af, før de kunne samles til den hyggelige afslutning med fejring af de samlede vindere.

En enkelt løber blev dog udsat for en musvåges "moderlige omsorg" for sin rede og sine unger, idet den ude i det åbne landskab dykkede ned og bagfra ramte en af løberne i nakken, hvorved han pådrog sig nogle rifter og skrammer.

Kloge folk, der har set noget lignende i bl.a. Marselisskoven og i Tisvilde Hegn, siger at man med fordel kan tegne "øjne" i nakken på sin cap, idet musvåger som regel angriber bagfra, hvor de ikke kan ses af "byttes" øjne.

Alt i alt var det tre gode stævner, hvor der som sædvanligt - takket være god planlægning - var styr på funktionerne og afviklingen.

Danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint.
Årets største opgave - og bedste oplevelse - blev afviklingen af Danske Politi Mesterskaber på Bornholm mandag d. 20. til onsdag d. 22. juni.

Arrangørgruppen bestående af stævneleder Erik Skriver, Helsingør PI, samt Torkil Hansen, Bruno Stub, Karsten Jørgensen, Morgens Jørgensen og Jan Kofoed, alle fra PI-Kbh. var i løbet af vinteren og foråret samlet en del gange - og var også på Bornholm og Christiansø en enkelt gang for at rekognoscere, planlægge og lave endelige aftaler om mesterskaberne i Orienteringsløb og -sprint, og i uge 25 bar den omhyggelige planlægning frugt:

Søndag samledes alle officials i stævnecenteret, der blev oprettet i Gudhjem Søpark, hvor de ca. 120 deltagere skulle indkvarteres. Herfra kørte nogle til Hammeren og andre til Dueodde for at sætte de synlige poster med skærme ud i terrænet. Og da disse postplaceringer fra banelæggernes side indtil dagene før kun er markeret med manilamærker, skulle der absolut fin-orienteres i klitterne mellem marehalm og forkrøblede fyrretræer, samt ved Hammerknudens klipper og slugter.

Mandag gik det løs på Dueodde, hvor nogle løb ud og satte de elektroniske enheder på poster, så de var klar til løberne, der dukkede op hen på eftermiddagen, mens andre officials etablerede start og mål, beregning, m.m.

Løberne fik nogle fine oplevelser på Christopher og Henrik Wibergs gode mellemdistance baner, og selv om nogle enkelte måske svedte og bandede lidt over postplaceringerne, idet de havde brugt for meget tid på at lede både højt og lavt i klitter og gryder, vendte alle tilbage i godt humør.

De som var hurtigst rundt på banerne, kunne endda tage en tur de 48 meter op i Dueodde Fyr og studere de andre løberes strabadser i terrænet neden for, samt den strålende udsigt. 

Efterfølgende var der modtagelse i stævnecenteret med indkvartering af alle vores deltagere og udlevering af nøgler, information, m.m.

Tirsdag morgen tog arrangørgruppen med turbåden "Ertholm" af sted mod Christiansø, mens alle deltagerne senere gik om bord på postbåden "Peter", der også sejler lidt langsommere.

Det gav os mulighed for at etablere start- og målområdet, sætte poster og enheder ud på både Christiansø og Frederiksø i én arbejdsgang, så vi ikke skulle bruge tid og energi på at sejle frem og tilbage.

Vi havde i efteråret 2015 fået Erik Flarup fra Skive PI til at rejse til Christiansø i nogle dage, hvor han tegnene sprintkortet over øerne. Da han på den måde fik et indgående kendskab til søfæstningen, tilbød han samtidig at være banelægger til politimesterskabet i o-sprint.

Alle fik en helt speciel oplevelse ved at løbe o-sprint rundt mellem gamle stengærder og klipper, forbi kanoner, fæstningsmure og fiskehytter, på broen hen over havnen og rundt om "Månen" (der er forsamlingshuset, hvor Steffen Brandt fra TV-2 troede, at de skulle blive de første kærester på månen - og hvor der altid er basis for en fest).

Stor tak til Erik Flarup, der tegnede kortet, lagde baner på o-sprinten og der ud over hjalp til som official alle dagene.

Onsdag morgen løb vi ud på Hammerknuden og satte de elektroniske enheder på det poster, der var sat ud dagene før, og kort efter gik det løs med mesterskabet i orienteringsløb på langdistance.
Starten var etableret tæt ved Hammerhavnen, hvor fra det bare gik op ad i det formidable terræn, som selv de bedste løbere havde deres hyr med at finde rundt i. En af vores bedste civile landsholdsløbere, der var med til stævnet, måtte indrømme at hun havde haft en del udfordringer med at finde rundt på Torkil Hansens baner mellem klipper, enebær, gyvel og stenbrudssøer.

Efter præmieoverrækkelsen, afslutningen og indsamling af posterne på Hammeren, kunne vi se tilbage på et veloverstået stævne med mange begejstrede deltagere, der havde oplevet Bornholm fra sin bedste side (Dueoddes klitter, Christiansøs sydlandske stemning og Hammerens spændende klippeterræn) - alt sammen selvfølgelig krydret med masser af sol og magsvejr, som der næsten altid er på Bornholm.

- Arrangementsmæssigt var det en stor mundfuld, som dog blev afviklet rigtig godt og uden de store problemer.

- Økonomisk var der igen mange penge ud at svømme pga. udlæg til div. forudbestillinger, m.v., men dels arbejdede Bruno på at indkassere dem hurtigst muligt, og dels holdt vi mange udgifter nede ved at banelæggerne bl.a. rekognoscerede, når de alligevel var på Bornholm og dels brugte vi Torkils sommerhus til indkvartering på vores recce-tur i foråret.

- I år fik vi så også et mindre overskud ud af anstrengelserne bl.a. takket være at der var et pænt deltagerantal, men især, at der var bedre og mere præcise aftaler end tidligere, så der ikke dukkede større, uforudsete udgifter op bag efter.

Det er ikke for økonomiens skyld at vi laver disse arrangementer, men det er alligevel altid irriterende at skulle have underskud på dem.

DPM blev de-briefet hos Erik Skriver d. 3/11, og der var enighed om at arbejde hen imod at PI-Kbh. og Helsingør PI skal arrangere DPM i Nordsjælland i 2018.

Parallelt med planlægningen af DPM startede vi allerede i juli 2015 op på planlægningen af et større stævne sammen med Amager OK.

Vi havde løbende hen over efteråret og foråret møder og mailkorrespondance for at afstemme forventninger og koordinere planer, så vi kort efter sommerferien (d. 280816) sammen kunne arrangerede 1. og 3. divisionsmatch i Kongelunden for de 8 implicerede klubber fra Østkredsen plus et mindre antal løbere på åbne baner.

I alt deltog ca. 425 løbere, hvilket var noget mindre end forventet, men noget kan formentlig tilskrives at der samme dag blev afviklet en afdeling af VM i Strømstad i Sverige, hvor en del eliteløbere og deltagere i følgeløb formentlig har deltaget.

Torkil Hansen fra PI var stævneleder, og Rolf Andersen fra Amager OK var korttegner og banelægger, men samtidig gav bl.a. Jørn Lind fra PI Rolf en god sparring, idet Jørn som banekontrollant kunne påpege evt. unøjagtigheder og ændrede forhold i skoven i forhold til kortet, samt naturligvis komme med kommentarer til banelægningen, postplaceringer, mv.

De øvrige funktioner blev fordelt efter kompetencer og ressourcer, således at de to klubber havde ca. lige mange officials i sving på dagen.

Logistisk gav det lidt udfordringer at en skovbørnehave, som efter aftale med en leder burde være tomt, så vi kunne bruge huset, samtidigt af en anden var udlånt til en større flok overnattende mennesker.

Ligeledes var der meget dårlig mobiltelefondækning, så kommunikationen mellem bl.a. start og stævnecenter blev forsinket.

For de fleste deltagere var det - så vidt vi kunne se - et perfekt arrangement, hvor den eneste væsentlig ulempe var, at en del løbere blev stukket af hvepse. De havde holdt sig indenfor om morgenen, hvor det var koldt og vådt, men de kom ud af deres bo, da solen brød frem, gav varme og fjernede fugten.
Desværre sad hvepseboet i et hult træ tæt på et stræk, hvor især mange børn løb forbi på de lette baner. Dette problem havde dog været svært at forudse, da ikke engang skovens folk kendte til hvepseboets placering.

Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 290916, hvor Jørn Lind efter en veloverstået tjans som banekontrol ved divisionsmatchen påtog sig opgaven som stævneleder, og Karsten Jørgensen sørgede for nogle spændende baner i Ganløse Ore, hvor der desværre kun var tilmeldte 32 løbere, der fik glæde af anstrengelserne.  

I alt stod Orienteringsafdelingen i 2016 for 7 ud af de 16 gennemførte danske politiløb på Dansk Politiidrætsforbunds Terminsliste (inkl. de 3 DPM-løb på Bornholm i samarbejde med Helsingør PI), så vi vil påstå at vi tager vores andel som arrangører.

SkovCup.
Vi har i O-afd. stadig ikke selv "sørget" for at få nogen nye løbere i Skov Cuppens målgruppe (børne- og ungdomsløbere op til 16 år), men alligevel arrangerer vi stadig hvert år en afdeling af Skov Cup, idet det er en passene størrelse arrangement for os, og det giver samtidig noget goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile o-løb.    

I år afviklede vi Skov Cup onsdag d. 140916 i Rude Skov med start og mål ved de nye Udlændingecenter Nordsjælland, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger gav en masse glade unger en sjov tur i skoven.

Jeg vil stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb) til at give deres børn/børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven både til de alm. løb på 6 onsdage i april/maj og om efteråret, hvor der også er o-løb 6 onsdage i træk.

Ud over de "alm." orienteringsløb, lavede vi også et lille, alternativt O-løb i forbindelse med PI's Sommerevent i Kastrup Strandpark, hvor der ved posterne skulle samles brikker til et puslespil.

Politiløbene, Resultater.
Ved Danske Politi Mesterskaber på Bornholm, som vi selv arrangerede, var der rigtig mange af O-afd.s medlemmer, der tog fine placeringer, men da mange af vores medlemmer stiller op for den kreds, man gør tjeneste i, kunne vi ikke hjemføre så mange egentlig politimesterskaber (i klasserne H21 og D21) til PI-København.

Der bør dog nævnes nogle af de flotte resultater:
Christopher Wiberg, der er ”medlem” og altid har løbet for PI-Kbh., vandt på Christiansø, men da han jo var tvunget til at stille op for Syd- og Sønderjyllands PI, så er det også dem, der får æren for at han blev Dansk Politimester i O-sprinten.

Erik Olsen, der stillede op for Nordsjælland, tog sølvmedaljen, knapt 2 minutter efter.

Peter Sørensen vandt H55 klassen med mere end 6 minutter ned til nr. 2.

Rita Breum blev Danske Politimester i Sprint orientering idet hun vandt D21 med under ½ minut ned til Camilla Rath Nielsens sølvmedalje, mens Kit Hald Nielsen fik en bronzemedalje for sin 3. plads,

Ved politimesterskabet i langdistance på Hammeren gentog mønsteret sig stort set, idet Christopher Wiberg blev Dansk Politimester, Erik Olsen vandt bronze, Jørn Lind blev nr. 4 og Jacob Furu nr. 6.

Rita Breum vandt D21 og blev Dansk Politimester foran Camilla Rath Nielsen.

Peter Sørensen vandt H55 klassen med et meget stort forspring til nr. 2.

Ea Busch Nielsen vandt D21B begge dage, hvilket var medvirkende til at overbevise DPIFs Orienteringsudvalg om at hun skulle udtages til Nordiske Mesterskaber i Kristiansand.

De Nordiske Politimesterskaber blev afholdt d. 300816 i nærheden af Kristiansand, hvor Torkil Hansen var med som holdleder, og han kunne melde om et godt løb, afholdt i flot vejr, men hvor de danske løbere traditionen tro fik kam til deres hår af de andre, stærke nordiske løbere.

Bl.a. Christopher Wiberg var en oplagt deltager, men desværre var han forhindret i at deltage, da han ikke kunne få fri fra Politiskolen.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2016 op til 144 starter ved årets 16 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2015, hvor vi stillede op til 135 starter ved 15 politiløb, og det relaterer sig formentlig mest til muligheden for at komme til DPM på Bornholm, og at der ellers stadig er mange, der er begrænset af at de ikke kan planlægge (og beholde) deres fridage til løbene.

Trods det begrænsede antal deltagere fra København ved flere af politiløbene rundt omkring i landet, er vi næsten altid godt med på resultatlisterne, og hen over sæsonen har vi heldigvis også set flere yngre løbere på banerne.

Civile løb.
Ved Sjællandsmesterskabet i Orientering d. 21-22. maj i Valby Hegn og Aggebo-Græsted Hegn vandt Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen sølv i H55 i Stafet, kun godt 1½ minut efter vinderne.

De tre erfarne løbere havde samtidig en meget tæt indbyrdes konkurrence, der er rigtig godt beskrevet i Peters artikel i Politi Idræt nr. 4.

På den individuelle langdistance dagen efter vandt Mette Stub en sølvmedalje i D21, Bruno Stub vandt sølv i et stærkt H55 felt, og i et ligeledes stærkt H60 felt blev Peter Sørensen nr. 4 og Torkil Hansen nr. 5.

Stort til lykke til de hurtige løbere.

Ved de civile Danmarksmesterskaber i Gribskov Nord og Harager Hegn d. 10-11/9-16 gjorde PI sig igen flot bemærket.

I DM i stafet vandt Mette Stub en flot bronzemedalje i den fornemme D21 klasse sammen med sit stafethold fra PiSkAmOK.

Elin Kracht og Susan Stub fik sammen med Mette Lang fra vores stafetsamarbejde i PiSkAmOK en 5. plads i D45, men nok så bemærkelsesværdige var det, at Elin havde klassens hurtigste tur, som var 2 min. hurtigere end den næsthurtigste.

Torkil Hansen, Jørn Lind og Peter Sørensen vandt med deres stafethold også her en fornem sølvmedalje i H55.

I DM i Langdistance stillede vi i knapt så stærk opstilling, idet det kun var Torkil Hansen, der havde næsen fremme, og beskeden som han er, nøjedes han med en 4. plads i H60.

4. Divisionsmatcherne.
Forårets 4.-divisionsmatcher i Grønholt midt i april blev som forventet en hård nød at knække, og vores tilmelder, Bruno, rev sig allerede før starten i håret over, at vi var så få tilmeldte løbere – især da mange af de manglende løbere oven i købet var blandt dem, som vi ofte på forhånd betragter som “sikre” point.

Til gengæld tog de få fremmødte løbere godt for sig af fine placeringer, idet vi på herresiden både tog to førstepladser og tre andenpladser, mens vi på damesiden vandt på tre af banerne og fik en enkelt andenplads, mens vi desværre helt manglede løbere i klasserne D 14/16, D 40/45, D 70 og H 14/16 år.

Det var glædeligt og bemærkelsesværdigt, at alle PI’s løbere gennemførte deres baner og alle tog point med hjem, men alligevel ”begrænsede” det kun det uundgåelige resultat, nemlig at vi tabte de tre matcher.

Pointsystemet i divisionsmatcherne kan være lidt svært at gennemskue, men det er groft sagt skruet sådan sammen, at både elite og bredde, kvinder og mænd samt børn tager point i hver deres aldersgruppe, hvor der gives point i forhold til placering, idet det selvfølgelig tæller meget, at man løber hurtigst i de enkelte klasser.

Samtidig er pointfordelingen differentieret/vægtet i forhold til, at en klub bør kunne stille et vist antal løbere i hver gruppe, og derfor bliver klubber med en bred sammensætning af løbere “belønnet” for at kunne stille mange løbere i alle aldersgrupper.

PI’s udfordring består pt. i, at alle “vores børn” nu er blevet voksne (dvs. over 20 år), at vi har en meget stor gruppe herreløbere mellem 50 og 65, men til gengæld kun få “rigtig gamle” herre- og dameløbere.
Derfor er det også vigtig, at vi kan stille mange løbere til hvert løb, og dermed tage en masse point i de grupper, hvor vi er repræsenteret, mens vi i andre grupper desværre må acceptere, at vi slet ikke kan stille løbere.

Men ved efterårets matcher vendte billedet næsten helt om:

Til trods for at vi kun var 20 PI løbere i skoven, det var meget varmt og en enkelt havde fejlklip, opnåede vi en flot andenplads i dagens divisionsmatch.

Mod al forventning stod vi i lang tid på resultatlisten til at vinde alle tre matcher, men det skyldtes nok at alle PI's løbere var kommet hurtigt i mål - og rigtig mange som vindere at deres baner.

Senere kom der flere af de andre klubbers løbere i mål på sekundære placeringer, men desværre stadig på pladser, der gav point.

Dette er O-afd.s akilleshæl i en nøddeskal:

Vi var ganske enkelt for få løbere i skoven, idet flere uden problemer ville kunne tage point, ligesom vi desværre ikke havde hverken nogen børn eller "pensionister" med på holdet.

Desværre havde vi jo et dårligt resultat med i bagagen fra forårets matcher, så vi samlet kun" fik en 3. plads, hvilket betød, at vi skulle ud i nedrykningsmatch.

Ved nedrykningsmatch i Rude Skov d. 250916 var vi 25 PI'ere, der mødte løberne fra både OK73, og vores to samarbejdspartnere i PiSkAmOK, nemlig Amager OK og OK Skærmen, Værløse.

Vi mangler stadig børn, samt "ældre" kvinder og mænd, men de løbere der mødte op i dag, var indstillede på at gøre en forskel:

På herresiden tog vi mange gode placeringer i de fleste af grupperne, bl.a. flere 1. og 2. pladser, men vi havde desværre ingen Herre 70 løbere på banen i dag.

Og vores stærke damer ville absolut ikke stå i skyggen af herrerne, da de bl.a. tog 4 førsteplader og flere andenpladser, men også her måtte vi undvære D65- og D70-løbere.

Samlet set en rigtig flot indsats fra Orienteringsafdelingens løbere, der sikrede os sejren i nedrykningsmatchen, og vi skal dermed fortsat løbe i 4. division i 2017.

En nedrykning havde næsten heller ikke været til at bære.

Stafetsamarbejdet ”PiSkAmOK”.
Vores udvidede stafetsamarbejde, der omfatter både PI, OK Skærmen og nu Amager OK, fortsatte i 2016 og vi har aftalt at det også skal køre videre i 2017, så vi igen kan danne nogle rimelig stærke stafethold.

Først på året var de tre klubber ikke så aktive, men både ved Sjællandsmesterskaberne og ved de civile danske mesterskaber i stafet, der blev løbe i Gribskov, kom stafetholdene til deres ret, så de som tidligere nævnt tog mange fine placeringer med hjem.

Information.
Hjemmesiden, piorientering.dk leverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information.

Vi ser jo næsten webredaktøren, Jørn Lind til alle løb af betydning, hvilket jævnligt kaster nogle gode artikler og indlæg af sig, både på hjemmesiden og i Politi Idræt, og i år har også webmasteren, Jacob Furu ind imellem fået lidt mere tid til at komme ud i skoven.

Det medførte bl.a. at der kort efter De danske Politimesterskaber på Bornholm blev lagt 3 fantastiske videoer fra henholdsvis Dueodde, Christiansø og Hammeren op på hjemmesiden.

Go-Pro optagelser fra Jacob Furus egne løb, kombineret med simultan visning af løbskortet og en præcis GPS-tracking af ruten gav nogle meget underholdende og lærerige videoer, der er på højde med - eller faktisk mere spændende end - Danmarks Radios timelange transmissioner fra VM i orienteringsløb i Strømstad.  

Så nu kan formanden godt snart pakke sit spejlreflekskamera sammen.

Samtidig kommer mange af vores nyheder også på vores fane på PI-Københavns hjemmeside, www.politiidraet.dk

Materiel
Vi forsøger til stadighed at reducere vores mængde af forældet materiel, og Torkil sorterer jævnligt i beholdningen, så han også selv kan få lov til at bruge sin egen garage.

Og samtidig er der et højt serviceniveau og en sikker levering, da Torkil altid medbringer sin trailer med alt det nødvendige grej til vores stævner.

Opfyldelse af mål for 2016:
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at

¤Vi arrangerede ikke selv træningsløb, men vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til bl.a. Amager OK's træningsløb, og så er der altid muligheden for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i Nordsjælland.

¤Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden om hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen bl.a. med de nævnte videoer kombineret med GPS-tracking.

Vi har fået nogle friske pust i kraft af nogle indlæg i Politi Idræt og på hjemmesiden, hvilket er rigtig godt, da vi altid gerne vil høre om gode og sjove oplevelser rundt om i skovene, og vi vil stadig gerne have endnu flere input fra medlemmerne uden for bestyrelsen, så husk endelig at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør.

¤Vi arrangerede i 2016 både et civilt MTB O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, en afdeling af SkovCup og Pokalløbet, samt ikke mindst sammen med Erik Skriver fra Helsingør PI De danske Politimesterskaber i Orienteringsløb og -sprint på Bornholm og Christiansø.

Der ud over arrangerede vi sammen med Amager OK et civilt 1. og 3. divisionsløb - og alle løb var med et højt kvalitetsniveau.

Hver gang vi arrangerer løb, trækker vi dels på de gode rutiner og koncepter, dels bliver vi klogere hver gang, da der ofte opstår situationer, som ikke kunne forudses, men det løses altid uden at løberne mærker noget.

Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til divisionsmatchen, hvilket gav os en foreløbig sidsteplads i turneringen. Ved sidste runde fik vi en kneben 2. plads, så vi samlet lå nr. 3, hvilket betød at vi sidst på året skulle løbe om at kunne blive i 4. - eller rykke ned i 5. division.

Vi blev nr. 1 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, så vi i det mindste kan blive i 4. division i 2017, men vi satser på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig kan komme rykke op i 3. division til efteråret.

Målsætningen for 2017 læner sig meget op ad tidligere års planer:

¤Vi skal arbejde på at få flere træningsmuligheder, så specielt de nye løbere bliver motiveret til at komme i skoven.

¤Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør.

¤Vi skal i vinteren/foråret bl.a. arrangere et civilt mountainbike O-løb, 3 afdelinger af Københavner Cup, og til efteråret et Pokalløb, en afdeling af SkovCup, men selv om det er mange aktiviteter, skal de stadig være på samme høje niveau.

Der ud over forventer vi i efteråret 2017 at arrangere et civilt kredsløb.
Og sidst, men ikke mindst, så skal vi løbe os tilbage i 3. division.

Præmier og hædersbevisninger.
Ved sidste års medlemsmøde blev proportionerne for Klubmesterskabsløbene ændret, så Klubmesterskabet 2016 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd. i København.

De blev i år afgjort ud fra de 4 bedste resultater ved de 6 planlagte løb på bane 1 i Gudenåløbet d. 100516, Cimbrerløbet d. 110516, Horsensløbet d. 230816, Esbjerg PIs Baskuldløb d. 150916, Slagelses Antvorskovløb d. 200916 og Helsingør PIs Teglstrupløb.

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 358 points ud af 400 mulige, Jacob Furu på 2. pl. med 170 p., Jacob Spange Mortensen på 3. pl. med 87 p. og Bruno Stub på 4. pl. med 80 p.

Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita Breum med 100 points.

Rita tog også mesterskabet sidste år, men var på Kos med Frontex, så hun ikke kunne få den overrakt til medlemsmødet for et år siden, så det er godt at hun vandt den igen.

”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både København og resten af Nordsjælland, og den går i 2016 til Jørn Lind med 618 points foran Bruno Stubmed 468 p. og Jacob Furu med 337 p.

Flidspræmien.
Her er det straks sværere at vælge, idet der ikke er opsat så hårde afgrænsninger og udregninger.

Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og når vi ser på 2016, er der da også flere, der har været ude til en del løb, til trods for at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode kræfter.

Igen vil jeg understrege, at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og det kræver også ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed.

Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og drift, ligesom mange også fungere som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb, men blandt mange kandidater er der i år specielt to, der falder i øjnene.

Bruno Stub sender alle vores tilmeldinger til løb hver uge, og han sørger for at afregne med de andre klubber, samt holde styr på vores daglige økonomi.

Han havde indbrud sidst på efteråret, hvor han fik stjålet sin pc, der desværre bl.a. indeholdt årsregnskabet, så han måtte arbejde forfra med både det og med løbsstatistikkerne.

Samtidig har han også løbet 51 civile og 11 politiløb, dvs. i alt 62 løb, hvilket er det største antal i år.

Det er svært at komme uden om Bruno til flidspræmien, men samtidig vil vi jo gerne have noget fornyelse, og der har vi jo Brunos yngste datter,Mette Stub, som er studerende og har ikke haft tid og mulighed for at løbe politiløb i år, men hun har alligevel i alt løbet 40 løb, hvilket er 3. flest løb i år (kun overgået af Bruno og Elin).

Jeg hørte også for et par år siden, at Mette var begyndt at lave træningsprogrammer, fordi hun syntes at storesøster Line skulle mere ud og løbe igen, og at Mette nærmeste afpressede Bruno for at få finanser til at købe belønninger til Line.

Samtidig formår Mette jo at trække Bruno ud i skoven den ene weekend efter den anden, og dermed holde ham til ilden, så han både løber og laver alt det administrative arbejde for afdelingen, så jeg ved ikke hvem der presser hvem meste, selv om Bruno bliver lidt irriteret, når Mette løber fra ham.

Flidspræmien for 2016 går derfor til far og datter, Bruno og Mette Stub.

Klipfiskerprisen gives til en løber, der på en eller anden måde har gjort sig uheldigt bemærket i løbet af året, og traditionen tro er der mange, der vil være med i kampen om ”hæderen”.

Normalt siger jeg jo at de, der laver meget, også kommer til at lave mange fejl, og det passer meget godt i år:

Bruno og Torkil har begge knoklet - også i år.

Bl.a. stod de i starten til Kbh.Cup 2. afd., hvor de - jeg ved ikke, om det var efter aftale, dvs. i forening med hinanden eller det måske bare et helt selvstændigt initiativ - valgte ikke at meddele Mogens Jørgensen i beregningen, at der var en Vestegnsløber, der ikke var startet, hvilket betød at alle officials til sidst stod i 20 min. i mål og ventede på en løber, der slet ikke var i skoven.

Det kan ikke rigtig blive enige om at MTBO skal være en del af o-sporten, men meget andet kan de blive enige om: Synkront lavede Bruno og Torkil lavede begge et fejlklip, idet de - løbende på hver sin bane - klippede den anden banes post, der begge stod på en åben, kuperet græsmark med ca. 30 meters mellemrum.

Det er lidt svært at forny sig, når Bruno og Torkil "bytter poster", glemmer folk, m.m., men så var der lige Christiansø.

Da vi blev sat i land fra "Ertholm" og fik slæbt alt grejet op til stævnepladsen ved Store Tårn, stod Torkil pludselig med himmelvendte øjne - og selv om han ikke plejer at gå i kirke om søndagen, tror jeg at han denne tirsdag var tæt på at gå en lille tur over i den meget lille, lokale kirke, da han opdagede, at han slet ikke have nogen udsætningskort med til os, der skulle ud med poster.

Torkil vil garanteret undskylde sig med, at det var Flarup som banelægger, der skulle have haft dem, eller at stævneleder Erik Skriver skulle have give dem til Torkil, men ligger denne opgave ikke også inden for stævnekontrollantens - og især banekontrollantens ansvarsområde at "nogen" har styr på banerne?

Jo, det gør det - og især når man ser de andre fejlklip, Torkil har præsteret i år .

Jeg ved ikke om Torkil prøver at overhale Jørn i forsøget på at få den til fast ejendom, men jeg vil konkludere, at

Klipfiskerprisen for 2016  - igen - går til Torkil Hansen.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.m. i løbet af året, samt til alle løbere, der har vist PI-Københavns farver i skoven.


 

 

Orienteringsafdelingens årsberetning for året 2015

Orienteringsafdelingens formand, Jan Kofoed Nielsen

Opdateret 1. februar 2016

Af: Jan Kofoed Nielsen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Jan Kofoed Nielsen, Station Amager
Næstformand, Karsten Jørgensen, Rpch.s Udlændingeafdeling
Kasserer, Bruno Stub, Rigspolitiet
Sekretær, Kim Neubert Madsen, Specialenheden, Færdselssektionen
Bestyrelsesmedlem, Torkil Hansen, Tungvognscenter Øst
Webredaktør, Jørn Lind, Efterforskningsenheden
Webmaster, Jacob Furu, Station Amager

Ved medlemsmødet d. 27. februar 2015 på Station Amager mødte der 10 medlemmer op, som valgte den hidtidige bestyrelsesmedlem, Karsten Jørgensen som ny næstformand, hvorefter Torkil Hansen blev valgt til at overtage funktionen som bestyrelsesmedlem, idet han jo de facto har passet depotet i flere år.

Samtidig blev Bruno Stub genvalgt som kasserer, Kim Neubert Madsen som sekretær og Jacob Furu som webmaster.

Egne arrangementer
Orienteringsafdelingen havde traditionen tro især i foråret et travlt program:


Allerede i slutningen af januar, lørdag d. 240115, arrangerede Orienteringsafdelingen et civilt mountainbike orienteringsløb (MTB-O) i Grib Skov, hvor Torkil Hansen som både stævneleder og banelægger havde lagt banerne og styrede tropperne.

Takket været vores faste hjælper til beregningen, Mogens Jørgensen, der også står for alt udstyr til beregning i ØstKredsen (og salg af SI-udstyr til hele landet), fik deltagerne også mulighed for at afprøve de nye berøringsfrie SportIdent enheder.
Det kan især ved MTB-O være praktisk, da man så ikke skal strække sig så langt fra cyklen og helt hen til postenheden, hvor der skal stemples. Her kan man nøjes med at have sin enhed på ca. 20 cm afstand.

De 55 deltagere fik sig en god og flot tur i skoven, hvor de morgenfriske blev belønnet for at have set vejrudsigten i forvejen, så de kunne komme tidligt til start.

Da de sidste deltagere cyklede i mål, var der en del sne i luften, som hurtigt tiltog i mængde, mens vi samlede posterne ind, og snart efter var skoven dækket af et pænt lag sne.

Københavner Cuppen
Peter Sørensen, der oprindelig opfandt KøbenhavnerCuppen som en serie med 3 orienteringsløb med en gennemgående, samlet vinder på hver bane, påtog sig igen i år at være stævneleder på disse tilbagevendende stævner hen over foråret.

Ved 1. afd. af Københavner Cuppen, som blev afviklet i Gadevang d. 090415, lagde Peter Sørensen oven i købet også selv ud som banelægger.
Fra hele landet mødte der ca. 45 løbere, der havde et godt løb på nogle fine baner i et terræn, vi ikke har været i i mange år, og da stævnelederen også havde sørget for godt vejr, så der var ikke et øje tørt.

Ved det efterfølgende karruselløb om eftermiddagen og aftenen for civile løbere mødte der desværre kun 11 løbere op – formentlig fordi mange havde svært ved at nå fra Storkøbenhavn og til Nordsjælland efter arbejdstid.

Da Jørn Lind i år ”slap” for at være stævneleder på KøbenhavnerCuppen, påtog han sig i stedet at være banelægger på 2. afd., der blev afviklet i Gl. Grønholt Vang d. 190515.

Det var et næsten perfekt arrangement med god planlægning og gode baner, og samtidig er både stævneleder og banelægger jo nidkære med hensyn til, at alt skal være i orden, så der var rigtig meget intern kontrol, hvilket blev afspejlet i, at de selv fandt og rettede fejl, som banekontrollanten havde overset.

Der var stor tilfredshed blandt de 48 fremmødte deltagerne, men de var selvfølgelig også glade for, at de løb uden at blive generet af de heftige regnbyger, der huserede både før og efter løbets afvikling, men ikke under selve løbet, hvor vi havde flot solskin.

D. 040615 var Christopher og Henrik Wiberg banelæggere på 3. afdeling af
Københavner Cup-3, der løb af stablen i den sydøstlige del af Gribskov, hvor de 48 deltagere kom rundt i skoven på nogle spændende baner.

Ud over, at de sædvanlige, trofaste og meget erfarne løbere fik nogle gode udfordringer, så vi heldigvis også en del nye og yngre løbere, der oplevede O-sporten fra sin bedste side med interessante baner og gode postplaceringer i en tæt, grøn skov.

Samlet var der en fin planlægning og afvikling af alle de 3 løb i serien, hvilket gør det sjovt både at deltage som løber, men også som official at hjælpe til med postudsætning og afvikling af stævnet. 

Efterårets Pokalløb blev afviklet torsdag d. 270815 i Nørreskoven, hvor Jørn Lind påtog sig opgaven som stævneleder, og da den oprindelige banelægger fik travlt med andre ting, sprang Peter Sørensen til som banelægger.

Det gav imidlertid nogle udfordringer, at skoven har været lukket for orienteringsløb i mange år, og at den var noget mindre, end Peter havde forventet.

Banerne måtte derfor snoes flere gange rundt, og Peter havde som banelægger været rundt i skoven og fundet nogle snedige postplaceringer, der gav nogle gode og svære baner, som var værd at løbe efter i de kraftige regnbyger.

Efterfølgende var der præmieoverrækkelse og samlet afslutning med smør-selv-frokost, som igen var en succes - og en nødvendighed, da køkkenet i Hareskovhallen til dagligt ikke er bemandet.

I forlængelse af politiløbet blev der afvikler træningsløb for civile løbere på banerne, men pga. DHL-stafetten samme aften og det heftigt regnvejr i løbet af dagen, deltog der desværre kun 34 løbere til politiløbet og 9 til Karruselløbet.
De andre ved ikke, hvad de gik glip af.

SkovCup.
Selv om vi for tiden næsten ikke selv har nogen børne- og ungdomsløbere i O-afd., arrangerer vi stadig hvert år en afdeling af SkovCup, idet det er en passende størrelse stævne for os, og det giver samtidig goodwill i de civile klubber, at vi også arrangerer civile O-løb.

I år var vores afdeling af SkovCuppen onsdag d. 200515 henlagt til i Sperrestrup Skov ved Ølstykke, hvor Torkil Hansen som stævneleder og Karsten Jørgensen som banelægger stod i spidsen for at sende ca. 130 deltagere i skoven.
Det var færre end forventet, men måske var der for langt fra København og Nordøstsjælland til, at ”kernekundernes” forældre kunne nå fra arbejde, hente børnene og køre videre til skoven?

I relation til SkovCuppen deltog Torkil Hansen fra PI og Betty Folino fra FIF Hillerød i marts ved Dansk Orienteringsforbunds Repræsentantskabsmøde, hvor de på vegne af SkovCup gruppen (som er en arbejdsgruppe sammensat af medlemmer fra flere klubber i ØstKredsen) modtog hædersprisen ”Silva Blokken” som en påskønnelse af gruppens store arbejde med SkovCuppen i snart 20 år, og for at udvise en ”selvfornyelse og livskraft, som vi alle kan misunde”.

PI har som nævnt pt. desværre næsten ikke nogen børne- og ungdomsløbere, men vi deltager alligevel i arbejdet med at få flere børn ud og løbe med kort og kompas i skoven.

Jeg vil derfor stadig gerne opfordre alle PI-forældre (også selv om de ikke selv kan løbe o-løb) til at give deres børn eller børnebørn muligheden for at prøve nogle ture i skoven.

Året sluttede næsten som det startede på arrangementssiden: I den første weekend i december var TorkilHansen igen klar som banelægger og stævneleder, idet han på O-afdelingens vegne have påtaget sig at få en frisk flok på 71 MTB-O'ere sendt rundt på forskellige baner i Tokkekøb Hegn.

I morgenens kulde, fugt og mørke cyklede vi ud med de første postenheder, der blev sat ud i pandelampernes skær, så alle banerne var klar til, at de første friske deltagere kunne kommer af sted lidt før kl. 0900.

Igen en passende arrangementstype for vores afdeling, idet det ikke kræver voldsomt mange officials til at arrangere.

De fleste af deltagere er som regel rutinerede ryttere, der kigger mere på om det er gode, spændende og udfordrende baner, samt godt rugbrød til smør-selv-frokosten, når de kommer våde og trætte i mål, end om der er en lækker kiosk, mange toiletvogne og en mobil sportsbutik med fancy udstyr.     

Resultater fra Politiløbene
Ved De danske Politi Mesterskaber i Feltsport og Orienteringi Stråsø var PI-København igen med godt fremme.

I Feltsporten blev Christopher Wiberg Dansk Politimester og Jørn Lind vandt bronze.
Christopher er i forbindelse med sin politiuddannelse godt nok blevet stationeret i Syd- og Sønderjyllands Politi, hvorfor han stillede op for Sønderborg PI. 

Vi føler imidlertid stadigvæk at Christopher er "vores" løber, da han har løbet i PI-København helt fra barnsben (og næsten før), ligesom han også stadig løber for PI-København til alle vores civile løb, samt skal være banelægger på mellemdistanceløbet på Dueodde til prologen ved politimesterskaberne, som vi arrangerer på Bornholm til sommer.

I Dameklassen vandt Rita Breum foranCamilla Rath Nielsen med under 2 min.s forskel. Desværre var der ikke deltagere nok i klassen til, at det kunne anerkendes som et politimesterskab.

I Herre-45 blev Henrik Wiberg nr. 2 bl.a. funderet på et fornemt skyderesultat, idet han havde ro på åndedrættet efter fremløbet, og som den eneste dansker fik han fuld score på pistolskydningen, der ellers straffes med 1 minut pr. fejl.

Ved DPM i Orienteringsløb blevRita Breum vinder af dameklassen foran Camilla Rath Nielsen.
På herresiden fik Christopher Wiberg sølv, og Jørn Lindblev nr. 4, mens Bruno Stub på bane H-45 fik en 3. plads.

Samlet for årets politiløb.
Orienteringsafdelingens medlemmer stillede i løbet af 2015 op til 143 starter ved årets 14 politiløb, hvilket er en lille fremgang i forhold til i 2014, hvor vi stillede op til 135 starter ved 15 politiløb, men stadig en markant tilbagegang i forhold til 2013, hvor vi stillede op til 190 starter ved 12 politiløb, men det var også i de glade dage med bedre muligheder for fælles transport.

Trods det lidt begrænsede antal deltagere ved nogle af politiløbene rundt omkring i landet, er PI-København dog stadig rigtig godt med på resultatlisterne.

Resultater fra de civile O-løb
Ved de civile Danmarksmesterskaberi Langdistance blev både Elin Kracht i D-45 og Torkil Hansen i H-60 placeret på flotte 5.-pladser i deres felter på henholdsvis 24 og 37 startende og begge kun ca. 5½ min. efter vinderen af klasserne.

Divisionsmatcherne
Vi startede sæsonen med meget ringe deltagelse til den første afdeling af 4. divisionsmatchen, hvilket gav os en foreløbig sidsteplads i turneringen.

Ved 2. runde kom vi dog op og fik en kneben 2. plads, så vi samlet lå nr. 3, hvilket betød, at vi sidst på året skulle løbe om at få lov til at blive i 4., eller om vi skulle rykke ned i 5. division.

Trods de forholdsvis få medlemmer, der havde mulighed for at deltage i divisionsmatcherne i weekender, er det meget opmuntrende, at der kommer løbere tilrejsende fra både Sønderborg og Bornholm som forstærkning til de lokale løbere og tager gode point.

Det er også bemærkelsesværdigt, at de fleste af de løbere, der så møder op til løbene, får gode point med hjem. Problemet er pt. bare, at der desværre ofte kommer lidt for få løbere med PI-København på ryggen i skoven og dermed over mållinjen.

Vi blev ved nedrykningsmatchen samlet nr. 2 ud af de 4 klubber, så vi i det mindste kan blive i 4. division i 2016.
Vi satser dog på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig atter kan rykke op i 3. division til efteråret.

Ud over deltagelse i de civile Danske Mesterskaber kan vi se, at Torkil Hansen tager sin kommende opgave som banelægger på De danske Politi Mesterskaber (DPM) i 2016 meget seriøst.

I weekenden d. 5-6. september knoklede Torkil rundt på Hammeren, hvor han præsterede at vinde Bornholmsmesterskabet i Orienteringsløb foran andre stærke, lokalkendte bornholmske o-løbere, så også her er der gode kræfter klar til at skabe nogle meget spændende langdistancebaner til DPM 2016, som O-afd. skal arrangere på Bornholm.

O-løberne fra PI stillede i alt op til 343 starter i løbet af året, hvilket er ca. 10 % flere end sidste år, hvor vi var af sted til i alt 310 løb.

”AllePiSk” bliver til ”PiSkAmOK”
Som følge af DOFs regler om stafetsamarbejde er den ene af vores tidligere samarbejdspartnere, nemlig Allerød OK, pt. ”for gode” til at måtte stille hold sammen med andre klubber, hvorfor PI i 2015 kun løb i stafetsamarbejde med OK Skærmen, og derfor blev navnet ændret til de ”PiSk”.

Umiddelbart før årsskiftet aftalte vi imidlertid at udvide samarbejdet til også at omfatte Amager OK, da vi skønnede at alders-, struktur- og ambitionsniveauerne i PI- København, OK Skærmen og Amager OK passer godt sammen, så vi igen kan danne nogle rimelige stafethold, der frem over vil løbe under navnet ”PiSkAmOK”.

Information.
Hjemmesiden,piorientering.dkleverer stadig nyheder, løbsindkaldelser, resultatlister, billeder og nyheder om afdelingens aktiviteter, ligesom vi jævnligt udsender nyhedsmails til alle medlemmer for at informere om vigtige, kommende arrangementer og anden aktuel information.

Materiel
Vi forsøger stadig at reducere vores mængde af materiel, da meget af det gamle grej bliver afløst af elektronisk tidtagningsudstyr, som vi lejer af ØstKredsen, men der er stadig behov for plads til telte, startur, vanddunke, markeringspæle, m.m.
Alt dette bliver stadig opbevaret i Torkils garage, så det er meget belejligt at Torkil nu også på papiret er blevet materielforvalter.

Opfyldelse af mål for 2015:
Ud fra sidste år målsætning kan vi konstatere, at

Vi arrangerede ikke selv ekstra, særskilte træningsløb for vores egne, nye løbere, men vi har arrangeret træningsløb i forlængelse af politiløbene, og vi har nydt godt af muligheden for at løbe med til Amager OKs træningsløb, ligesom der altid er mulighed for at løbe til de åbne karruselløb rundt om i Nordsjælland.

Selv om vores webmaster er presset på tiden, kommer der stadig nye tiltag og ideer, så der er basis for en god og aktuel information på Hjemmesiden om, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen.

Da vi gerne vil høre om andres gode oplevelser rundt om i skovene, savner vi dog stadig at flere af medlemmerne uden for bestyrelsen husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og -redaktør, så det ikke altid er de samme, der skriver på hjemmesiden og til idrætsbladet.

Vi arrangerede i 2015 både 2 civile MTB-O løb, 3 afdelinger af Københavner Cup og en afdeling af SkovCup, samt Pokalløbet - og alle løb var med et højt kvalitetsniveau.

Vi kan og skal dog altid blive klogere for hver gang, vi arrangerer et løb, idet vi dels holder fast i de gode rutiner og koncepter, som vi plejer at køre det efter, dels suppleret med nye og endnu bedre ideer.

Det ringe antal deltagere til divisionsmatcherne gav os kun en 3. plads i turneringen, og vi blev nr. 2 ud af de 4 klubber i nedrykningsmatchen, men vi kunne i det mindste blive i 4. division i 2016.

Målsætningen for 2016 læner sig meget op ad tidligere års planer
Vi skal arbejde på at få flere og bedre træningsmuligheder, så specielt de nye løbere bliver motiveret til at komme i skoven.

Hjemmesiden skal fortsat give aktuel og god information om alt, hvad der rører sig i Orienteringsafdelingen, hvilket dog kræver at medlemmerne husker at sende aktuelle informationer og sjove historier til vores webmaster og redaktør.

Vi skal arrangere et-to mountainbike O-løb, 3 afdelinger af KøbenhavnerCup, en afdeling af SkovCup og til efteråret et Pokalløb, men selv om det er mange aktiviteter, skal de stadig være på samme høje niveau.

Der ud over skal vi i 2016 i samarbejde med Helsingør PI arrangere Danske Politimesterskaber (DPM) i Sprint på Christians Ø og i Orienteringsløb (lang distance) på Hammeren, samt et mellemdistanceløb på Dueodde som prolog/opvarmning.

Og sidst, men ikke mindst, så satser vi på at komme stærkt igen, så vi forhåbentlig i efteråret kan løbe os tilbage i 3. division, men det kræver at alle reserverer datoerne til divisionsmatcherne, henholdsvis d. 17/4, d. 21/8 og d. 25/9 i 2016.

Præmier og hædersbevisninger.

Klubmesterskabet 2015 i Herreklassen, der afgøres mellem løbere, som er fast tjenestegørende i enten Københavns Politi eller i en af Rpch.s. afd., blev i år afgjort ud fra de 3 bedste resultater ved de 4 planlagte løb på bane 1, henholdsvis Esbjergs Baksuldløb d. 23/4, DPM i Orientering d. 7/5 i Stråsø, Horsensløbet d. 15/9 og ved Antvorskovløbet d. 30/9.  

Jørgen Sandholt Pokalen går til Jørn Lind med 275 points ud af 300 mulige og med Christopher Wiberg på 2. pl. med 98 p., samt Jacob Furu på 3. pl. med 85 p.

Vinderen af Klubmesterskabet i Dameklassen, som uddeles efter næsten de samme præmisser som herrernes, blot på bane 2, kan hjemføre Flemming Christensen Pokalen, og den tilfalder i år Rita Breum med 298 points foran Camilla Rath Nielsen med 93 points.

 ”P. Sørensens Mindepræmie” er det åbne klubmesterskab for alle afdelingens medlemmer ud fra resultaterne i både civile og politiløb og for alle løbere fra både København og resten af Nordsjælland.

”P. Sørensens Mindepræmie” går i 2015 til Jørn Lindmed 1.022points foran Rita Breum med 796 p. og Jacob Spange Mortensen med 415 p.

Flidspræmien.
Flidspræmien var oprindelig tænkt som en præmiering af den løbemæssige aktivitet, og når vi ser på 2015, har der været pænt med løbere ude til en del arrangementer, samtidig med at vi også selv har arrangeret rigtig mange stævner, hvor vi har trukket meget på mange gode kræfter.

Hermed har jeg så antydet at det også er vigtigt at organisationen bag ved fungerer, og det kræver ofte et stort arbejde at få alt til at gå op i en højere enhed.

Vi har en bestyrelse, der klarer alle de dagligdags forretninger og beslutninger, ligesom mange både i og uden for bestyrelsen også fungerer som banelæggere, stævneledere og hjælpere til div. løb.

Blandt de mange, der har begge evner og som i år faktisk selv har løbet flest løb (samlet for både civile og politiløb), er vores kasserer Bruno Stub, som også hver uge tilmelder os til alle de civile løb og er mand for at presse de sidste point ud af de løbere, der tilmelder sig til divisionsmatcherne takket være sin taktiske snilde og gode kendskab til reglementet.
Flidspræmien for 2015går til Bruno Stub 

Klipfiskerprisen gives til en løber, der enten har lavet fejlklip ude på banerne eller på anden måde har gjort sig uheldigt bemærket i løbet af året.
Via en rimelig pålidelig informatør har jeg hørt - og fra en meget pålidelig kilde, nemlig vores IT-hjælper og "reservebetjent" Mogens Jørgensen, fået bekræftet - at banerne til Pokalløbet af banelæggeren Peter Sørensen blev afleveret til trykning uden sidsteposten på bane 5 !!! - og det blev faktisk kun opdage, fordi Mogens skulle tilrette placeringen af nogle postdefinitioner på kortet.
Nu ved vi jo godt, at Peter har haft meget travlt - især i hele foråret, hvor han både var stævneleder tre gange og også selv banelægger på den ene bane.

Og måske især her i efteråret til Pokalløbet var der lidt pres på med at få snoet banerne på en begrænset plads, så han bl.a. fik nedsat antallet af gange, de stakkels løbere skulle krydse den befærdede landevej. Men fejlen skyldes jo især, at banekontrollanten Torkil Hansen vel også her har en stor aktie i, at denne post blev overset. Bare fordi man er bange for sin gamle nestor og formand (Peter), samt tror at denne er ufejlbarlig, behøver man jo ikke selv at undlade at passe sin funktion.

Det blev så også kun værre, da Torkil herefter glemte at komme ud til Post 43, da han i første omgang var ude med postenheder, og da han kom der ud, manglede der både et stativ og en postskærm, hvilket han vist nok godt var klar over.
Herefter måtte Torkil igen hjem efter stativ og postskærm og ud i skoven igen, før banerne kunne meldes klar.

Ihukommende Torkils mange tvivlsomme meritter også sidste år, hvor vi bar over med hans mange forglemmelser pga. de mange aktiviteter, m.v., må det da vist være på tide, at Torkil igen passer godt på denne hæderspris.    
Klipfiskerprisen for 2015 går til Torkil Hansen.

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak for samarbejdet til både bestyrelsen og alle andre, der har hjulpet til ved vores arrangementer både som stævneledere, banelæggere, funktionsledere og andre officials, m.fl.. i løbet af året, samt til alle løbere, der har vist PI´s farver i skoven.