Fakta om bowlingafdelingen

Redigeret den 4. oktober 2018

Bowlingafdelingen blev stiftet den 6. april 1983.
I daglig tale kaldet Politiets Bowlingklub.

Formanden for Bowlingafdelingen er i dag Lars Jacobsen. lja003@outlook.dk

Klubben har udviklet sig til en fast del af bowlingsporten i Danmark, ikke mindst de senere år hvor klubbens bedste damehold i en årrække, har været med helt i toppen under Danmarks Bowling Forbund.

Gennem de seneste år, har klubben haft et fast antal medlemmer på ca. 60 personer, med lidt svingende til- og afgang, men af træningsmæssige årsager, er dette antal det bedst tænkelige for medlemmerne.

 Klubben optager også personer uden tilknytning til politiet som medlemmer.

Klubben er repræsenteret i turneringer under:

Danmarks Bowling Forbund
www.dbwf.dk


og

Københavns Bowling Union
www.kbu.dk

og deltager i stor udstrækning i stævner rundt om i landet.

Træning:
Glostrup Bowlingcenter tirsdage kl. 17.00 - 19.00.
Afdelingen har egen hjemmeside, der med fyldige informationer fortæller om afdelingens virke.

Besøg hjemmesiden på:
www.politiets-bowlingklub.dk

Særkontingent kr. 150,- pr. måned


 

Guld, Sølv og Bronze

Klubmesterne 2018

Vinderne af Stationsturneringen. Pensionistholdet

Opdateret 9. juli 2018

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand

Det er en værdig overskrift for Bowlingafdelings sæson 2017 – 2018.

Det er sket igen. Bowlingklubbens bedste damehold, spillede sig igen suverænt tilbage til Ligaen, efter en meget overbevisende sæson i 1. division øst.

Ingen kampe tabt men i flere blev der kun afleveret meget få point til modstanderne, så uden egentlig modstand tilbage til Ligaen.

Efter en lidt mere tøvende start fik det næstbedste damehold, en rigtig god opblomstring sidst på sæsonen, og med en rigtig god sidste kamp blev der hentet flotte sølvmedaljer, der stolt er repræsenteret rundt halsen på pigerne på den afsluttende dag.

Lige så overraskende var det, at bedste herrehold hentede bronzemedaljer, hvilket sket på en noget spektakulær måde, idet sidste spilledag blev afgørende.

Herrerne spillede mod rækkens førerhold, der med 16 af 24 point kunne sikre sig rækkesejren i 2. divisionen.
Men vore herrer ville det anderledes, for holdet startede med at tage 16 point fra topholdet, og så fik topholdet sølv, og vores bowlingherrer, løb med bronzen, og som nogen ville sige, ”Den havde vi ikke lige set komme”.

Mange andre ting som kom, var måske noget overraskende for nogen, at Politiets Bowlingklub, den 6. april 2018 kunne fejre 35 års jubilæum, hvilket blev fejret Skærtorsdag, muligt overraskende for nogen, at en helligdag kunne bruges til det, men det kunne det.

For at en Bowlingklub kan fungere i så mange år, skal der lyde en stor tak til alle dem, der har været med til at yde en stor indsats gennem årene, med aktiv deltagelse i administration, praktiske gøremål, og gode input til driften af en sådan størrelse.

Der bliver forsøgt mange ting for at finde den rette vej, men når alle er villige til at være med, så går det.

Klubbens interne Jubilæumsstævne blev med deltagelse af 35 deltagere, hvor spillet blev en nyskabelse. 3-mands hold hvor spillerne var seedede og alle skulle spille med kun 1 slag uanset resultatet af dette.

Det gav mange gode og pudsige situationer, til glæde for de fleste.

Der blev selvfølgelig også fundet vindere, men det må siges at alle 11 hold havde en god dag med spillet og selvfølgelig også medaljer til de gode, og gaver til dem med de sjoveste resultater. Alt i alt et godt stævne.

Sådan en dag skal selvfølelig fejres med en Jubilæumsfest, og til denne event, blev vi en ”lille” samlet skare, på 46 personer, det fik en fantastisk eftermiddag og aften, med gode indslag, og som alle danskere nyder, fantastisk mad, og et fortrinligt sted at være i Brøndby Strand Forsamlingshus.

Stor tak til alle arrangørerne, der var med til at få vores Jubilæumsdag til at blive en god og mindering oplevelse.

Stationsturneringen skal også have en omtale efter afslutning af endnu en sæson, og holder vi et par år mere vil vi også kunne fejre et flot jubilæum her.

Sæsonen 2017 – 2018 var desværre med lidt færre hold end vi havde tidligere, men en stor tak til de, der fortsat holder ved, og det er uden tvivl også en selvfølge, at der vil være stationsturnering igen i sæsonen 2018 – 2019.

Udvalget er klar over de udfordringer der er med tjenesten, men vi vil i meget god tid, primo september komme med de datoer, der spilles stationsturnering på, så I kan nå at tilrettelægge Jeres tjeneste efter det.

Alle resulstaterne kan i finde på vores hjemmeside www.Politiets-Bowlingklub.dk

Her kan i også følge med i alt til den kommende sæson, historik om bowlingklubben, og meget mere.


 

 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2017

Anne Marker, Dansk Politimester 2017

Opdateret 4. januar 2017

 

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand: Lars Jacobsen
Næstformand: Klaus Schmidt
Kasserer: Stig Baasch
Sekretær: Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand: Leon Aner Hansen
Bestyrelsesmedlem: Pia Bendt

Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den. 14. marts 2017 og der var fremmødt 26 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Næstormand: Klaus Schmidt
Spilleudvalgsformand: Leon Hansen
Kasserer: Stig Baasch
Alle genvalgt for 2 år.

Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen

Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen
Alle genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen: Bowlingklubbens kendetegn har gennem alle år æret stabilitet, og dette år har ikke været nogen undtagelse.

Et år igen, hvor arbejdet er kommet fra hånden, og alle har kendt deres områder.

Et stort plus er det selvfølgelig fortsat, at vores kasserer, har stor hjælp af Arne Rasmussen, der varetager arbejdet med daglige bogføring af de mange bilag, der tilgår klubben.

Afdelingsmødet: Som ovenfor anført ud fra traditionen, afholdt den 2. tirsdag i marts 2017, (14.03.2017)

Hvor det vel ikke er uvæsentligt med et stabilt deltagerantal, idet der ved delvis selvfinansiering indtages et let måltid, med det som kendetegn og tradition i

Bowlingklubben, løser deltagerkrisen ved afdelingsmøder, og nåde og trøste den, der vil ændre på det.

Endnu en gang blev mødet startet, og som mange tidligere år, blev Preben Kristensen valgt som dirigent, og som medlem gennem alle årene i bowlingafdelingen, kender han ”rumlen”.

Den fremlagte dagsorden blev gennemgået, og herefter blev der foretaget de obligatoriske valg af stemmetællere, der endnu en gang aldrig blev aktiveret.

Formanden aflagde sin beretning, uden at han, som forgående år ikke gennemgik en lang liste af opremsninger af stillinger og resultater, som klubben havde nået, men mere en status på årets andre ting.

Beretningen er eksisterende på Bowlingklubbens hjemmeside, og interesserede i detaljen, har været inde, og allerede givet deres kommentarer på de punkter der havde interesse, inden afdelingsmødet, så alt er ved det gamle.

De spørgsmål, der blev stillet til formanden blev besvaret og herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget, og uden afstemning.

Herefter blev der foretaget aflæggelse af beretning af kassereren, der gennemgik de aktuelle tal i regnskabet.

Der blev som sædvanligt kommenteret på enkelte tal, normalt om medlemsindtægter, og rejseudgifter, der altid har medlemmernes interesse.

Ligeledes blev budgettet gennemgået, og da medlemmerne er bekendt med at der er tale om et budget, der har været forelagt i P.I. København, var der ingen spørgsmål her.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra medlemmerne.

Højdepunkter og gode resultater for medlemmerne:

Det har været et godt år for vore deltagere i individuelle mesterskaber:

Ved Oldboys- girls mesterskaber i oktober vandt Camilla Poulsen og Karin Winsløw mesterskabet i par.
Samtidig blev Camilla nr. 2 og Karin blev nr. 3

Ved de Danske Mesterskaber i MIX viste Camilla sig igen og her blev hun med sin makker Davis Cronqvist vinder af mesterskabet, så et stor tillykke med det.

Her ved redaktions slutning blev der sendt post fra Danmarks Bowling Forbunds rekordudvalg idet Bowlingklubben har fået tilkendt 2 Danske rekorder ved Danske Old Girls Mesterskaber

Spillerne: Anne Neven Nygaard, Karin Winsløw, Heidi Kondrup Rasmussen
2 serier, med scorer AM 1199
3 serier med scorer, AM 1701

Turneringen 2016 – 2017: Afsnittet her berører perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2017, og perioder, der er delt i 2 turneringssæsoner.

Damernes 1. hold Elevatoren kører stadig. Endnu en gang sluttede sæsonen med en plads i nederste del af turneringen, og med nedrykning til følge.

Sæsonen der er i gang nu afvikles ikke så suverænt som tidligere år, og selv med mange nye og dygtige spillere, se andre resultater senere, er det lidt i underkanten at være nr. 3 ud af 8 hold i 1. division øst, men med en mere stabil indsats vil resultaterne nok rykke på pladserne.

Damernes 2. hold Sluttede som nr. 7 af 8 hold i 2. division øst, og dette skyldtes igen, at der blev rykket gevaldigt rundt på spillerne, for at kunne fylde ligaholdet ud.

Sæsonen lige nu har vendt op og ned på det, lige nu ved vinterpausen ligger holdet på en 2. plads ud af 9 hold, og endnu en gang er der forklaring på dette, kommer i senere afsnit.

Herrernes 1. hold. Efter en jævn omgang i sæsonen i 2. division endte holdt på 5. pladsen, og som et plaster på denne middel placering er, at holdt endte med at have lavet divisionens højeste scorer, mere end 12 % flere væltede kegler end næsthøjeste scorer i rækken.

Denne sæson er med pilen pegende op, og lige nu er holdet på en 4 plads i rækken, og da holdet er blevet mere stabile i løbet af sæsonen, er der gode forventninger til holdet.

Herrernes 2. hold, Befandt sig godt i 4, division, og ville ikke være der længe, hvorfor holdet med gode scorer, spillede sig frem til en flot 2. plads i rækken af de 7 hold, og derfor oprykning til 3. division igen.

Dette har dog i starten været udfordrende hvor holdet lige nu er nr. 7 af 8 hold, men kun få point fra 3. pladsen i rækken, og da holdet af ærgerlige årsager mistede 20 point i 2 kamp, ville dette have været med en placering som nr. 2 i rækken, men der er rettet op, og holdet har i de seneste kampe vundet meget klart over de andre hold i rækken.

MIX – holdet, blev et nyt tiltag, men holdt kun i denne sæson, hvor holdet sluttede som nr. 4 af 8.

Ved sæsonafslutningen, fik klubben flere henvendelser, bl.a. fra 2 klubber, der ville lukke deres aktiviteter. Dette blev drøftet i medlemskredsen, om klubben var i stand til at optage det antal spillere, der kunne komme på tale.

Medlemmerne gav deres tilsagn til at være delagtige i at få evt. nye spillere integreret i klubben, hvorfor bestyrelsen inviterede mulige nye medlemmer til en introduktionsaften.

Denne forløb meget fint, og efter drøftelse, mellem bestyrelse og evt. nye spillere, blev der optaget 15 nye spillere, der alle gav deres tilsagn om aktiv deltagelse i klubben.

Dette har været en meget positiv oplevelse, hvor der i træningen blev indlagt forskellige delelementer, der gav en god mulighed for både nye- og gamle medlemmer at lære hinanden bedre at kende, og disse initiativer vil fortsætte, da det ikke kun har give god næring til sammenhold, men også givet en god energi i træningen.

Tilgangen betød også, at klubben igen måtte tilmelde yderligere 1 herrehold,

Herre 3, Dette hold er placeret i 4. division øst, hvor det netop nu ved pausen ligger nr. 4 ud af 8 hold, og med en meget fin aktivitet på holdet.

Dame 3, Er afløsningen af Mix – holdet, og har haft en svær opstart, og med en 5. og sidsteplads i rækken, men holdet har den opgave, at give nye, ikke etablerede spillere en mulighed for at komme ind i forståelsen af turneringsspillet.

Klubmesterskab i Bowlingklubben

Efter at have rykket lidt i tradition, hvor vi flyttede klubmesterskabet til en sidste træningsaften inden sommerpausen, blev det igen i 2017 en god oplevelse med mange deltagere.
Igen fuldt hold, og mange deltagere, hvor spillerne igen fik mulighed for at vise deres niveau lige på dagen.

Posen blev rystet godt og grundigt, hvor gamle ”stjerner” blev mødt af nye, og efter et meget spændende mesterskab, blev der nye navne til gravering i pokalerne.

Efter nogle intense og meget lige kampe, hvor der blev lavet mange kegler, blev vinderne, og Klubmestre:

Damer: Camilla Rasmussen
Herrer: Jørgen Jonassen

Stationsturneringen 2016 – 2017.

Stationsturneringen fortsætter trods mange hindringer fra den arbejdsmæssige side, men med deltagere, ”DER VIL” være med, er det fantastisk at lave en sådan turnering.

13. hold igen, og med mange gode individuelle resultater, hvor der blev vendt lidt op og ned på tingene.

Mesterrækken: Nr. 1, Stationsmester, Bellahøj 1, 178 point
Nr. 2, PG/RPCH 172 point
Nr. 3, Lufthavnen 1, 167 point

A – Rækken Nr. 1, Eks. ØKO 165 point
Nr. 2, Bellahøj 4 163 point
Nr. 3, Servicecenter 2, 108 point

I begge rækker, var det sidste serie i sidste runde, der blev afgørende, og dermed blev turneringen, så intens, så alle synes, at det er hyggeligt at være med, alle er vindere, bowlingen er for den individuelle, kampen mod egen styrke, holdspillet, og det gode kammeratskab.

Individuelt:

Damerne,
Københavnsmester, Anne Marker Snit 150,3 kegler
Nr. 2. Annie Schnoor Snit 148,2
Nr. 3, Christine Berthelsen Snit 147,8

Herrerne,
Københavnsmester, Lars Jacobsen Snit 184,6 kegler
Nr. 2. Michael Jensen Snit 176,6
Nr. 3. Kim Christensen Snit 174,1

Spændingen individuelt blev aktuel hos damerne, idet flere af tidligere års deltagere ikke havde mulighed for at være med, og nye kunne komme til, men hos herrerne, ville Lars Jacobsen ikke se sig tilbage, men løb fra starten med 876 væltede kegler, hvorefter Michael og Kim, havde en mere jævnbyrdig match, hvor Michael fik klemt sig forbi Kim.

Den nye sæson for stationsturneringen er godt i gang, og 2 runder afviklet, og i sæsonen er der tilmeldt 11 hold, men med stort engagement i runderne.

Danske Politimesterskaber

DPM – Bowling, igen i København, hvor der desværre kun var 5 ikke ”Københavnere” der deltog, hvilket også blev tydeligt ved de afsluttende resultater.
Et godt stævne, men vi kunne godt ønske os flere deltagere på landsplan.

Sædvanen tro, var det ”Københavnerne” der tog for sig af retterne og til stævnet, var der fra DPF leveret 20 medaljer, og København tog 16 medaljer med fra stævnet.

Meget flotte resultater, hvor vi igen skulle se

Dansk Politimester hos Damerne
Annie Schnoor

Dame Double
Annie Schnoor og Anne Marker

Dansk Politimester hos Herrerne
Ole Buchbald Olsen

Herre Double
Stig Baasch og Michael Jensen

Og stort tillykke til alle vindere og deltagere.

Igen må vi se på, at politiets stressede tilværelse give bagslag.

Samvær med andre kolleger i sportslige grene og stævner, lider under presset blandt kolleger, og en enkelt ”Day Of” for at kunne få ro i sjælen til noget andet, er næsten ikke til at finde, det er slemt, men vi håber, at det kommer tilbage, og så må vi sige, at vi glæder os til at afholde det kommende Politimesterskab i Bowling, i foråret 2018, formentlig i Fredericia så hold øje med indbydelsen, allerede nu kan vi se, at deltagerne i stationsturneringen er godt på vej.

Fremtiden nær og fjern.

Bowlingklubben har med denne bestyrelse en stærk sammensætning, men også med store udfordringer.

Vil Glostrup Bowling Center fortsat eksistere? Et spørgsmålstegn der svæver i luften, informationerne fra hallen kommer ikke, selvom vi ved møde i september fik oplyst, at inden for 2 måneder ville vi få yderligere information??????

En megen Stor tak til bestyrelse, og udvalg i Bowlingklubben, uden jer i Politiets Bowlingklub ville der ikke være den aktivitet, som er nødvendig, med de udfordringer, der kommer hele tiden

Vi vil ønske alle medlemmer i Politiets Idrætsforening Held og Lykke i fremtiden, og vi glæder os til at møde Jer i forskellige sammenhæng.


  

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2016

Afdelingsformand, Lars Jacobsen

Opdateret 7. januar 2017

 

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Eva Winther
Kasserer, Stig Baasch
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand, Leon Aner Hansen
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 8. marts 2016 og der var fremmødt 28 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand, Lars Jacobsen
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Alle genvalgt for 2 år.

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Alle genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen:
Som kendetegn på bowlingklubben, har også dette år været et stabilt år, hvor arbejdet er kommet fra hånden, og alle har kendt deres områder.

En enkelt lille rokering måtte der dog til, og sekretæren, Pia Bendt, og bestyrelsesmedlemmet byttede arbejdsområder, af praktiske og personlige årsager.

Et stort plus er det selvfølgelig, at vores kasserer, har stor hjælp af Arne Rasmussen, som tager sig af den daglige bogføring af alle de mange bilag, der tilgår klubben.

Afdelingsmødet:
Som noteret afholdt den 2. tirsdag i marts 2016
Hvor det vel ikke er uvæsentligt med deltagerantal, at der er en mindre servering, dog delvis selvfinansieret, men kendetegnet er ligeledes, at dette er tradition i Bowlingklubben, og trøste den, der vil ændre på det.

Med de sidste madrester i mundvigen, blev mødet startet, og som mange tidligere år, blev dirigenten igen Preben Kristensen, der som medlem i alle årene, kender ”rumlen”.

Den fremlagte dagsorden blev gennemgået, og herefter blev der foretaget de obligatoriske valg af stemmetællere, der dog aldrig kom i arbejde.

Formanden fik herefter ordet, og som forgående år, blev det ikke en opremsning af alle stillinger og resultater, som klubben havde nået, men mere en status på årets andre ting.

Beretningen er eksisterende på Bowlingklubbens hjemmeside, og de, der interesserer sig for detaljen, har været inde, og allerede kommenteret punkterne inden afdelingsmødet, så alt er ved det gamle.

De spørgsmål, der blev stillet til formanden blev besvaret og herefter blev formandens beretning vedtaget uden afstemning.

Herefter blev der foretaget aflæggelse af beretning af kassereren, der gennemgik de aktuelle tal i regnskabet.

Ligeledes blev budgettet gennemgået, og da medlemmerne er bekendt med at der er tale om et budget, der har været forelagt i PI-København, var der ingen spørgsmål her.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra medlemmerne.

 Turneringen 2015 – 2016:
Afsnittet her berører perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. altså perioder, der er delt i 2 turneringssæsoner.

Damernes 1. hold ja hvorfor starter jeg lige med dem, jo det er der selvfølgelig en grund til.

Sæsonen 2015  - 2016 sluttede nemlig med en overbevisende sejr i 1. division, hvor der blev vundet 16 ud af 18 kampe, og derfor en tilbagevende til ligaen igen.

Her er sæsonen nu halvvejs og efter en lidt skidt start med flere nye spillere på holdet, er rytmen ved at være på plads, men der skal virkelig skrues på ”charmen” for at hente de mistede point i sæsonstarten, vi håber på det bedste.

Herrernes 1. hold. Lige den modsatte historie, holdet endte næstsidst i 1. division, og måtte rykke ned, men ved sæsonstarten var holdet uden 2 af profilerne, men tilgang af en dygtig spiller, Mads Frørup, der ”kan vælte mange kegler”, men også som alle andre rende ind i den utilregnelige ”olieprofil”.

Livet i 2. division har været op og nedturer, holdet har væltet næst flest kegler i divisionen, men det rækker desværre lige nu til en 7. plads i rækken.

Damernes 2. hold, fik en god afslutning i 2. division og blev i rækken, hvor livet lige nu er gående ud på, at holde snuden oven vande. En 6. plads af de 7 hold der er i divisionen

Herrernes 2. hold, ligger meget lunt, efter den skuffende nedrykning til 4, division, skulle det ikke være som ”rø… af 4. division” så derfor nye tiltag, og foreløbig en god styring mod toppen, p.t. 2. plads af de 8. hold, godt ført an af Stig Baasch, P.I. Christense n og Flemming Nielsen med flere, der laver stabil bowling.

MIX – holdet, der er et nyt tiltag, med muligheder for at få nye i gang som holdspiller, har klaret sig fremragende, efter et par runder, ligger holdet meget fint placeret på en 2. plads ud af 8 hold, spillerne gør det godt, og der bliver også her væltet mange kegler.

Klubmesterskab i Bowlingklubben
Traditionelt har vi afholdt dette mesterskab en lørdag inden det store brag af en afslutningsfest kommer.

Sådan skulle det ikke være i 2016, hvor vi lagde det på en træningsaften, og Vupti, så var der pludselig 26 deltagere, og kanon spænding om udfaldet.

Efter nogle intense kampe, hvor der blev lavet rigtig mange kegler, blev vinderne, og

Klubmestre:
Damer: Karin Winsløv

Herrer: Kim Petersen

Al modstand blev fejet væk, og ikke på noget tidspunkt denne dag, var der tvivl om vinderne af pokalerne, spændende om de kan holde det høje niveau og gentage succesen igen næste år, der er tradition for, at vinderne mister tronen, men vi følger op på det til det kommende år.

Stationsturneringen 2015 – 2016.
Stationsturneringen fortsætter trods mange hindringer fra den arbejdsmæssige side, men med deltagere, ”DER VIL” være med, er det fantastisk at lave en sådan turnering.

17. hold igen, og med mange god individuelle resultater, hvor der blev vendt lidt op og ned på tingene.

Mesterrækken:
Nr. 1, Stationsmester, Lufthavnen - 220 point
Nr. 2, Bellahøj 1 - 218 point
Nr. 3, Pensionisterne, - 198 point

A – Rækken
Nr. 1, KTC - 247 point
Nr. 2, Eks. ØKO - 244 point
Nr. 3, Bellahøj 3, - 232 point

I begge rækker, var det sidste runde, der blev afgørende, og dermed er denne turnering, så spændingsmættet, så alle synes, at det er hyggeligt at være med, alle er vindere, bowlingen er for den individuelle, kampen mod egen styrke, holdspillet, og det gode kammeratskab.

Individuelt:
Damerne, 

Københavnsmester,
Lena Dahl                                      Snit 171,5 kegler
Nr. 2. Lisbet Olsen                          Snit 159,4 kegler
Nr. 3, Anne Marker,                        Snit 152,6 kegler

Herrerne,
Københavnsmester, Lars Kjølhede     Snit 184, 3 kegler
Nr. 2. Lars Jacobsen                              Snit 175,7 kegler
Nr. 3. Michael Jensen                            Snit 175,2 kegler

Spændingen individuelt blev ikke aktuel hos damerne, hvor Lena lagde sig i spidsen, men hos herrerne, ville Lars Kjølhede ikke se sig tilbage, men løb fra starten hvorefter Lars J. og Michael, havde en mere jævnbyrdig match, hvor Michael forsøgte at indhente det tabte, og lavede 856 kegler i sidste runde, ( 214 pr. serie) men altså for lidt.

Den nye sæson for stationsturneringen er godt i gang, og 2 runder afviklet, og i sæsonen er der tilmeldt 13 hold, men med stort engagement i runderne.

Danske Politimesterskaber
Man må godt være en stolt formand, der var deltagende i DPM - Bowling, der blev afholdt i Flensburg, af Gråsten Politi.

Sædvanen tro, var ”Københavnerne” taget af sted dagen inden mesterskabet og vi holdte vores kammeratskabsaften inden, så vi var sikre på, at vi kunne holde sammen. Og det blev godt.

Til stævnet, var der fra DPF leveret 24 medaljer, og København tog 22 medaljer med hjem over grænsen og broen.

Meget flotte resultater, hvor vi igen skulle se:  

Dansk Politimester hos Damerne
Ulla Lund Nielsen

Dansk Politimester hos Herrerne
Klaus Krogstrup

Damernes finale var det mest spændende, hvor Ulla først i 6. og 7. rude løb fra sin finalemodstander, der på dagen var Gitte Klestrup.

Klaus måtte også kæmpe bravt, men tidligt i forløbet af finalen havde han lagt sin modstander Carsten Gyde, Padborg uden for muligheden, men nogle flotte finaler.

Både Ulla og Klaus blev dobbelte mestre, og stort tillykke med det.
Og stort tillykke til alle vindere og deltagere.

Igen må vi se på, at politiets stressede tilværelse give bagslag.

Samvær med andre kolleger i sportslige grene og stævner, lider under presset blandt kolleger, og en enkelt ”Day Of” for at kunne få ro i sjælen til noget andet, er næsten ikke til at finde, det er slemt, men vi håber, at det kommer tilbage, og så må vi sige, at vi glæder os til at afholde det kommende Politimesterskab i Bowling, i København den 18. maj 2017, så hold øje med indbydelsen, allerede nu kan vi se, at deltagerne i stationsturneringen er godt på vej.

Fremtiden nær og fjern.
Bowlingklubben med denne bestyrelse, kommer ikke i fare for at være en lukningstruet afdeling, der er stort engagement, og når ting ikke lige er som de plejer, bliver tingene drøftet, og rystet nye ud af posen, og så er der ny energi igen.

Stor tak til bestyrelse, og udvalg i Bowlingklubben, uden jer ingen Politiets Bowlingklub.

Af tæt på ting, er der stationsturnering og turneringernes afslutning, og så ikke mindst Det danske Politimesterskab, vi har sagt ja til at afvikle.
Hvordan vi får flere deltagere fra hele Danmark prøver vi at se på, men vi kaster ikke håndklædet i ringen.

Bowlingklubben pusler med en udlandstur til foråret, spottet er Prag i Tjekkiet, hvor der er en mindre turnering, med gode sociale relationer, vi ser på oplægget fra arrangørerne og overvejer denne invitation.

Vi vil ønske alle medlemmer i Politiets Idrætsforening held og lykke i fremtiden, og vi glæder os til at møde Jer i forskellige sammenhæng.

På bowlingklubben vegne
Lars Jacobsen,
Afdelings formand


 

 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2015

Opdateret 10. januar 2016

Af Lars Jacobsen,
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Eva Winther
Kasserer, Stig Baasch
Sekretær, Pia Bendt

Spilleudvalgsformand, Leon Hansen
Bestyrelsesmedlem, Anne Neven Nygaard
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 10. marts 2015 kl. 1915, hvor der var mødt 26 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Næstformand, Eva Winter
Kasserer, Stig Baasch
Spilleudvalgsformand, Leon Hansen
Sekretær, Pia Bendt

Alle genvalgt for 2 år.

Herefter valg af:
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Alle genvalgt for 1 år.

Afdelingsmødet valgte Preben Kristensen som dirigent med akklamation.

Han konstaterede herefter mødets lovlige indvarsling, ligesom han gennemgik den fremlagte dagsorden, der ikke havde nogen kommentarer fra de fremmødte.

Herefter gik man over til dagsordenen, og han gav orden til formanden.

Formanden gik mod sædvane ikke slavisk efter den fremsendte beretning, som var offentliggjort på PI´s hjemmeside og vil fremstå som beretning ved PI´s generalforsamling.

Turneringen 2014 – 2015 og 1. halvdel af 2015 - 2016
Set i helikopterperspektiv blev det ikke en sæson, der vil blive skrevet meget om i historiebøgerne.

Sæsonen havde dog positive elementer, hvilket jo altid er tilfældet, når resultater på det nærmeste er status quo, dog en enkelt nedrykning fra Dameligaen, men som vi næsten har været vandt til, ligger vi lige der, hvor vandene skilles.

I Bowlingklubben er der altid positivitet at hente og en god stemning, uanset hvordan så end resultatet er og ender, men denne sæson var også på det spillemæssige godkendt.

Der har været enkelte frafald af spillere i løbet af året, men næsten lige så stor tilgang, så antallet af aktive spillere er næsten på det niveau, vi forlod ved seneste beretning.

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at mere tilgang ikke vil blive nægtet, hvis der kom nye til.

Damernes 1. hold blev igen blandt de nederste i ligaen og rykket tilbage til 1. division, selvom vi havde fået en chance for at vise os lidt frem.

Holdet er igen i toppen af divisionen og tydeligt, at det passer pigerne bedst at spille denne turneringsform uden de lange weekendrejser i ligaen.

Damernes 2. hold, havde et kort ophold i 1. division, hvor der var en hård kamp med flere rigtig gode hold. Afslutningen af sæsonen blev knap så god som 1. halvdel, men en god indsats af holdet, der måtte rykke i 2. division, da holdet i ligaen rykkede ned.

Nu er halvdelen af sæsonen i 2 division gået, og holdet ligger godt, og der er flere spillere at tage af, da damernes 3. hold ikke havde spillere nok til et helt hold.

Herrer I, efter at holdet nu har været i 1. division en hel sæson, har det vist sig at være det rette sted, dog var det med en vis legemsdel i vandskorpen, der gav fornyet ophold i divisionen, men p.t. har holdet gjort det godt, og med ny klubrekord for 6 mandshold på 6 serier, over 7500 kegler må potentialet nok være der, og placeringen midt i rækken lover godt for den sidste halvdel af sæsonen.

Herre 2. holdet (københavnsserien 1) - og her en klar gentagelse - var under stregen hele sæsonen, indtil sidste kamp, så hovsa, nu var de stadig i rækken.

Det skrev jeg også for 3 år siden, så hvad sker der på holdet.

Holdet får og afleverer spillere til 1. og 3. holdet, men alle i den gode positive ånd, som holdet har.

Jeg håber, at jeg igen kan skrive det samme til næste beretning, holdet lever op til det, da de lige p.t. er sidst i rækken, så der skal lidt ”hovsa” til for at nå det.

Herre 3 holdet (Københavnsserien 2) Det blev ikke til metal i denne sæson, og holdet sluttede midt i rækken.
Det er holdet, hvor der har været hugst af spillere fra de andre hold, men ved den nye sæson, er der tilgang af 2 fra damernes nedlagte 3. hold, og mon ikke drengene vil tage det som en udfordring, at der er piger på holdet.

Det har været uheldigt i flere kampe ikke at have haft spillere nok, dette ikke mindst grundet skader, og arbejdssituationer, rejser m.v., men lad os håbe, at den sidste halvdel af sæsonen kan give stabile tilstande på dette hold.

KBU – cup og Landspokalturneringen
KBU – cuppen blev heller ikke i denne sæson det mest opmuntrende, idet kun et af de 5 hold gik videre til 2. runde, hvor det sluttede.

Det er ikke en særlig konstruktiv turnering, og derfor har kun 2 hold - 1 dame og 1 herrehold - tilmeldt sig til den kommende sæson.

Derimod har klubben besluttet ikke at deltage i årets landspokal turnering, der lider svært af manglende tilmeldinger, så den måske bedste turnering, hvor man virkelig kan møde modstandere af en anden kaliber, er visnet.

Damerne blev nr. 2 i landsdelsfinalen, men kom ikke med til finalen, hvor kun 1 hold fra hver halvdel af landet kom med, og de bronzemedaljer, der ellers var til holdet, har Danmarks Bowlingforbund aldrig udleveret, man glemte at købe et sæt, og så blev de foræret til nr. 2 i Jylland, spøjs afgørelse af en spøjs daværende formand.

Stationsturneringen
Så til noget meget mere positivt.

Det blev for 20. gang, afviklet stationsturnering, hvor deltagerne igen og igen vender tilbage for at få det gode sociale samvær.

Turneringen havde 18 hold tilmeldt, og blev som en enkelt gang tidligere afholdt kun i foråret 2015, hvor samtlige 5 runder blev afviklet.

Resultaterne bliver bedre og bedre, og mange flotte resultater blev scoret, hvilket gjorde, at der kunne kåres følgende vindere i rækkerne og individuelt som:

Mesterrækken:
Nr. 1 og Stationsmester, Lufthavnen 1
Nr. 2, PG/Rpch
Nr. 3, Pensionisterne

A – Rækken
Nr. 1, EAS
Nr. 2, NUC
Nr. 3, Øko/efterforskningen

Individuelt:
Københavnsmester Damer: Lisbeth Olsen,

Københavnsmester Herrer: Stig Baasch.

For sæsonen 2015 - 2016 afvikles igen i de nye omgivelser, og der har været  afviklet  2 runder i Bowlernes Hal – Grøndal.

Der er igen tilmeldt 18 hold - så et par frafald, og et par nye igen i år.

Klubmesterskaber og afslutningsfest.
Som vedtægterne beskriver, afholder Bowlingklubben klubmesterskaber sidste lørdag i maj, og dette ingen undtagelse - klubmesterskab den 30. maj 2015.

En meget spændende turnering, hvor der efter mange spændende runder blev spillet finale mellem Pia Bendt og Anne Neven Nygaard, hos damerne og mellem Allan Bendt og Arne Rasmussen hos herrerne. Efter en spændende finale blev:

Klubmester 2015
Damer, Anne Neven Nygaard

Herrer, Arne Rasmussen

Stort tillykke til mestrene, der fuldt fortjent vandt dette traditionsrige mesterskab nr. 32.

Afslutningsfesten havde vi i år valgt at lægge sammen med PI-Københavns 95 års fødselsdagsfest i Wallmanns, og igen i år en fantastisk fest, der blev afviklet den 13. maj 2015

Danske Politi Mesterskaber:
Den 20. maj 2015, var der inviteret til DPM i København i Bowlernes Hal – Grøndal.

Desværre var deltagerantallet fra resten af landet ikke fulgt op fra de forgående år, men med på vognen var PI-København med ca. 40 deltagere, og igen var antallet af medaljer til København overvældende og som aftager af hovedparten af medaljerne således at der var alle 4 mesterskaber til P.I. København fordelt således:

Dansk Politimester - Damer - Ulla Lund

Danske Politimestre - Damedouble - Ulla Lund og Lena Dahl

Dansk Politimester – Herrer - Preben R. Kristensen

Danske Politimestre – Herredouble - Klaus Krogstrup og Kim Christensen.

Foruden disse mesterskaber tog PI-København 3 sølvmedaljer og 5 bronzemedaljer, så i alt 16 af 20 medaljer blev hjemme i København.

Næste gang kalder det sønderjyske og København vil igen være at finde på tilmeldingslisterne.

Andre aktiviteter
Den 3. oktober 2015 blev der afholdt Danske Mesterskaber for Old Boys og – Girls i Bowlernes Hal – Grøndal.
Dette er et officielt mesterskab for spillere over 50 og yderligere opdelt i en gruppe 65+.

Der var enkelte spillere med i mesterskaberne, og således spillede både Helle Hansen i 50+ sig på en flot 4. plads frem til finalerne, hvor hun dog måtte nøjes med en 6. plads.

I klassen 65+, spilledes Lars Jürgensen sig også til en finaleplads som nr. 4, men måtte også slutte på en 6. plads.

MEN i 50+ spillede HELLE HANSEN så godt, at hun sammen med sin makker fra Center vandt det danske mesterskab i denne klasse 50+ og dermed et officielt Dansk Bowling Mesterskab til Politiets Bowlingklub i PI-København.

STORT TILLYKKE TIL HELLE.

Afviklingen af I-Bowl fra Danmarks Bowling Forbund har netop afsluttet de indledende runder, hvor der på træningsaftner og i turneringskampe kan spilles 3 serier, og med det tilskrevne handicap spillere med et snit på 180 eller derunder deltager i et handicapspil.

Spillerne har kvalificeret sig til denne zonefinale ved gennem spil i træningstiden at have spillet 3 serier og med handicap opnået et resultat mellem de 24 bedste i zonen.

Fra Bowlingklubben har vi 2 spillere med i zonefinalerne, der spilles den 31. januar 2016 i Bowlernes Hal – Grøndal, Eva Kristensen og Flemming Nielsen.
Vi ønsker dem begge held og lykke.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige en stor tak til alle dem, der er med til at få Politiets Bowlingklub til at fungere og stadig vise vores gode sportsgren frem.

En særlig tak til bestyrelse, spilleudvalg, bogholder og WEB – master, der giver os den ekspertise, som vi alle har så stor brug for i klubarbejdet.