Svære tider for bowling

Tekst af Lars Jacobsen, foto af Anne Bech

Bowlingklubben har haft svære betingelser med afviklingen af restprogrammet for sæsonen 2019/2020. Det bevirkede bl.a. at vores herre 3. hold blev trukket for de seneste 4 kampe, hvilket resulterede i at de endte på en 5. plads i 5. division. Men der var heldigvis andre ting der endte lykkeligere.

Begge damehold vandt deres rækker. Klubbens dame 1. hold var gennem hele sæsonen suveræne og vandt alle kampe i 1. division, så der ingen tvivl om, at oprykningen til Ligaen var på sin plads. Det bliver spændende at følge holdet. Kan de holde sig fast i Ligaen og i mere end 2 sæsoner, som de havde sidst de spillede i Ligaen?

2. holdet som blev tvangs nedrykket efter en ellers flot 3 plads i sæsonen 2018/2019 vandt og er igen tilbage i 1. division.

Herrernes 1. hold sluttede sæsonen meget flot og endte på en 3. plads i 2. division. Med det spil de har vist i de seneste kampe kan man håbe på, at der sker rokeringer i divisionerne, så herrerne igen kan prøve at spille 1. divisions bowling. Vi krydser fingre.

Herrernes 3. hold havde en svær sæson, men afsluttede med flere sejre. Senest en uafgjort kamp mod rækkens tophold, ikke så ringe endda.

Endelig skal vi også have vores MIX-hold med, der sluttede som nr. 6 i rækken.

Den nye sæson skydes i gang den sidste weekend i oktober, dog med fare for at blive en langstrakt affære med afslutning ultimo juni 2021.

Sæsonen vil også indskrænke holddeltagelsen, idet herrernes 3. hold reduceres fra 6 til 3 spillere, mens de øvrige hold bibeholdes.

Stationsturneringen er indtil videre sat på stand by, til vi ved mere om udviklingen i denne Coronatid. Vi forventer at kunne lave en lidt reduceret turnering i foråret 2021. Nærmere om dette når vi nærmer os årsskiftet.

Danske Politi Mesterskaber i Bowling ligger også på vores skuldre, men også dette er udsat til 2021. Vi vil i samarbejde med DPIF og Pi-København se på mulighederne for en kombination med et åbent stævne sammen med mesterskaberne.

Vi glæder os til at komme i gang igen! Vi træner stadig hver tirsdag kl. 1700 – 1900 i Glostrup Bowling Center, Diget 53 i Glostrup, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi og vælte kegler.

Tid er en underlig ting, og i denne omgang noget, der har været svært

Opdateret 30. juli 2020

Af Anette Elling og Lars Jacobsen
Foto: Lars Jacobsen

Bowlingafdelingen afholdt den 10. marts 2020 afdelingsmøde, hvor en ikke uvæsentlig ting var valg af ny formand til afdelingen.

Med stor glæde blev der valgt ny formand, ANETTE ELLING, der har påtaget sig hvervet efter afgående Lars Jacobsen, der samlet har været formand i 35 år for afdelingen.
Fornyelsen var planlagt og sikkert også en mulighed for at få lidt fornyelse ind i rækkerne.

En stor tak skal der lyde til Lars Jacobsen for hans store engagement gennem de mange år i klubben.
Samtidig skete der en større udskiftning i den øvrige bestyrelse, hvor ny næstformand, valg i utide, blev Stine Melchiorsen, sekretær Anne Bech og suppleant, René Petersen.
Dette er forhåbning om en god fremtid for Bowlingafdelingen.

Den efterfølgende dag skete nedlukningen af alle sportslige aktiviteter, bowlinghallen blev lukket, og alle medlemmer blev sendt hjem.

Turneringen blev, som i alle andre sportsgrene, midlertidig suspenderet.
I modsætning til flere andre indendørsidrætter blev Danmarks Bowling Forbunds bestyrelse enige om, at de resterende turneringskampe i 2019 – 2020 SKAL afvikles, men vi afventer nærmere om dette.

Dette giver et noget presset program, idet resten af turneringen afvikles i august og september, og allerede i oktober og helt frem til juni 2021 bliver den kommende turnering afviklet.

Bowlingafdelingen føler et pres, idet vores medlemmer meget ofte holder ferie i slut august og start september, så spilleudvalget får travlt med at holde rede på, hvem, hvor, hvornår og hvordan.
Skulle der fortsat være regerings restriktioner med afstand og antal, vil dette også være en udfordring til afvikling af turneringskampene, men vi stiller op og er omstillingsparate.

HVAD KAN VI SÅ FORVENTE AF YDERLIGERE TING FRA BOWLINGAFDELINGEN.

Stationsturneringen har en særlig plads hos bowlingafdelingen, og turneringen blev ikke færdigspillet.
Vi foreslår til glæde for nogen og ærgrelse for andre, at turneringen 2019 – 2020 er afsluttet uden vindere, og derfor også uden tabere. 
Stationsturneringen 2020 – 2021 bliver med den samme rækkeinddeling, som den uafsluttede turnering.

Skulle I sidde en 3-4 stykker rundt omkring på stationerne, som godt kunne tænke jer at deltage i stationsturneringen i bowling, så sig til. Det er 5 spilledage alle sammen hverdage og et danmarksmesterskab. Der er plads til alle, og man behøver ikke være verdensmester, dog skal man arbejde i Københavns Politi og være medlem af PI.
Det er en rigtig god måde at møde kollegaer på kryds og tværs af afdelingerne.
Afvikling vil som tidligere år være med 2 runder i 2020 og 3 runder inkl. afslutning i 2021.

Danske Politimesterskaber i bowlingblev også udsat, og et forslag til afvikling vil komme, og formentlig ske i slutningen af oktober eller start november 2020.

Skulle der være personer, der kunne tænke sig at prøve kræfter med bowlingsporten, så har vi altid tid og plads til at give prøvetimer.
Vi sørger også for, at der er en instruktør/træner, som vil være behjælpelig med spillets finurlige detaljer.
Det er bare at stille op.

Træningstid hver tirsdag kl. 1700 – 1900 i Glostrup Bowlingcenter, Diget, 2600 Glostrup eller kontakt formanden, som kan give nærmere oplysninger.


 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2019

Lars Jacobsen takker af efter 35 år som formand for bowlingafdelingen

Opdateret 7. januar 2020

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Stig Baasch
Kasserer, Lena Dahl
Sekretær, Anne Neven Nygaard     
Spilleudvalgsformand, Leon A. Hansen
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Intern revisor, Stine Melchiorsen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 12 marts 2019 og der var fremmødt 31 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Næstformand, Stig Baasch
Kasserer, Lena Dahl
Spilleudvalgsformand, Leon A. Hansen
Alle for 2 år

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Intern revisor, Stine Melchiorsen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Alle for 1 år

Følgende ønskede ikke genvalg:
(næstformand),Klaus Schmidt

Politiets Bowlingklub har en god tradition, at der i forbindelse med afdelingsmødet altid er medfølgende spisning, og at det ligger i forlængelse af en træningsaften.

Er dette bagrunden for, at så mange deltager i afdelingsmødet, eller er det interesse for klubben, hvor jeg er sikker på, at det er det sidste, der er baggrunden for det store fremmøde.

Medlemmerne er interesserede og engagerede i deres klub, og det viser de debatter der i løbet af året opstår, og gennemdrøftes.

Med en så aktiv bestyrelse, som er i bowlingklubben, bliver aktuelle emner hurtigt taget op og drøftet, og intet bliver skudt til hjørne.

Mødekulturen i bowlingafdeling anser vi for anderledes end i mange andre klubber og foreninger.

Bestyrelsen er altid på træningsstedet, og er der emner, der skal drøftes tages det umiddelbart op, eller der aftales bestyrelsesmøde til den kommende træningsaften, hvor relevante emner så drøftes, hvis der har været behov for at lave undersøgelse af emnet inden drøftelse.

Dette mener vi er en styrke, at emner ikke ligger og om muligt glemmes.

Bestyrelsen har også en klar fordeling af opgaver, hvorfor hovedparterne af emnerne har en tovholder, når det skal drøftes.

Ved afgang af næstformand, Klaus Schmidt, blev det nødvendigt at finde en ny næstformand, og dette bevirkede nyvalg af Lena Dahl som kasserer, mens Stig Baasch overtog pladsen som næstformand, en god ændring og styrke af bestyrelsen, ved denne opnåelse af arbejdsopgaver.

En stor tak til Klaus Schmidt, der trækker sig af personlige grunde, du har været engageret både som næstformand, og inden da en årrække som revisor. Dejligt at du fortsat bliver som spiller, og kan være med her.

Sportslige aktiviteter.
Som de fleste har erfaret har der været fuldt program for vore bowlere, og ved at følge med på vores hjemmeside, vil det være muligt at se alle de deltagere og aktiviteter, der har været og ikke mindst da året slutter med flere medaljer til vore dygtige piger i seniorklasserne, med Karin Winsløv med både en guld i single og sølv i double med Camilla Poulsen. Og i ++ seniorklassen, røg Eva Kristensen med på podiet med en flot bronzemedalje.

Turneringen 2018 – 2019.
Vi har altid og er fortsat stolte af vores damespillere. De gør det utroligt godt og giver Bowlingklubben et godt ansigt udadtil, men sæsonen sluttede så også igen med, at det ikke helt lykkes med fastholdelse af pladsen i Ligaen, og en næstsidsteplads gav igen et tryk på elevatoren en ”etage” ned.

Dette var ikke det værste, for vores damehold i 1 division, der klarede sig rigtig godt og sluttede i den bedste halvdel, men nedrykningen var uundgåelig, da ligaholdet også trådte ind i denne række.

Men der er nye tider, og både 1. og 2. hold ligger i top i deres nuværende rækker, og meget skal gå galt om ikke vi er og finde igen i ligaen, når sæsonen slutter, og så må vi bide os lidt fat i den række.

Nu har jeg rost pigerne, men stor respekt til vores herrehold, hvor herre 1 sluttede næsten i top, mens både 2. og 3. hold vandt deres rækker. Og hvad hjælper så det.

Herre 2 vandt 3 division og rykker i 3. division ???, herre 3 vinder 4. division og rykker i 5. division ?? nej der er ikke skrevet forkert, og Danmarks Bowling Forbund er kommet med en lang udredning og til og ikke mindst afgang af hold, der er årsag til dette unaturlige i, at en divisionsvinder ikke rykker op.

Men det skal der ændres på, og lige i skrivende stund er herre 1 på 3. pladsen i 2. division, herre 2 er nr. 9 i 3. division og herre 3 er nr. 5 i 5. division. Så det bliver et spændende halvår vi møder frem til.

Klubmesterskaber.
Den traditionelle klubmesterskabs dag, blev med en fantastisk spændende afvikling inden vi nåede frem til vinderne af rækkerne.

Damerne: blev vinderen Camilla Poulsen og herrernes række Mads Frørup Pedersen stort tillykke med mesterskabet, og tak for jeres måde at vise det gode spil på.

Danske Politimesterskaber.
Dette stævne blev igen afholdt af Sønderjyllands Politi Idrætsforening, Padborg, og spille i Kruså Bowlingcenter,

Deltagerantallet var på et par og tyve, hvor 80 % var fra København.

Stævnet afviklet med de propositioner dette stævne nu har, og igen måtte København trække sig tilbage med mange medaljer, hvor Bowlingklubben var god aftager.

Vinder af Dame Double blev Anette Elling og Lena Dahl (3 deltagende par) og Lena Dahl vinder af single (6 deltagere) Herrerne vandt ligeledes double med Peter Ingolf Christensen og Lars Jacobsen (7 deltagende hold) mens værten Carsten Gydesen tog sig af mesterskabet i single.

P.I. København ønskede at blive arrangør af næste års DPM 2020 der ville være sammenfald med P.I. Københavns 100 år fødselsdag, men desværre har det været nødvendigt at aflyse, og muligt var en af årsagerne, at undertegnedes ambitioner har været for høje til den landsdækkende politi Idræts bowlingønsker (se tallene foran), og hvor den sportslige værdi ikke længere er til stede, ud fra en konkret vurdering.

Stationsturneringen:
ER interessen ikke så stor på landsplan for bowlingsporten, er det med glæde, at vi kan holde antallet af deltagende hold i stationsturneringen, men dette er helt sikker også af de sociale tilknytninger der er spillerne mellem, og ikke mindst det store antal pensionerede spillere, der fortsat kan lide at møde op og hilse på fortsat aktive, Tak for det.

Stationsturneringen 2018 – 2019 blev igen et år, hvor rutinen viste sit sande ansigt, og vinder af stationsturneringen

 

Mesterrække

Bellahøj 1 

A - Rækken

 

Nærpol. Frb./Valby 

 

Damerækken 

Lena Dahl

 

Herrerækken

Lars Jacobsen

Til rækkevinderen kan siges at Lena havde bedst gennemsnit i samtlige 5 runder og Lars havde bedste i 4 ud af de 5 runder. Så resultatet kan der ikke røres ved.

Året er med nye hold et par enkelte, og 1 udmeldt, så samme gruppe som tidligere, og der er godt keglefald på alle pladser.

Fremtiden
Gennem beretningen er der flere emner, som kan give rysten for fremtiden inden for politiidrætten, at der var så få til et landsstævne, og at det er det lokale der viser sig frem er en ting, der må arbejdes med, men ikke kun i lokalforeningen, men på landsplan.

I bowlingklubben er det ikke noget der halter, der er rigtig god stemning, godt kammeratskab og fint socialt arbejde.

Der har været udfordringer, javel, men ikke flere end at bestyrelsen, bakket op af medlemmerne, er blevet løst på bedste måde, og om muligt har givet et endnu bedre sammenhold.

Så ingen grund til bekymring her og derfor:

Dette er min sidste årsberetning, idet jeg har valgt at trække mig som afdelingsformand.
Jeg har siddet på posten i 35 år, hvoraf de seneste 31 år uden afløsning på posten.

Jeg er selvfølgelig stolt af, at det har været med fuld opbakning fra medlemmerne, og FU i København, men jeg kan mærke, at det er nu jeg skal træde væk, og lade andre komme til, så alt ikke går på autopilot.

Det har været spændende at være med på denne søsættelse af en afdeling, være med til at lave DPM, lave en stationsturnering, lave internationale rejser og stævner, med landskampe på dansk- og svensk grund, så jeg mangler ikke noget mener jeg, og jeg vil gerne trække mig inden, det ruller den anden vej, og derfor må nye til, med frisk syn på tingene, mens jeg stadig ved, at det jeg giver videre er fortsat friskt.

37 år med bowlingklubben er en masssiv periode, og der er slidt mange gode medlemmer op, og et par stykker har været nødsaget til at trække sig i løbet af året, og også nogle af dem, der har været med hele vejen, og jeg vil sige stort tak til dem, der har brugt tid i bowlingklubben, og alle med en lang årerække med bestyrelsesarbejde, her tænker jeg på Ulla Lund Nielsen, Eva og Lars Jürgensen, tusind tak for jeres indsats, godt at vi stadig ved, hvor i er.


 

 

Tak til Ulla Lund Nielsen

Ulla Lund Nielsen, som vi kender hende

Opdateret 3. juni 2019

Af Lars Jacobsen, formand

I april måned meddelte Ulla Lund Nielsen, at hun grundet helbredet ikke længere kunne fortsætte som aktiv bowler, og at bowlingkuglerne var lagt længere væk end på den hylde, hvor de kunne findes frem igen.

Det er selvfølgelig en beslutning, som vi ved, har været svær for Ulla, der har været medstifter af Politiets Bowlingklub, og gennem alle 36 år har vært med til at præge toppen blandt spillerne i klubben, og ikke mindst har hun i en lang årrække var med i bestyrelsen.

I hvert fald, skal der lyde en stor tak til Ulla for alle de år hun har været en del af os, og vi ønsker hende alt det bedste, nu hvor andre slås om pokalerne.


 

 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2018

Lena Dahl har gjort det godt i 2018. Dansk politimester i single og double og med på vinderholdet i Stationsturneringen

Opdateret 6. januar 2019

Ved udgangen af 2018 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Klaus Schmidt
Kasserer, Stig Baasch

Sekretær, Anne Neven Nygaard 

Spilleudvalgsformand, Leon Aner Hansen

Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt 

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen

Spilleudvalg, Susanne Steffensen 

Intern Revisor, Stine Melchiorsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 13. marts 2018 og der var fremmødt 28 medlemmer.

Forsamlingen genvalgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand, Lars Jacobsen
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Alle for 2 år.

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen

Spilleudvalg, Susanne Steffensen 
Intern Revisor, Stine Melchiorsen
Alle for 1 år.

For Politiets Bowlingklub var 2018 et lidt særligt år, idet Bowlingklubben kunne fejre deres 35 års fødselsdag.

Dette bar afdelingsmødet også lidt præg af, valgt til dirigent blev næstformanden, der roligt og myndigt førte os gennem mødet.

Formanden aflagde sin beretning, uden de helt store overraskelser, hvilket også kan være svært med en klub i god balance, og med den meget stabile medlemsskare og seriøse bestyrelse.

Der blev stille ganske få spørgsmål og givet svar til dette uden anledning til bemærkninger, hvorefter beretningen blev godkendt.

Kassereren aflagde herefter sin beretning, og uden store kommentarer rettede han også en tak til det samarbejde, han har med vores interne bogholder, Arne Rasmussen, der varetager det bogføringsmæssige, samt en tak til den Interne revisor, Stine Melchiorsen for hendes deltagelse.

Regnskabet og efterfølgende budget godkendt uden kommentarer.

Fødselsdagsfest

Denne dag, fredag den 6. april 2018, der er den officielle fødselsdato, kunne ikke helt komme i spil til selve fejringen, men alle klubbens medlemmer var inviteret til et særligt stævne, hvilket 36 havde modtaget udfordringen til, og stævne og efterfølgende fest blev afholdt Skærtorsdag den 29. marts 2018 med spil kl. 1200 – 1400 i Glostrup Bowlingcenter og efter nogle ”svedige” timer med meget flot spil, blev alle sendt i omklædningsrummet, for at de kunne møde til Jubilæumsfesten, der med 46 deltagere blev afholdt i forsamlingshuset ”Ved Stranden” i Brøndby, hvor der vær dækket op for et værdigt jubilæum.
Stor tak til alle deltagere, taler, gaveregn og ikke mindst arrangørerne.

Særlige Højdepunkter.

Aldrig så snart man har skrevet en beretning skal man igen til at skrive om aktuelle højdepunkter, og det er ikke så dårligt endda.

Den 18. marts 2018, deltog Anne Neven Nygaard, Karin Winsløv og Heidi Kondrup Rasmussen i old Girls-stævnet i Køge, og med afviklingen af de 12 serier i alt, blev der sat ny dansk rekord med 2.746 væltede kegler, hurtigt omregnet til 228,8 kegler pr. serie, på godt jysk: ”ik’ så ringe endda”, og stort tillykke.

Turneringen:

Damerne:

Så kørte elevatoren igen for damerne, 1. holdet leverede en sublim indsats i 1. division, afgav et par point hist og her, tabte ingen kampe, og er nu rykket i Ligaen igen.

Efter lidt over halvdelen af kampene i sæsonen 2018 – 2019, har holdet gjort det fremragende, og ligger midt i rækken, og efter at have mødt de absolutte tophold flere gangen, og mangler dem fra den tunge ende, ser det ud til at blive en god sæson.

Oprykningen til Ligaen for 1. holdet, gav plads til vores 2. hold, der blev rykket op i 1. division.

Sæsonen i 2. division der sluttede i maj 2018 hvor holdet med en fantastisk slutspurt hentede flotte sølvmedaljer.

Udfordring med oprykningen har fået holdet til at vokse og pigerne har vist, at når det nu skal være, så lad det være. Holdet har vist, at de kan og ligger i øjeblikket midt i rækken, og bider skeer med bl.a. de hold, der i forrige sæson rykkede ud af ligaen.

Herrerne:

Herrernes 1. hold gav favoritterne en lærestreg i sidste turneringskamp. Ikke blot tog de guldmedaljerne af modstanderne, men tog selv bronzemedaljerne, så kan man lære, at en turnering først slutter efter sidste kamp.

Holdet er i denne sæson komme lidt skævt fra start, men skuden er ved at få rette retning igen, og der er sat en kurs mod noget højere, så godt at der er kommet styr på holdet, der i skrivende stund ligger nr. 3 i en række på 10 hold.

Herre 2 sluttede som nr. 6 af 8 hold, men er i år lidt længere som nr. 4 af 9 hold, og der er mere i vente.

Herre 3.s sæson var præget af udlån til højere hold men sluttede alligevel som nr. 5 af 8 hold. Nu er der ro på holdet og i øjeblikket fører holdet den række de er i altså nr. 1 af 8 hold.

Tilgang til Bowlingklubben har givet mulighed for at tilføje 3 mandshold på både herre og damesiden, hvor dame 3 ligger som nr. 6 af 6 hold, mens herrernes 4. hold er placeret som nr. 3 af 9 hold.

Spændende om alle hold kan klare pusten, vores spilleudvalg har travlt når der pludselig er 8 hold at holde styr på i stedet for de foregående års 6 hold, men der gøres et godt stykke arbejde på ”kontoret”.

Danske Politi Mesterskaber:

Endnu et år, hvor antallet af deltagere ikke helt levede op til forventningerne, men igen med P.I. København som storleverandør af deltagere, og tak for det.
Der blev leveret flot bowling, og P.I. København, løb igen med halvdelen af medaljerne, idet

Dansk Politi Mester 2018 kvinder single

Lena Dahl

Dansk Politi Mester, kvinder double

Lena Dahl og Anne Marker

Stort tillykke med mesterskaberne.

Herrerne blev single, Torben Brejnberg, Esbjerg og double blev Carsten Gydesen og Jørgen Petersen, Padborg.


Stationsturneringen:
Vi nærmer os et jubilæum på stationsturneringen, og udvalget er glade for, at vi holder på, der blev i 2017 – 2018 afviklet de traditionelle 5 runder, med en efterfølgende afslutning, og deltagelse af 12 hold.

Vinderne blev:

Mesterrækken: Pensionisterne

A – Rækken: Bellahøj 4

Herremester: Kim Christensen – Bellahøj

Damemester: Lena Dahl – Pensionisterne

Dejligt at i holder ved, og i år er der startet en ny turnering, med 11 hold i 2 rækker, og der er allerede lavet mange fine resultater.

Årsafslutningen:

Den helt store tradition er klubbens årlige juleafslutning, og igen i år ingen grund til at ændre på det, når alle er tilfredse med afviklingen af et ”julespil” og julefrokost efterfølgende.
En afvikling som spilleudvalget i samarbejde med et ad hoc-udvalg af Mette og Jens tog sig af, og det klappede, og stor tak for det.

Fremtiden

Sidste år blev der i beretningen sat flere spørgsmålstegn, specielt omkring eksistensen af Glostrup Bowlingcenter.

Det er alt for tideligt at fjerne det, vi er blevet sat noget i udsigt, med at ”vi fortsætter” men ingen tidshorisont, så lidt at tænke på for de, hold, der er i hallen og ikke mindst vores klub, som er den absolut største klub på stedet.

Ingen beretning uden en stor tak til alle de, der er med til at få tingene til at fungere, derfor tak til bestyrelsen, spilleudvalget, intern revision og bogholder, i gør arbejdet let for en formand, og jeg ser, at bowlingklubben har muligheder fremover, med de daglige udfordringer, der kommer.

Også en stor tak til Forretningsudvalget i P.I. København, vores uundværlige Stine på kontoret, ja jer alle, der altid er klar.

Vores forpligtigelser med artikler og aktiv deltagelse i bestyrelsesmøder, politiskolen m.v. er selvfølgelig noget vi skal efterleve, og det gør vi gerne, når vi bliver hjulpet så godt i vej, som vi gør.


 

 

Fakta om bowlingafdelingen

Redigeret den 4. oktober 2018

Bowlingafdelingen blev stiftet den 6. april 1983.
I daglig tale kaldet Politiets Bowlingklub.

Formanden for Bowlingafdelingen er i dag Lars Jacobsen. lja003@outlook.dk

Klubben har udviklet sig til en fast del af bowlingsporten i Danmark, ikke mindst de senere år hvor klubbens bedste damehold i en årrække, har været med helt i toppen under Danmarks Bowling Forbund.

Gennem de seneste år, har klubben haft et fast antal medlemmer på ca. 60 personer, med lidt svingende til- og afgang, men af træningsmæssige årsager, er dette antal det bedst tænkelige for medlemmerne.

 Klubben optager også personer uden tilknytning til politiet som medlemmer.

Klubben er repræsenteret i turneringer under:

Danmarks Bowling Forbund
www.dbwf.dk


og

Københavns Bowling Union
www.kbu.dk

og deltager i stor udstrækning i stævner rundt om i landet.

Træning:
Glostrup Bowlingcenter tirsdage kl. 17.00 - 19.00.
Afdelingen har egen hjemmeside, der med fyldige informationer fortæller om afdelingens virke.

Besøg hjemmesiden på:
www.politiets-bowlingklub.dk

Særkontingent kr. 150,- pr. måned


 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2017

Anne Marker, Dansk Politimester 2017

Opdateret 4. januar 2017

 

Af Lars Jacobsen, afdelingsformand

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand: Lars Jacobsen
Næstformand: Klaus Schmidt
Kasserer: Stig Baasch
Sekretær: Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand: Leon Aner Hansen
Bestyrelsesmedlem: Pia Bendt

Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den. 14. marts 2017 og der var fremmødt 26 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Næstormand: Klaus Schmidt
Spilleudvalgsformand: Leon Hansen
Kasserer: Stig Baasch
Alle genvalgt for 2 år.

Suppleant: Heidi Kondrup Rasmussen

Spilleudvalgsmedlem: Susanne Steffensen
Revisor: Stine Melchiorsen
Alle genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen: Bowlingklubbens kendetegn har gennem alle år æret stabilitet, og dette år har ikke været nogen undtagelse.

Et år igen, hvor arbejdet er kommet fra hånden, og alle har kendt deres områder.

Et stort plus er det selvfølgelig fortsat, at vores kasserer, har stor hjælp af Arne Rasmussen, der varetager arbejdet med daglige bogføring af de mange bilag, der tilgår klubben.

Afdelingsmødet: Som ovenfor anført ud fra traditionen, afholdt den 2. tirsdag i marts 2017, (14.03.2017)

Hvor det vel ikke er uvæsentligt med et stabilt deltagerantal, idet der ved delvis selvfinansiering indtages et let måltid, med det som kendetegn og tradition i

Bowlingklubben, løser deltagerkrisen ved afdelingsmøder, og nåde og trøste den, der vil ændre på det.

Endnu en gang blev mødet startet, og som mange tidligere år, blev Preben Kristensen valgt som dirigent, og som medlem gennem alle årene i bowlingafdelingen, kender han ”rumlen”.

Den fremlagte dagsorden blev gennemgået, og herefter blev der foretaget de obligatoriske valg af stemmetællere, der endnu en gang aldrig blev aktiveret.

Formanden aflagde sin beretning, uden at han, som forgående år ikke gennemgik en lang liste af opremsninger af stillinger og resultater, som klubben havde nået, men mere en status på årets andre ting.

Beretningen er eksisterende på Bowlingklubbens hjemmeside, og interesserede i detaljen, har været inde, og allerede givet deres kommentarer på de punkter der havde interesse, inden afdelingsmødet, så alt er ved det gamle.

De spørgsmål, der blev stillet til formanden blev besvaret og herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget, og uden afstemning.

Herefter blev der foretaget aflæggelse af beretning af kassereren, der gennemgik de aktuelle tal i regnskabet.

Der blev som sædvanligt kommenteret på enkelte tal, normalt om medlemsindtægter, og rejseudgifter, der altid har medlemmernes interesse.

Ligeledes blev budgettet gennemgået, og da medlemmerne er bekendt med at der er tale om et budget, der har været forelagt i P.I. København, var der ingen spørgsmål her.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra medlemmerne.

Højdepunkter og gode resultater for medlemmerne:

Det har været et godt år for vore deltagere i individuelle mesterskaber:

Ved Oldboys- girls mesterskaber i oktober vandt Camilla Poulsen og Karin Winsløw mesterskabet i par.
Samtidig blev Camilla nr. 2 og Karin blev nr. 3

Ved de Danske Mesterskaber i MIX viste Camilla sig igen og her blev hun med sin makker Davis Cronqvist vinder af mesterskabet, så et stor tillykke med det.

Her ved redaktions slutning blev der sendt post fra Danmarks Bowling Forbunds rekordudvalg idet Bowlingklubben har fået tilkendt 2 Danske rekorder ved Danske Old Girls Mesterskaber

Spillerne: Anne Neven Nygaard, Karin Winsløw, Heidi Kondrup Rasmussen
2 serier, med scorer AM 1199
3 serier med scorer, AM 1701

Turneringen 2016 – 2017: Afsnittet her berører perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2017, og perioder, der er delt i 2 turneringssæsoner.

Damernes 1. hold Elevatoren kører stadig. Endnu en gang sluttede sæsonen med en plads i nederste del af turneringen, og med nedrykning til følge.

Sæsonen der er i gang nu afvikles ikke så suverænt som tidligere år, og selv med mange nye og dygtige spillere, se andre resultater senere, er det lidt i underkanten at være nr. 3 ud af 8 hold i 1. division øst, men med en mere stabil indsats vil resultaterne nok rykke på pladserne.

Damernes 2. hold Sluttede som nr. 7 af 8 hold i 2. division øst, og dette skyldtes igen, at der blev rykket gevaldigt rundt på spillerne, for at kunne fylde ligaholdet ud.

Sæsonen lige nu har vendt op og ned på det, lige nu ved vinterpausen ligger holdet på en 2. plads ud af 9 hold, og endnu en gang er der forklaring på dette, kommer i senere afsnit.

Herrernes 1. hold. Efter en jævn omgang i sæsonen i 2. division endte holdt på 5. pladsen, og som et plaster på denne middel placering er, at holdt endte med at have lavet divisionens højeste scorer, mere end 12 % flere væltede kegler end næsthøjeste scorer i rækken.

Denne sæson er med pilen pegende op, og lige nu er holdet på en 4 plads i rækken, og da holdet er blevet mere stabile i løbet af sæsonen, er der gode forventninger til holdet.

Herrernes 2. hold, Befandt sig godt i 4, division, og ville ikke være der længe, hvorfor holdet med gode scorer, spillede sig frem til en flot 2. plads i rækken af de 7 hold, og derfor oprykning til 3. division igen.

Dette har dog i starten været udfordrende hvor holdet lige nu er nr. 7 af 8 hold, men kun få point fra 3. pladsen i rækken, og da holdet af ærgerlige årsager mistede 20 point i 2 kamp, ville dette have været med en placering som nr. 2 i rækken, men der er rettet op, og holdet har i de seneste kampe vundet meget klart over de andre hold i rækken.

MIX – holdet, blev et nyt tiltag, men holdt kun i denne sæson, hvor holdet sluttede som nr. 4 af 8.

Ved sæsonafslutningen, fik klubben flere henvendelser, bl.a. fra 2 klubber, der ville lukke deres aktiviteter. Dette blev drøftet i medlemskredsen, om klubben var i stand til at optage det antal spillere, der kunne komme på tale.

Medlemmerne gav deres tilsagn til at være delagtige i at få evt. nye spillere integreret i klubben, hvorfor bestyrelsen inviterede mulige nye medlemmer til en introduktionsaften.

Denne forløb meget fint, og efter drøftelse, mellem bestyrelse og evt. nye spillere, blev der optaget 15 nye spillere, der alle gav deres tilsagn om aktiv deltagelse i klubben.

Dette har været en meget positiv oplevelse, hvor der i træningen blev indlagt forskellige delelementer, der gav en god mulighed for både nye- og gamle medlemmer at lære hinanden bedre at kende, og disse initiativer vil fortsætte, da det ikke kun har give god næring til sammenhold, men også givet en god energi i træningen.

Tilgangen betød også, at klubben igen måtte tilmelde yderligere 1 herrehold,

Herre 3, Dette hold er placeret i 4. division øst, hvor det netop nu ved pausen ligger nr. 4 ud af 8 hold, og med en meget fin aktivitet på holdet.

Dame 3, Er afløsningen af Mix – holdet, og har haft en svær opstart, og med en 5. og sidsteplads i rækken, men holdet har den opgave, at give nye, ikke etablerede spillere en mulighed for at komme ind i forståelsen af turneringsspillet.

Klubmesterskab i Bowlingklubben

Efter at have rykket lidt i tradition, hvor vi flyttede klubmesterskabet til en sidste træningsaften inden sommerpausen, blev det igen i 2017 en god oplevelse med mange deltagere.
Igen fuldt hold, og mange deltagere, hvor spillerne igen fik mulighed for at vise deres niveau lige på dagen.

Posen blev rystet godt og grundigt, hvor gamle ”stjerner” blev mødt af nye, og efter et meget spændende mesterskab, blev der nye navne til gravering i pokalerne.

Efter nogle intense og meget lige kampe, hvor der blev lavet mange kegler, blev vinderne, og Klubmestre:

Damer: Camilla Rasmussen
Herrer: Jørgen Jonassen

Stationsturneringen 2016 – 2017.

Stationsturneringen fortsætter trods mange hindringer fra den arbejdsmæssige side, men med deltagere, ”DER VIL” være med, er det fantastisk at lave en sådan turnering.

13. hold igen, og med mange gode individuelle resultater, hvor der blev vendt lidt op og ned på tingene.

Mesterrækken: Nr. 1, Stationsmester, Bellahøj 1, 178 point
Nr. 2, PG/RPCH 172 point
Nr. 3, Lufthavnen 1, 167 point

A – Rækken Nr. 1, Eks. ØKO 165 point
Nr. 2, Bellahøj 4 163 point
Nr. 3, Servicecenter 2, 108 point

I begge rækker, var det sidste serie i sidste runde, der blev afgørende, og dermed blev turneringen, så intens, så alle synes, at det er hyggeligt at være med, alle er vindere, bowlingen er for den individuelle, kampen mod egen styrke, holdspillet, og det gode kammeratskab.

Individuelt:

Damerne,
Københavnsmester, Anne Marker Snit 150,3 kegler
Nr. 2. Annie Schnoor Snit 148,2
Nr. 3, Christine Berthelsen Snit 147,8

Herrerne,
Københavnsmester, Lars Jacobsen Snit 184,6 kegler
Nr. 2. Michael Jensen Snit 176,6
Nr. 3. Kim Christensen Snit 174,1

Spændingen individuelt blev aktuel hos damerne, idet flere af tidligere års deltagere ikke havde mulighed for at være med, og nye kunne komme til, men hos herrerne, ville Lars Jacobsen ikke se sig tilbage, men løb fra starten med 876 væltede kegler, hvorefter Michael og Kim, havde en mere jævnbyrdig match, hvor Michael fik klemt sig forbi Kim.

Den nye sæson for stationsturneringen er godt i gang, og 2 runder afviklet, og i sæsonen er der tilmeldt 11 hold, men med stort engagement i runderne.

Danske Politimesterskaber

DPM – Bowling, igen i København, hvor der desværre kun var 5 ikke ”Københavnere” der deltog, hvilket også blev tydeligt ved de afsluttende resultater.
Et godt stævne, men vi kunne godt ønske os flere deltagere på landsplan.

Sædvanen tro, var det ”Københavnerne” der tog for sig af retterne og til stævnet, var der fra DPF leveret 20 medaljer, og København tog 16 medaljer med fra stævnet.

Meget flotte resultater, hvor vi igen skulle se

Dansk Politimester hos Damerne
Annie Schnoor

Dame Double
Annie Schnoor og Anne Marker

Dansk Politimester hos Herrerne
Ole Buchbald Olsen

Herre Double
Stig Baasch og Michael Jensen

Og stort tillykke til alle vindere og deltagere.

Igen må vi se på, at politiets stressede tilværelse give bagslag.

Samvær med andre kolleger i sportslige grene og stævner, lider under presset blandt kolleger, og en enkelt ”Day Of” for at kunne få ro i sjælen til noget andet, er næsten ikke til at finde, det er slemt, men vi håber, at det kommer tilbage, og så må vi sige, at vi glæder os til at afholde det kommende Politimesterskab i Bowling, i foråret 2018, formentlig i Fredericia så hold øje med indbydelsen, allerede nu kan vi se, at deltagerne i stationsturneringen er godt på vej.

Fremtiden nær og fjern.

Bowlingklubben har med denne bestyrelse en stærk sammensætning, men også med store udfordringer.

Vil Glostrup Bowling Center fortsat eksistere? Et spørgsmålstegn der svæver i luften, informationerne fra hallen kommer ikke, selvom vi ved møde i september fik oplyst, at inden for 2 måneder ville vi få yderligere information??????

En megen Stor tak til bestyrelse, og udvalg i Bowlingklubben, uden jer i Politiets Bowlingklub ville der ikke være den aktivitet, som er nødvendig, med de udfordringer, der kommer hele tiden

Vi vil ønske alle medlemmer i Politiets Idrætsforening Held og Lykke i fremtiden, og vi glæder os til at møde Jer i forskellige sammenhæng.


  

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2016

Afdelingsformand, Lars Jacobsen

Opdateret 7. januar 2017

 

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Eva Winther
Kasserer, Stig Baasch
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Spilleudvalgsformand, Leon Aner Hansen
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 8. marts 2016 og der var fremmødt 28 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand, Lars Jacobsen
Sekretær, Anne Neven Nygaard
Bestyrelsesmedlem, Pia Bendt
Alle genvalgt for 2 år.

Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Alle genvalgt for 1 år.

Bestyrelsen:
Som kendetegn på bowlingklubben, har også dette år været et stabilt år, hvor arbejdet er kommet fra hånden, og alle har kendt deres områder.

En enkelt lille rokering måtte der dog til, og sekretæren, Pia Bendt, og bestyrelsesmedlemmet byttede arbejdsområder, af praktiske og personlige årsager.

Et stort plus er det selvfølgelig, at vores kasserer, har stor hjælp af Arne Rasmussen, som tager sig af den daglige bogføring af alle de mange bilag, der tilgår klubben.

Afdelingsmødet:
Som noteret afholdt den 2. tirsdag i marts 2016
Hvor det vel ikke er uvæsentligt med deltagerantal, at der er en mindre servering, dog delvis selvfinansieret, men kendetegnet er ligeledes, at dette er tradition i Bowlingklubben, og trøste den, der vil ændre på det.

Med de sidste madrester i mundvigen, blev mødet startet, og som mange tidligere år, blev dirigenten igen Preben Kristensen, der som medlem i alle årene, kender ”rumlen”.

Den fremlagte dagsorden blev gennemgået, og herefter blev der foretaget de obligatoriske valg af stemmetællere, der dog aldrig kom i arbejde.

Formanden fik herefter ordet, og som forgående år, blev det ikke en opremsning af alle stillinger og resultater, som klubben havde nået, men mere en status på årets andre ting.

Beretningen er eksisterende på Bowlingklubbens hjemmeside, og de, der interesserer sig for detaljen, har været inde, og allerede kommenteret punkterne inden afdelingsmødet, så alt er ved det gamle.

De spørgsmål, der blev stillet til formanden blev besvaret og herefter blev formandens beretning vedtaget uden afstemning.

Herefter blev der foretaget aflæggelse af beretning af kassereren, der gennemgik de aktuelle tal i regnskabet.

Ligeledes blev budgettet gennemgået, og da medlemmerne er bekendt med at der er tale om et budget, der har været forelagt i PI-København, var der ingen spørgsmål her.

Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget uden bemærkninger fra medlemmerne.

 Turneringen 2015 – 2016:
Afsnittet her berører perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016. altså perioder, der er delt i 2 turneringssæsoner.

Damernes 1. hold ja hvorfor starter jeg lige med dem, jo det er der selvfølgelig en grund til.

Sæsonen 2015  - 2016 sluttede nemlig med en overbevisende sejr i 1. division, hvor der blev vundet 16 ud af 18 kampe, og derfor en tilbagevende til ligaen igen.

Her er sæsonen nu halvvejs og efter en lidt skidt start med flere nye spillere på holdet, er rytmen ved at være på plads, men der skal virkelig skrues på ”charmen” for at hente de mistede point i sæsonstarten, vi håber på det bedste.

Herrernes 1. hold. Lige den modsatte historie, holdet endte næstsidst i 1. division, og måtte rykke ned, men ved sæsonstarten var holdet uden 2 af profilerne, men tilgang af en dygtig spiller, Mads Frørup, der ”kan vælte mange kegler”, men også som alle andre rende ind i den utilregnelige ”olieprofil”.

Livet i 2. division har været op og nedturer, holdet har væltet næst flest kegler i divisionen, men det rækker desværre lige nu til en 7. plads i rækken.

Damernes 2. hold, fik en god afslutning i 2. division og blev i rækken, hvor livet lige nu er gående ud på, at holde snuden oven vande. En 6. plads af de 7 hold der er i divisionen

Herrernes 2. hold, ligger meget lunt, efter den skuffende nedrykning til 4, division, skulle det ikke være som ”rø… af 4. division” så derfor nye tiltag, og foreløbig en god styring mod toppen, p.t. 2. plads af de 8. hold, godt ført an af Stig Baasch, P.I. Christense n og Flemming Nielsen med flere, der laver stabil bowling.

MIX – holdet, der er et nyt tiltag, med muligheder for at få nye i gang som holdspiller, har klaret sig fremragende, efter et par runder, ligger holdet meget fint placeret på en 2. plads ud af 8 hold, spillerne gør det godt, og der bliver også her væltet mange kegler.

Klubmesterskab i Bowlingklubben
Traditionelt har vi afholdt dette mesterskab en lørdag inden det store brag af en afslutningsfest kommer.

Sådan skulle det ikke være i 2016, hvor vi lagde det på en træningsaften, og Vupti, så var der pludselig 26 deltagere, og kanon spænding om udfaldet.

Efter nogle intense kampe, hvor der blev lavet rigtig mange kegler, blev vinderne, og

Klubmestre:
Damer: Karin Winsløv

Herrer: Kim Petersen

Al modstand blev fejet væk, og ikke på noget tidspunkt denne dag, var der tvivl om vinderne af pokalerne, spændende om de kan holde det høje niveau og gentage succesen igen næste år, der er tradition for, at vinderne mister tronen, men vi følger op på det til det kommende år.

Stationsturneringen 2015 – 2016.
Stationsturneringen fortsætter trods mange hindringer fra den arbejdsmæssige side, men med deltagere, ”DER VIL” være med, er det fantastisk at lave en sådan turnering.

17. hold igen, og med mange god individuelle resultater, hvor der blev vendt lidt op og ned på tingene.

Mesterrækken:
Nr. 1, Stationsmester, Lufthavnen - 220 point
Nr. 2, Bellahøj 1 - 218 point
Nr. 3, Pensionisterne, - 198 point

A – Rækken
Nr. 1, KTC - 247 point
Nr. 2, Eks. ØKO - 244 point
Nr. 3, Bellahøj 3, - 232 point

I begge rækker, var det sidste runde, der blev afgørende, og dermed er denne turnering, så spændingsmættet, så alle synes, at det er hyggeligt at være med, alle er vindere, bowlingen er for den individuelle, kampen mod egen styrke, holdspillet, og det gode kammeratskab.

Individuelt:
Damerne, 

Københavnsmester,
Lena Dahl                                      Snit 171,5 kegler
Nr. 2. Lisbet Olsen                          Snit 159,4 kegler
Nr. 3, Anne Marker,                        Snit 152,6 kegler

Herrerne,
Københavnsmester, Lars Kjølhede     Snit 184, 3 kegler
Nr. 2. Lars Jacobsen                              Snit 175,7 kegler
Nr. 3. Michael Jensen                            Snit 175,2 kegler

Spændingen individuelt blev ikke aktuel hos damerne, hvor Lena lagde sig i spidsen, men hos herrerne, ville Lars Kjølhede ikke se sig tilbage, men løb fra starten hvorefter Lars J. og Michael, havde en mere jævnbyrdig match, hvor Michael forsøgte at indhente det tabte, og lavede 856 kegler i sidste runde, ( 214 pr. serie) men altså for lidt.

Den nye sæson for stationsturneringen er godt i gang, og 2 runder afviklet, og i sæsonen er der tilmeldt 13 hold, men med stort engagement i runderne.

Danske Politimesterskaber
Man må godt være en stolt formand, der var deltagende i DPM - Bowling, der blev afholdt i Flensburg, af Gråsten Politi.

Sædvanen tro, var ”Københavnerne” taget af sted dagen inden mesterskabet og vi holdte vores kammeratskabsaften inden, så vi var sikre på, at vi kunne holde sammen. Og det blev godt.

Til stævnet, var der fra DPF leveret 24 medaljer, og København tog 22 medaljer med hjem over grænsen og broen.

Meget flotte resultater, hvor vi igen skulle se:  

Dansk Politimester hos Damerne
Ulla Lund Nielsen

Dansk Politimester hos Herrerne
Klaus Krogstrup

Damernes finale var det mest spændende, hvor Ulla først i 6. og 7. rude løb fra sin finalemodstander, der på dagen var Gitte Klestrup.

Klaus måtte også kæmpe bravt, men tidligt i forløbet af finalen havde han lagt sin modstander Carsten Gyde, Padborg uden for muligheden, men nogle flotte finaler.

Både Ulla og Klaus blev dobbelte mestre, og stort tillykke med det.
Og stort tillykke til alle vindere og deltagere.

Igen må vi se på, at politiets stressede tilværelse give bagslag.

Samvær med andre kolleger i sportslige grene og stævner, lider under presset blandt kolleger, og en enkelt ”Day Of” for at kunne få ro i sjælen til noget andet, er næsten ikke til at finde, det er slemt, men vi håber, at det kommer tilbage, og så må vi sige, at vi glæder os til at afholde det kommende Politimesterskab i Bowling, i København den 18. maj 2017, så hold øje med indbydelsen, allerede nu kan vi se, at deltagerne i stationsturneringen er godt på vej.

Fremtiden nær og fjern.
Bowlingklubben med denne bestyrelse, kommer ikke i fare for at være en lukningstruet afdeling, der er stort engagement, og når ting ikke lige er som de plejer, bliver tingene drøftet, og rystet nye ud af posen, og så er der ny energi igen.

Stor tak til bestyrelse, og udvalg i Bowlingklubben, uden jer ingen Politiets Bowlingklub.

Af tæt på ting, er der stationsturnering og turneringernes afslutning, og så ikke mindst Det danske Politimesterskab, vi har sagt ja til at afvikle.
Hvordan vi får flere deltagere fra hele Danmark prøver vi at se på, men vi kaster ikke håndklædet i ringen.

Bowlingklubben pusler med en udlandstur til foråret, spottet er Prag i Tjekkiet, hvor der er en mindre turnering, med gode sociale relationer, vi ser på oplægget fra arrangørerne og overvejer denne invitation.

Vi vil ønske alle medlemmer i Politiets Idrætsforening held og lykke i fremtiden, og vi glæder os til at møde Jer i forskellige sammenhæng.

På bowlingklubben vegne
Lars Jacobsen,
Afdelings formand


 

 

Bowlingafdelingens årsberetning for året 2015

Opdateret 10. januar 2016

Af Lars Jacobsen,
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Lars Jacobsen
Næstformand, Eva Winther
Kasserer, Stig Baasch
Sekretær, Pia Bendt

Spilleudvalgsformand, Leon Hansen
Bestyrelsesmedlem, Anne Neven Nygaard
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 10. marts 2015 kl. 1915, hvor der var mødt 26 medlemmer.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Næstformand, Eva Winter
Kasserer, Stig Baasch
Spilleudvalgsformand, Leon Hansen
Sekretær, Pia Bendt

Alle genvalgt for 2 år.

Herefter valg af:
Suppleant, Heidi Kondrup Rasmussen
Spilleudvalgsmedlem, Susanne Steffensen
Revisor, Klaus Schmidt

Alle genvalgt for 1 år.

Afdelingsmødet valgte Preben Kristensen som dirigent med akklamation.

Han konstaterede herefter mødets lovlige indvarsling, ligesom han gennemgik den fremlagte dagsorden, der ikke havde nogen kommentarer fra de fremmødte.

Herefter gik man over til dagsordenen, og han gav orden til formanden.

Formanden gik mod sædvane ikke slavisk efter den fremsendte beretning, som var offentliggjort på PI´s hjemmeside og vil fremstå som beretning ved PI´s generalforsamling.

Turneringen 2014 – 2015 og 1. halvdel af 2015 - 2016
Set i helikopterperspektiv blev det ikke en sæson, der vil blive skrevet meget om i historiebøgerne.

Sæsonen havde dog positive elementer, hvilket jo altid er tilfældet, når resultater på det nærmeste er status quo, dog en enkelt nedrykning fra Dameligaen, men som vi næsten har været vandt til, ligger vi lige der, hvor vandene skilles.

I Bowlingklubben er der altid positivitet at hente og en god stemning, uanset hvordan så end resultatet er og ender, men denne sæson var også på det spillemæssige godkendt.

Der har været enkelte frafald af spillere i løbet af året, men næsten lige så stor tilgang, så antallet af aktive spillere er næsten på det niveau, vi forlod ved seneste beretning.

Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at mere tilgang ikke vil blive nægtet, hvis der kom nye til.

Damernes 1. hold blev igen blandt de nederste i ligaen og rykket tilbage til 1. division, selvom vi havde fået en chance for at vise os lidt frem.

Holdet er igen i toppen af divisionen og tydeligt, at det passer pigerne bedst at spille denne turneringsform uden de lange weekendrejser i ligaen.

Damernes 2. hold, havde et kort ophold i 1. division, hvor der var en hård kamp med flere rigtig gode hold. Afslutningen af sæsonen blev knap så god som 1. halvdel, men en god indsats af holdet, der måtte rykke i 2. division, da holdet i ligaen rykkede ned.

Nu er halvdelen af sæsonen i 2 division gået, og holdet ligger godt, og der er flere spillere at tage af, da damernes 3. hold ikke havde spillere nok til et helt hold.

Herrer I, efter at holdet nu har været i 1. division en hel sæson, har det vist sig at være det rette sted, dog var det med en vis legemsdel i vandskorpen, der gav fornyet ophold i divisionen, men p.t. har holdet gjort det godt, og med ny klubrekord for 6 mandshold på 6 serier, over 7500 kegler må potentialet nok være der, og placeringen midt i rækken lover godt for den sidste halvdel af sæsonen.

Herre 2. holdet (københavnsserien 1) - og her en klar gentagelse - var under stregen hele sæsonen, indtil sidste kamp, så hovsa, nu var de stadig i rækken.

Det skrev jeg også for 3 år siden, så hvad sker der på holdet.

Holdet får og afleverer spillere til 1. og 3. holdet, men alle i den gode positive ånd, som holdet har.

Jeg håber, at jeg igen kan skrive det samme til næste beretning, holdet lever op til det, da de lige p.t. er sidst i rækken, så der skal lidt ”hovsa” til for at nå det.

Herre 3 holdet (Københavnsserien 2) Det blev ikke til metal i denne sæson, og holdet sluttede midt i rækken.
Det er holdet, hvor der har været hugst af spillere fra de andre hold, men ved den nye sæson, er der tilgang af 2 fra damernes nedlagte 3. hold, og mon ikke drengene vil tage det som en udfordring, at der er piger på holdet.

Det har været uheldigt i flere kampe ikke at have haft spillere nok, dette ikke mindst grundet skader, og arbejdssituationer, rejser m.v., men lad os håbe, at den sidste halvdel af sæsonen kan give stabile tilstande på dette hold.

KBU – cup og Landspokalturneringen
KBU – cuppen blev heller ikke i denne sæson det mest opmuntrende, idet kun et af de 5 hold gik videre til 2. runde, hvor det sluttede.

Det er ikke en særlig konstruktiv turnering, og derfor har kun 2 hold - 1 dame og 1 herrehold - tilmeldt sig til den kommende sæson.

Derimod har klubben besluttet ikke at deltage i årets landspokal turnering, der lider svært af manglende tilmeldinger, så den måske bedste turnering, hvor man virkelig kan møde modstandere af en anden kaliber, er visnet.

Damerne blev nr. 2 i landsdelsfinalen, men kom ikke med til finalen, hvor kun 1 hold fra hver halvdel af landet kom med, og de bronzemedaljer, der ellers var til holdet, har Danmarks Bowlingforbund aldrig udleveret, man glemte at købe et sæt, og så blev de foræret til nr. 2 i Jylland, spøjs afgørelse af en spøjs daværende formand.

Stationsturneringen
Så til noget meget mere positivt.

Det blev for 20. gang, afviklet stationsturnering, hvor deltagerne igen og igen vender tilbage for at få det gode sociale samvær.

Turneringen havde 18 hold tilmeldt, og blev som en enkelt gang tidligere afholdt kun i foråret 2015, hvor samtlige 5 runder blev afviklet.

Resultaterne bliver bedre og bedre, og mange flotte resultater blev scoret, hvilket gjorde, at der kunne kåres følgende vindere i rækkerne og individuelt som:

Mesterrækken:
Nr. 1 og Stationsmester, Lufthavnen 1
Nr. 2, PG/Rpch
Nr. 3, Pensionisterne

A – Rækken
Nr. 1, EAS
Nr. 2, NUC
Nr. 3, Øko/efterforskningen

Individuelt:
Københavnsmester Damer: Lisbeth Olsen,

Københavnsmester Herrer: Stig Baasch.

For sæsonen 2015 - 2016 afvikles igen i de nye omgivelser, og der har været  afviklet  2 runder i Bowlernes Hal – Grøndal.

Der er igen tilmeldt 18 hold - så et par frafald, og et par nye igen i år.

Klubmesterskaber og afslutningsfest.
Som vedtægterne beskriver, afholder Bowlingklubben klubmesterskaber sidste lørdag i maj, og dette ingen undtagelse - klubmesterskab den 30. maj 2015.

En meget spændende turnering, hvor der efter mange spændende runder blev spillet finale mellem Pia Bendt og Anne Neven Nygaard, hos damerne og mellem Allan Bendt og Arne Rasmussen hos herrerne. Efter en spændende finale blev:

Klubmester 2015
Damer, Anne Neven Nygaard

Herrer, Arne Rasmussen

Stort tillykke til mestrene, der fuldt fortjent vandt dette traditionsrige mesterskab nr. 32.

Afslutningsfesten havde vi i år valgt at lægge sammen med PI-Københavns 95 års fødselsdagsfest i Wallmanns, og igen i år en fantastisk fest, der blev afviklet den 13. maj 2015

Danske Politi Mesterskaber:
Den 20. maj 2015, var der inviteret til DPM i København i Bowlernes Hal – Grøndal.

Desværre var deltagerantallet fra resten af landet ikke fulgt op fra de forgående år, men med på vognen var PI-København med ca. 40 deltagere, og igen var antallet af medaljer til København overvældende og som aftager af hovedparten af medaljerne således at der var alle 4 mesterskaber til P.I. København fordelt således:

Dansk Politimester - Damer - Ulla Lund

Danske Politimestre - Damedouble - Ulla Lund og Lena Dahl

Dansk Politimester – Herrer - Preben R. Kristensen

Danske Politimestre – Herredouble - Klaus Krogstrup og Kim Christensen.

Foruden disse mesterskaber tog PI-København 3 sølvmedaljer og 5 bronzemedaljer, så i alt 16 af 20 medaljer blev hjemme i København.

Næste gang kalder det sønderjyske og København vil igen være at finde på tilmeldingslisterne.

Andre aktiviteter
Den 3. oktober 2015 blev der afholdt Danske Mesterskaber for Old Boys og – Girls i Bowlernes Hal – Grøndal.
Dette er et officielt mesterskab for spillere over 50 og yderligere opdelt i en gruppe 65+.

Der var enkelte spillere med i mesterskaberne, og således spillede både Helle Hansen i 50+ sig på en flot 4. plads frem til finalerne, hvor hun dog måtte nøjes med en 6. plads.

I klassen 65+, spilledes Lars Jürgensen sig også til en finaleplads som nr. 4, men måtte også slutte på en 6. plads.

MEN i 50+ spillede HELLE HANSEN så godt, at hun sammen med sin makker fra Center vandt det danske mesterskab i denne klasse 50+ og dermed et officielt Dansk Bowling Mesterskab til Politiets Bowlingklub i PI-København.

STORT TILLYKKE TIL HELLE.

Afviklingen af I-Bowl fra Danmarks Bowling Forbund har netop afsluttet de indledende runder, hvor der på træningsaftner og i turneringskampe kan spilles 3 serier, og med det tilskrevne handicap spillere med et snit på 180 eller derunder deltager i et handicapspil.

Spillerne har kvalificeret sig til denne zonefinale ved gennem spil i træningstiden at have spillet 3 serier og med handicap opnået et resultat mellem de 24 bedste i zonen.

Fra Bowlingklubben har vi 2 spillere med i zonefinalerne, der spilles den 31. januar 2016 i Bowlernes Hal – Grøndal, Eva Kristensen og Flemming Nielsen.
Vi ønsker dem begge held og lykke.

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige en stor tak til alle dem, der er med til at få Politiets Bowlingklub til at fungere og stadig vise vores gode sportsgren frem.

En særlig tak til bestyrelse, spilleudvalg, bogholder og WEB – master, der giver os den ekspertise, som vi alle har så stor brug for i klubarbejdet.