Igen stor deltagelse i DHL-stafetten

  • Grillteamet gør sig klar

  • Klar til start

  • Overborgmester, Frank Jensen holder åbningstalen

  • I røg og damp gør Anders Norup grillene klar

  • Starten er gået

  • Pigerne sender beundrende blikke til grillteamet

En tydelig tilfreds Tommy Keil gør klar til at indtage de velsmagende pølser

Opdateret 18. september 2017

Tekst og foto: Mogens Voigts, PI-København

Onsdag den 30. og torsdag den 31. august deltog PI-København igen i verdens største motionsløb DHL-Stafetten, der afvikles over 5 dage i Fælledparken i København.

Igen i år havde Rigspolitiet stillet telt til rådighed for alle deltagerne i PI-København og de mange andre politiansatte, der var tilmeldt fra forskellige politikredse og Rigspolitiet.

Ud over teltet havde Rigspolitiet også vanen tro sponsoreret vand og frugt til deltagerne og herudover trøjer, dog uden den sædvanlige tekst, som alle politideltagerne skulle iføres.

Glæden ved at deltage i DHL-stafetten ser man tydelig på de politiansatte, og onsdag deltog der ca. 300 medlemmer fra PI-København og ca. 120 fra øvrige politienheder.

Vejrudsigten havde truet med regn, og det havde regnet hele formiddagen, hvilket bevirkede, at græsset allerede var gennemblødt, og man kunne se frem til et rent mudderbad, når over 400 par fødder skulle gå frem og tilbage foran vores ”pølsebod”.

Heldigvis trådte Jesper Larsen i karakter og fik på forunderlig vis fremskaffet et stort antal plastikplader, der dækkede hele vores område.

PI-Københavns professionelle ”grillteam” var på plads, og alt var klar til starten.

Dagens start blev iværksat af Overborgmester, Frank Jensen og han løb selv med sammen med sine over 650 kommunalansatte.

Der starter hver dag 5.000 hold med ialt 25.000 løbere, og de bliver sendt afsted med 500 løbere pr. gang og efter ca. 20 minutter er alle ude i Fælledparken.

Det spiller bare for Sparta, der dog efterhånden også har stor erfaring i denne stafet.

Vores løbere kom naturligvis også af sted, men den manglende tekst på trøjerne gjorde det vanskeligt at spotte ”vores” deltagere og få nogle gode foto, lidt ærgerligt, for gode foto er altid med til at krydre artikler.

PI-København kunne efter løbet glæde løberne med veltillavede pølser og brød, og et ”lille” glas øl var der da også mulighed for at indtage.
Der var højt humør i teltet begge dage, og PI-København stiller sig gerne igen til disposition til næste år.

Torsdag var mønsteret det samme, dog med væsentlig flere politiansatte som deltagere.
Hele ca. 720 var der mødt frem, og heraf var der ca. 350 fra PI-København, men igen forløb alt gnidningsløst, bortset fra de ca. 200 fra Rigspolitiet der IKKE havde valgt af købe pølseordningen, hvilket belastede den gode fr. Stine Bertelsen det meste af aftenen, idet hun skulle forklare, at denne ordning gjaldt kun PI-København, men alle kunne tilkøbe en ”pølseordning”, hvilket man altså i Rpch. så ikke havde valgt at gøre i år.

Det kan være man i Rpch. vælger ordningen til igen næste år, og PI-København er klar.

Alt i alt 2 succesfulde dage med højt humør, røde kinder, glade gensyn og tilfredse miner overalt.

PI-København siger tak til alle deltagere og på gensyn til næste år.