Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2019

Dåben af "Perlen" som ikke forløb helt efter planen

Opdateret 20. januar 2020

Af Brian Lüthje, formand

Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Lenchler
Bestyrelsesmedlem, Daniel Navntoft

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 180319 og der var fremmødt 25 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.

Afdelingsberetningen:
År 2019 har både været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 130 medlemmer og vi oplever stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Opfølgningen på sidste års visioner for afdelingen været en succes og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.

I vores klubhus arbejdes der stadig med ombygning og ny indretning. Vi har afholdt enkelte lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi. Vi har fået uddannet og koblet flere instruktører på vores sejlbåd henholdsvis Frida og Perlen, som stadig bliver flittigt benyttet til instruktionssejlads.
Vi kører stadig en fast træningsaften for nybegyndere, samt fast aften med øvede roere takket være vores instruktører. Vores Rib har ligeledes været flittigt benyttet.

Vores klubhus fungerer bedre og bedre og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter og PI’s årlige sommerevent.

Der ses flere og flere hyggesamlinger med grill og hvad der til hører efter sejlads enten i kajak eller sejlbåd. Det er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.

Klubben har også i år lagt lokalitet til PI-Københavns store sommerevent, der blev afholdt i juni måned. Eventen var på ny en stor succes og PI sejlsports- og kajakklub er absolut klar til næste event i år 2020.

Alle vores kajakker bliver stadig flittigt brugt og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd. Vores instruktør, Steen Mikkelsen, kører stadig på med krum hals og har fast undervisning hver mandag med mange deltagere, både nybegyndere og erfarne.
Stadig er der enkelte gange der har været så mange deltagere, så der ikke har været kajakker nok. Yderligere kører vi fast med yderligere en aften med frigivne roere under ledelse af erfaren instruktør.
Derudover er Steen også foregangsmand for ture ud over mandagen, hvor alle kan komme med og det være sig også i hele vinterperioden, hvor vand og vejr ikke altid arter sig fra den gode side, men heldigvis er der friske medlemmer, der ikke mener det har nogen betydning.

Steen gør et uegennyttigt arbejde for klubben og dens medlemmer – hvad skulle vi have gjort uden ham?

Mange frigivne roere har luftet tanken for endags- og weekendture med overnatning i det fri, hvilket passer godt ind i klubbens visioner og i foråret fik klubben mulighed for at få støttet fra Dansk Firma Idræt til indkøb af en kajaktrailer med plads til op til 10 kajakker.

Traileren er indrettet med stativ, der kan afmonteres, så traileren kan benyttes til andre formål ligeså, herunder laserjoller og generel trailerbrug. Det er muligt for klubbens medlemmer at låne den frit.
Der bliver udført et stort stykke arbejde af alle involverede i kajakafsnittet, herunder både instruktører og frivillige medlemmer. En stor tak til alle involverede fores deres indsats i 2019.

Vores sejlbåd FRIDA blev solgt i foråret 2019 og erstattet af en Maxi 999, som er en større og bedre båd. Båden blev købt og hentet i Struer ved Limfjorden af friske medlemmer. Turen hjem blev lidt spændende, i det det viste sig, at kølesystemet på motoren var utæt, hvilket forårsagede, at den ikke ville som besætningen ville.

Men heldigvis holdt de hovedet koldt og fik båden sejlet til Sjælland uden brug af motor. I Hundested blev motoren repareret for sælgers regning og efterfølgende sejlet til Kastrup. Båden har været en succes af mange årsager, dels sejler den bedre og dels er der mere plads til en større familie.
Den blev omdøbt ved standerhejsning til navnet PERLEN under stor morskab, i det Jan Kofoed havde designet et midlertidigt navn, som han havde vendt forkert og som samtidig forsvandt ned på bunden af havnen, da bådens gudmor Lotte døbte den.

Den er blevet benyttet ekstremt meget i forløbne sæson og der er flere gange medlemmer har ønsket at benytte den, hvilket så ikke har været muligt, da den var i brug.

Vi kigger nu på et bookingsystem der forhåbentlig vil komme til at åbne op for andre muligheder.  

Mange af vores kajakfolk er begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet interessen kraftigt. Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere instruktører på, som gør et stort arbejde med uddannelsen af nye sejlere.

Båden står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson og en ordentlige gang vask og polering. Der vil komme lidt nye tiltag på båden, bl.a i form af en håndholdt VHF, som er indkøbt og et nyt navigationssystem, som er bestilt. Og mon ikke der kan findes lidt mere til at optimere båden med.

Vores 2 Laserjoller er i løbet af sæsonen blevet til 3 og vi håber der kommer en stor interesse for disse.

Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2019.

Her i vintersæsonen 2019/2020 har vi fået vores kompetente underviser, Michael Bager, retur fra Grønland og vi har igen indgået et samarbejde med Søværnet om at dele dueligheds-undervisningen.

Vi har fået 15 pladser, som alle er underrettet. De starter mandag den 13 januar på Holmen og kurset forløber frem til sidst i marts, hvor der er eksamen. Efterfølgende er der mulighed for at tage den praktiske prøve i enten sejlbåden eller i vores RIB.
Der er en del der ikke har fået plads på kurset i år og desværre må vente til næste år.

Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, der alle har ydet en stor indsats i 2018. 
Vi glæder os til sæsonen 2020.


 

 

Fra Struer til…. En sejltur vi ikke glemmer

Tilbage i Struer efter motoren er stået af. Der brainstormes for at finde en løsning.

Opdateret 3. december 2019

Solen går ned over Limfjorden. Smukkere bliver det ikke. (Men kunne godt være en anelse varmere).

Tekst og foto: Chenette Westergaard.

Uret viste 05.35. Det var en kølig morgen - termometret sagde 4 grader, og kalenderen sagde 12. april. Weekenden før havde vejret været pragtfuldt med omkring 20 grader og høj sol.
Vi så derfor virkelig frem til, at vi denne weekend skulle være 4 m/k, der sammen skulle hente og sejle Sejlklubbens nyindkøbte Maxi 999 sejlbåd hjem fra Struer til hjemhavnen Kastrup.
Esper, Alexander, Kenneth og jeg blev kørt til Struer af Brian, formand for klubben, med al vores grej. Vi var ret spændte på at se båden i vandet, og vi ville bare gerne af sted - men forventede, at det nok blev noget køligere, end vi havde regnet med.

Efter en gennemgang af båden med sælger, Arne, påfyldning af gas og andre fornødenheder, samt iklædning af varmt tøj sejlede vi afsted kl. 1330 i direkte modvind - dvs. for motor. Men vi nød det, og humøret var højt, og vi snakkede om, at vi håbede, vinden snart vendte, så sejlene kunne afprøves. 
Vi sad og hyggede i cockpittet, og ca. halvvejs forbi Venø opdagede jeg pludselig, at der steg røg op fra motorrummet. Jeg råbte, at motoren skulle slukkes, og vi fik lynhurtigt sat sejl. Vi vendte skuden og satte kurs tilbage mod Struer, og fik herunder ringet Brian tilbage, samt sælger, Arne.

Vi tjekkede motoren igennem for at finde ud af, hvad der var galt. Vi skiftede empeller, spændbånd osv. Jo, vi lærte meget om motoren. Da den var klar igen, blev vi enige om, at vi hellere måtte komme afsted. Vi var allerede noget forsinket i forhold til vores sejlplan.
Så kl. 18 satte vi kursen igen fra Struer og nu mod Jegindø havn, hvor vi ville overnatte. Vi regnede ud, at vi nok lige kunne nå det til omkring solnedgang. Solen nåede dog at gå ned, og i tusmørke sejlede vi ind i fiskerihavnen.
Ud fra Havnelodsen havde vi set, at vi sagtens burde kunne gå ind i havnen dybdemæssigt. Vi stak ca. 1,7 m, og der skulle være ca. 2 m. Det fandt vi dog ud af ikke helt stemte, da vi allerede lidt inde gik på sandbunden.
Vi fik hurtigt bakket, og sejlede ud til indsejlingen igen for at vende – her sad vi så igen fast i sandbunden, bare lidt mere fast end tidligere, så vi måtte hænge ud over rælingen for at lirke båden fri.
Det gik uden skader på båden, og vi opdagede, at havnefogeden stod inde på kajen med hænderne i lommen og råbte, at vi kunne lægge til, hvor han stod blandt kuttere og trawlere, for ”der var vand nok til os”.
Han havde formentligt overværet det hele, og fået sig et godt grin. Efter at have lagt til langskibs og spist Alexanders medbragte lækre Skipperlabskovs, var vi godt trætte og gik til køjs omkring midnat.
Det havde været en lang dag, og vi var også lidt slukørede over ikke at være nået så langt, som vi havde håbet. 

Lørdag morgen vågnede vi omkring kl. 0630 til nyheden om, at det havde været den koldeste morgen på denne årstid i 3 år! Og jo, det havde vi da godt nok bemærket. Selv iført uldundertøj, uldsokker og en sovepose frøs vi.
Nå ja varmen virkede så heller ikke ombord, havde vi fået at vide. Vi havde dog en lille varmeblæser med, som varmede, mens vi var i havn. Vi kiggede under dørken og så, at der var vand, som vi lænsede. Vi undrede os lidt over, hvor det mon kom fra.

Vi satte kursen mod Sallingsundbroen; igen varmt klædt på, da det var rigtig koldt. Solopgangen var meget smuk, og der var skyfrit, hvorfor solbrillerne blev fundet frem. Vi sejlede igen for motor, da vinden stadig var i NØ, dvs. ret mod os.
Morgenmaden blev nydt udenfor i cockpittet. Jf. den oprindelige sejlplan skulle vi i går have været nået til Løgstør og overnattet, og i dag være sejlet ud fra Hals i Kattegat, hvorfor vi var meget bagud.
Vi regnede ud, at vi måtte tage endnu en overnatning, denne gang i Ålborg/Marina Fjordparken. Vi forventede stærk modstrøm, samt vinden skulle blive omkring 10 m/s, og vi ville igen nok først være i havn efter solnedgang.

Vi mødte ingen andre både på vandet; der var kun os skøre ”Kjøvenhavnere”, der ville sejle en båd hjem i denne kulde. Vi nød den smukke kystlinje op langs Fur og Livø i Limfjorden. Vi nåede i havn i mørke ved 21-tiden, hvor vi fik tændt op under den medbragte stærke chili con carne, som varmede skønt efter en dag på vandet.

Søndag morgen stod vi op kl. 6; lænsede igen vand fra under dørken, og stævnede ud mod Hals. Vinden var taget til (10 m/s), og ud gennem Langerak og Gjøl Bredning mod Hals skiftede kursen lidt, samt vinden var nu bedre i forhold til at sætte sejl, som vi gjorde.
Vi skød en god fart, og slukkede motoren. Renden ud mod Hals Barre er ret smal, hvilket gjorde, vi måtte krydse adskillige gange. Vinden tog yderligere til, og der var vindstød, som gjorde, at båden rykkede hver gang den ramte sejlene.
Da vi var trætte af at krydse så ofte, ville vi starte motoren og tage sejlene ned lidt, før vi skulle ud i Kattegat. Men da vi prøvede at starte den, klikkede motoren bare. Vi kunne ikke finde grunden hertil, og det var lidt svært grundet vinden og krængningen på båden at tjekke op på det.
Vi havde undervejs på ruten måttet lænse vand under dørken flere gange, og der var nu igen vand derunder.  Det var ved at være sidste chance for at gå i havn, da vi nåede Hals, hvis vi skulle have tjekket motoren.
Grundet at vinden nu var endnu stærkere, og vi isåfald skulle sejle ind i havnen kun for sejl, fik vi gennemgået vores planlagte sejlplan ned gennem Kattegat. Kunne vi sejle kun for sejl hele vejen til Sjælland?
Ud fra vores beregning skulle vinden gå endnu mere i øst, og der skulle være ca. 12-14 m/s hele vejen, hvorfor vi blev enige om, at det var for risikabelt at forsøge at gå ind i Hals havn. Vi ville dog ikke kunne gå mod Anholt som først planlagt, da vinden nu var så meget i øst, at det ville blive problematisk, når vi nåede Anholt og ikke havde nogen motorkraft, og formentlig vinden direkte mod os.
Derfor blev planen ændret til, at vi sejlede ned nordøst for Grenå, hvor vi forventede vinden igen ville gå mere i nordøst frem for øst. Vi håbede, at det ville medføre, at vi kunne sejle mere i retning mod Gilleleje og langs nordkysten af Sjælland, når nu vinden kom mere fra nord.

Ved udsejlingen i Kattegat fra Hals Barre var der meget mere vind, end vi havde regnet med, og også store bølger, hvilket gjorde, at vi havde rigtig god fart, men bølgerne gjorde, at vi vuggede og krængede rigtig meget. Det resulterede da også i, at vi næsten alle blev ramt af søsyge og på skift måtte ned at ligge i kahytten eller ofre til den store Havgud.
Vi havde planlagt noget mad, men som båden krængede og hoppede og dansede, var der ingen, der rigtig havde den store appetit, eller lyst til at skulle ned i kahytten. Det var kun når naturen kaldte, og man skulle på toilettet, at man vovede sig derned for en kort stund.

Hue, handsker, store sejldragter samt håndvarmere (fra skituren) var kærkomne undervejs, da det var rigtig koldt.
Endnu en smuk smuk solnedgang blev nydt, men grundet det skyfrie vejr var vi godt klar over, at natten ville blive kold på dækket. Der var mørkt, men stjerneklart, og månen hjalp også. Men uanset var vi bare en lille båd ude på det mørke vand.
Et område NNØ for Hesselø med en vanddybde angivet til kun 2,2 m var vi lidt for tæt på, og gav lidt sved på panden at navigere væk fra i mørket ud fra gps´ens angivelser. Vinden var i løbet af de sidste timer stilnet af, og vi indså, at vi uden motor måtte tage chancen og søge ind mod Hundested havn.
Det ville blive lidt snert, da vinden skulle falde endnu mere. Det var svært i mørket at finde indsejlingen, og jeg måtte ud forrest på dækket for at spotte bøjerne, da vi bestemt ikke ønskede at komme alt for tæt på en af dem.
Vinden var nu så svag, at vi måtte krydse hele vejen gennem indsejlingen, hvilket gjorde mit arbejde på dækket med at spotte bøjer endnu mere vigtigt end før.
Mandag morgen kl. 0430 – lidt før solopgang, nåede vi ind på den første plads i Hundested, som heldigvis var ledig. Vi sejlede langsomt ind på det allersidste vindpust og lagde fornemt til langskibs, som var vi Kongeskibet, og vi var alle meget glade, da vi satte fødderne på fast grund.
Aldrig har cup noodles smagt så godt (til morgenmad). Da de var indtaget, røg vi alle meget trætte til køjs.

Vi havde alle en bagkant mandag, hvorfor Brian kom og afhentede os kl. 0900. Vinden var nu helt død. Båden fik lov til at ligge på pladsen(nødhavn), da vi jo ikke havde motorkraft, og vinden forventeligt ikke ville tage til før nogle dage senere.
En motormand kom og reparerede motoren, så den var klar til at andre fra klubben nogle dage senere kunne sejle båden fra Hundested og til hjemhavnen i Kastrup. Det viste sig, at motorens kølesystem havde en mindre lækage, hvilket forårsagede vand i bunden, ligesom det havde bevirket, at startmotoren var beskadiget og skulle skiftes.
Alt blev repareret for sælgers regning.

Sikke en tur. Det var meget spændende at få lov at være med på denne tur, og vi lærte båden, at kende. Vi nåede at sejle båden for motor og for sejl i forskellige vindstyrker og bølgehøjder. Det var udfordrende, og vi var indimellem pressede grundet søsyge/motorproblemer, men alt i alt var det en perfekt tur.
Tak for det drenge. Ville jeg gøre det igen? JA (men måske med lidt ekstra tæpper). I øvrigt er båden siden hjemtagningen blevet omdøbt til ”Perlen”.


 

 

Klar til sæsonstart

Formand Brian holder dåbstalen

Fotokavalkade fra Standerhejsningen den 20. maj 2019

Bådens navn sættes på agter

Opdateret 11, september 2019

Tekst og foto: Ivar Brochorst Christensen

En lille samling af billeder fra Standerhejsningen 2019 i Sejlsport- og Kajakafdelingen.

Klubben havde lige anskaffet sig en ny sejlbåd, og den skulle døbes ved standerhejsningen.

Vores kasserer, Lotte, var gudmor, og formanden, Brian, holdt festtalen på kajen ved båddåben.

Det nye skib blev døbt PERLEN, og i skrivende stund kan det konstateres, at den har været flittigt brugt gennem forår og sommer.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk, under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2018

Opdateret 24. januar 2019

Af Brian Lüthje, formand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Lenchler
Bestyrelsesmedlem, Daniel Navntoft

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 220318 og der var fremmødt 26 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.

Afdelingsberetningen:
År 2018 har både været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 125 medlemmer og vi oplever stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Opfølgningen på sidste års visioner for afdelingen været en succes og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab. I vores klubhus arbejdes der stadig med ombygning og ny indretning.

Vi har afholdt et Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået uddannet og koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som stadig bliver flittigt benyttet til instruktionssejlads. Vi kører stadig en fast træningsaften for nybegyndere, samt fast aften med øvede roere takket være vores instruktører.
Vi har fået vores Rib repareret og påhængsmotor retur fra Polen

Vores klubhus fungerer bedre og bedre og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.

Siden vi i slutningen af 2016 fik tildelt yderligere en parcel op til vores grund, har klubbens medlemmer lavet en stor indsats.

Der er lagt fliser, lavet halvtag til over Ribben, så den er beskyttet for vejrliget. Senest er der lavet tag over et område, som er indrettet med faste pladser til alle vores kajakker, laserjoller og bådtrailere.
Efter udflytningen fra klubhuset er vi gået i gang med ombygningen af dette.
Omklædningsrummet er blevet renoveret med nye stålskabe med bænke foran og alt unødvendigt er flyttet ud. Vi har fået isat vinduer og etableret en sauna til fri benyttelse. Ligeledes har vi fået etableret et hyggehjørne med lækre møbler, doneret af et medlem.


Der er lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til henholdsvis Frida og vores andre både. Udgangspunktet for ombygningen er, at der har været arbejdet hver onsdag med deltagelse af klubbens ”pensionister”, der troligt har taget et ansvar og mødt op og lagt et stort stykke arbejde med ombygningen og vedligeholdelse af klubben. Bestyrelsen er meget tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens ”pensionister.

Meget rammende måtte en af pensionisterne høre fra sin kone: Nogle går til kajak – du går til skur.

Klubben har også i år lagt lokalitet til PI-Københavns store sommerevent, der blev afholdt i juni måned. Eventen var på ny en stor succes og PI sejlsports- og kajakklub er absolut klar til næste event i år 2019.

Alle vores kajakker bliver flittigt brugt og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd. Vores instruktør, Steen Mikkelsen, kører stadig på med krum hals og har fast undervisning hver mandag med mange deltagere, både nybegyndere og erfarne.

Enkelte gange har der endda været så mange deltagere, at der ikke har været kajakker nok. Yderligere kører vi fast med yderligere en aften med frigivne roere under ledelse af erfaren instruktør.

Yderligere har frigivne roere luftet tanken for weekendture med overnatning i det fri. Med økonomisk støtte og opbakning fra klubben fik de lavet klubbens første fælles tur til Kongsøre i Holbæk Fjord.

De var i alt 6 roere af sted med 2 overnatninger i det fri og havde en formidabel tur med både godt vejr, marshmellows over åben ild og skybrud. Alle var enige om gentagelse, hvilket de og klubben vil arbejde på i 2019. 

Der bliver udført et stort stykke arbejde af alle involverede i kajakafsnittet, herunder både instruktører og frivillige medlemmer. En stor tak til alle involverede fores deres indsats i 2018.

Vores sejlbåd FRIDA er igen i år blevet brugt flittigt. Mange af vores kajakfolk er begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet interessen kraftigt.
Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere instruktører på.

Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson. Vores 2 Laserjoller er også kommet i gang og sejler rigtig godt.
Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2018.

I foråret fik vi vores RIB retur fra Dragør Værft efter reparationerne i forbindelse med tyveriet af motoren. Kort efter, stik mod vores forventninger sammenholdt med erfaringer om udlevering af stjålne effekter fra Polen, fik vi pludselig vores motor retur fra Polen.

Efter ”lægebesøg” hos Dragør Værft fik vi motoren monteret og båden sejler upåklageligt. Ribben er blevet flittigt brugt i løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til duelighedsbeviset, instruktion, familierundture i Københavns Havn og Dragør m.v. Der vil stadig være krav til benyttelse af båden.

Klubben har i samvær med naboklub og TRYG-fonden på Kastrup Havn investeret i en hjertestarter, som er hængt op på Kajakklubben Neptuns klubhus lige ud for søsætningsrampen.

Vi vil i foråret 2019 afholde kurser i brug af hjertestarter med undervisning af et klubmedlem, der er uddannet instruktør.

I forbindelse med duelighedsundervisning blev vi desværre ramt af afbud fra vores faste instruktør, der blev stationeret i Grønland. Dette gør sig også gældende for sæsonen 2018/2019, hvilket vi er ret kede af. Vi arbejder på højtryk for at finde en egnet instruktør og håber det kan lykkes.

På medlemsmødet i foråret blev der stillet forslag om indkøb af ny og lidt større sejlbåd, set ud fra, at vores nuværende Frida, er blevet for lille og efterhånden gammel.

Medlemsmødet vedtog at et udvalg skulle se på muligheder og evt. lave en indstilling til bestyrelsen om køb af ny. Udvalget har været samlet og kigget på muligheder og arbejdet fortsætter ind i 2019 med det videre forløb ved. bl.a. økonomi, havneplads m.v.

Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, der alle har ydet en stor indsats i 2018.

Vi glæder os til sæsonen 2019.


 

 

Fakta om Sejlsport- & Kajakafdelingen

Afdelingsformand, Brian Lüthje

Opdateret 3. november 2018

Afdelingen består i øjeblikket af en 28 fods sejlbåd, 10 havkajakker og en laserjolle.
Vi har bygget et klubhus, som ligger på Kastrup Havn på adressen Kastrup Strandpark 14 i Kastrup.
I klubhuset har vi vores kajakker liggende. Sejlbåden ligger ligeledes i Kastrup Havn tæt ved klubhuset.

Afdelingen optager både medlemmer indenfor og udenfor politiet. Man skal dog være medlem af PI København, for at være medlem af vores afdeling.
Medlemskab af vores afdeling koster 40 kr. om måneden.

Der er kajaktræning med henblik på frigivelse hver mandag. Deltagelse skal ske efter aftale med vores kajakinstruktør.
Når man er frigivet til at ro på egen hånd, kan man frit benytte kajakkerne under hensyn til afdelingens gældende regler.

Der er træning med sejlbåden onsdag (kun sommer). Dette skal ske efter aftale med vores sejlinstruktør. For at blive frigivet til at sejle sejlbåden på egen hånd, skal man have duelighedsbevis, samt være godkendt af vores instruktør.

Udover den ugentlige kajak- og sejlbådstræning afholder vi flere årlige sociale arrangementer, som standerhejsning og en tur til Flakfortet. 

Kontakt
Ved generelle spørgsmål til afdelingen, kontakt da formanden, Brian Lüthje på e-mail blu007@politi.dk

Ved henvendelse angående indmeldelse i afdelingen skriv til kasserer, Lotte Møller-Lind på e-mail lotte.lind1@gmail.com

Ved spørgsmål angående Frida, vores sejlbåd, kontakt da vores Kølbådsansvarlig, Jan Kofoed på e-mail benteogjan@gmail.com

Ved spørgsmål angående vores kajakker, kontakt da vores kajakansvarlig, Daniel Navntoft på e-mail Daniel_b_n@hotmail.com

Afdelingen har ingen egen hjemmeside.


 

Opdateret 17. september 2018

Tekst og foto: Ivar Brochorst Christensen

Der bliver sejlet flittigt i vores kajakker, joller og sejlskibet Frida.

Derudover er der sket temmelig meget på klubhuset, der er rammen om sejladserne og været under udarbejdelse de seneste par år.

Da vi fik nabogrunden blev det besluttet, at kajakkerne i huset skulle ud under halvtag på den nye grund, og huset skulle være ”bådfri” med plads til andet grej end bådene.

Vi er nu så langt i forløbet, at kajakkerne er kommet ud, og der er blevet sat vinduer i klubhuset, så der nu er et bedre lys inde i bygningen.

Husene på havneområdet skal være nogenlunde ens, så de danner en pæn front ud med vandet. Derfor skal huset males sort, da det er den farve, havnen ønsker husene skal have.

De første spæde skridt til malerarbejdet er gjort, men det er et kæmpearbejde at få malet de mange kvadratmeter, så det kommer til at kræve arbejdskraft fra rigtig mange af klubbens medlemmer/brugere.

RIB´en er nu igen ”fit for fight”, og lysbøjlen er som det sidste kommet på plads.

Der er lavet et nyt optræk til RIB´en, så det nu skulle være noget lettere at få den trukket op ad vandet. Faktisk er det muligt for én m/k at tage den op alene.

Men sæsonen er ikke slut endnu, så der vil stadig kunne ses mange PI sejlere i kajakker, joller og sejlskib på Øresunds bølger.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk, under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2017

Der arbejdes på den nyt tilbygning til klubhuset

Opdateret 18. januar 2018

 Af Brian Lüthje, afdelingsformand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer:   
Nikolai Lenchler
Daniel Navntoft                                                            

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 060317, og der var fremmødt ca. 27 medlemmer.

Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2017 har både været et godt og mindre godt år for afdelingen. 
Vi er nu ca. 120 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab. Vores planer om udvidelse af vores klubhus og grund er vi stærkt i gang med.

Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som aldrig har været benyttet så meget til instruktionssejlads som i 2017.
Vi har fået stablet endnu en fast træningsaften med øvede roere på benene. Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus fungerer bedre og bedre, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.

Vi fik i slutningen af 2016 tildelt yderligere en parcel og har nu fordoblet vores areal på havnen.

Grunden er blevet hegnet ind med en stor port ud mod vandet, der er lagt fliser på hele det nye stykke, ligesom der lavet halvtag til beskyttelse af vores RIB.
Nu mangler der udendørs at blive lavet pladser til vores kajakker og laserjoller, som skal ud af selve klubhuset og arrangeres i lukkede rum i den ene halvdel på den nye grund.
Efterfølgende skal vi i gang med ombygning af indendørs arealer i klubhuset nu, når kajakkerne er væk.
Der vil blive lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til Frida mv., ligesom stueplanen vil blive ændret til mere klubhusvenlige omgivelse.
Mange medlemmer har indtil videre taget ansvaret for dette. Bestyrelsen er meget tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens medlemmer.

Vi har afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.

På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul på, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport. Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi nu har 10 stk. af bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.

Klubben mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vi har udvidet med en ekstra aften med henblik på øvede ture for frigivne roere med en erfaren ankermand. Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2018. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2017.

Vores sejlbåd FRIDA er aldrig blevet brugt så flittigt som i år. Mange af vores kajakfolk er begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet interessen kraftigt. Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere instruktører på.

Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson.
Vores 2 laserjoller er også kommet i gang og sejler rigtig godt. Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2017.

I foråret gik vores RIB desværre i stykker, og efter mange overvejelser valgte vi at investere i en helt ny og lidt større Rib, der ligeledes passer til vores trailer og ophalervogn.

Den nye båd sejler eminent og betydeligt bedre end den gamle og er blevet flittigt brugt i løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til duelighedsbeviset, familierundture i Københavns Havn og Dragør. Der vil stadig være krav til benyttelse af båden.

Desværre havde vi i september besøg af en østeuropæisk bande, der mente, at de havde brug for vores motor og i øvrigt ca. 25 andre i Kastrup Havn.

I nattens mulm og mørke brækkede de motoren af hækken, hvor ved de ødelagde denne. Motoren var monteret med en speciel låsemøtrik, som kun ejeren har værktøjet til. Samtidig mente de også, at de skulle have alle kabler og gasboks med, hvilket de også mente var bedst at brække af, hvorved styrepulten flækkede på tværs.
Få dage efter blev banden anholdt i Polen med vores motor samt de andre stjålne motorer.
I den forbindelse har vi haft en kontakt med gode kollegaer fra henholdsvis tyverigruppen i København og kontoret for udenlandske anliggender i Syd og Sønderjyllands Politi.
Båden er i skrivende stund på ”hospital” på Dragør Værft, og nu afventer vi at få motoren hjem fra Polen. Vi håber ikke, at den har taget skade af turen sydover, da vi er rigtig glade for den og umiddelbart ikke ønsker en ny.

Primo 2017 startede vi undervisning med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis i samarbejde med Søværnets sejlklub på Holmen i København.

Der var 46 tilmeldte, hvoraf de 26 var fra PI-København. Der var enkelte/få frafald grundet arbejde, men de der fuldførte bestod alle.
Vi fik efterfølgende startet op med den praktiske prøve, hvor ca. halvdelen nåede at komme op inden, vi fik de føromtalte gæster i klubben og dermed ødelagde det for den resterende del af kursisterne. Det må vi så råde bod på i 2018 sæsonen.  

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2017   
Vi glæder os til sæsonen 2018.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2016

Opdateret 19. januar 2017

Af Brian Lüthje,
formand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft                                                       

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 160316, der var fremmødt 30 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2016 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu godt 100 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette. En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret i samarbejde med PI-København et arrangement på tværs af alle afdelinger i PI, hvor vores kajakker og RIB blev benyttet under hele arrangementet. Vi benyttede ved samme lejlighed muligheden for træning til den praktiske uddannelse i forbindelse med duelighedsprøven. Samtidig havde vores faste grillmestre gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavede kager. En hyggelig og god dag, som vi gerne vil deltage i fremover.

Udover dette har vi afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads. Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet, bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
I sidste halvdel af sæsonen har Henrik M. Jacobsen været tovholder for faste onsdagssejladser. Alt i alt har det været en god sæson for klubben.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2017. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2016.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson. En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2016.

Sæsonens eneste minus er, at vores instruktør igennem mange år, Jørgen Lehd, har valgt at stoppe sit virke med udgangen af denne sæson. Jørgen har været med fra klubbens start og har ydet en formidabel indsats, herunder som bestyrelsesmedlem, formand og ikke mindst som instruktør og bådsmand for Frida.
Jørgen har valgt helt at hellige sig pensionisttilværelsen med de goder denne giver, men har dog truet med at starte op i kajak, hvilket Steen er advaret om.
TAK for din store indsats og seriøsitet for klubben.

Igen i år har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2017 og denne gang sker det i samarbejde med Søværnet og SAS sejlklub.
Der vil i år være 47 tilmeldt, hvoraf de 26 kommer fra vores klub. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren, Michael Bager, er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Den praktiske del af prøven kommer til at foregå i klubbens RIB i forlængelse af kurset, og forhåbentlig godt sejler vejr.
En stor tak til Michael Bager, samt klubbens øvrige involverede.

Som følge af vores store tilgang af nye medlemmer og nødvendigheden af mere udstyr ansøgte vi i sommers Taarnby Kommune om udvidelse af vores grund på Havnen i Kastrup. Afgørelsen faldt den 5. oktober 2016 og faldt ud til vores fordel således, at vi nu har fordoblet vores areal på havnen. 
Dette indebærer selvfølgelig, at vi skal til at indrette det ekstra stykke, så vi kan få alt bag lås og slå. Der skal sættes hegn op med stor skydelåge, og der skal lægges fliser på det nye stykke. Derudover skal det ”gamle” stakit tages ned.  Medlemmerne kommer selv til at forstå arbejdet her i vinter.

Efter flere forespørgsler er der blevet opstillet en mindre sauna, som er doneret af et medlem, P. From. Saunaen er opsat, så vores vinterroere og vinterbadere kan få varmen igen. Stor tak til Per From.

Vi har i de seneste år haft travlt og det regner vi med fortsætter i 2017. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vore nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakfort tur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi fortsætter med en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.
Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2017 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Der for uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2016.  
Vi glæder os til sæsonen 2017.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2015

Redningsøvelse i Sejlsports- & Kajakafdelingen

Opdateret 14. januar 2016

Af Brian Lüthje,
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 050315, og der var fremmødt 25 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2015 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 80 medlemmer og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specielafdelinger i Københavns Politi.

Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette.
En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret Åbent Hus arrangement, igen med succes og det gav yderligere medlemmer til klubben. Både kajakker og vores sejlbåd Frida blev benyttet under hele arrangementet.
Samtidig havde vores faste grillmester gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavet kager. En hyggelig og god dag, som vi vil gentage.

Udover dette har vi afholdt flere aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.
På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport.
Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet fra 6 til 9 stk., bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2016. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2015.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads, blot venter på en ny sæson.
En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2015.

I efteråret gik bestyrelsen i gang med vores sidste vision for 2015. En udvidelse med indkøb af Lazerjoller, som er en enmandsjolle, som giver god mulighed for at lære at sejle, og hvor du mærker reaktionen ved mindste ændring.
Vi regner med at få jolle nr. 2 i løbet af vinteren, så de er klar til starten af sæsonen. Samtidig har vi sidst på året investeret i en følge/hygge/instruktørbåd med henblik på uddannelse og fornøjelse.
Båden er en Loadstar Rib med påhængsmotor og er placeret i klubhuset, hvor den står på en trailer. Der er ligeledes ophalervogn, så vi kan søsætte den fra kajakstedet.
Båden kan også trække vandski, Tube mv., samt bruges til en familierundtur i eksempelvis Københavns Havn.

Der vil være krav til benyttelse af båden. Disse krav er under udarbejdelse og vil ligge klar til sæsonstarten.

I løbet af efteråret har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2015. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Samtidig arbejder vi ihærdigt på, at vi også kan tilbyde den praktiske undervisning/del i forlængelse af kurset.
En stor tak til vores medlem og underviser, samt klubbens involverede.

Vi har i de seneste år haft travlt, og det regner vi med fortsætter i 2016. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vores nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakforttur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi planlægger for en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.

Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2016 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Derfor uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2015.

Vi glæder os til sæsonen 2016.