Klar til sæsonstart

Formand Brian holder dåbstalen

Fotokavalkade fra Standerhejsningen den 20. maj 2019

Bådens navn sættes på agter

Opdateret 11, september 2019

Tekst og foto: Ivar Brochorst Christensen

En lille samling af billeder fra Standerhejsningen 2019 i Sejlsport- og Kajakafdelingen.

Klubben havde lige anskaffet sig en ny sejlbåd, og den skulle døbes ved standerhejsningen.

Vores kasserer, Lotte, var gudmor, og formanden, Brian, holdt festtalen på kajen ved båddåben.

Det nye skib blev døbt PERLEN, og i skrivende stund kan det konstateres, at den har været flittigt brugt gennem forår og sommer.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk, under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2018

Opdateret 24. januar 2019

Af Brian Lüthje, formand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlem, Nikolaj Lenchler
Bestyrelsesmedlem, Daniel Navntoft

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 220318 og der var fremmødt 26 medlemmer.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlemmer på valg blev alle genvalgt.

Afdelingsberetningen:
År 2018 har både været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 125 medlemmer og vi oplever stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Opfølgningen på sidste års visioner for afdelingen været en succes og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab. I vores klubhus arbejdes der stadig med ombygning og ny indretning.

Vi har afholdt et Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået uddannet og koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som stadig bliver flittigt benyttet til instruktionssejlads. Vi kører stadig en fast træningsaften for nybegyndere, samt fast aften med øvede roere takket være vores instruktører.
Vi har fået vores Rib repareret og påhængsmotor retur fra Polen

Vores klubhus fungerer bedre og bedre og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.

Siden vi i slutningen af 2016 fik tildelt yderligere en parcel op til vores grund, har klubbens medlemmer lavet en stor indsats.

Der er lagt fliser, lavet halvtag til over Ribben, så den er beskyttet for vejrliget. Senest er der lavet tag over et område, som er indrettet med faste pladser til alle vores kajakker, laserjoller og bådtrailere.
Efter udflytningen fra klubhuset er vi gået i gang med ombygningen af dette.
Omklædningsrummet er blevet renoveret med nye stålskabe med bænke foran og alt unødvendigt er flyttet ud. Vi har fået isat vinduer og etableret en sauna til fri benyttelse. Ligeledes har vi fået etableret et hyggehjørne med lækre møbler, doneret af et medlem.


Der er lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til henholdsvis Frida og vores andre både. Udgangspunktet for ombygningen er, at der har været arbejdet hver onsdag med deltagelse af klubbens ”pensionister”, der troligt har taget et ansvar og mødt op og lagt et stort stykke arbejde med ombygningen og vedligeholdelse af klubben. Bestyrelsen er meget tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens ”pensionister.

Meget rammende måtte en af pensionisterne høre fra sin kone: Nogle går til kajak – du går til skur.

Klubben har også i år lagt lokalitet til PI-Københavns store sommerevent, der blev afholdt i juni måned. Eventen var på ny en stor succes og PI sejlsports- og kajakklub er absolut klar til næste event i år 2019.

Alle vores kajakker bliver flittigt brugt og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd. Vores instruktør, Steen Mikkelsen, kører stadig på med krum hals og har fast undervisning hver mandag med mange deltagere, både nybegyndere og erfarne.

Enkelte gange har der endda været så mange deltagere, at der ikke har været kajakker nok. Yderligere kører vi fast med yderligere en aften med frigivne roere under ledelse af erfaren instruktør.

Yderligere har frigivne roere luftet tanken for weekendture med overnatning i det fri. Med økonomisk støtte og opbakning fra klubben fik de lavet klubbens første fælles tur til Kongsøre i Holbæk Fjord.

De var i alt 6 roere af sted med 2 overnatninger i det fri og havde en formidabel tur med både godt vejr, marshmellows over åben ild og skybrud. Alle var enige om gentagelse, hvilket de og klubben vil arbejde på i 2019. 

Der bliver udført et stort stykke arbejde af alle involverede i kajakafsnittet, herunder både instruktører og frivillige medlemmer. En stor tak til alle involverede fores deres indsats i 2018.

Vores sejlbåd FRIDA er igen i år blevet brugt flittigt. Mange af vores kajakfolk er begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet interessen kraftigt.
Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere instruktører på.

Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson. Vores 2 Laserjoller er også kommet i gang og sejler rigtig godt.
Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2018.

I foråret fik vi vores RIB retur fra Dragør Værft efter reparationerne i forbindelse med tyveriet af motoren. Kort efter, stik mod vores forventninger sammenholdt med erfaringer om udlevering af stjålne effekter fra Polen, fik vi pludselig vores motor retur fra Polen.

Efter ”lægebesøg” hos Dragør Værft fik vi motoren monteret og båden sejler upåklageligt. Ribben er blevet flittigt brugt i løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til duelighedsbeviset, instruktion, familierundture i Københavns Havn og Dragør m.v. Der vil stadig være krav til benyttelse af båden.

Klubben har i samvær med naboklub og TRYG-fonden på Kastrup Havn investeret i en hjertestarter, som er hængt op på Kajakklubben Neptuns klubhus lige ud for søsætningsrampen.

Vi vil i foråret 2019 afholde kurser i brug af hjertestarter med undervisning af et klubmedlem, der er uddannet instruktør.

I forbindelse med duelighedsundervisning blev vi desværre ramt af afbud fra vores faste instruktør, der blev stationeret i Grønland. Dette gør sig også gældende for sæsonen 2018/2019, hvilket vi er ret kede af. Vi arbejder på højtryk for at finde en egnet instruktør og håber det kan lykkes.

På medlemsmødet i foråret blev der stillet forslag om indkøb af ny og lidt større sejlbåd, set ud fra, at vores nuværende Frida, er blevet for lille og efterhånden gammel.

Medlemsmødet vedtog at et udvalg skulle se på muligheder og evt. lave en indstilling til bestyrelsen om køb af ny. Udvalget har været samlet og kigget på muligheder og arbejdet fortsætter ind i 2019 med det videre forløb ved. bl.a. økonomi, havneplads m.v.

Til sidst en stor tak til klubbens bestyrelsen, der alle har ydet en stor indsats i 2018.

Vi glæder os til sæsonen 2019.


 

 

Fakta om Sejlsport- & Kajakafdelingen

Afdelingsformand, Brian Lüthje

Opdateret 3. november 2018

Afdelingen består i øjeblikket af en 28 fods sejlbåd, 10 havkajakker og en laserjolle.
Vi har bygget et klubhus, som ligger på Kastrup Havn på adressen Kastrup Strandpark 14 i Kastrup.
I klubhuset har vi vores kajakker liggende. Sejlbåden ligger ligeledes i Kastrup Havn tæt ved klubhuset.

Afdelingen optager både medlemmer indenfor og udenfor politiet. Man skal dog være medlem af PI København, for at være medlem af vores afdeling.
Medlemskab af vores afdeling koster 40 kr. om måneden.

Der er kajaktræning med henblik på frigivelse hver mandag. Deltagelse skal ske efter aftale med vores kajakinstruktør.
Når man er frigivet til at ro på egen hånd, kan man frit benytte kajakkerne under hensyn til afdelingens gældende regler.

Der er træning med sejlbåden onsdag (kun sommer). Dette skal ske efter aftale med vores sejlinstruktør. For at blive frigivet til at sejle sejlbåden på egen hånd, skal man have duelighedsbevis, samt være godkendt af vores instruktør.

Udover den ugentlige kajak- og sejlbådstræning afholder vi flere årlige sociale arrangementer, som standerhejsning og en tur til Flakfortet. 

Kontakt
Ved generelle spørgsmål til afdelingen, kontakt da formanden, Brian Lüthje på e-mail blu007@politi.dk

Ved henvendelse angående indmeldelse i afdelingen skriv til kasserer, Lotte Møller-Lind på e-mail lotte.lind1@gmail.com

Ved spørgsmål angående Frida, vores sejlbåd, kontakt da vores Kølbådsansvarlig, Jan Kofoed på e-mail benteogjan@gmail.com

Ved spørgsmål angående vores kajakker, kontakt da vores kajakansvarlig, Daniel Navntoft på e-mail Daniel_b_n@hotmail.com

Afdelingen har ingen egen hjemmeside.


 

Opdateret 17. september 2018

Tekst og foto: Ivar Brochorst Christensen

Der bliver sejlet flittigt i vores kajakker, joller og sejlskibet Frida.

Derudover er der sket temmelig meget på klubhuset, der er rammen om sejladserne og været under udarbejdelse de seneste par år.

Da vi fik nabogrunden blev det besluttet, at kajakkerne i huset skulle ud under halvtag på den nye grund, og huset skulle være ”bådfri” med plads til andet grej end bådene.

Vi er nu så langt i forløbet, at kajakkerne er kommet ud, og der er blevet sat vinduer i klubhuset, så der nu er et bedre lys inde i bygningen.

Husene på havneområdet skal være nogenlunde ens, så de danner en pæn front ud med vandet. Derfor skal huset males sort, da det er den farve, havnen ønsker husene skal have.

De første spæde skridt til malerarbejdet er gjort, men det er et kæmpearbejde at få malet de mange kvadratmeter, så det kommer til at kræve arbejdskraft fra rigtig mange af klubbens medlemmer/brugere.

RIB´en er nu igen ”fit for fight”, og lysbøjlen er som det sidste kommet på plads.

Der er lavet et nyt optræk til RIB´en, så det nu skulle være noget lettere at få den trukket op ad vandet. Faktisk er det muligt for én m/k at tage den op alene.

Men sæsonen er ikke slut endnu, så der vil stadig kunne ses mange PI sejlere i kajakker, joller og sejlskib på Øresunds bølger.

Husk, at I altid på hjemmesiden www.politiidraet.dk, under Sejlsport- og Kajakafdelingen kan få et indtryk af, hvad der sker i afdelingen.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2017

Der arbejdes på den nyt tilbygning til klubhuset

Opdateret 18. januar 2018

 Af Brian Lüthje, afdelingsformand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer:   
Nikolai Lenchler
Daniel Navntoft                                                            

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 060317, og der var fremmødt ca. 27 medlemmer.

Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2017 har både været et godt og mindre godt år for afdelingen. 
Vi er nu ca. 120 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab. Vores planer om udvidelse af vores klubhus og grund er vi stærkt i gang med.

Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vi har fået koblet flere instruktører på vores sejlbåd Frida, som aldrig har været benyttet så meget til instruktionssejlads som i 2017.
Vi har fået stablet endnu en fast træningsaften med øvede roere på benene. Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus fungerer bedre og bedre, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.

Vi fik i slutningen af 2016 tildelt yderligere en parcel og har nu fordoblet vores areal på havnen.

Grunden er blevet hegnet ind med en stor port ud mod vandet, der er lagt fliser på hele det nye stykke, ligesom der lavet halvtag til beskyttelse af vores RIB.
Nu mangler der udendørs at blive lavet pladser til vores kajakker og laserjoller, som skal ud af selve klubhuset og arrangeres i lukkede rum i den ene halvdel på den nye grund.
Efterfølgende skal vi i gang med ombygning af indendørs arealer i klubhuset nu, når kajakkerne er væk.
Der vil blive lavet gulv på hele 1. salen med afsætningsplads til grej til Frida mv., ligesom stueplanen vil blive ændret til mere klubhusvenlige omgivelse.
Mange medlemmer har indtil videre taget ansvaret for dette. Bestyrelsen er meget tilfredse med indsatsen og derfor et stor TAK til klubbens medlemmer.

Vi har afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.

På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul på, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport. Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi nu har 10 stk. af bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.

Klubben mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vi har udvidet med en ekstra aften med henblik på øvede ture for frigivne roere med en erfaren ankermand. Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2018. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2017.

Vores sejlbåd FRIDA er aldrig blevet brugt så flittigt som i år. Mange af vores kajakfolk er begyndt at få interesse for sejlads med sejl og vores tiltag med duelighedsbevis har højnet interessen kraftigt. Samtidig har vi omstruktureret undervisningen og fået en del flere instruktører på.

Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson.
Vores 2 laserjoller er også kommet i gang og sejler rigtig godt. Det er glædeligt at se for bestyrelsen og en stor TAK til vores bådansvarlige/instruktører for deres indsats i 2017.

I foråret gik vores RIB desværre i stykker, og efter mange overvejelser valgte vi at investere i en helt ny og lidt større Rib, der ligeledes passer til vores trailer og ophalervogn.

Den nye båd sejler eminent og betydeligt bedre end den gamle og er blevet flittigt brugt i løbet af sæsonen bl.a. til praktisk prøve til duelighedsbeviset, familierundture i Københavns Havn og Dragør. Der vil stadig være krav til benyttelse af båden.

Desværre havde vi i september besøg af en østeuropæisk bande, der mente, at de havde brug for vores motor og i øvrigt ca. 25 andre i Kastrup Havn.

I nattens mulm og mørke brækkede de motoren af hækken, hvor ved de ødelagde denne. Motoren var monteret med en speciel låsemøtrik, som kun ejeren har værktøjet til. Samtidig mente de også, at de skulle have alle kabler og gasboks med, hvilket de også mente var bedst at brække af, hvorved styrepulten flækkede på tværs.
Få dage efter blev banden anholdt i Polen med vores motor samt de andre stjålne motorer.
I den forbindelse har vi haft en kontakt med gode kollegaer fra henholdsvis tyverigruppen i København og kontoret for udenlandske anliggender i Syd og Sønderjyllands Politi.
Båden er i skrivende stund på ”hospital” på Dragør Værft, og nu afventer vi at få motoren hjem fra Polen. Vi håber ikke, at den har taget skade af turen sydover, da vi er rigtig glade for den og umiddelbart ikke ønsker en ny.

Primo 2017 startede vi undervisning med henblik på erhvervelse af duelighedsbevis i samarbejde med Søværnets sejlklub på Holmen i København.

Der var 46 tilmeldte, hvoraf de 26 var fra PI-København. Der var enkelte/få frafald grundet arbejde, men de der fuldførte bestod alle.
Vi fik efterfølgende startet op med den praktiske prøve, hvor ca. halvdelen nåede at komme op inden, vi fik de føromtalte gæster i klubben og dermed ødelagde det for den resterende del af kursisterne. Det må vi så råde bod på i 2018 sæsonen.  

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2017   
Vi glæder os til sæsonen 2018.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2016

Opdateret 19. januar 2017

Af Brian Lüthje,
formand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft                                                       

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 160316, der var fremmødt 30 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2016 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu godt 100 medlemmer, og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specialafdelinger i Københavns Politi.
Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette. En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret i samarbejde med PI-København et arrangement på tværs af alle afdelinger i PI, hvor vores kajakker og RIB blev benyttet under hele arrangementet. Vi benyttede ved samme lejlighed muligheden for træning til den praktiske uddannelse i forbindelse med duelighedsprøven. Samtidig havde vores faste grillmestre gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavede kager. En hyggelig og god dag, som vi gerne vil deltage i fremover.

Udover dette har vi afholdt enkelte aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads. Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet, bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
I sidste halvdel af sæsonen har Henrik M. Jacobsen været tovholder for faste onsdagssejladser. Alt i alt har det været en god sæson for klubben.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort stykke arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2017. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2016.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads og blot venter på en ny sæson. En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2016.

Sæsonens eneste minus er, at vores instruktør igennem mange år, Jørgen Lehd, har valgt at stoppe sit virke med udgangen af denne sæson. Jørgen har været med fra klubbens start og har ydet en formidabel indsats, herunder som bestyrelsesmedlem, formand og ikke mindst som instruktør og bådsmand for Frida.
Jørgen har valgt helt at hellige sig pensionisttilværelsen med de goder denne giver, men har dog truet med at starte op i kajak, hvilket Steen er advaret om.
TAK for din store indsats og seriøsitet for klubben.

Igen i år har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2017 og denne gang sker det i samarbejde med Søværnet og SAS sejlklub.
Der vil i år være 47 tilmeldt, hvoraf de 26 kommer fra vores klub. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren, Michael Bager, er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Den praktiske del af prøven kommer til at foregå i klubbens RIB i forlængelse af kurset, og forhåbentlig godt sejler vejr.
En stor tak til Michael Bager, samt klubbens øvrige involverede.

Som følge af vores store tilgang af nye medlemmer og nødvendigheden af mere udstyr ansøgte vi i sommers Taarnby Kommune om udvidelse af vores grund på Havnen i Kastrup. Afgørelsen faldt den 5. oktober 2016 og faldt ud til vores fordel således, at vi nu har fordoblet vores areal på havnen. 
Dette indebærer selvfølgelig, at vi skal til at indrette det ekstra stykke, så vi kan få alt bag lås og slå. Der skal sættes hegn op med stor skydelåge, og der skal lægges fliser på det nye stykke. Derudover skal det ”gamle” stakit tages ned.  Medlemmerne kommer selv til at forstå arbejdet her i vinter.

Efter flere forespørgsler er der blevet opstillet en mindre sauna, som er doneret af et medlem, P. From. Saunaen er opsat, så vores vinterroere og vinterbadere kan få varmen igen. Stor tak til Per From.

Vi har i de seneste år haft travlt og det regner vi med fortsætter i 2017. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vore nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakfort tur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi fortsætter med en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.
Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2017 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Der for uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2016.  
Vi glæder os til sæsonen 2017.


 

 

Sejlsport- & Kajakafdelingens årsberetning for året 2015

Redningsøvelse i Sejlsports- & Kajakafdelingen

Opdateret 14. januar 2016

Af Brian Lüthje,
Afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Brian Lüthje
Næstformand, Jan Kofoed Nielsen
Kasserer, Lotte Møller-Lind
Sekretær, Ivar Brochorst Christensen
Bestyrelsesmedlemmer, Nikolai Lenchler og Daniel Navntoft

Det årlige medlemsmøde blev afholdt den 050315, og der var fremmødt 25 medlemmer.
Forsamlingen valgte ovennævnte medlemmer til bestyrelsen.

År 2015 har været et godt år for afdelingen. Vi er nu ca. 80 medlemmer og der er stadig stor interesse fra potentielle nye medlemmer.

Som opfølgning på sidste års visioner har oprustningen af afdelingen været en succes, og vi har stadig en stor forespørgsel om medlemskab.
Vores planer om udvidelse med joller samt ekstra kajakker har vi delvis fået gennemført.
Vi har afholdt Åbent Hus arrangement, ligesom vi åbnede muligheden for lukkede arrangementer for andre PI-afdelinger eller mindre specielafdelinger i Københavns Politi.

Vores instruktør-team har igen arbejdet ihærdigt for klubbens medlemmer.

Vores klubhus er nu begyndt at fungere godt, og det har i årets løb været flittigt benyttet til forskellige arrangementer, herunder også af social karakter, hvilket er en fornøjelse at se for klubbens bestyrelse.
Vores tanker vedrørende oprydning, lægge benyttet udstyr på plads og holde orden på klubbens effekter mv. har bestyrelsen kasseret, da klubbens medlemmer har forstået at tage del i ansvaret for dette.
En stor tak til klubbens medlemmer.

Vi afholdt i foråret Åbent Hus arrangement, igen med succes og det gav yderligere medlemmer til klubben. Både kajakker og vores sejlbåd Frida blev benyttet under hele arrangementet.
Samtidig havde vores faste grillmester gang i grillen, og andre medlemmer havde medbragt hjemmelavet kager. En hyggelig og god dag, som vi vil gentage.

Udover dette har vi afholdt flere aftenarrangementer, hvor andre afdelinger i PI-København havde mulighed for at stifte bekendtskab med kajakker og sejlads.
På forespørgsel åbnede vi også op for afdelinger i Københavns Politi, dog med den klausul, at det udelukkende var for at stifte bekendtskab med henholdsvis kajak- og sejlsport.
Arrangementerne har været en succes og har givet nye medlemmer. En stor tak til de deltagende medlemmer.

Vores kajakker, som vi i løbet af sæsonen har udvidet fra 6 til 9 stk., bliver flittigt brugt, og vi har i løbet af året fået frigivet en del medlemmer til at agere på egen hånd.
Klubbens mulighed for at uddele EPP 2 bevis har ligeledes været benyttet i årets løb. Det kræver dog en egenbetaling til udgifter i forbindelse med dette.
Vores instruktørteam har igen ydet et stort arbejde, og de ser frem til flere udfordringer i 2016. En stor tak til instruktørerne for deres indsats i 2015.

Vores sejlbåd FRIDA er også blevet brugt flittigt i år, og vores kajakfolk er også begyndt at få interesse for sejlads med sejl. Vi har kørt uddannelse, og medlemmerne har kunnet bruge båden efter behov.
Båden er nu up to date og står i skrivende stund på landplads, blot venter på en ny sæson.
En stor tak til vores bådansvarlige for deres indsats i 2015.

I efteråret gik bestyrelsen i gang med vores sidste vision for 2015. En udvidelse med indkøb af Lazerjoller, som er en enmandsjolle, som giver god mulighed for at lære at sejle, og hvor du mærker reaktionen ved mindste ændring.
Vi regner med at få jolle nr. 2 i løbet af vinteren, så de er klar til starten af sæsonen. Samtidig har vi sidst på året investeret i en følge/hygge/instruktørbåd med henblik på uddannelse og fornøjelse.
Båden er en Loadstar Rib med påhængsmotor og er placeret i klubhuset, hvor den står på en trailer. Der er ligeledes ophalervogn, så vi kan søsætte den fra kajakstedet.
Båden kan også trække vandski, Tube mv., samt bruges til en familierundtur i eksempelvis Københavns Havn.

Der vil være krav til benyttelse af båden. Disse krav er under udarbejdelse og vil ligge klar til sæsonstarten.

I løbet af efteråret har et af klubbens mangeårige medlem tilbudt at afholde undervisning og eksamen til duelighedsbeviset. Undervisningen starter op i januar måned 2015. Det er et uddannelsestilbud, som vi er meget glade for at kunne tilbyde vores medlemmer.
Underviseren er i det civile liv Orlogskaptajn og har dermed også rigeligt med kompetence til undervisningen. Samtidig arbejder vi ihærdigt på, at vi også kan tilbyde den praktiske undervisning/del i forlængelse af kurset.
En stor tak til vores medlem og underviser, samt klubbens involverede.

Vi har i de seneste år haft travlt, og det regner vi med fortsætter i 2016. Vi har som tidligere nævnte planlagt for undervisning i duelighedsbevis, planer for den praktiske del i duelighedsprøven.
Vi starter op med sejlads og undervisning i vores nye laserjolle, samt selvfølgelig også i Frida. Vi vil fortsætte med vores arrangementer med åbent hus, Flakforttur m.v.
Der vil fortsat være gang i kajakafdelingen, hvor vi fortsætter med ugentlig undervisning, ligesom vi planlægger for en ugentlig trænings-/oplevelsestur for frigivne roere.

Vores nye RIB skal selvfølgelig også i brug, både undervisningsmæssigt, men også til hygge. 2016 er det også tid for maling af klubhuset og hegn, en lidt større opgave som klubbens medlemmer kan samles om. Derfor uden er bestyrelsen åben for nye ideer/tiltag fra klubbens medlemmer.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for deres indsats i 2015.

Vi glæder os til sæsonen 2016.