Nedlæggelse af håndboldafdelingen

Opdateret 4. maj 2016

Håndboldafdelingen har gennem de seneste 2 år haft problemer med at skaffe interesserede spillere nok til at kunne tilmelde hold til turneringer under KHF.

Samtidig har afdelingen haft problemer med at skaffe træningstider og steder, hvilket har medført, at bestyrelsen i håndboldafdelingen har besluttet, at lukke afdelingen, hvilket blev bragt frem på PI-Københavns bestyrelsesmøde den 3. maj 2016.

En enig bestyrelse besluttede at lukke håndboldafdelingen. Økonomien gøres op og overskydende beløb tilfalder, jfr. lovene, PI-København.

Såfremt der på et senere tidspunkt skulle opstå nye interesser for at opstarte en håndboldafdeling, vil bestyrelsen se velvilligt på en eventuel henvendelse.


 

Fakta om Håndboldafdelingen

Siden redigeret den 4. maj 2016

Håndboldafdelingen blev stiftet i 1922.

Afdelingen er, efter den har været hvilende i ca. 1 år, blevet nedlagt efter indstilling fra Håndboldafdelingens siddende bestyrelse og godkendt af PI-Københavns bestyrelse den 3. maj 2016.