Nyt fra motion

Dyrehaven den 19.september 2020.

Tekst og foto af Michael Bork

Vi har siden marts løbet som andre været ramt af corona-situationen, idet vi ikke har kunnet komme på Politiskolen i Brøndby, hvorfra vi normalt afvikler vores løb, og stort set alle de andre løb vi har i vores kalender er også blevet aflyst.

Heldigvis er løb jo en motionsform, som man bare kan gå ud i det fri og gøre, så snart man har fået snøret løbeskoene.

Vi fik gennemført vores løb i Dyrehaven den 19. september, hvor løberne havde mulighed for en flot tur i skoven med brølende hjorte i baggrunden. Det benyttede en god håndfuld løbere sig af.

Til oktober løbet den 24. oktober havde vi henlagt løbet til en tur rundt om Damhussøen og Damhusengen. Det viste sig at være et fint område med gode stier at løbe på, hvor der en 5,5 km rute rundt om søen og engen, som man bare kan tage to gange, hvis man vil løbe 11 km. Igen var en god håndfuld løber ud på løbeturen.

Da vi ikke kan komme på Politiskolen til juleløbet, så har vi aflyst det, og flyttet løbet til samme tur rundt om Damhussøen og engen til lørdag den 28. november, hvor der vil være en flot Pi-trøje til alle fremmødte løbere, som er medlem af Pi-København.

Vi har stadig forholdsvis få deltagere til vores løb, men det er jo en fordel i disse tider, hvor man max må mødes 10 personer. Skulle vi blive mere end 10, så vil vi sagtens kunne håndtere dette med at lave to forskudte mødesteder og starttider.

For at holde gang i Motionsafdelingen i 2021, så må vi også her finde nye områder at løbe i.

Årets sidste motionsløb

Foto af Jakob Hansen. Start og mål ved Damhusdæmningen 2a.

Årets planlagte juleafslutning den 051220 aflyses, i stedet afholder vi løb ved Damhusengen, hvor man kan løbe 5,5 km eller 11 km eller anden kombineret distance omkring Damhussøen og Damhusengen.

 

Løbet afholdes samme sted, som oktoberløbet:

 

Lørdag den 28. november kl. 10.00.

 

Da vi ikke kan komme på Politiskolen pt., så har vi henlagt årets sidste løb til en tur rundt om Damhusengen og Damhussøen.

 

Der er et offentligt toilet på stedet, men ellers ikke mulighed for omklædning og bad.

 

Mødested i bunden af Hyltebjerg Alle i 90 graders svinget, hvor Ved Damhussøen starter. Man kan parkere i vejsiden rundt det 90 grader sving.

 

På telefonen eller GPS kan man indtaste Damhusdæmningen 2a, 2720 Vanløse, så kommer man til det rigtige sted.

 

September-løbet 2020

Jesper Mortensen

Tekst og foto af Michael Bork

Lørdag den 19/9 kl. 1000 på en gråvejrsdag, afviklede motionsafdelingen det planlagte testløb i Dyrehaven, selvom Eremitageløbet kort forinden var blevet aflyst, som så mange andre arrange-menter i denne tid.

Coronavirus er også skyld i at afdelingens løb på Politiskolen, bortset fra 1. afdeling, alle tidligere er blevet aflyst. De mange tidligere aflysninger, er formentlig årsag til det meget beskedne fremmøde, på trods af udsendt erindringsskrivelse.

 

 

Næste løb: d. 24/10 kl. 1000 fra Damhusdæmningen 2A, 2720 Vanløse.

 

Offentlig toilet forefindes på stedet og man løber rundt om Damhussøen/ -engen.

 

Juleafslutning: Endnu ikke planlagt, da P-Skolen formentlig fortsat ikke kan benyttes.

 

JJ= Lodtræningspræmier fra Motionsafdelingens sponsor:

 

Sportigan, Vesterbrogade 54, 1620 København V.

 

Deltagerne gennemførte som følger:

 

13,3 km – 5 point

 

  1. Jeppe Schrøder, RPCH.                                                            43 år             57,46

  2. Søren Østergaard, Vestegnens Politi                                       67 år             67,54

 

 4,5 km – 1 point

 

  1. Jesper Mortensen, PG                                                             48 år             20,00

     

 

 

Stationsturneringen

 

 

MAR

APR

MAJ

JUN

AUG

SEP

OKT

DEC

I ALT POINT

RPCH

5

0

0

0

0

5

   

10

Vestegnen

0

0

0

0

0

5

   

5

Politigården

3

0

0

0

0

1

   

4

Færdselsafd.

2

0

0

0

0

0

   

2

Civile (u.f.k.)

2

0

0

0

0

0

   

2

City

1

0

0

0

0

0

   

1

Bellahøj

1

0

0

0

0

0

   

1

 

 

Oversigt over Motionsafdelingens planlagte løb

Opdateret 6. februar 2020

Løb som der gives tilskud til via Motionsafdelingen

Opdateret 6. februar 2020

Listen giver et overblik over hvilke løb som Motionsafdelingen/PI-København kan give tilskud/startpenge til hvis deltagerne er medlem af PI-København.

Motionsafdelingens årsberetning for året 2019

Arkiv foto

Opdateret 11. januar 2020

Af Mikael Bork, formand

Ved udgangen af 2019 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Mikael Bork
Bestyrelsesmedlem/ Næstformand, Leif  Berg-Sørensen
Kasserer, Jesper Mortensen
Sekretær, Søren  Østergaard

Regnskabskontrollant, Jørgen Wasmann Hansen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 5. februar 2019 på Station Bellahøj, og der var fremmødt ca.  5 medlemmer og 5 gæster.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand: Mikael Bork
Sekretær:  Søren Østergaard
Kasserer: Jesper Mortensen 
Regnskabskontrollant: Jørgen Wassman

Motionsafdelingen har i det forgange år haft 7 løb ved Politiskolen i Brøndby og den årlige træningstur på E-løbsruten. Ved alle løbene var der i gennemsnit 8-10 løbere fordelt på over de tre velkendte distancer 5 km, 10 km og 15 km.

I 2019 havde vi valgt at udvide antallet af løb, som der blev givet tilskud til, ligesom der blev medtaget trail-løb og et enkelt OCR løb på listen.

Der har været deltagere fra afdelingen til Helvede i Nord, Den Grønne ½M, Nordic Race (OCR), Royal Run, CPP WO/MEN race, Esrum Sø Rundt, Copenhagen Half, E-løbet, Sydkystløbet Greve, Skovmaren, Frost Cup og Änglemark nytårløb.

I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i etape Bornholm, som er et fem dags løb i alt 42,185 km.  

Der blev taget så godt i mod de nye løb, at antallet af deltagere, som fik tilskud til startgebyret, gjorde, at vi brugte vores budget fuldt ud, og måtte bruge ca. 20.000 kr. af afdelingens opsparede midler for at dække underskuddet.

I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet som alle andre firmaer var vi ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København, det er verdens største motionsløb fordelt over 5 dage.

I oktober måned var det tid til Ermitageløbet i Dyrehaven nord for København. Motionsafdelingen havde oprettet en stand med banner og vimpler, mange politier som deltog i løbet lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet.

Som vanligt indtog bestyrelsen morgenmad i det fri i vores lejr. Der var ca. 50 deltagere der brugte den oprettede stand til opbevaring af bagage under løbet.

Lørdag den 7. december holdt PI Motionsafdeling sin års afslutning.

Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og drikkelse

I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.

Stationsturneringen endte som følgende:

 

  1)  Politigården                          

    1 point

  21 point

  2)  Rigspolitiet                                 

    1 point

  15 point

  3)  Kbh. Færdsel & Trafik                        

    1 point

  13 point

  4)  City     

    2 point

  11 point

  5)  Kbh.s Vestegns Politi                                 

    1 point

    9 point

  6)  SEØ     

    0 point

    6 point

  7)  Bellahøj  

    1 point

    4 point

  8)  Civile (u.f.kokurrencen)

    1 point

  19 point

 

 

 

 Se de andre placeringer på www.politiidraet.dk

Årets flittigste motionsløber Søren Østergaard blev præmieret med et gavekort. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere.

I 2020 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen, med løb i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og december. Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2020, og håber at medlemmerne vil komme ud og løbe til så mange andre løb som muligt.

Grundet vores underskud i 2019, så er det besluttet, at der maximalt gives 300 kr. i tilskud pr. løb. Dette har desværre været nødvendigt for at få budgettet til at holde.  

Der kan læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på politiidraet.dk


 

 

Fakta om Motionsafdelingen

Siden redigeret den 6. februar 2020

Motionsafdelingen blev stiftet den 8. januar 1986.

Formanden for Motionsafdelingen er i dag, Mikael Bork.
Afdelingen optager også personer uden tilknytning til politiet som medlemmer.

Motionsafdelingen arrangerer motionsløb fra Politiskolen i Brøndbyøster, hvor man har mulighed for at løbe 5,5 km. – 10 km. eller 15,5 km. i Brøndbyskoven.

Det koster pt. kr. 5,- at deltage i løbene, der som udgangspunkt foregår hver den første lørdag i månederne, marts, april, oktober og december.

I månederne maj, juni, august og september løbes der som udgangspunkt hver den første tirsdag i måneden.
Juli er sommerferie.

Se datoerne for de kommende motionsløb i aktivitetskalenderen.

Motionsafdelingen deltager herudover i mange forskellige motionsløb såsom:

Griseløbet  - forår og efterår                  
10 km. og halvmaraton
5x5 km stafet i Fælledparken, hvor alle deltagende hold for PI-København får refunderet startgebyret.
BT´s halvmaraton
Eremitageløbet

For de 2 sidstnævnte løb refunderer Motionsafdelingen startgebyret mod fremvisning af diplom på Idrætskontoret.

Motionsafdelingen har også ydet tilskud til løbere, som har deltaget i Etape Bornholm og Berlin Maraton, hvor der dog må forventes en del egenbetaling.

Info om disse ture vil blive meddelt her på siden.

Uddybende eller yderligere spørgsmål til afdelingens arrangementer, kan rettes til et af nedenstående medlemmer af bestyrelsen.

Formand, Mikael Bork
mbo010@politi.dk 

Bestyrelsesmedlem/ Næstformand, Leif  Berg-Sørensen
Kasserer, Jesper Mortensen
Sekretær, Søren  Østergaard

Afdelingen har ingen egen hjemmeside.


 

Motionsafdelingens årsberetning for året 2018

Opdateret 17. januar 2019

Af Henrik Loose, formand

Ved udgangen af 2018 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Henrik Loose

Bestyrelsesmedlem/ Næstfor, Leif Berg – Sørensen
Kasserer, Jesper Mortensen
Sekretær, Mikael Bork
Bestyrelsesmedlem, Søren Østergaard

Regnskabskontrollant, Jørgen Wasmann Hansen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 6. februar 2018 på Station Bellahøj, og der var fremmødt ca.  5 medlemmer og 5 gæster.
Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Formand:  Henrik Loose
Sekretær:  Mikael Bork
Kasserer: Jesper Mortensen
Regnskabskontrollant: Jørgen Wassman

Motionsafdelingen har i det forgange år haft 8 løb ved Politiskolen i Brøndby ved alle løbene var der i gennemsnit ca. 10 løbere fordelt på over de tre velkendte distancer 5 km, 10 km og 15 km.

Vi har igen i år været repræsenteret ved løb i foråret og efteråret ved Griseløbet i Nærum, BT´s ½ marathon i Lyngby, Helvede i Nord, Copenhagen Marathon, Copenhagen Half, Ermitageløbet.

I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i etape Bornholm, som er et femdags løb i alt 42,185 km.  

I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet som alle andre firmaer var vi ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København, det er verdens største motionsløb fordelt over 5 dage.

Vi havde i Motionsafdelingen ligeledes i år i september måned lavet det månedlige løb i Dyrehaven i stedet for på Politiskolen i Brøndby. 

I oktober måned var det tid til Ermitageløbet i Dyrehaven nord for København. Motionsafdelingen havde oprettet en stand med banner og vimpler, mange politier som deltog i løbet lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet. Ifølge motionsafdelingens udsendte var der ca. 50 deltagere der brugte den oprettede stand.

Lørdag den 8. december holdt PI Motionsafdeling sin års afslutning.

Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og drikkelse
I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.

Stationsturneringen endte som følgende:

 

1)  Politigården                          

3 point

38 point

2)  Rigspolitiet                                 

1 point

33 point

3)  Vestegnen                        

1 point

15 point

4)  Bellahøj     

2 point

15 point

5)  City                                  

0 point

9 point

6)  Kbh. Færdsel & Trafik     

0 point

2 point

7)  Amager   

1 point

1 point

8)  Politiskolen                       

1 point

1 point

9)  Civile                               

 

6 point

26 point

(uden for konkurrence)                          

 Se de andre placeringer på www.politiidraet.dk

Årets flittigste motionsløber Jeppe Schrøder blev præmieret med et gavekort for deltagelse i alle 8 motionsløb. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere.

I 2019 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen, med løb i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og december.

Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2019, og håber at medlemmerne vil komme ud og løbe til så mange andre løb som muligt.  

Der kan læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på politiidraet.dk

Tak til alle for hjælpen i det forgange år. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til alle for deltagelse i PI Københavns Motionsafdeling. 

Jeg stopper som formand for Motionsafdelingen med udgangen af dette år.


 

 

Motionsafdelingens årsberetning for året 2017

Foto af julemanden fra dengang man kunne finde hans kostume

Opdateret 5. januar 2018

Af Henrik Loose, afdelingsformand

Ved udgangen af 2017 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Henrik Loose
Bestyrelsesmedlem/ Næstformand, Leif Berg – Sørensen
Kasserer, Jesper Mortensen
Sekretær, Mikael Bork
Bestyrelsesmedlem, Frits Løkkegaard
Bestyrelsesmedlem, Tim Kauling
Regnskabskontrollant, Jørgen Wasmann Hansen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 7. februar 2017 på Station Bellahøj, og der var fremmødt ca.  5 medlemmer og 5 gæster.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:

Best/Næstformand, Leif Berg-Sørensen ( 2 år )
Sekretær, Mikael Bork (2 år)
Kasserer, Jesper Mortensen (2 år)

Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen (2 år)

Motionsafdelingen har i det forgange år haft 8 løb ved Politiskolen i Brøndby - ved alle løbene var der i gennemsnit ca. 10 løbere fordelt over de tre velkendte distancer 5 km, 10 km og 15 km.

Vi har igen i år været repræsenteret ved løb i foråret og efteråret ved Griseløbet i Nærum, BT´s ½ marathon i Lyngby, Helvede i Nord, Copenhagen Marathon, Copenhagen Half, Ermitageløbet.

I løbet af året ydede Motionsafdelingen tilskud til en arrangeret tur til marathon løb i Sevilla, hvor Jens Vuust stod for turen. Jens Vuust var af sted sammen med 4 andre medlemmer. Der blev skrevet en god artikel til idrætsbladet.

I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i etape Bornholm, som er et fem dages løb i alt 42,185 km.

I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet - som alle andre firmaer - da var vi ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København, det er verdensstørste motionsløb fordelt over 5 dage.

Vi havde i Motionsafdelingen ligeledes i år i september måned lavet det månedlige løb i Dyrehaven i stedet for på Politiskolen i Brøndby. 

I oktober måned var det tid til Ermitageløbet i Dyrehaven nord for København. Motionsafdelingen havde oprettet en stand med banner og vimpler, mange politier, som deltog i løbet, lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet. Ifølge Motionsafdelingens udsendte var der ca. 50 deltagere, der brugte den oprettede stand.

Lørdag den 9. december holdt PI Motionsafdeling sin års afslutning.

Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og eleksir.

Desværre er julemandens beklædning bortkommet, - selvom der blev indledt en større efterforskning var julemandens tøj ikke at finde. Det forventes at være fundet til næste års juleløb.
I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.
Igen i år blev det Politigården, der løb af med sejren foran Bellahøj, og på 3. pladsen kom Vestegnen.
Se de andre placeringer på www.politiidraet.dk

Årets flittigste motionsløber Jeppe Schrøder og Søren Østergaard blev præmieret med et gavekort for deltagelse i alle 8 motionsløb. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere.

I 2018 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen, med løb i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og december.

Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2018 og håbe, at medlemmerne vil komme ud og løbe så mange andre løb som muligt.  

Der kan læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på politiidraet.dk

Tak til alle for hjælpen i det forgange år. Vi ses i 2018.


 

 

Motionsafdelingens årsberetning for året 2016

Bestyrelsesmedlem, Leif Berg-Sørensen er en stabil deltager i testløbene

Opdateret 5. januar 2017

Af Henrik Loose, afdelingsformand

Ved udgangen af 2016 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Formand, Henrik Loose
Næstformand, Hanne Draiby
Kasserer, Jesper Høj Hansen
Sekretær, Mikael Bork
Materielforvalter, Frits Løkkegaard
Bestyrelsesmedlem, Leif Berg-Sørensen
Bestyrelsesmedlem, Tim Kauling
Regnskabskontrollant, Jørgen Wasmann Hansen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 2. februar 2016 på Station Bellahøj, og der var fremmødt ca.  5 medlemmer og 5 gæster.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Formand: Henrik Loose (2 år)
Bestyrelsesmedlem: Tim Kauling (2 år)       
Materielforvalter: Frits Løkkegaard (2år)     
Regnskabskontrollant: Jørgen Wasmann Hansen (2 år)

Motionsafdelingen har i det forgange år haft 8 løb ved Politiskolen i Brøndby.
Ved alle løbene var der i gennemsnit ca. 10 løbere fordelt på over de tre velkendte distancer 5 km, 10 km og 15 km.

Motionsafdelingen afholdt sit 30 års jubilæum, som blev markeret med en artikel til idrætsbladet.

Vi har igen i år været repræsenteret ved løb i foråret og efteråret ved Griseløbet i Nærum, BT´s ½ marathon i Lyngby, Helvede i Nord, Copenhagen Marathon, Copenhagen Half, Eremitageløbet.

I foråret ydede Motionsafdelingen tilskud til en arrangeret tur til maratonløb i Barcelona.
Der blev skrevet en god artikel til idrætsbladet.

I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i etape Bornholm, som er et fem dags løb i alt 42,185 km.
Der blev i den forbindelse skrevet en udmærket artikel til idrætsbladet af Jonas Seider.

I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet. Som alle andre firmaer var vi ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København, det er verdens største motionsløb fordelt over 5 dage.

I september måned var politiet på tur til Berlin, hvor der var deltagelse i Berlin Marathon. Hovedarrangør på denne tur var Jørgen Klenke og Kjeld Thorbøll Station City.
Der var 54 personer af sted på turen. Af dem løb 40 marathon, mens resten løb marathon distancen på rulleskøjter.
Der kan nævnes, at det var ca. 40.000 deltagere i Berlin Marathon.

Vi havde i Motionsafdelingen ligeledes i år i september måned lavet det månedlige løb i Dyrehaven i stedet for på Politiskolen i Brøndby. 

I oktober måned var det tid til Eremitageløbet i Dyrehaven nord for København. Motionsafdelingen havde oprettet en stand med banner og vimpler.

Mange politier, som deltog i løbet, lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet. Ifølge Motionsafdelingens udsendte var der ca. 50 deltagere, der brugte den oprettede stand.

Lørdag den 10. december holdt PI Motionsafdeling sin års afslutning.

Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og eleksir.

I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.

Igen i år blev det Politigården, der løb af med sejren foran Bellahøj, og på 3. pladsen kom Vestegnen.
Se de andre placeringer på www.politiidraet.dk

Frank B. Jensen modtog pokalen på vegne af Politigården, mens Jørgen Wasmann og Søren Østergaard modtog for Bellahøj og Vestegnen. 

Årets flittigste motionsløber Jeppe Schrøder blev præmieret med et gavekort for deltagelse i alle 8 motionsløb. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere.

I 2017 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen, med løb i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og december.

Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2017og håbe, at medlemmerne vil komme ud og løbe til så mange andre løb som muligt. 

Der kan læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på www.politiidraet.dk

Tak til alle for hjælpen i det forgange år.  Vi ses i 2017.


 

 

Motionsafdelingens årsberetning for året 2015

Opdateret 8. januar 2016

Af Henrik Loose,
afdelingsformand

Ved udgangen af 2015 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:
Formand, Henrik Loose
Næstformand, Hanne Draiby
Kasserer, Jesper Høj Hansen
Sekretær, Mikael Bork
Materielforvalter, Frits Løkkegaard
Bestyrelsesmedlem, Leif Berg-Sørensen og Jørn Andersen

Det årlige afdelingsmøde blev afholdt den 3. februar 2015 på Station Bellahøj, og der var fremmødt ca. 5 medlemmer og 5 gæster.

Forsamlingen valgte følgende medlemmer til bestyrelsen:
Næstformand, Hanne Draiby
Kasserer, Jesper Høj Hansen
Sekretær, Mikael Bork
Bestyrelsesmedlem, Leif Berg-Sørensen
Regnskabskontrollant, Helle Bengtsen (2 år)

Motionsafdelingen har i det forgangne år haft 8 løb ved Politiskolen i Brøndby. Ved alle løbene var der i gennemsnit ca. 10-15 løbere fordelt på over de tre velkendte distancer 5 km, 10 km og 15 km.

Vi har igen i år været repræsenteret ved løb i foråret og efteråret ved Griseløbet i Nærum, BT´s ½ maraton i Lyngby, Helvede i Nord, Copenhagen Maraton, Copenhagen Half og Ermitageløbet.

I maj måned arrangerede vi de danske politimesterskaber i Maraton i forbindelse med Copenhagen Maraton, som løbeklubben Sparta er hovedarrangør på.
Dansk politimester blev Torkild Sundstrup fra PI-Aarhus.

Som noget nyt i år har vi haft valgt at sponsere politifolks deltagelse i flere forskellige løb - det har været gratis for kollegaer at benytte sig af den ordning. De skulle blot være medlem af PI-København.  

Der kan læses omkring placeringer og tider på www.politiidraet.dk samt de forskellige klubbers hjemmesider.

I juli måned havde vi løbere af sted til Bornholm for at deltage i Etape Bornholm, som er et fem dags løb i alt 42,185 km.
Løberne havde selv sørget for opholdet, men fik betalt startgebyret af Motionsafdelingen

I slutningen af august måned var ingen undtagelse for politiet som alle andre firmaer ude og deltage i DHL stafetten i Fælledparken i København.
Det er verdens største motionsløb fordelt over 5 dage. Endnu en stor succes.

I september måned var politiet ved Station City på tur til Berlin, hvor der var deltagelse i Berlin Maraton. PI-Motion har givet tilskud til løbet.

Vi havde i Motionsafdelingen i ligeledes i år i september måned lavet det månedlige løb i Dyrehaven i stedet for på Politiskolen i Brøndby.
Antallet af løbere var ikke så højt i år, men vejret bød også på regn og rusk.

I oktober måned var det tid til Ermitageløbet i Dyrehaven nord for København. Motionsafdelingen havde oprettet en stand  med banner og vimpler. Mange politier, som deltog i løbet, lagde vejen forbi og fik opbevaret deres tøj under løbet.

Lørdag den 5. december holdt PI Motionsafdeling sin årsafslutning, hvor der traditionen tro blev uddelt præmier i stationsturneringen, og de flittigste løbere blev præmieret.
I anledning af den nært forestående jul var der gløgg og æbleskiver til alle efter løbet.

Til decemberløbet løb alle 5,5 km i roligt tempo (ingen tidtagning), traditionen tro dukkede julemanden op på ruten i skoven og uddelte godter og eleksir.
Efter løbet blev der uddelt præmier til vinderne af stationsturneringen.
Igen i år blev det Politigården, der løb af med sejren foran Bellahøj og Amager.
Jeppe Schrøder modtog pokalen på vegne af Politigården, mens Jørgen Wasmann og Jan Kofoed modtog for Bellahøj og Amager.

Årets flittigste motionsløbere blev præmieret med et gavekort. Både Søren Østergaard og Jesper Mortensen havde deltaget i alle løb, undtagen et.
De modtog hver et gavekort. Der blev også trukket lod om gavekort til de fremmødte løbere, her var Søren Østergård den heldige vinder af det største gavekort. 

 

      Dec.

Point i alt.

  1) Politigården                           

    2 point

 54 point

  2) Bellahøj                   

    4 point

 25 point

  3) Amager

    1 point

 18 point

  4) Rigspolitiet                                 

    1 point

 17 point

  5) Hvidovre                       

    1 point

 10 point

  6) Kbh. Færdsel & Trafik     

    0 point

 10 point

  7) Vestegnen                        

    1 point

   3 point

  8) Midt- og Vestsjælland

    0 point

   2 point

  9) City          

    0 point

   1 point

10 Civile (udenfor konkurrence)

    2 point

 20 point

I 2016 har vi valgt at holde fast i de 8 testløb til stationsturneringen med løb i marts, april, maj, juni, august, september, oktober og december.
Vi har derudover udvidet listen over løb, hvor medlemmerne af PI København kan få refunderet startgebyret.
Vi kan kun håbe på lidt større deltagelse til testløbene i 2015 og håbe, at medlemmerne vil komme ud og løbe til så mange andre løb som muligt.  

En ny ting er dog, at for man kan blive berettiget til tilskud, skal man løbe minimum 2 testløb ved politiskolen i Brøndby. Endvidere forpligter man sig til at løbe i singlet fra PI-København.

Der kan som tidligere nævnt læses artikler omkring vores aktiviteter og artikler på www.politiidraet.dk

Motionsafdelingen fejrer i 2016 sit 30 år jubilæum.
Den 8. januar 1986 blev Motionsafdelingen stiftet på Station 3 (nu Station Bellahøj).

Tak til alle for hjælpen i det forgangne år.  Vi ses i 2016.