Siden opdateret den 17. december 2014

Foreningens sponsorer vil blive nævnt på disse sider.

En sponsor kan yde økonomisk støtte til foreningen, eller økonomisk støtte til arrangementer eller enkeltpersoner, som ikke økonomisk støttes af PI-København.