Dan Berthelin, Æresmedlem af PI-København

Fra v. Jesper Bangsgaard, PI´s næstformand, Claus Hansen, Dan Berthelin og PI´s formand, Gunnar Nørager

Af Jesper Lauenborg Bangsgaard
Vicepolitiinspektør

Kære medlemmer, bestyrelse og forretningsudvalg.

Golfafdelingen skal hermed indstille Dan Peter Berthelin som æresmedlem af PI - København.

Dan Berthelin har siddet i bestyrelsen i PI - København siden januar 2000, altså i 20 år, og han opfylder dermed de formelle krav, som er nedfældet i Vedtægterne for PI-København § 6, stk. 1 nr. 2 om æresmedlemskab.
Men det bør ikke stå alene.

Dan Berthelin var en af de oprindelige stiftere af Golfafdelingen, som han stiftede sammen med koryfæer som Jan Burlund, Lars Borg og Carl Horn. Navne fra en svunden tid, hvor Dan som den eneste har holdt stædigt fast i sit embede, idet Dan fra stiftelsesdatoen 25. januar 2000 og frem til nu har siddet som golfafdelingens formand.

Dan var stærkt medvirkende til, at golfafdelingen allerede i dens første leveår blev en stor og aktiv afdeling i PI-København med 70 medlemmer. Medlemsantallet er siden steget til omkring 175 medlemmer, hvoraf langt de fleste er aktive golfspillere i politiregi, og de kender alle som en vores formand Dan Berthelin.   

Som golfspiller er Dan faktisk ikke særlig dygtig. Han er heller ikke voldsomt passioneret, men han har en kæmpe stor respekt for spillet og dets historie. Det gør ham, sammen med hans personlige kvaliteter som stor empati, viljen til at stille sig til rådighed og stor troværdighed til en fantastisk makker ude på golfbanen, som kollega (da det var tilfældet) og ikke mindst som ven.

De samme egenskaber gør sig også gældende for Dans virke som formand for golfafdelingen. Han har desuden gennem sine 20 år som formand stået for gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, ordentlighed i forhold til andre og ikke mindst økonomisk mådehold på det administrative område. (I direkte forlængelse af netop den kvalitet, kan jeg så med stor glæde meddele, at en udnævnelse af Dan som æresmedlem og den dermed følgende kontingentfrihed ikke vil belaste økonomien i PI-København, idet Dan som pensionist i forvejen er kontingentfri)

Dan har i forvejen modtaget PI-Københavns Guldnål og Jubilæumsfadet for sit store arbejde for foreningen og jeg har på ingen måde kendskab til forhold, som skulle forhindre en udnævnelse som æresmedlem af PI-København.


 

Jan Kofoed Nielsen, Æresmedlem af PI-København

Fra v. PI´s næstformand, Claus Hansen, Jørn Lind, Jan Kofoed Nielsen og PI´s formand, Gunnar Nørager

Af Jørn Lind, Orienteringsafdelingen

Indstilling af Jan Kofoed Nielsen, Orienteringsafdelingen, til æresmedlem af PI København.

Jan blev valgt ind i bestyrelsen for Orienteringsafdelingen ved medlemsmødet den. 29.01.99. Et år senere, den. 04.02.2000, blev han valgt som formand, og han har været dette uden afbrydelse siden.

Valget af Jan som formand viste sig at være et rigtig godt valg, for Jan har gennem hele sit arbejde vist sig at være en meget flittig, stabil og loyal formand til stor gavn for afdelingen.

Jan har meget uselvisk stillet sin arbejdskraft til rådighed, hver gang der har været brug for det ved de løb, afdelingen har stået for, og det er ikke få gennem årene. Han har også medvirket til at fastlægge datoerne for løbene, så han har haft mulighed for selv at være til stede med en hjælpende hånd.

Jan har især vist sin styrke som administrator, og han har været en meget flittig deltager ved møder i både DOF, Østkredsen og PI København. Det er ikke mange møder, der er gennemført uden Jans deltagelse.

Jan har som formand i afdelingen og medlem af bestyrelsen gennem 20 år også været meget flittig til at videreformidle informationer til afdelingens medlemmer – det være sig både oplysninger om beslutninger, der har betydning for medlemmerne, og oplysninger om løb og stævner; alt sammen til gavn for medlemmerne.


 

Christine Bertelsen, Æresmedlem af PI-København

Fra v. PI´s næstformand, Claus Hansen, Christine Bertelsen og PI´s formand, Gunnar Nørager

Af Gunnar Nørager, formand for PI-København

På vegne af forretningsudvalget i Politiets Idrætsforening, København indstilles Christine Bertelsen til æresmedlem af Idrætsforeningen.

Under henvisning til stk. 5 i propositionerne opfylder Christine Bertelsen dette:

Stk. 5: På anden værdig vis som politiidrætsmand/kvinde at have repræsenteret politiidrætten langt ud over det sædvanlige og på en måde, som har skabt respekt for politiidrætten til gavn og glæde for idrætsmanden/kvinden selv og for politiidrætten i særdeleshed.

Et samlet forretningsudvalg har kun anerkendelse til overs for Christine Bertelsen og hendes funktion som daglig leder af idrætskontoret.
Senest er Christine Bertelsen tildelt Politidirektørforeningens æresbevisning ”ildsjæl”, hvilket jo kun bekræfter, at hun til fulde opfylder kriterierne, som ovenfor anført.

Lars Maagaard, Æresmedlem af PI-København

Fra v. Judoafdelingens formand, Morten Bollesen, PI´s næstformand, Claus Hansen, Lars Maagaard og PI´s formand, Gunnar Nørager

Af Morten Bollesen, formand for Judoafdelingen

Tildeling af  PI's æresmedlemskab til Lars Maagaard

På vegne af judoafdelingen ønsker vi at indstille træner Lars Maagaard til et æresmedlemskab af PI København.

Lars Maagaard fik tildelt sølvnålen (Sølvnål nr. 302) i 1994 i forbindelse med at han vandt sig første Danmarksmesterskab i judo, og han fik tildelt guldnålen i 2016 (Guldnål nr. 68) for sit store arbejde for klubben.

Lars har været træner uafbrudt i 25 år i judoafdelingen og i den periode har klubben vundet Danmarksmesterskaberne for hold 9 gange, i samme periode har klubben vundet 40 guldmedaljer ved individuelle danske mesterskaber. Lars er selv blevet Dansk mester 5 gange, yderligere så har han deltaget i VM og EM, og været fast mand på landsholdet. 

Lars har været med i bestyrelsesarbejdet i Judo Danmark (Nationalt judo forbund) siden 1994, hvor han har repræsenteret Politiets Idrætsforening. For øjeblikket er han formand for gradueringsudvalget i Judo Danmark og derfor også med i bestyrelsen i Judo Danmark.

Det er undertegnedes opfattelse af Lars Maagaard opfylder propositionerne for tildeling af PI's  ærsmedlemskab pkt. 5

På anden værdig vis som idrætsmand at have repræsenteret politiidrætten langt ud over det sædvanlige og på en måde, som har skabt respekt for politiidrætten til gavn og glæde for idrætsmanden selv og for politiidrætten i særdeleshed.


 

Oversigt over foreningens æresmedlemmer

Opdateret 16. marts 2020

 

År

Hvem

Sportsgren

Død

 

 

 

 

2019

Christine Bertelsen

Idrætskontoret

 

 

Jan Kofoed Nielsen

Orienteringsafdelingen

 

 

Dan Berthelin

Golfafdelingen

 

 

Lars Maagaard

Judoafdelingen

 

 

 

 

 

2017

Jesper Larsen

Forretningsudvalg

 

 

Morten Rasmussen

Undervangsrugby-Dykkerafd.

 

 

 

 

 

2014

Anders Norup Jørgensen

Idrætskontoret

 

 

 

 

 

2010

Henrik Borris Jensen

Badminton

 

 

 

 

 

2009

Hanne Bech Hansen

Protektor

2016

 

Kurt Gullits Rasmussen

Forretningsudvalg

 

 

Hans Jensen

Bordtennis

 

 

 

 

 

2008

Poul-Erik Sloth Andersen

Bordtennis

 

 

Lars Jacobsen

Bowling

 

 

 

 

 

2007

Jørn Møller

Forretningsudvalg

2017

 

 

 

 

2005

Per Larsen

DPIF-formand

 

 

Mogens Voigts

Forretningsudvalg

 

 

 

 

 

2000

Benny Rusborg

Bordtennis/Kontor

2002

 

 

 

 

1999

Jens Boesen

Judo

2005

 

 

 

 

1996

Kurt Olsen

DPIF-PI-formand

 

 

Vilhelm Jensen

Forretningsudvalg

 

 

Carsten Jensen

Judo

 

 

Per Nielsen

DPIF-Skydning

2008

 

 

 

 

1994

Kurt Kristensen

Forretningsudvalg

 

 

 

 

 

1992

Svend Holm-Nielsen

Forretningsudvalg

1998

 

Aksel Mosebo Rasmussen

Skydning

1992

 

Orla B. Larsen

Skydning

2005

 

 

 

 

1982

Holger Rosenqvist

Forretningsudvalg

2009

 

 

 

 

1981

Viggo de la Motte

Fodbold

1986

 

 

 

 

1980

Niels Peter Hvegholm

Forretningsudvalg

1998

 

 

 

 

1976

Helge Victor Palskjold

Forretningsudvalg

1978

 

Jørgen Wivet Sandholdt

Forretningsudvalg

2002

 

 

 

 

1973

Svend Anton V. Rasmussen

Forretningsudvalg

??

 

 

 

 

1965

Rasmus Munk Pedersen

Forretningsudvalg

1986

 

Poul Emil Peter Olsen

Forretningsudvalg

1983

 

Hans Christensen

Forretningsudvalg

1992

 

Propositioner for tildeling af PI´s Æresmedlemskab

Opdateret 16. marts 2020

 

ÆRESMEDLEMMER

 

Som æresmedlem af PI-København kan udnævnes:

1.  Personer der har været medlem af forretningsudvalget i PI-København i mindst 15 år.

2.  Personer der har været medlem af bestyrelsen i PI-København i mindst 20 år.

3.  En idrætsmand/kvinde der har hjembragt et antal civile danske mesterskaber som medlem af PI-København.

4.  En afdelingsudvalgsformand der har virket i mindst 25 år.

5.  På anden værdig vis som politidrætsmand-/kvinde at have re­præsenteret politiidrætten langt ud over det sædvanlige og på en måde, som har skabt respekt for politiidrætten til gavn og glæde for idrætsmanden/kvinden selv og for politiidrætten i særdeleshed.

6.  Personer uden for PI-København, der på en ganske særlig måde har udført et arbejde til glæde og gavn for politiidrætten i København.

 

 

Indstilling til æresmedlem skal ske skriftligt af forretningsudvalget eller et afdelingsudvalg.

Indstillingerne skal være forretningsudvalget i hænde senest den 2. januar

 

Afgørelse om udnævnelse af æresmedlemmer træffes af bestyrelsen efter indstilling fra forretningsudvalget. Den endelige udnævnelse af æresmedlemmer foretages på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

Udnævnelsen kan kun finde sted, hvis der er flertal herfor i bestyrelsen. Alle fremmødte i bestyrelsen har stemmepligt, og i tilfælde af stemmelighed bortfalder indstillingen.

 

Er den indstillede medlem af bestyrelsen, kan pågældende ikke stemme.

 

Et udnævnt æresmedlem tildeles PI-København´s æresnål i guld.