Danske Politimesterskaber 2018

Danske Politimesterskaber i golf

Opdateret 24. juni 2018

Dansk Politiidrætsforbund og Kolding P.I. har hermed fornøjelsen at indbyde til de danske politimesterskaber i golf i dagene 20. og 21. august 2018.

Mesterskabet afholdes på Royal Oak, Golfvej 1, Jels, 6630 Rødding.

Sidste frist for tilmelding er 13. august 2018

Se indbydelsen her:


Info til PI-Københavns medlemmer

Kære alle sammen                  

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

OBS PI – Københavns Golfafdeling har besluttet at for at kunne deltage i DPM, må man som udgangspunkt max have et handicap på 18,0 for herrer - 24,0 for kvinder.

Tilmeldingsblanketten til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@politiidraet.dk

Der gives tilskud til transport, - reglerne er 4 personer i en bil – 2 kr. pr. km + brobizz – jo færre i bilen jo mindre tilskud. Vi er selvfølgelig opmærksom på, at der ikke kan være 4 personer + 4 bags i en bil, så vi beder jer om at hjælpe hinanden og selv komme med løsningsforslag til transporten, som er rimelig både for jer og PI – København, så finder vi også en løsning på det økonomiske.

Der arrangeres 1 overnatning mellem den 20. og 21. august på Jels Motel og Sportscenter.

Af hensyn til PI – Københavns økonomi er der på et bestyrelsesmøde vedtaget, at vi benytter os af brugerbetaling, når arrangementet kræver indkvartering.

Såfremt du ønsker overnatning, bedes du ved tilmelding indbetale 100 kr. på girokonto i Danske Bank, reg.nr. 1551 konto 3500357 med påtegning ”DPM golf”. Tilmelding først gældende, når pengene er indbetalt.

PI – København afholder udgifterne til startgebyr, spisning og indkvartering.

Tilmelding sendes til Idrætskontoret

SENEST 10. AUGUST  2018

På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager
Formand


 

 

Danske Politimesterskaber i skydning

Opdateret 24. juni 2018

Dansk Politiidrætsforbund og
Politiets Idrætsforening i København
indbyder
til
de Danske Politimesterskaber
i
skydning 2018.

Afvikles i dagene 24. og 25. august med sidste tilmelding den 6. august 2018

Se invitationen her:


Info til PI-Københavns medlemmer

Kære alle sammen.

I forbindelse med fremsendelsen af indbydelsen får I lige nogle praktiskeoplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI - København

Tilmelding mail til Jan Poulsen, jpo004@politi.dk  HUSK cc pi-kbh@politiidraet.dk

Der arrangeres ingen indkvartering.

PI-Københavnafholder udgifterne til startgebyr og kammeratskabsaften.

VIGTIGT: Ønsker man IKKE at deltage i spisningen, SKAL dette meddeles Idrætskontoret ved tilmelding.

Tilmelding til Idrætskontoret SENEST DEN 6. AUGUST 2018

På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager
For Info til PI-Københavns medlemmermand 


                                        

Danske Politimesterskaber i sprint og orienteringsløb

Opdateret 24. juni 2018

Kære Alle.

Efter aftale med Dansk Politiidrætsforbund (DPIF) fremsendes indbydelse til de danske politimesterskaber i disciplinerne sprint og orienteringsløb i: 

Helsingør og på Kullen 

Som arrangør står politiidrætsforeningerne i København og Nordsjælland.

Mesterskabet vil efter aftale med DPIF indgå som officiel O-landskamp og der forventes deltagelse fra de nordiske lande og Estland.

Afvikles den 11. 12. og 13 september med sidste tilmelding 31. august 2018

Se indbydelsen her:


 Info til PI-Københavns medlemmer

Kære alle sammen.

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

Tilmelding til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@politiidraet.dk på vedhæftede tilmeldingsliste.

Såfremt man vil benytte sig af overnatning i Helsingør Ferieby jfr. indbydelsen, skal der betales 100 kr. pr. person i brugerbetaling. Pengene overføres til vores konto i Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 3500357 – anmærkning ”DPM sprint/orientering”.

Der gives ingen tilskud til transport

PI – København afholder udgifterne til startgebyr, indkvartering og kammeratskabsaften.

Hvis man ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet om spisning og/eller indkvartering, SKAL dette meddeles ved tilmelding.

Tilmelding sendes til Idrætskontoret

SENEST DEN 31. AUGUST 2018

På PI-Københavns vegne

Gunnar Nørager
Formand


 

Dansk Politimesterskab i ½ maraton

Opdateret 14. juni 2018

PI København & DPIF afholder

Dansk Politimesterskab i

½-MARATHON

Søndag den 16. september 2018 kl. 1115

 

Med sidste tilmelding den 1. september

Se invitationen her: