Danske Politimesterskaber 2020 i badminton, håndbold, bordtennis og skydning

Opdateret 15. november 2019

Politiets Idrætsforening, København
&
Dansk Politiidrætsforbund

Indbyder hermed til De Danske Politimesterskaber 2020 i badminton, håndbold, bordtennis og skydning

Hvornår: Tirsdag den 31. marts og onsdag den 1. april 2020.

Hvor: Håndbold og badminton i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg, tlf. 38 77 60 10

Skydning i Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2620 Hvidovre, tlf. 36 78 79 77

Bordtennis i Amagerhallen, Løjtegårdsvej 62-64, opg. D 1. sal, 2770 Kastrup   

Badminton:
Afvikles i henhold til DBF´s spilleregler og DPIF´s propositioner

Der spilles i følgende rækker:
Eliterække, Mesterrække, A-række, Damerække samt Veteranrækker +40, +45, +50, +55 og +60.

Der konkurreres i alle rækker i både single og rene doubler. I Elite-rækken konkurreres der endvidere i mix-double. ”Dame”-rækken er for nybegyndere til let øvede damespillere.

En kategori afvikles som udgangspunkt kun, hvis der er mindst 4 tilmeldte deltagere/par.

Sammenlægning af rækker/kategorier vil kunne komme på tale i tilfælde af for få tilmeldte i en given række/kategori.

Der spilles med fjerbolde af mærket ”Forza” under turneringen.

Skydning:   
Afvikles i disciplinerne luftpistol og luftriffel, salonriffel og standardpistol på 15 meter i henhold til DPIF´s proportioner, samt introduktionsdisciplinen Kombipistol (hurtigskydning) jfr. DSF.s regler.

Der skydes i følgende discipliner:
Salonriffel: Åben – OB – VET
Luftriffel:  Åben – OB – VET
Standardpistol: Åben – Dame – OB – VET
Luftpistol: Åben – Dame – OB – VET
Kombipistol 15 m/cal. 22: Åben (introduktionsdisciplin fra www.dsf.dk                          
Der inviteres til holdmesterskaber i alle discipliner.
Skytterne skal møde ved skydebanerne 15 minutter før den programsatte skydetid.

Skydningerne afvikles på baner med elektronisk markering. Skytterne skal selv medbringe ammunition.

Introduktionsdisciplinen Kombipistol er en hurtigskydningsdisciplin med standardpistol på 15m. Reglementet kan findes på www.dsf.dk under discipliner. Det forventes, at tilmeldte skytter til denne disciplin har sat sig ind i skydeprogrammets indhold.

Der må fra samme PI-storkreds gerne deltage flere hold – også selv om skytterne kommer fra forskellige lokalforeninger i storkredsen. Skyttens tilmelding er afgørende for hvilket hold, skytten kan deltage på.

Holdkonkurrencen afgøres pr. disciplin ved sammenlægning af de tre bedste individuelle resultater fra hver forening.

Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire tilmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vil i dette tilfælde blive overført til disciplinens åbne klasse.

OB og VET-skytter må gerne stille op i Åben klasse – men afskærer sig derved muligheden for at kunne stille op i henholdsvis OB eller VET.

Håndbold:
Håndbold afvikles - afhængig af antal tilmeldte hold - med en herre–eliterække, en A-række og en damerække.

Håndboldudvalget vil fordele de tilmeldte hold i rækkerne efter de gældende kvalifikationskrav.

Bordtennis:
Der spilles i Eliterækken, Mesterrækken og A-rækken i single, double og 2-mands holdturnering.

Turneringsformen – herunder antal spillere i de enkelte rækker – tilrettelægges af arrangøren i samarbejde med DPIFs bordtennisudvalg, under hensyn til antal tilmeldte spillere og således, at der med sikkerhed bliver en A-række. Der tages sportsligt hensyn til op- og nedrykninger fra de danske politimesterskaber 2019.

Finalen i Elite single spilles bedst af 7 sæt til 11. Øvrige kampe bedst af 5 sæt til 11.

SINGLE- OG DOUBLERÆKKERNEafvikles fortrinsvis i puljer, hvor nr. 1 og 2 i hver pulje går videre. Efterfølgende kampe afvikles efter cup systemet.
I single- og double-rækkerne spilles der efter Dansk Politiidrætsforbunds gældende regler.

HOLDTURNERINGENafvikles som tidligere med 2 mands hold.  DPIFs hovedbestyrelse har givet dispensation til afvikling.  

Lodtrækningen finder sted medio marts 2020 med deltagelse af bordtennisudvalget. Resultatet af lodtrækningen vil blive tilsendt de deltagende spillere og offentliggjort på www.pi-bordtennis.dk og facebook. 

GÆLDENDE FOR ALLE:

Præmier:
Der konkurreres om DPIF´s mesterskabsmedaljer og plaquetter, samt diverse sponsorgaver.

Turneringsledelse: 
Nedsættes for hver idrætsgren i overensstemmelse med DPIF´s vedtægter.

Startgebyr:
Badminton:     Single 100 kr. og double 50 kr. pr. spiller (100 kr. i alt).

Skydning:         100 kr. pr. skytte pr. disciplin.

Håndbold:       kr. 1500,- pr. hold

Bordtennis:     Single 100 kr., double 100 kr., hold 100 kr.

Kammeratskabsaften: 
Afholdes tirsdag den 31. marts 2020 kl. 1900i Docken, Færgehavnsvej 35, 2150 Nordhavn, tlf. 39 29 92 00.

Pris: Kr. 250, der inkluderer mad og underholdning. Der vil være mulighed for køb af diverse drikkevarer til rimelige priser.

Prisen inkluderer desuden shuttle-bus til/fra Docken efter nærmere plan.

Tilmelding (både badminton, skydning, håndbold, bordtennis og kammeratskabsaften):

Bindende tilmelding på medsendte tilmeldingslister sendes
senest torsdag den 23. januar 2020 til pi-kbh@politi.dk  

Betaling:         
Startgebyr samt betaling til kammeratskabsaften skal ske samtidig med tilmeldingen på konto i Danske Bank reg.nr. 1551 kontonr. 3500357.  

Husk at skrive i anmærkningen, hvilken idrætsgren I stiller op i.

Spørgsmål:
Tekniske spørgsmål vedrørende de enkelte idrætsgrene:

Badminton:     Ole Larsen, tlf.  25 28 31 44 – osl001@politi.dk / ole_s_larsen@hotmail.com

Skydning:         Jan Poulsen, tlf. 51 20 35 37jpo004@politi.dk

Håndbold:       Camilla Jørgensen, tlf. 41 74 73 84cjo013@politi.dk

Bordtennis:     Kenneth Juhl Hansen, tlf. 25 12 03 40 - kjh004@politi.dk   

Overnatning:
Overnatning varetages og arrangeres af de enkelte foreninger.

Med venlig hilsen

Politiets Idrætsforening, København
Gunnar Nørager
Formand


Kære deltagere fra PI - København.

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen, får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

Tilmelding på mail til pi-kbh@politi.dk eller cbe007@politi.dk

PI – København afholder udgifterne til startgebyr og kammeratskabsaftenen.

Da det formentlig er flere, der har lang transport til og fra stævnet, tilbyder PI – København at give et tilskud til indkvartering fra den 31. marts til den 1. april.

Såfremt I ønsker at benytte jer af dette tilbud, skal det rent praktisk foregå på den måde, at I finder sammen 4 og 4, bestiller og betaler for et 4 personers værelse på Cabinn, Mitchellsgade 14, København.

I foreviser herefter en kvittering samt navne på de overnattende personer og får herefter refunderet beløbet.

Blot til orientering får man kun pengene refunderet, såfremt bookingen stemmer overens med de personer, der overnatter.

Tilmelding til Idrætskontoret

SENEST DEN 23. JANUAR 2020
På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager
Formand


 

 

 

Danske Politimesterskaber i maraton

Opdateret 27. januar 2020

PI København & DPIF afholder 

Dansk Politimesterskab i

 

MARATHON 

Søndag den 17. maj 2020 kl. 0930

Løbet afholdes som en del af Copenhagen Marathon.

Ruten: Gennem indre Kbh. med afstikkere ud over Nørrebro, Østerbro og Vesterbro.

Se 2020-ruten og deltager info på www.copenhagenmarathon.dk .

Start/mål:  Start på Islands Brygge, lige syd for Langebro.
Mål på Islands Brygge, lige syd for Langebro.

Omklædning: Station City, Halmtorvet 20, 1700 Kbh. V. Herrer 2. & 3 sal, damer 3. sal. og bad:                              
Kan blive lidt trangt – men er det bedste, vi kan tilbyde.

Klasseinddeling:              
Klasse 1: Åben for alle og afvikles som Mesterskab.
Klasse 2: Åben for alle deltagere, som i 2020 fylder 35 år og op til 44 år.
Klasse 3: Åben for alle deltagere, som i 2020 fylder 45 år og op til 54 år
Klasse 4: Åben for alle deltagere, som i 2020 fylder 55 år og ældre

Dameklasse.

Stævneledelse: Mikael Bork, Jesper Mortensen & Søren Østergaard fra PI Motionsafd.

Appeljury: Repræsentanter fra DPIF´s specialudvalg og medlemmer af PI Kbh.

Præmier:                           
Medaljer til klassevinder og hold, jf. DPIF´s regler – og lodtrækning.

Afslutning:
Kantinen Station City, 8. sal kl. ca. 1500 med spisning og præmier.

Tilmelding: Du skal selv tilmelde dig løbet på løbets hjemmeside lige som alle andre.
Du skal selv afhente dit startnummer m.v. ud fra det tilsendte startkort.

Tilmelding senest søndag den 26. april 2020. Eftertilmelding muligt.

Du skal også sende 2 mails til mbo010@politi.dk 1. med oplysninger om din deltagelse i løbet og klasse, samt evt. deltagelse i afslutningen med spisning efter løbet. Mail skal indeholde navn og tlf. nr. på kassereren i din lokale PI forening.

2. mail nogle uger før løbet med oplysninger om dit startnummer, når du får det.

Betaling: 
Løbet koster 695 kr. + 12,50 kr. i gebyr, du skal selv betale ved tilmeldingen og få pengene refunderet efter regler i din lokale PI klub. 

Afslutning 165 kr. Betales af din lokale idrætsforening. Indbetales på konto: Jyske Bank reg. 5036, konto 1415537.

Overnatning:                    
Ved egen foranstaltning.

Information:                     
Yderligere information og evt. ændringer udsendes pr. mail til deltagerne, når stævneledelsen har modtaget deltagernavne.
Hvis du/I ønsker at vi skal afhente dit startnummer – så mail det til mbo010@politi.dk . Du kan få det kl. 08-09 på Station City på løbsdagen.

Vel mødt – vi glæder os til at se jer.                          
PI-København
Motionsafdelingen