Danske Politimesterskaber i bowling

Opdateret 17. marts 2019

Padborg Politi Idrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund hermed fornøjelsen at indbyde til De danske Politimesterskaber i bowling 2019 tirsdag den 14. maj med sidste tilmelding den 4. april 2019

Se indbydelsen her:


Info til PI-Københavns medlemmer:

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen til DPM i bowling i Kruså arrangeret af Padborg PI, får I hermed nogle praktiske oplysninger.

Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.
Tilmelding på mail til cbe007@politi.dk
Der arrangeres indkvartering fra den 13. til den 14. maj – nærmere tilgår.

Afhængig af antal af deltagere vil transporten foregå i bus. Såfremt der ikke er nok deltagere, og det økonomisk ikke kan betale sig, vil transporten foregå i private biler.
Der gives et tilskud på 2 kr. pr. km + brobizz med 4 personer i bilen – jo færre i bilen jo mindre tilskud.
PI-København afholder, udover tilskud til transport, udgifterne til startgebyr, overnatning og forplejning på stævnedagen.

VIGTIGT: Ønsker man IKKE at deltage i indkvartering eller spisning, SKAL dette meddeles
Idrætskontoret ved tilmelding.
Tilmelding og betaling til Idrætskontoret

SENEST DEN 4. APRIL 2019
På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager


 

De Danske Politimesterskaber i Sprint og Orientering 2019

Opdateret 23. februar 2019

Læs hele invitationen her;
http://www.politisport.dk/log/DPIF-2019/invi-dpm-orienteringsloeb-2019.doc