Danske Politimesterskaber 2018

Danske Politimesterskaber i badminton og skydning 2018

Opdateret 13. december 2017

Randers Politis Idrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund fornøjelsen at indbyde til de danske politimesterskaber i badminton og skydning 2018, som afvikles

tirsdag den 6. marts 2018 og onsdag den 7. marts 2018

Badminton: Randers Badmintonhaller, Boghvedevej 30, 8920 Randers NV

Skydning: Randers Skyttekreds, Kærgade 117C, 8940 Randers SV

med sidste tilmelding den 22. januar 2018

Se indbydelsen her:

 

Info til PI-Københavns medlemmer:

Kære alle sammen.

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

Tilmelding på mail til cbe007@politi.dk

Der arrangeres 1 eller 2 overnatninger -  afhængig af starttidspunkt - formentlig på Randers Vandrehjem, Gethersgade 1, Randers.

Brugerbetaling, når arrangementet kræver indkvartering, er 100 kr. pr. person. Ved tilmelding indbetales de på girokonto i Danske Bank, reg.nr. 1551 konto 3500357 – anmærkning ”DPM badminton/skydning”. Tilmelding først gældende, når pengene er indbetalt.

PI - Københavnafholder udgifterne til startgebyr, spisning og indkvartering. Der gives endvidere tilskud til transport – 2 kr. pr. kilometer samt brobizz med 4 personer i bilen – jo færre i bilen, jo mindre tilskud.

VIGTIGT: Ønsker man IKKE at deltage i kammeratskabsafteneneller benytte sig af tilbuddet om en overnatning, SKAL dette meddelesIdrætskontoret ved tilmelding.

Tilmelding til Idrætskontoret SENEST DEN 22. JANUAR 2018

På PI-Københavns vegne, Gunnar Nørager, formand.  


                                      

Danske Politimesterskaber i bordtennis 2018

Opdateret 13. december 2017

Aalborg Politis Idrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund fornøjelsen at indbyde til de danske politimesterskaber i bordtennis 2018, som afvikles

tirsdag den 20. marts 2018 og onsdag den 21. marts 2018

i Hirtshals Idrætscenter, Halvvejen 4, 9850 Hirtshals.

med sidste tilmelding den 20. februar 2018

Se indbydelsen her:

Info til PI-Københavns medlemmer:

Kære alle sammen.           

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

Tilmelding til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@politiidraet.dk

Der arrangeres 2 overnatninger - nærmere følger.

PI – København afholder udgifterne til startgebyr, spisning og indkvartering.

Tilskud til transport er 2 kr. pr. km og betalt brobizz med 4 personer i bilen. Jo færre i bilen, jo mindre tilskud.

Da stævnet kræver indkvartering, opkræves der brugerbetaling på 100 kr. pr. person. Pengene bedes overført til vores konto i Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 3500357 – anmærkning ”bordtennis”.

Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet om spisning og/eller indkvartering, SKAL dette meddeles ved tilmelding.

Skriv/ring endelig, hvis der er spørgsmål.

Tilmelding sendes til Idrætskontoret SENEST 20. FEBRUAR 2018.

På PI-København,  Gunnar Nørager, Formand


 

 

 

Danske Politimesterskaber i håndbold 2018

Opdateret 13. december 2017

Esbjerg Politis Idrætsforening har i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund fornøjelsen at indbyde til de danske politimesterskaber i håndbold 2018, som afvikles

tirsdag den 10. april 2018 og onsdag den 11. april 2018

i Tønder Sports- og Fritidscenter, Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder.

med sidste tilmelding den 1. februar 2018

Se indbydelsen her:

Info til PI-Københavns medlemmer:

Kære alle sammen.           

I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI – København.

Tilmelding til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@politiidraet.dk

Der arrangeres 2 overnatninger - nærmere følger.

PI – København afholder udgifterne til startgebyr, spisning og indkvartering.

Tilskud til transport er 2 kr. pr. km og betalt brobizz med 4 personer i bilen. Jo færre i bilen, jo mindre tilskud.
Da stævnet kræver indkvartering, opkræves der brugerbetaling på 100 kr. pr. person. Pengene bedes overført til vores konto i Danske Bank – reg.nr. 1551 konto 3500357 – anmærkning ”håndbold”.

Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet om spisning og/eller indkvartering, SKAL dette meddeles ved tilmelding.

Skriv/ring endelig, hvis der er spørgsmål.

Tilmelding sendes til Idrætskontoret SENEST 1. FEBRUAR 2018.

På PI-København,  Gunnar Nørager, Formand