Steen Mikkelsen får overrakt Jubilæumsfadet af formanden for Sejlspor- & Kajakafdelingen, Brian Lüthje

Uddeling af Jubilæumsfadet gennem tiderne

Opdateret 12. marts 2020

 

År

Navn

Tjenestested

For året

 

 

 

 

2020

Steen Mikkelsen

Sejlsportsafd.

2019

2019

Ingen indstilling

 

2018

2018

Brian Tommy Hansen

Judo

2017

2017

Jan Kofoed Nielsen

Sejlsporsafd.

2016

2016

Jesper Bangsgaard

Golfafdelingen

2015

2015

Morten Bollesen

Judoafdelingen

2014

2014

Per Christensen

Eftersøgningsafd.

2013

2013

Kurt Gullits Rasmussen

KP

2012

2012

Kristian Kjær Jensen

PET

2011

2011

Bruno Stub

PET

2010

2010

Carsten Jensen

PET

2009

2009

Ingen indstilling

 

2008

2008

Henrik Wiberg

Lufthavnen

2007

2007

Lars Magaard

Civil

2006

2006

Anders Norup

Idrætskontoret

2005

2005

Dan Berthelin

Afdeling S

2004

2004

Ingen indstilling

 

2003

2003

Poul-Erik Sloth Andersen

N&B afdelingen

2002

2002

Henrik Wiberg

Lufthavnen

2001

2001

Jørgen Guldborg

Rpch. Afd. A

2000

2000

Gert Sejbak

Administrationsafd.

1999

1999

Torkil Hansen

Helsingør

1998

1998

Leif Bech Rasmussen

Færdselsafdelingen

1997

1997

Mogens Voigts

Uropatruljen

1996

1996

Lars Jacobsen

Administrationsafd.

1995

1995

Henrik Borris Jensen

Kriminalpol-foren.

1994

1994

Niels Nørret Larsen

Afdeling E

1993

1993

Vilhelm Jensen

Afdeling E

1992

1992

Steen Bille

Pensionist

1991

1991

Jens Boesen

PG-kantinen

1990

1990

Carl Chr. Hassing

Station 4

1989

1989

Jørn Møller

Interpol

1988

1988

Kurt Kristensen

CFI

1987

1987

Ruth Jacobsen

Idrætskontoret

1986

1986

Leif Nielsen

Station 4

1985

1985

Benny Rusborg

Idrætskontoret

1984

1984

Henning O. Larsen

Politiskolen

1983

1983

Kurt Robdrup

Station 2

1982

1982

Kurt Olsen

Station 5

1981

1981

Veinholdt Rithamer

Beredskabsafd.

1980

1980

Walther Leth

Station 3

1979

1979

Verner Jensen

Trafikafdelingen

1978

1978

Orla B. Larsen

1. afdeling

1977

1977

John Christensen

2. afdeling

1976

1976

Aksel Mosebo Rasmussen

2. afdeling

1975

1975

Aage Lars Jensen

Teknisk afdeling

1974

1974

Jørgen Mogensen

Rpch. Færdselsafd.

1973

1973

Helge Palskjold

Teknisk afdeling

1972

1972

Zelma Rosenkilde

Dameafdelingen

1971

1971

Per H. Enevoldsen

PET

1970

1970

Bertel Iversen

Færdselsafdelingen

1969

1969

Jørgen Sandholdt

Station 3

1968

1968

Svend Hansen

Radiotjenesten

1967

1967

Svend Holm-Nielsen

7. UK

1966

1966

Holger Rosenqvist

Idrætskontoret

1965

1965

Niels Peter Hvegholm

2. afdeling

1964

1964

Viggo de la Motte

7. UK

1963

1963

John Jacobsen

Station 5

1962

1962

Kaj Jersie Hansen

Station 8

1961

1961

Svend Rasmussen

1. afdeling

1960

1960

Poul Olsen

4. afdeling

1959

 

Propositioner for Jubilæumsfadet

Siden redigeret den 14. marts 2017

JUBILÆUMSFADET

 

Vandrepræmiens navn er “Jubilæumsfadet” og er udsat af Politiets Idrætsforening - København på foreningens 40 års fødselsdag den 12. januar 1960.

 

“Jubilæumsfadet”, der er evigt vandrende, tildeles for 1 år ad gangen til et medlem, der ved sit virke inden for foreningen, har udøvet en særlig ledelsesmæssig eller administrativ indsats, der efter den samlede bestyrelses skøn findes værdig til at modtage “Jubilæumsfadet”.

 

Indstillinger til Jubilæumsfadet fremsendes skriftligt til forretningsudvalget inden den 2. januar, hvorefter de fremlægges på bestyrelsesmødet i januar måned.

 

Såfremt der er mere end een indstillet kandidat til jubilæumsfadet, træffes afgørelsen af den samlede bestyrelse efter indstilling fra forretningsudvalget.

Såfremt der ikke kan opnås enighed, findes vinderen ved skriftlig afstemning.

Hvis en kandidat ikke opnår simpelt flertal ved den første afstemning foretages der en ny afstemning mellem de kandidater, der har opnået lige mange og flest stemmer.

Såfremt der fortsat er stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Jubilæumsfadet med indgravering uddeles til vinderen sammen med et “miniature jubilæumsfad” med inskription.