Oversigt over medlemsmøder 2020

Opdateret 20. januar 2020

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Cykelafdelingen

Opdateret 25. januar 2020

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Orienteringsafdelingen

Opdateret 25. januar 2020

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Bowlingafdelingen

Opdateret 25. januar 2020

Indkaldelse til ordinært medlemsmøde i Golfafdelingen

Formand, Dan Berthelin indkalder til medlemsmøde

Opdateret 27. januar 2020

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 16:00

Grøndals Centret, Hvidkildevej 64, Mødelokale 1. sal , 2400 København NV (der vil være skiltet fra SIMgolfs indgang)

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Formand: Dan Berthelin, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Søren Norlander, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Frank Lund Nielsen, villig til genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være Golfafdelingens bestyrelse i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse.

Der vil under eventuelt blive trukket lod til puljerne i Stationsturneringen.

Efter mødet vil der blive serveret et udsøgt måltid mad. 
Hvis du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding en nødvendighed.

Herefter arrangeres der ”Swinging Night” kl. 1800 - 2100 i SIM-Golf i Grøndal Centret lige over for Station Bellahøj, hvortil tilmelding tillige er påkrævet. 
Eget udstyr medbringes. Flotte Jubilæumspræmier til de bedste.

Deltagelse i spisning samt ”Swinging Night” kr. 50,-, som er bindende ved tilmelding senest fredag den 11. marts 2018 til Jesper Bangsgaard, mail: jlb001@politi.dk

OBS: Parkering på de afmærkede pladser ved Grøndals Center er gratis.

På Golfafdelingens vegne
Dan Berthelin,
formand