Sejlsport & Kajakafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 12. februar 2018

Sejlsports- og Kajakafdelingen indkalder til ordinært medlemsmøde 

                  torsdag den 22. marts 2018 kl. 1700

 i Kantinen på Station Amager, Kamillevej 3, 2770 Kastrup.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Afdelingsudvalgets beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af særkontingent.

6. Behandling af indkomne forslag, som skal være afdelingsudvalget v/ formanden,

Brian Lüthje (BLU007@politi.dk) i hænde senest 3 dage før medlemsmødet.

 7. Valg.

-      Formand (2 år):                      (Brian Lüthje er villig til genvalg)

-      Bestyrelsesmedlem (2 år):       (Ivar B. Christensen er villig til genvalg)

-      Bestyrelsesmedlem (2 år):       (Nicolai Lenchler Pedersen er villig til genvalg)

-      Regnskabskontrollant (2 år):   (Jørgen Lund er villig til genvalg) 

-      Regnskabskontrollant-

suppleant (1 år):                   (Bente Dahl er villig til genvalg)       

8. Evt.

Der er kun 3 timers parkering på p-pladsen på Kamillevej, så der kan med fordel parkeres på p-pladserne på Blåklokkevej bag stationen.

I forlængelse af medlemsmødet vil der blive serveret en let anretning.

Forhåndstilmelding til mødet (pga. adgangskontrol) og tilmelding til middagen (hvis du ønsker at spise med) er nødvendig, hvorfor tilmelding skal ske senest fredag den 16. marts 2018 til Lotte Møller-Lind på mail lottemoellerlind@gmail.com

 På afdelingens vegne

Jan Kofoed Nielsen, næstformand 


 

Golfafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 2. februar 2018

 


Indkaldelse til ordinært medlemsmøde

Golfafdelingen, PI København,

torsdag den 22. marts 2018 kl. 16:30

Parolesalen ved Kantinen, Station Bellahøj, Borups Allé 266, 2400 København NV

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

På valg er:
Formand: Dan Berthelin, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Søren Norlander, villig til genvalg
Bestyrelsesmedlem: Frank Lund Nielsen, villig til genvalg

Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Forslag, der ønskes forelagt medlemsmødet til vedtagelse, skal være Golfafdelingens bestyrelse i hænde senest 3 dage før medlemsmødets afholdelse.

Efter mødet vil der blive serveret et udsøgt måltid mad. Hvis du ønsker at deltage i spisningen er tilmelding en nødvendighed.

Herefter arrangeres der ”Swinging Night” kl. 1900-2200 i SIM-Golf i Grøndal MultiCentret lige over for Station Bellahøj, hvortil tilmelding tillige er påkrævet. Eget udstyr medbringes.

Deltagelse i spisning samt ”Swinging Night” kr. 50,-, som er bindende ved tilmelding senest torsdag den 12. marts 2018 til Jesper Bangsgaard, mail: jlb001@politi.dk

OBS: Parkering henvises til Grøndals MultiCenter, da parkering ved Station Bellahøj antageligt ikke muligt.

 På Golfafdelingens vegne
Dan Berthelin, formand


 

Dykkerafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 17. februar 2018

Tirsdag 27. marts kl. 18.30 på Station Bellahøj.


 

Bordtennisafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 4. februar 2018


Medlemsmøde onsdag den 04. april 2018 kl. 1700, 
i Ishøj Sejlklubs klubhus, Hummeren 3, 1. sal, 2635 Ishøj.

DAGSORDEN.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmeudvalg.

3. Formandens beretning, herunder spilleudvalgsformandens beretning.

4. Forelæggelse af årsregnskabet for 2017 og budget for 2018.

5. Fastsættelse af afdelingens særkontingent, som pr. måned er kr. 30,- for licensspillere og kr. 20,- for andre medlemmer.

6. Behandling af indkomne forslag. (forslag skal være formanden i hænde senest 3 dage før medlemsmødet og vil inden mødet blive offentliggjort på hjemmesiden og Facebook).

7. Valg.

På valg til bestyrelsen er:
Formand Poul-Erik Sloth Andersen. (villig til genvalg).
Materielforvalter Søren Juul. (villig til genvalg)
Udvalgsmedlem Thomas Hansen(villig til genvalg)

Valg af spilleudvalgsformand. (Thomas Hansen villig til genvalg).

Valg af 2 spilleudvalgsmedlemmer. (Mogens Bentzen og Erik Cartey Hansen villige til genvalg).

Valg af 1 afdelingsregnskabskontrollant. (Jann Wiencken villig til genvalg).

Valg af 1 afdelingsregnskabskontrollantsuppleant. (Jozsef Holecz villig til genvalg)

8. Eventuelt (hvor intet kan besluttes).

Afdelingen er vært ved et mindre traktement efter medlemsmødet.

Tilmelding ikke nødvendigt.

Karlslunde Landsby den 4. februar 2018.

Poul-Erik Sloth Andersen, Afdelingsformand.


 

Badmintonafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 17. februar 2018

Onsdag 11. april kl. 18.30 i Katrinedalshallen.


 

Judoafdelingen indkalder til medlemsmøde

Opdateret 18. januar 2018

Mandag 16. april kl. 19.30 på Politiskolen, Brøndby.