Politidirektørforeningens pris ”ildsjæl”

Christine Bertelsen får overrakt prisen af Stabschef i Københavns politi, Rikke Freil Laulund på PI-Københavns generalforsamling torsdag den 7. marts 2019

Referat af generalforsamlingen 2018

Formand, Gunnar Nørager løftede pegefingeren og roste mange frivillige sjæle

Opdateret 16. marts 2019

Torsdag den 7. marts 2019 kl. 17.00
Færdselsafdelingens kantine, Toftegårds Plads, Valby

70 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød medlemmerne velkommen og takkede for det store fremmøde.

1.      Valg af dirigent. Allan Valkki valgt efter opfordring fra FU. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.      Valg af stemmeudvalg. Peter Butler, Bjørn Bæk Nielsen og Henrik Borris Jensen.

3.      Formandens beretning

For 99. gang afholdes generalforsamling i Politiets Idrætsforening, København. Tænkte forleden på, hvordan sådan noget forløb for mange år siden. Derfor er jeg begyndt at studere de 2 jubilæumsskrifter, som findes i idrætsforeningen, hvoraf den sidste er udgivet i 1995. Vi sigter på at udgive et jubilæumsskrift i anledning af 100 års fødselsdag til næste år.
Det bliver et stort arbejde, og sidder der et par stykker i forsamlingen, eller kender man nogen, som vil stå for jubilæumsskriftet anno 2020, er man meget velkommen til at tale med mig om det efter generalforsamlingen.

Kan allerede nu løfte sløret for, at afdelingerne får en arbejdsopgave.

Tak til jer for jeres deltagelse her i dag. Håber vi får en god aften.

Helt overordnet har 2018 været et godt og positivt år for idrætsforeningen. Medlemmerne har deltaget i mange idrætsaktiviteter, og vi favner både bredde og elite. Vi har kunnet holde aktivitet i 15 afdelinger samt mange medlemmer, som ikke direkte er tilknyttet en afdeling. Idrætsforeningen har et medlemstal på ca. 3700 personer.

Det er jeg faktisk meget stolt af, at vi kan præstere sådan et medlemstal, da konkurrencen er benhård, især er holdsport under pres og mange vælger i dag de mere egoistiske træningsmetoder. Det klinger ikke rigtig i forhold til foreningstanken.

Omkring årsberetninger for de 15 afdelinger vil jeg henvise til hjemmesiden, hvor alle beretninger er tilgængelige. Vores hjemmeside har adressen www.politiidraet.dk.  

3 ting som især fyldte på den administrative palet i 2018,

-       ½ dags ansættelse på idrætskontoret. 

-       økonomi

-       uforudset afgang på næstformandsposten

Efter mange år i dansk politi valgte Christine Bertelsen at gå på pension. Hun valgte heldigvis at sige ja til fortsat ansættelse på idrætskontoret og med PI-København som arbejdsgiver. Det er idrætsforeningen rigtig glade for, men det er klart, at vi skal se på, om ½ dags ansættelse er nok i forhold til at servicere godt 3700 medlemmer.

Det siger jo sig selv, at servicen bliver mindre, når ½ delen af tiden er skåret væk, og det tror jeg faktisk ikke er en holdbar løsning.

FU har besluttet at lade ordningen køre i et års tid og så foretage en vurdering af behov for yderligere kontordækning.

Ansættelsen på ½ tid går i tråd med punktet økonomi. Historisk blev løndelen delt 50/50 imellem idrætsforeningen og Københavns Politi, og ved ½ tids ansættelse på kontoret mistede vi ½ delen fra Københavns politi. Arbejdet pågår med at få lavet en økonomisk aftale med Københavns politi. 

Næstformandsposten blev kort før sidste års generalforsamling ledig, og vi kunne ikke nå at finde en kandidat inden generalforsamlingen. Foreningen fik mere eller mindre frie hænder til i ro og mag at finde en egnet kandidat, og det lykkedes i august måned. Claus Hansen har været tilknyttet FU siden efteråret og kan vælges som næstformand i dag.

Claus Hansen er et stort aktiv i sejlsportsafdelingen og forretningsudvalget. 

Persondataforordning -  GDPR
Emnet nåede til tider et ”hysterisk” niveau blandt nogle. Orienteringsmøder blev afholdt, og skriftligt materiale blev tilgængeligt med informationer til firmaer og forretnings- og foreningsdrivende.

Jeg er 100 % sikker på, at vi som forening lever op til de krav, som i princippet har været gældende i lang tid, men med lidt stramninger som trådte i kraft ultimo maj. Reglerne blev finpudset i et godt samarbejde med Jesper Bangsgaard i Dansk Politidræts Forbund.

Danske politi mesterskaber
I samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund afholdt PI-KBH nedennævnte danske politimesterskaber i 2018,

-       Skydning den 24. og 25. august. I øvrigt første gang i samarbejde med Dansk Militær idrætsforbund.

Tak til skytteafdelingen og de frivillige for indsatsen under afviklingen.

-       Maraton d. 13. maj, DPM som et løb i løbet Copenhagen maraton.

-       ½ maraton d. 16. september, DPM som et løb i løbet Copenhagen half maraton

Tak til motionsafdelingen og de frivillige for alt det praktiske før, under og efter maraton og ½ maraton.

Jubilæumsarrangement.
Bowlingafdelingen fejrede jubilæumsstævne  den 29. marts. Foreningen har bestået i 35 år (stiftet 6.april 1983) Næsten uafbrudt med samme ”kaptajn” som formand, nemlig Lars Jacobsen.

Lidt fra udvalgte afdelinger i 2018

Judoafdelingen
Føler at judoafdelingen skal nævnes, da de atter har præsteret på meget højt niveau.

Afdelingen flyttede i 2018 træningsadresse og forlod politiskolen efter mange år.
Er flyttet til lejede faciliteter og måtte have en økonomisk indsprøjtning fra foreningen til indkøb af måtter på det nye træningssted. De gæve judokæmper tilkæmper sig til mange medaljer og mesterskaber, og det er vi meget stolte af. 

Motionsafdelingen
Møderække afholdt, da vi fornemmede en nedgang i tilmeldte til løb på politiskolen og revidering af hvilke løb, som tilbydes medlemmerne. Forslag modtaget fra motionsafdelingen, og det ser rigtig spændende ud med mange nye tiltag og forslag.

Der er i hvert fald tilbud for enhver smag. Rigtig godt at der er vilje til at tilpasse afdelingen i forhold til efterspørgslen. Vi håber på et boost for medlemmerne.

Gymnastikafdelingen 
DGI-Byen var rammen om opvisning d. 7. april, som en flot afrunding på sæsonen. Der er meget aktivitet i afdelingen og for flere aldersklasser og niveauer. Igen leverede PI-gymnastik instruktører og gymnaster til Verdensholdets turné rundt i hele verden. Det er meget imponerende.

Gymnastikafdeling har eksisteret siden 1920, hvilket betyder, at der også her er 100 års fødselsdag om et år. Det glæder vi os til at fejre. 

Fodboldafdelingen
Sportsligt er afdelingen tilbage mod tidligere tiders styrke. Det lykkedes at rykke i Københavnsserien for både herrer og damer. Det er mange år siden, at vi sidst har været i den række.  Også oprykninger for øvrige hold. Meget flot af folkene i og omkring afdelingen.

DHL – stafet
Traditionelt et arrangement som kræver en ret stor indsats af idrætsforeningen. Vi er så heldige at have en fantastisk stab af hjælpere omkring hele arrangementet, og i spidsen af det er Christine Bertelsen, som igen var en afgørende faktor for, at logistikken og planlægningen forløb rigtig godt.

Vi konstaterede desværre en del afbud fra tilmeldte, og det er ikke godt, men vi håber, at det var en enlig svale, og at tilmeldte benytter sig af de gode tilbud, som vi tilbyder.
Undskyldningerne er mange, men det kan vi ikke rigtig bruge til noget konstruktivt. Opfordringen herfra er ret klar – sørg nu for at prioritere det, som nogen har lagt rigtig mange kræfter i at forberede, og så skal vi selvfølgelig også gøre opmærksom på det sociale islæt, som ligger lige foran os, når vi er rigtig mange mennesker samlet. I hvert fald stor ros til de, som mødte op og gennemførte stafetløbet.

Forsikringsselskabet Popermo var tilstede i teltet, hvilket de var rigtig glade for at kunne møde medlemmer og evt. nye medlemmer under lidt anderledes forhold.

Politiskolen, Brøndby
Idrætsforeningen er tilstede ved alle hvervemøder i forbindelse med ansættelse af nye kolleger på skolen i Brøndby.

Dansk Politiidrætsforbund inviterede andre sjællandske politiidrætsforeninger til at deltage på disse hvervemøder, og mener kun, at det er Nordsjælland, der har gjort brug af tilbuddet.

PI-KBH hverver stadig mange nye medlemmer ved disse besøg.
Vi håber fortsat, at repræsentanter fra afdelingerne bakker op og deltager i hvervemøderne.

I oktober åbnede politiskolen i Fredericia, og de nyansatte her får vi jo i sagens natur ikke fat i. Om det har nogen afsmittende effekt på medlemstallet og aktivitetsniveau får vi kendskab til på sigt. Medlemskab for nyansatte politifolk er gratis, så længe de er under uddannelse, og pt. er de under uddannelse i 2 år og 4 måneder. Ved fastansættelse fastholder vi faktisk en stor del som medlemmer og nu som betalende.

Dansk Politi Idrætsforbund – DPIF
PI-København deltog i de 2 årlige hovedbestyrelsesmøder.

Der har været snak om møder de 2 forretningsudvalg imellem, udover HB-møderne, men det er blevet ved snakken.

Der blev afholdt fælles julefrokost.

PI-København har gjort opmærksom på, om afviklingen af HB-møder kunne struktureres på en anderledes måde og kommet med forslag til, hvordan det kunne forløbe. Det kigger DPIF på.

PI-København repræsenterede DPIF i forbindelse med afvikling af de europæiske politimesterskaber i maraton, der blev afholdt i Dublin, Irland i efteråret.

Støtteforeningen
Der er ikke en finger at sætte på samarbejdet, og PI-København gør et stort nummer ud af at råde vore medlemmer til at søge om støtte hos støtteforeningen. Tak for at I yder den store økonomiske støtte til de mange ansøgere.

Og til forsamlingen vil jeg blot minde om, at hvis der sidder en enkelt eller to, eller kender man én, som ikke er medlem, ja så er det da på høje tid at få sig indmeldt i støtteforeningen.

Der er jo store chancer for gevinst i de månedlige lodtrækninger og endnu større chance for gevinst til det årlige bankospil.

Tak for det gode og tætte samarbejde, som vi i begge foreninger nyder godt af.

Fællesarrangementer 
Sommerevent og julefrokost på tværs af idrætsforeningens afdelinger og medlemmer. Et fænomen som vi har kendt til i ca. 5 år med lidt bump på vejen og enkelte aflysninger.

Med et par fantastisk initiativrige personer i spidsen, ser det ud til, at de her årlige arrangementer/events er kommet for at blive.

Antallet af deltagere bliver ved med at stige, og der er rosende omtale af de 2 events, og ideen med at socialisere sig på tværs af afdelingerne i idrætsforeningen ser ud til at lykkes for os.

I 2019 er sommereventet planlagt til afholdelse lørdag d. 15. juni 2019 

Bestyrelsen
God opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne i de 3 årlige bestyrelsesmøder. Møderne har været effektive og givende og en flot indsats fra de, der møder op.

Men det knager altså lidt for enkelte afdelinger i forhold til fremmøde, og det er no go i min verden, når man er en brik i et fællesskab. Det må kunne lade sig gøre, at man sender en stand in, hvis man selv er forhindret.
Jeg tror, det handler lidt om planlægning, engagement og vilje. Det er et punkt, som meget gerne må sættes på dagsordenen i nogle af afdelingerne. 

Må så samtidig sige, at møderne altid er konstruktive og givende for idrætsforeningens udvikling, det er rigtig godt og tak for det.

Idrætsbladet
En gentagelse fra sidste beretning. Det er så flot med de mange artikler, som indleveres fra afdelinger og medlemmer, og vi har ingen problemer overhovedet med at overholde de forpligtigelser, vi har i forhold til Dansk Politi idrætsforbund mht. levering af artikler. Igen flot administreret af Christine Bertelsen.

Webmaster
Still going strong. I vanlig sikker stil styrer Mogens Voigts indsatsen med hjemmeside og facebook og sørger til stadighed for, at alle vore oplysninger er opdaterede. 
Mogens holder således også bestyrelsen opdateret med antal besøgende og klik på disse medier.

Så stor ros til dig Mogens og igen tak for indsatsen.

Københavns Politi
Københavns Politi har atter i 2018 bidraget med hjælp og støtte på flere områder. Det er idrætsforeningen meget taknemmelige for, da vi på denne måde også føler os værdsat af vores arbejdsgiver.

Forretningsudvalget og Idrætskontoret
PI-Kbh. har et meget stærkt og initiativrigt forretningsudvalg og idrætskontor. Jeg har valgt at nævne begge konstellationer i samme afsnit, da vi indgår i et meget tæt samarbejde i det daglige. Vi har gode og konstruktive drøftelser om alt muligt, men vi er også dygtige til at sortere i opgaverne, - alt sammen i den ånd, at vi til enhver tid vil gøre det så godt som overhovedet muligt for foreningens medlemmer.

Det synes jeg lykkes, og stor ros til FU og Stine for den store indsats.

For nogle år siden talte vi om, at vi anså det for vigtigt, at medlemmer af forretningsudvalget var ansat i politikredsen. Nogle vil måske mene, at det er snæversynet, men indtil det modsatte er bevist, tror jeg på, at lokalkendskab i forhold til arbejdsgiver og idrætsforening er den bedste løsning.

USPE medal of honor 
En fornem hæder blev tildelt til Finn Mortensen. PI-København fik heldigvis æren af at overrække æresbevisningen til Finn, der fik den overrakt til vores 99 års fødselsdag i starten af januar 2019. Ud fra de stillede kriterier for modtagelse af æresbevisningen lever Finn fuldt ud op til at modtage USPE´s medal of honor. Udover selve æresbevisningen modtog Finn et gavekort fra PI-København.

Politidirektørforeningens pris ”ildsjæl” 
Prisen blev introduceret via DPIF, og idrætsforeningerne kunne indstille. Prisen er indstiftet til ”ildsjæle” og en anerkendelse af et stort og uegennyttigt arbejde for idrætten i dansk politi.

Vi indstillede flere fra PI-København, heriblandt Christine Bertelsen, som blev tildelt prisen sammen med 2 andre fra øvrige politikredse. Tillykke til Christine.

Frivillighed
Uden frivillige hænder ingen idrætsforening. Så galt går det ikke, men vi kan udtrykke stor anerkendelse og respekt om den opbakning, som I frivillige yder.

Ligegyldig hvad vi finder på, så har vi i foreningen ingen problemer med at finde frivillige hænder, og det er det, som er fundamentet i hele foreningen.

Jeg vil bare sig tusind tak for indsatsen i 2018 og stolt konstatere, at vores fundament er stærkere end nogensinde.

Afslutning
På trods af min indledning med de 3 ting, som fyldte meget i 2018, vil jeg sige, at FU ser tilbage på et godt år med megen aktivitet og fokus på idrætten. Det er trods alt det, som det hele handler om, nemlig sportslig aktivitet og socialt samvær, og det vil vi fortsat have fuld fokus på fremadrettet.

Med disse ord vil jeg sige jer alle tak for jeres involvering i foreningen på alle niveauer. På trods af foreningens alder er vores vurdering, at vi hele tiden agerer i forhold til vore medlemmer og deres behov.

Men vi er altid modtagelige for gode ideer, så alle er hjertelig velkommen til at bidrage i en god sags tjeneste, nemlig idrætten i Politiets Idrætsforening, København.

Jan Kofoed kommenterede formandens beretning ad punktet Danske Politimesterskaber. Han gjorde opmærksom på, at Orienteringsafdelingen i 2018 havde arrangeret DPM i sprint og orientering sammen med Helsingør PI.

1.      Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt regnskab for særlig kapital og reservekapital til godkendelse. Regnskabet godkendt

Regnskabet vedlagt dette referat.

Budgettet for 2019 fremlagt.

2.      Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

3.      Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag

4.      Valg.

Følgende er på valg:

Enigt FU foreslog Claus Hansen, der har fungeret som næstformand siden efteråret 2018, som ny næstformand. Valgt.

Kasserer Kristian Kjær Jensen villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollant Vilhelm Jensen villig til genvalg. Valgt.

5.      Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

Æresnålen i sølv tildelt Brian Lüthje, Sejlsports- og Kajakafdelingen, Søren Juul, Bordtennisafdelingen og Kim Bo Munthesen, Golfafdelingen.

Æresnålen i guld tildelt Morten Bollesen, Judoafdelingen.

Holdpokalen blev tildelt Judoafdelingen.

Svend Jespersen fik tildelt idrætsmærke nr. 60

6.      Eventuelt.

Mogens Voigts gjorde opmærksom på, at Årsberetningen 2018 – indeholdende alle afdelingers beretning, formandens beretning, vundne mesterskaber, m.m. – kan læses på hjemmesiden www.politiidraet.dk

Jesper Bangsgaard takkede for hjælpen til messeopsætning i Forum i oktober 2018 fra medlemmer i Judo-, Fodbold- og Golfafdelingen. Han opfordrede medlemmer til at tilmelde sig messeopsætning i Bellacenteret i marts 2019.

Gunnar Nørager takkede FU for godt samarbejde.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

Gunnar Nørager   Allan Valkki        Christine Bertelsen

    formand               dirigent                  referent