Referat af generalforsamlingen 2019

De mange modtagere af pokaler og æresbevisninger. Se mange flere foto under de forskellige æresbevisninger

Formanden aflægger beretning

Opdateret 12. marts 2020

Torsdag den 5. marts 2020 kl. 17.00
Færdselsafdelingens kantine, Toftegårds Plads, Valby

75 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød medlemmerne velkommen og takkede for det store fremmøde.

1) Valg af dirigent. Allan Valkki valgt efter opfordring fra FU. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2) Valg af stemmeudvalg. Rasmus Schultz, Øskan Güleryüs og Anders Norup.

3) Formandens beretning

Tillykke med 100 års jubilæum og fødselsdag. Begge ord er brugt i flæng, og jeg mener, at vi til 12. januar mødet besluttede, at det skulle hedde jubilæum – så tillykke til PI-København med de 100 års levetid.

Det er 8. gang, at jeg får lov til at skrive og fremlægge beretning, og jeg er ærligt talt en lille smule stolt over at få lov til det, specielt i år - det er altså lidt specielt at være formand for en forening, der har virket i 100 år.

Jeg er meget ydmyg omkring det, da jeg fuldt ud er klar over, at det er jer alle, der i det daglige får hjulene til at dreje rundt.

Jeg får bare lov til at skumme fløden for alt jeres frivillige arbejde – måske ikke helt retfærdigt, men sådan er det jo.

Jeg skal så love, at jeg også tager tæskene, men dem er der heldigvis ikke så mange af.

I forhold til vores 100 års jubilæum har det været min klare hensigt at nævne og hylde alle i og omkring foreningen i interviews til artikler i idrætsbladet og bladet Dansk Politi, polintra og især i vores jubilæumsskrift.

Frivillighed og engagement, som er fundamentet, er i hvert fald nævnt i rigtig mange sammenhænge. Jeg mener det. I er helt afgørende for, at foreningen lever i bedste velgående.

Nok er der reguleringer og tilpasninger hele tiden, men det synes jeg, at vi er gode til at få os talt til rette om.

Igennem flere år har vi talt om, at foreningslivet er under pres. Det er det sikkert, men kan blot konstatere, at vi fastholder vores medlemstal og aktivitetsniveau. Så et eller andet kan vi, både i afdelingerne og i de individuelle aktiviteter.

Der, hvor vi i FU ser udviklingspotentiale, er at få idrætten forankret bedre i stationer, enheder og sektioner, som det kaldes i dag. Vi er ganske klar over, at en forstærket indsats overfor unge kolleger er nødvendig.

Det her er ikke sagt for at pege fingre af vores enhedsrepræsentanter, tværtimod. De gør et kæmpe stykke arbejde. Det er bare som om, at foreningen ikke fylder nok ude hos vore yngre medlemmer og potentielle medlemmer.

Vi taler om det i FU og på kontoret, og jeg håber, at vi kan få knækket koden, således at vi som tidligere kunne tage en flok af sted fra en station, enhed eller sektion i idrætslig og socialt lag.

Noget, som måske kunne kick starte dette, er et fænomen, som kaldes arbejdernes motionsdag, som udbydes af Dansk Firma idræt og DGI. Kan se at flere politikredse har haft succes med sådan en dag. Så opfordringen herfra er, at vi finder nogle tovholdere, som vil prøve kræfter med sådan en dag.

Vi er jo selvsagt afhængige af ledelsen og skal opnå en accept her, men mon ikke at de er lydhøre og bakker op, hvis vi kommer med en god ide. Jeg synes, vi skal prøve.

Beretningen er jo et tilbageblik og en del af historien. Nogen vil måske mene, det er irrelevant at kigge tilbage – men sådan ser jeg det ikke.

Jeg har haft fornøjelsen af at læse de sidste 25 års referater fra møder i FU, bestyrelsen, generalforsamlinger og div idrætsblade og sikken en rejse tilbage i fortiden.

Jeg skulle bruge det til at beskrive det seneste kvarte århundrede af foreningens levetid til jubilæumsskriftet.

Jeg har som sidegevinst lært rigtig meget om foreningen. Jeg har grinet og grædt. Til tider kunne man på papiret føle, hvor følelsesladet debatterne var af og til.

Det har været overvældende og lærerigt at læse historien og udviklingen. Mener faktisk, at medlemmer af FU og bestyrelsen burde sætte sig ind i foreningens historie. Det kan I jo bruge 2020 til.

Nå, men vi skal som sagt se tilbage i 2019.

Hvad har vi bedrevet?

Fanevagt
Desværre en opgave vi stiftede bekendtskab med i 2019, da foreningen stod fanevagt ifm med bisættelsen af vor afdøde kollega Magnus Buhl Hansen.

Jeg vil gerne rette en speciel tak til Allan Valkki og Claus Hansen for at bistå ved denne triste lejlighed og den efterfølgende mindehøjtidelighed på Politigården og Polititorvet.

Til Anette Nielsen og Henrik Eskildsen fra Københavns politiforening skal der også rettes en kæmpetak for planlægning,  råd og vejledning i samme forbindelse.

Afdelingerne
Vore 15 afdelinger har på fineste vis skrevet egne beretninger, som Mogens Voigts i vanlig sikker og professionel stil har offentliggjort på hjemmesiden.

Her vil vores mange sportslige aktiviteter være beskrevet.
Se mere på www.politiidraet.dk

Jeg har valgt lige at nævne en lille smule fra udvalgte afdelinger.

Indestævne i Futsal
Vi forsøgte at arrangerer et indestævne i Futsal, en afløser for det gamle indestævne i fodbold. Der var ingen opbakning overhovedet, og arrangementet blev aflyst.

Mange tak til Nikolaj Kjærsgaard for at tage action på arrangementet.

Sejlsport og kajak
Der er indkøbt en ny båd, navngivet ”Perlen” og i den forbindelse har PI-København ydet økonomisk lån til afdelingen.

Vil I den forbindelse henlede opmærksomheden på en artikel i bladet Politiidræt, der beskriver sejladsen fra et sted i Jylland til Kastrup havn. En fantastisk artikel af de besætningsmedlemmer, som styrede fartøjet sikkert i havn, men det var ikke uden udfordringer, selvom formanden for sejlsport og kajak mener, at der var tale om en storm i et glas vandJ

4 x DPM i Midt- og Vestjylland.
Fra PI-KBH deltog ca. 90 medlemmer i arrangementet, som blev beskrevet særdeles vellykket. Det er imponerende, at vi stadig kan sende så mange udøvere afsted vestpå.

Nordisk mesterskaber i fodbold
På de 2 fodboldlandshold var PI-København repræsenteret ved 6 kvinder og 6 mænd.

De åbne lufthavnsmesterskaber i Go-kart
Go-kart stævne på Roskilde Ring arrangeret af kolleger tjenestegørende i grænsekontrolenheden også kendt under navnet lufthavnen.

26 hold tilmeldt = ca. 100 aktive . Det er et imponerende set up.

Resultatet var, at der var en vinder og et hold, der indtog sidstepladsen, og alt derimellem. 

Floorball afdelingen
Formanden Michael Warren igennem mange år afgik. Tusind tak for indsatsen. Ny formand Lasse Kallehauge. God vind fremad med afdelingen.

Motionsafdelingen
Refunderede startgebyr til flere løb end tidligere år. Det tog hårdt på afdelingens økonomi. 2019 var et prøveår med tilbagebetaling. Målet var at få flere aktive omkring det at løbe, og det kan jeg med sikkerhed sige, at det har vi formået.
Fra 2020 justeres refunderingen til nu at være en delvis refundering af startgebyret.
Glædeligt at se, at mange medlemmer gør brug af de fine tilbud.

Også her har formand igennem flere år valgt at lade andre tage over. Tak for indsatsen og velkommen til den nye formand Mikael Bork, som jo efterhånden har været med i Motionsafdelingen i en menneskealder.

Glædeligt at Motionsafdelingen med kort varsel sagde ja til at arrangere DPM i maraton 2020 i København.

Feltsport og orientering
Deltog i de norske mesterskaber i Kirkeness, Norge.

Gymnastik
Ca. 50 opvisninger rundt i hele landet. Oveni dette er der selvfølgelig træningerne. Vi har et godt brand i gymnastikafdelingen.

Judo
OL deltager kan Judoafdelingen igen føje på visitkortet. Det er godt nok det svenske landshold, at afdelingen leverer en kæmper til.  Det er knageme godt gået og især af Tommy Macias, som opnår det ypperste indenfor sportsverdenen. Det her viser jo lige netop, at vores forening favner bredt, og at der er en plads til alle i vores forening – alt fra nybegyndere til denne her megastjerne indenfor judo. Der er alt mulig grund til at være stolt og imponeret. Nu håber vi, at sundhedsmyndighederne får bugt med den virus som florerer, især denne del af vores klode.

Skydning
Tager sig godt at nye folk i politiet. De kigger på de discipliner, som interesser også den yngre generation – lidt mere actionpræget, og det er bare at sige kæmperespekt til Skytteafdelingen. I 2019 har der været deltagelse i både EM og VM.

DHL stafetten
Over 2 aftener den 28. og 29. august samlede vi ca. 1300 løbere.

Det var hamrende godt vejr og udfordrede vores køleanlæg til fadølsmaskinen. Der er forbedringspotentiale til næste gang.

Forsikringsselskabet Popermo var inviteret af PI-København, og repræsentanter herfra var særdeles tilfredse med at få lov til at være med.

Der var ikke en ligelig fordeling af de 1300 deltagere på de 2 aftener, og det gav udfordringer som nævnt for vores fadølsudskænkning, men i særdeleshed for vores grill team. Det arbejder vi på at gøre bedre i 2020.

Men igen er det blot at konstatere en glæde over at se, repræsentanter fra de sjællandske kredse, Rigspolitiet,  chefer, medarbejdere, PBUére på kryds og på tværs. Alle mengler med hinanden, og det er en stor fornøjelse at være en del af hele det setup.

Tusind tak til Stine og grill-teamet for indsatsen. Der skal også lyde en stor tak til Rigspolitichefembedet og Københavns politi for den støtte, som de bidrog med. Det er af uvurderlig betydning for idrætsforeningen, men i særdeleshed for de mange deltagere, der var samlet de 2 aftener.

Events på tværs
Sommer og sol – NOT. 15. juni blæst – regn, lyn og torden og det er sandt.
Fantastisk arrangement – vi skal være flere. Det må afdelingerne virkelig forsøge at prioritere.

Ea som har været tovholder, arrangør og jeg ved ikke hvad, skal have hjælp til planlægning og gennemførsel, da det er for meget at stå med alene.
Så både flere deltagere og flere frivillige hænder.

Tusind tak til Claus Hansen, Jan Kofoed Nielsen, Ea Nielsen og Ivar Christensen for bistand på selve dagen. Tak for lån af faciliterne i sejlsport og kajakafdelingen.

Det var en fantastisk eftermiddag, selvom vejret var på tværs, men hatten af for deltagerne der bare gav den fuld gas med frugtløb, en slags orienteringsløb, quiz og noget vandsport.

Møder
Afklarende møder med enkelte afdelinger er givet godt ud set fra FU´s vinkel.

I stedet for at have nogle antagelser, som sjældent holder vand, er det givet rigtig godt ud, at mødes face to face.

Det gælder jo ikke kun for FU. Hvis nogle afdelinger har udfordringer, er det bare at sige til, så finder vi tid til at mødes og få skuden på ret køl.

Økonomi.
Vi startede året med at konstatere, at ”udkastet til en økonomisk aftale” stadig lå hos ledelsen i Københavns politi. Det lykkedes ved ihærdigt arbejde fra vores kasserer Kristian Kjær Jensen at få en økonomisk aftale i hus, gældende for 2019 og 2020.

Aftalen skal således genforhandles med ledelsen i Københavns politi for 2021 og fremadrettet.

Økonomien er som den er. Der er jo ikke de store udsving. Kan dog sige, at foreningen har en rigtig god mand til at styre den del af aktiviteterne, hele tiden med det formål at de aktive medlemmer får glæde af pengene.

Vi har i 2019 været tilsmilet af, at Rigspolitiet og Københavns politi har støttet økonomisk op omkring DHL stafetten. Det er vores håb og forventning, at vi fortsat modtager økonomisk støtte herfra.

Fremadrettet kommer vi til at kigge økonomien lidt mere efter i sømmene, da vi de seneste år har haft ½ tids ansættelse på kontoret. Det ændres i 2020 til ansættelse på fuld tid og har jo dermed en direkte konsekvens på økonomien – De næste to år dækkes en stor del af løngabet dog af tilskuddet fra Københavns politi.

Et sted, hvor vores afdelinger har mulighed for at hente noget økonomi, er forskellige puljeordninger i DGI og DFIF. Brasiliansk jiu-jitsu, fodbold, sejlsport- og kajak har ansøgt og fået bevilget beløb fra disse puljer.

Det er rigtig fint, men vi skal huske at bruge pengene til det, som vi ansøger til. Vi blev udtaget til revision og måtte som følge af det tilbagebetale et beløb, og det er selvfølgelig ærgerligt. Af skade bliver man som bekendt klog – men sjældent rig.

Støtteforeningen
Still going strong.
Mange medlemmer har igennem 2019 modtaget støtte fra PI´s venner, og det er både vi som forening og de der modtager støtten rigtig glade for.

Vi prøver at henlede opmærksomheden på PI´s venners eksistens, men det kommer stadig som en overraskelse for mange, at der findes den slags gaveboder i form af økonomisk støtte, månedlige udtrækningspræmier og det forrygende årlige bankospil. 

Vi er glade for dels samarbejdet og for, at vi stadig kan tilbyde kontor – og mødefaciliteter til støtteforeningens bestyrelse. Det håber jeg også at støtteforeningen sætter pris på.

Samarbejde, idrætskontor og forretningsudvalget
Motoren i PI-København.

Vi er fremsynede. Vi kaster os over mange opgaver. Vi har mange bolde i luften. Vi tænker os for det meste godt om. Der er mange ideer, der luftes.

Alt sammen i fred og fordragelighed. Hvis vi ikke er enige om tingene, så siger vi det til hinanden og så er vi videre.

Noget handler vi på med det samme, og andet får lov til at ligge og modne

I medlemmer kan være glade for det siddende forretningsudvalg og Stine på kontoret.

Jeg vil sige tak for 2019 og blot udtrykke min store respekt til FU og Stine, der er den afgørende faktor for, at vi har en velfungerende idrætsforening. I mine øjne er det frivillighed i stærkeste opstilling.

Festudvalg
Det samme gør sig gældende her. 5 foreningsfolk siger til os, ”vi sørger for at jubilæumsfesten kommer til at køre på skinner”. Man bliver altså glad, når vi har kapaciteter som,

Elisabeth Haslund Christensen, Kirstine Kofod, Maria Lundgaard,  Jens Skovbjerg Wagner (tidligere Jensen) og  Rasmus Agerskov Schultz gående rundt i vores forening.

Den 27. feb. 2019 afholdt vi første møde festudvalget. Som tidligere nævnt, brugte vi tid på forslag og brainstorm til rep. Møde i Odense og herfra er det gået slag i slag med planlægning og indgåelse af aftaler.

Vi glæder os meget til jubilæumsfesten i maj måned. 

Idrætskontoret - ansættelse
11. juni meddelte Christine Bertelsen (Stine) at hun stopper på kontoret, senest med udgangen af okt. 2020.

Det bliver en tung arv at løfte efter dig Stine, men jeg har stort respekt for dit valg.
Tak for din enorme indsats.

Teasere i bladet Politiidræt gav ca. 10 henvendelser/ansøgninger til jobbet på idrætskontoret.
Vi har nu fundet, efter vores mening, den bedste afløser for Stine. Vi ser meget frem til ansættelse af vores nye medarbejder Mette Hansen-Hernap på idrætskontoret.

Mette starter på jobbet pr. 1. maj 2020.
Stine hjælper Mette i gang og logger så gradvis af hen over sommeren.

Repræsentantskabsmøde DPIF
Vanen tro stillede PI-København i 2019 et slagkraftigt hold til repræsentantskabsmødet i Odense. Vi deltog 30 bestyrelsesmedlemmer, enhedsrepræsentanter og inviterede. Udover at afholde bestyrelsesmøde, blev der afholdt et miniseminar, hvor jubilæumsåret og ikke mindst input til jubilæumsfesten blev drøftet. 

Det var i mine øjne igen en succes at sende så mange afsted til et konstruktivt møde, hvor det sociale også var i højsædet.

Dansk Politi Idræts forbund, (DPIF)
Der afholdtes hovedbestyrelsesmøder (HB)og repræsentantskabsmøde i 2019. Det seneste HB møde i oktober 2019 blev afholdt som ITV møde.

Foreningerne har i 2019 gennemgået adresse-filer efter anmodning fra DPIF til brug ved udsendelse af bladet Politiidræt. Et ret stort arbejde for især PI-København, da vi har det største antal medlemmer.

Startrettigheder i orientering og feltsport til (DPM) har været drøftet i hele 2019. Der er ingen afklaring, men forhåbentlig i 2020. Så vidt jeg har forstået, er der mange som gerne vil stille op for PI-KBH, men reglerne er, at udøveren stiller op for den kreds, hvor pågældende er tjenestegørende.

Jeg tror det haster lidt i forhold til at kigge regelsættet igennem omkring bl.a. deltagelse i danske politimesterskaber, og så måske åbne op for ”de åbne danske politimesterskaber”. Jeg tror, at regelsættene er for låste i forhold til det, som kolleger efterspørger i dag.

Der er jo mange idrætsgrene, som lider af manglende deltagere. I min verden bliver vi nødt til at indrette os efter medlemmernes ønsker.

Dansk Politi Idræts Forbund og Dansk militær Idrætsforbund har nu i et par år afholdt fælles stævner i cykling og skydning. Jeg kan ikke gennemskue, om det har bidraget til at vores medlemmer får flere muligheder for at dyrke respektive sportsgrene.

Nye medlemmer fra Politiskolen
Vi har som tidligere været repræsenteret på Politiskolen sammen med DPIF til hvert nyt ansættelseshold.
I 2019 gav det ca. 140 nye medlemmer.

Uden at have belæg for det er jeg ret overbevist om, at det tal kunne have været meget større, hvis der kun var ét uddannelsessted i Danmark, men som I alle jo nok er bekendt med, bliver der også uddannet nye politifolk vestpå.

Men vi er glade for de nye medlemmer, vi får, og der skal lyde en varm velkomst til hver og en.

Der er enkelte som spørger, om vi har afdelinger indenfor f.eks. svømning og dans. Det har vi ikke, men et eller andet siger mig, at der er en interesse for nye ting idrætten og hvem ved, om nogle af de unge kan komme med nogle ideer og tiltag til, at vi får nogle nye afdelinger i vores forening.

Stationer og enheder
Vi har talt om det i efterhånden mange år, idrætsrepræsentanter, enhedsrepræsentanter, stationsrepræsentanter og nu har jeg også hørt navnet lokationsrepræsentanter nævnt. Det er vores ”spydspidser” ude i marken, om jeg så må sige, og de skal sælge foreningen PI-KBH og politiidrætten.

Jeg skal være den første til at indrømme, at vi i forhold til tidligere har mistet taget i mange af de potentielle medlemmer, som forretter tjeneste i vores 4 søjler, ADM, BSE, EFE og LPE.

Det er ikke vores repræsentanters skyld. De gør et stort arbejde for at gøre opmærksom på politiidrætten og PI-København.

Jeg tror snarere, at vi ikke er godt nok repræsenteret på alle de mange tjenestesteder – og så har det jo nok også lagt en dæmper på tingene, at kollegerne ikke længere kan få frihed i lighed med tidligere til deltagelse i idræt.

Enhedsrepræsentanter/uddannelsesvejledere forsøgte i 2019 at gøre opmærksom på foreningen og idrætstilbud ved at uddele foldere til nye kolleger (PBUère) i politikredsen.

Der ligger et stort arbejde for bl.a. FU med at finde repræsentanter til at varetage vores interesser på samtlige tjenestesteder i de 4 søjler.

Håbet er jo den, at vi på sigt kan genoplive bl.a. stationsidrætten i forskellige idrætsgrene.

Medlems- og adressekartotek.
Vores mand, der i mange år har hjulpet/løst udfordringer i forhold til medlemssystemet har i lange tider været lidt svær at få i tale og endnu sværere at få til at overholde indgåede aftaler.

Vi kigger nu i en anden retning for at få nye øjne på et nyt medlemskartotek, da vores vurdering er, at det vi har, er forældet.

Der er foretaget oprydning af vores adressekartotek. Det er Christine Bertelsen og hendes søstre, der har stået for den del, og uden at overdrive, så har det været en stor mundfuld for Stine og familie. 
Tusind tak for indsatsen.

Københavns kommune
Leje/råden over indendørsfaciliteter i Københavns kommune.
Det er en svær størrelse.

Vi har forsøgt i forhold til 4 x DPM, men har fået svaret, at det kræver faste træningstider.
I mine øjne har kommunen mistet al fornuft, og tilgangen til idrætten er en lang og træls vej. I min begrebsverden er her tale om betonburekrati af værste skuffe, og man kommer i hvert fald ikke de frivillige foreninger i møde, nok nærmere det modsatte.

Jeg ved faktisk ikke, hvordan vi tackler denne her situation, som er dybt problematisk for os som forening i kommunen.

Tak til Marcus Persson fra Fodboldafdelingen for trods alt at have forsøgt at få dialogen omkring bl.a. leje af Valbyhallerne.

Som eksempel kan jeg sige, at alle discipliner i vores kommende DPMér afvikles i idrætsfaciliteter uden for Københavns kommune, og det er ikke fordi, vi har været for sent ude. Der er blot en del – i vores øjne, bureaukratiske - krav og regler, vi ikke kan leve op til. Lidt ærgerlig situation, især hvis man kigger vestpå til f.eks. Midt og Vestjylland, hvor halkapacitet stilles gratis til rådighed. Hold op, hvor bliver man misundelig.

Vores Dykkerafdeling har som følge af renovering af en svømmehal i Københavns kommune måtte ty til en lejeløsning uden for Københavns kommune, hvilket har medført en ikke ubetydelig merudgift til halleje for idrætsforeningen. Det får vi ingen kompensation for.

Håber, at holdningen vender, så vi får lidt mere medvind i forhold til kommunen. Jeg har dog efterhånden ikke den helt store optimisme, da det har været tendensen i nogle år.

Kunne være fedt, hvis vi rådede over vores eget idrætscenter, men det blev ved forsøget for efterhånden 20 år siden.

Jubilæumsskrift 2020
I 2015 påbegyndte vi drøftelser omkring udgivelsen af jubilæumsskrift i anledning af PI –KBH rundede de 100 år d. 12. januar 2020.
Den 20 marts 2019 indledte vi lidt mere konkret snak om skriftet og dens tilblivelse.

Det hele flaskede sig sådan, at vi fik lavet en overordentllig god aftale med FL reklame omkring opsætning/trykning, og hvad det nu hedder alt sammen.

Desuden var næstformanden skarp, da han henledte opmærksomheden på Anders Brandt Lundager, som er ansat som historiker på Politimuseet.

Et møde blev sat istand med Anders B. Lundager og FU, hvor vi aftalte en køreplan for udarbejdelsen af et jubilæumsskrift. Det har været et hektisk efterår med tilblivelsen af jubilæumsskriftet, men det har været det hele værd.

Jeg synes, at vi kan være rigtig stolte af det skrift, som nu er publiceret rundt i det ganske land. God læselyst – det er en fremragende historie om PI-København.

Idrætsbladet Politiidræt
Mange fine artikler i alle udgivelserne. Der er ros fra redaktøren, idet PI-KBH også leverer andre indlæg end de normale. Tak til alle de der er med til at levere til bladet og en opfordring til, at vi fortsætter ufortrødent med at ”brande” aktiviteterne, men også idrætsforeningen.

FL Reklame 
Tak for godt samarbejde igennem mange år. Et samarbejde der bliver ved med at udvikle sig i positiv retning.
FL reklame trykker og udgiver vores fælles idrætsblad.

Igen i 2019 sponsorerede direktøren Freddy Rasmussen 2 købmandskurve til støtteforeningens årlige bankospil. Det har han gjort i mange år.

Der er et rigtig godt og fint samarbejde med Stine fra kontoret og Lene og Kaj fra FL reklame, når vore artikler skal tilpasses bladet.

Det er også FL reklame, der står bag lay out af jubilæumsskriftet, men mere om det i beretningen til næste år.

Messeopsætning
Hvorfor er det med i en beretning fra idrætsverdenen. Fordi Jesper Bangsgaard gør et kæmpearbejde for at få frivillig til at hjælpe. Der ligger en stor sum penge og venter på os der, og det indebærer kun nogle få timers arbejde for en relativ god indtjening til den afdeling, man repræsenterer. Mød op og hjælp med at få noget økonomi ind i vore afdelinger.

Frivillighed
Det her afsnit er stort set en kopi af sidste års beretning, men jeg ser et behov for at vi nævner det.
Uden frivillige hænder ingen idrætsforening

Som jeg nævnte i indledningen har jeg gjort en stor dyd ud af at betyde vigtigheden af frivilligt arbejde.
Tusind tak for indsatsen i 2019.

Afslutning
Det går godt, selvom tuer, bakker og bjerge skal forceres. Sådan er det, og sådan skal det være. Alt er under forandring hele tiden og det bliver vi som forening nødt til at forholde os til.

Det vi bare skal minde hinanden om, er at vi til stadighed holder fuld fokus på sportslig aktivitet og socialt samvær, når vi taler PI-København.

Vi skal til stadighed navigere i forhold til vore medlemmer og deres behov.

Tillykke med  idrætsforeningens 100 års eksistens, og fortsat god vind fremad.

Der ligger et eksemplar af jubilæumsskriftet til hver af jer, som I er meget velkomne til at tage med hjem.

4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab, samt regnskab for særlig kapital og reservekapital til godkendelse. Regnskabet godkendt
Regnskabet vedlagt dette referat.

Budgettet for 2020 fremlagt.

5) Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

6) Behandling af indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag

7) Valg.
Følgende er på valg:

Gunnar Nørager villig til genvalg. Valgt.
FU – medlem Ea Busch Nielsen villig til genvalg. Valgt.
Regnskabskontrollant Anders Norup villig til genvalg. Valgt.
Regnskabskontrollantsuppleant Maria Lundgaard villig til genvalg. Valgt.

8) Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

Æresnålen i sølv tildelt Johannes Risbjerg, Cykelafdelingen og Casper Stendevad Christensen, Badmintonafdelingen.

Æresnålen i guld tildelt Jørn Hansen, Dykkerafdelingen og Tommy Macias, Judoafdelingen.

Holdpokalen blev tildelt Judoafdelingen.

Ærespokalen tildelt Daniel Fynsk, Bordtennisafdelingen.

Jubilæumsfadet tildelt Steen Mikkelsen, Sejlsports- og Kajakafdelingen

Æresmedlemsnålen tildelt Dan Berthelin, Golfafdelingen, Jan Kofoed, Orienteringsafdelingen, Lars Maagaard, Judoafdelingen og Christine Bertelsen, Idrætskontoret.

9) Eventuelt. 
Rasmus Schultz, Gymnastikafdelingen, udtrykte en tak for godt arbejde til FU og Idrætskontoret. Uddelte ”muleposer” med PI – Gymnastiks logo.

Endvidere opfordrede han medlemmerne til at melde sig til jubilæumsfesten den 20. maj samt reklamerede for gymnastikopvisningen i DGI byen den 4. april fra kl. 1300 til kl. 1600 – gratis adgang.

Gunnar Nørager opfordrede til, at alle skulle ”slå et slag” for DHL stafetten, der foregår den 26. og 27. august i Fælledparken.

Opfordrede ligeledes alle til at tilmelde sig jubilæumsfesten – gjorde opmærksom på, at der i år ikke blev inviteret gæster – alle betaler.

Gjorde opmærksom på, at der den 18. juni holdes en afskedsreception for Stine – tidspunkt samt sted tilgår senere.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

 Gunnar Nørager   Allan Valkki        Christine Bertelsen

    formand            dirigent                  referent