Referat af generalforsamlingen 2017

Opdateret 14. marts 2018

Den 23. marts 2017 afgik æresmedlem i PI-KBH og støtteforeningens formand Jørn Møller ved døden. PI-Kbh var repræsenteret ved bisættelsen d. 31. marts. Æret være Jørns minde.

Først og fremmest vil jeg sige tusind tak for det store fremmøde til idrætsforeningens ordinære generalforsamling. Det vidner jo om at der er stor interesse for foreningen, og det er bare en kæmpe gave – tak for det og velkommen til alle.

Der er et par specielt indbudte og det er idrætsforeningens protektor politidirektør Anne Tønnes. Hun var tilmeldt, men i går indløb afbud fra hende begrundet i muligt kommende udfordringer i forhold til storkonflikt med strejker og lock - out. Vi havde glædet os til at hilse på.

Formand for Dansk Politi Idræts Forbund Knud Stadsgaard – tusind tak for din opbakning og velkommen til dig.

Beretningen er et tilbageblik og egentlig ikke noget vi kan ændre det helt store på, men på en generalforsamling som i dag medlemmernes mulighed for kommentere og måske skubbe lidt til forretningsudvalget.

De næste 16½ minut vil vise om vi i forretningsudvalget har gjort det godt nok eller vi skal spænde buen lidt mere fremadrettet. Det er jer kære medlemmer der bestemmer.

I lighed med tidligere år er beretningen inddelt i afsnit og der er ikke noget nyt under solen i år på den front – der er jo heller ikke en ny formand i spidsen, så det er der ingen grund til at ændre på.

Jeg kommer ind på de overordnede emner og begivenheder som har fyldt i 2017. For så vidt angår vore 15 afdelinger henviser jeg til deres beretninger som alle ligger tilgængelige på vores hjemmeside, www.politiidraet.dk.  Jeg vil dog knytte følgende kommentar til afdelingernes årsberetninger ”  Det er særdeles læsevenligt og er klart for læseren, at vi er en særdeles aktiv og mangfoldig idrætsforening”.

Vi var på den gode side af 3500 (ca. 3700) medlemmer af idrætsforeningen i 2017. Vi har en stort udbud af idrætsgrene og idrætsaktiviteter og i min verden har vi en rigtig god og sund forening. Det skal vi selvfølgelig værne om, men også være klar til at håndtere forandringer.

Af emner der er drøftet i 2017 kan nævnes:

-        Gebyrhelvede i Københavns kommune

-        Kontoransat på idrætskontoret

-        Enhedsrepræsentanter (stationsrep.) Startpakke, pligter og rettigheder

-        Afdelingsudvalgs sammensætning fordele/ulemper ved politi/ikke politi som formand/bestyrelsesmedlem.

-        Hvordan tilpasser vi idrætsforeningen?

-        Hvordan ser du fremtiden i din afdeling?

-        Fysisk uddannelse og vedligeholdelse (politiforbundet Danmark)

-        Lovændringer

-        Medlemsregistrering

-        Træning i tjenestetiden

-        Justering af lovene, de skal virke i forhold til virkeligheden.

-        Værdigrundlag, værdisæt, forventninger i forhold til PI-København. Etik moral, opførsel og forpligtelser.

Alt sammen overskrifter, som vi har taget hul på debatniveau og andre som er effektueret.

60 års medlemskab
Det er en præstation i sig selv at kunne skrive 60 års medlemskab af idrætsforeningen på sit CV. Det kan Keld Højgaard, som stadig er aktiv i badmintonafdelingen. Endnu flottere er det at badmintonafdelingen afholdt en seance for Keld en dag på badmintonbanerne. Jeg har hørt at det var en meget berørt Keld Højgaard der modtog hæderen. Flot arbejde af både Keld Højgaard og badmintonafdelingen.

Dansk politi idræts forbund - DPIF
Repræsenstantskabsmøde i Odense, hvor PI-Kbh. samtidig afholdt seminar og bestyrelsesmøde. Et par dage som vi mener er givet rigtig godt ud i forhold til hvad vi skal arbejde med i idrætsforeningen og er der noget der skal justeres.

På repræsentantskabsmødet modtog en af idrætsforeningens helt store aktiver Jan Kofoed Nielsen en DPIF sølvnål. Meget fortjent og jeg er sikker på at Jan blev glad for hæderen. Tillykke Jan.

Ved samme møde afgik Mogens Lauridsen og Gunnar Andersen, som henholdsvis formand og næstformand og vi sagde velkommen til ny formand Knud Stadsgaard og ny næstformand Jens Claumarch.

Ydermere havde PI-København stillet forslag om udvidelse af DPIF´s forretningsudvalg, hvilket der var opbakning til. I december måned kunne vi så endelig sige velkommen til Jesper Bangsgaard som fuldgyldig 4. medlem i DPIF´s forretningsudvalg. Tillykke med valget Jesper.

PI-København ser frem til godt og solidt samarbejde med DPIF og jeg kan oplyse at de to forreningsudvalg allerede har haft gode og konstruktive møder. Det tegner godt.

100 års fødselsdag.
Vi nærmer os med hastige skridt idrætsforeningens 100 års fødselsdag som falder 12. januar 2020. Idrætsmæssigt er vi så småt i gang begyndt at sondere terrænet for om vi kan afholde forskellige idrætsevents og Danske politi mesterskaber i den anledning. Vi har senest i 2017 draget positive erfaringer omkring afholdelse af et 4 x DPM. Noget i samme stil kunne vi godt tænke os i anledning af 100 året for foreningen. Og så skal vi selvfølgelig afholde en kæmpe fødselsdagsfest. Det hører I meget mere om de næste par år.

Danske politimesterskaber
Igen i 2017 arrangerede  PI-København sin del af de mange politimesterskaber der afholdes. I dagene 28 og 29. marts 2017 afholdt vi førnævnte 4 X DPM bestående af badminton, bordtennis håndbold og skydning med deltagelse af over 300 politifolk. Det var imponerende at være en del af, og selv om der var mange fine præstationer på banerne, så vil kammeratskabsaftenen stå rimelig stærkt i vores erindring. Det er simpelthen en fornøjelse at være vidne til det kammeratlige samvær, som udfolder sig sådan en aften -  ja det er alle pengene værd.

DPM i maraton, som en del af Copenhagen maraton d. 21. maj 2017.

7 mands- fodbold for kvinder og herrer afholdtes i Valby idrætspark d. 27. sept 2017.

DPM i bowling blev afholdt d. 18. maj.

Vi kan vist roligt sige at PI-København tager godt fra, når det drejer sig om afholdelse af DPMér. Godt gået og tak til alle involverede.

Ifm. afholdelsen af 4 x DPM nedsatte vi en ad-hoc gruppe med repræsentanter for de 4 idrætsgrene. Den gruppe lettede arbejdet med planlægning og gennemførelse af arrangementet og PI-København er medlemmerne i denne gruppe yderst taknemmelig for indsatsen.

Øvrige idrætsarrangementer
Idrætsforeningen i Lufthavnen eller på nudansk grænsepolitisektionen arrangerede for 10. år i træk de åbne lufthavnsmesterskaber i go-kart. Det blev afholdt d. 6. september 2017 på Roskilde go-cart center.

I vanlig stil et velgennemført arrangement med Henrik Wiberg i spidsen. Fantastisk arrangement og alle 126 kørere fik en kæmpeoplevelse krydret med en våd buksebag. Os der var med kan berette om mange sjove oplevelser. Jeg kan en om Jesper Larsen, men det var så underholdende at det må vente til middagen. Vi kørte i 3 timer og det øs sjask regnede under hele løbet.

Dette 10 arrangement blev samtidig et farvel til Henrik Wiberg som arrangør, men andre god kræfter har lovet at arrangementet videreføres og det er vi mange, som er rigtig glade for. Tak til Wiberg og hans team for det utrolig store arbejde, der er udført.

Efter at have ligget stille genoplivede vi indestævnet i fodbold, der afholdtes i Valbyhallerne. Godt og vel 20 hold fandt vej til Valby i marts måned. Senior og oldboys rækker blev gennemført, og det blev så stor en succes, at vi fortsætter med det i 2018.

Igennem året har vi afholdt og deltaget i rigtig mange idrætsarrangementer udover den daglige drift og aktiviteter der er i vore 15 afdelinger.

Disse idrætsarrangementer er blevet så glimrende beskrevet, både i idrætsbladet og på vores hjemmeside.

Jeg vil opfordre medlemmerne til fortsat at søge nye udfordringer.

Selvom det ikke lige er en idrætsgren vi har som hyldevare, bakker vi som forening op i så vid udstrækning som overhovedet muligt.  

Den internationale scene:
I 2017 fostrede PI-Gymnastik igen 2 instruktører til verdensholdet. Det er fantastisk arbejde i gymnastikafdelingen og vi er så stolte over at komme lidt med på verdenskortet.

Judoafdelingen bliver ved med at udklække kæmpere, der udmærker sig nationalt og internationalt og judoafdelingen er stadig med i kapløbet om at sende en kæmper til OL i 2020. Når det lykkes skal vi simpelthen finde ud af, hvordan vi kan få syet PI-København og vores logo på en gi. Kunne da være fantastisk i året for vores 100 års fødselsdag.

Politiskolen
Sammen med Dansk Politi idræts forbund er vi tilstede hver gang der starter nye elever. Fokus er det samme som tidligere år, nemlig hvervning af nye medlemmer til idrætsforeningen og reklamere for politiidrætten i sin helhed.

Christine Bertelsen og Mogens Voigts har kreeret fine og informative foldere som vi uddeler til alle.

Repræsentanter for vore 15 afdelinger er rigtig gode til at møde op og orientere dels om egen afdeling, men også om alle øvrige idrætstilbud.

Vi er meget taknemmelige for det store bidrag afdelingerne  yder her, og vi kan se det har en positiv effekt, når vi kigger på nye medlemskaber.

Vi ser frem til fortsat godt samarbejde med DPIF og politiskolen i forhold til disse hvervekampagner. Det er jo vores eneste fødekæde når vil taler politier, så her er vi nærmest hysterisk interesserede i at bibeholde den gode kontakt.

Ny afdeling
Brasiliansk jiu-jitsu fandt vej ind i politiidrætten i 2017. Når man får en forklaring på, hvad er det for noget, får man ondt i krop og lemmer. Det virker halsbrækkende.

Når man så får lov til at sidde overfor et par af afdelingenens nye repræsentanter, og høre om træning, fairness mv., så falder man lidt til ro igen.

Et par særdeles sympatiske, velforberedte og initiativrige herrer, som tilsyneladende har lykkedes med en ny afdeling i PI-København. Der skal lyde en varm velkomst til udøverne af denne sportsgren. Tænker også at det er klogt at holde sig på god fod med demJ

PI´s venner – støtteforeningen 
Tak for det gode samarbejde i 2017. Der er en rigtig god kemi og tone imellem de 2 foreninger og jeg er meget imponeret over de økonomiske bidrag som uddeles til  vore medlemmer der ansøger om økonomisk støtte.

Jeg er sikker på at langt de fleste af jer fremmødte her på denne generalforsamling er medlem af PI´s venner. Hvis ikke er jeg sikker på at der efter generalforsamlingens afslutning kan tegnes medlemskaber. Vil egentlig også bede jer om at reklamere lidt for støtteforeningen. Medlemskabet giver mulighed for at vinde fine præmier hver måned, og det giver adgang til det årlige bankospil, hvor der er store vinderchancer til de meget meget flotte præmier. Tøv ikke med et medlemskab  - nå det var næsten en salgstale og har jo egentlig ikke noget med beretningen at gøre.

DHL – stafet.
Vel nok det største arrangement som vi arrangerer, når vi ser på deltagerantallet. I omegnen af 700 deltagere håndterede vi sidste år.

Selvfølgelig er de ydre rammer sat, men indholdet, det kan vi, og det er vi gode til. Deltagerne sørger for et par fornøjelige og hyggelige aftenen i Fælledparken.

Tak til alle jer, der giver et nap med omkring afviklingen. Også tak til Københavns politi for den gode støtte de her bidrager med.

Idrætsbladet:
Mange ved ikke, hvilket stort arbejde der ligger bag de mange artikler, der leveres til bladet. Jeg vil udtrykke stor ros til alle forfatterne af artiklerne, men størst ros skal alligevel gå til Christine Bertelsen, der i et væk sørger for at styre, hvem og hvornår der skal leveres artikler. Jeg ved at redaktøren Robert Hansen har udtalt, ”hvad skulle bladet have gjort, hvis vi ikke havde Stine”.

Fornøjelse at bemærke at vi i PI-København i hver udgivelse leverer mere end rigeligt, og derved lever op  til de kontraktlige forpligtelser der er i forhold til Dansk politi idræts forbund. En ikke helt ubetydelig økonomisk indsprøjtning får vi ud af at levere artikler til idrætsbladet – så det fortsætter vi med.

De sociale medier
Her kan vi ikke se et direkte økonomisk aspekt, men vi ved med stor sikkerhed at vi får vore budskaber ud til rigtig mange både via vores hjemmeside og i særdeleshed via facebook.

Idrætsforeningens webmaster Mogens Voigts arbejder til stadighed hårdt med hjemmeside og facebook og det er rigtig godt. Der hvor han især fortjener ros og anerkendelse, er at han holder tingene opdaterede, samtidig med at han er opsøgende i alle vore idrætsaktiviteter. Du er guld værd Mogens, tak for indsatsen.

Det grå guld
Grill team og alle andre, ung som gammel, som støtter op om politiidrætten omkring den praktiske del. I er uundværlige og vi er meget taknemmelige for den opbakning vi møder, når vi har behov for hjælp – Tak.

Idrætskontoret
Det er sagt før, men idrætsforeningens helt centrale omdrejningspunkt skal nævnes hvert år. Med årene bliver det vanskeligere at finde de rigtige tillægsord, fordi de er brugt flere gange, og det er heldigvis de gode af slagsen. 

Hvis vi bare tilnærmelsesvis kan holde det niveau som vi har -  ja så går det.

Jeg ved, at alle henvendelser til kontoret behandles topprofessionelt og med en service ud over det sædvanlige. Her er der ikke tale om discount – vi er på Irma niveau. Godt gået Stine og tak for endnu en rigtig flot indsats i det daglige.

Forretningsudvalget
2017 var året hvor Jesper Larsen meddelte, at han nu var i gang med det sidste år som medlem af forretningsudvalget. Dejligt at få orienteringen, så vi i ro og mag kunne finde en fuldgod erstatning som kan udfylde hullet efter dig.

Dig skal jeg nok komme tilbage til.

Vi har afholdt det antal møder, som lovene foreskriver. Vi har haft et godt samarbejde og mange gode drøftelser. Der er ikke altid enighed, men det ser jeg egentlig som en styrke. Der er en god energi i forretningsudvalget og det er mit håb, at det fortsætter med uformindsket styrke.  

Bestyrelsen
Stor indsats – det er det vi hører og bemærker fra afdelingerne. Fornøjelse med de 3 faste bestyrelsesmøder vi afholder. Helt overordnet er det positivt at høre om afdelingerne og især det store aktivitetsniveau, som I til stadighed afrapporterer til bestyrelsesmøderne. Godt fremmøde til de 3 årlige bestyrelsesmøder, med en smule forbedringspotentiale fra enkelte bestyrelsesmedlemmer. Vi håber at alle vil prioritere de 3 årlige møder i 2018.

Når enden er god
Afslutningsvis vil jeg sige at der er alt muligt grund til at se lyst på fremtiden. Jeg er pavestolt over at stå i spidsen for foreningen, især fordi der er så fantastisk stor energi blandt vore frivillige og udøvere. Selvom vi løbende har udfordringer, ja så ser vi på løsninger og arbejder ud fra devisen, at glasset er halvfyldt og ikke halvtomt.

Sidste år nævnte jeg, at vi glædede os til at stifte bekendtskab med vores nye politidirektør. Anne Tønnes takkede ja til at være foreningens protektor – det er vi glade for, og håber at hun vil leve op til ordets betydning.

Det var det som jeg valgte at bringe for 2017 - Tak fordi i ville høre på mig.


 80 medlemmer var fremmødt.

Formanden bød medlemmerne velkommen, - særlig velkomst til formanden for DPIF Knud Stadsgaard - og han takkede for det store fremmøde.

1.     Valg af dirigent. Allan Valkki valgt efter opfordring fra FU. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2.     Valg af stemmeudvalg. Helle Bengtsen, Peter Butler og Kjeld Thorbøll blev valgt.

4.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet godkendt Regnskabet vedlagt dette referat.

Budgettet for 2018 også fremlagt.

Reservekapitalfond gennemgået.

Særlig kapitalfond gennemgået.

5.     Fastsættelse af hovedkontingent for det kommende år. Uændret foreslået af FU, hvilket blev godkendt.

6.     Behandling af indkomne forslag.

Forslag om ændring af § 17, stk. 2:

”Medlemmer af foreningen, - ansatte under Rigspolitichefen, pensionerede polititjenestemænd samt civile medlemmer – kan vælges som afdelingsformand. Såfremt formanden ikke er ansat under Rigspolitichefen, skal det tilstræbes, at der i bestyrelsen sidder mindst én ansat under Rigspolitichefen eller en pensioneret polititjenestemand”.

Morten Bollesen, Judoafdelingen: Emnet drøftet meget i bestyrelsen, og konklusionen blev, at det var idrætten, der betød noget, og det har ingen betydning, om formanden er civil eller ansat.

Kurt Gullits spurgte, om der var en årsag til, at der ikke blot stod ”alle medlemmer”.

Kristian Kjær Jensen svarede, at det var det ikke, - man havde blot beholdt paragraffens gamle ordlyd.

7.     Valg.

Følgende er på valg:
Formanden – Gunnar Nørager - villig til valg. Ikke andre forslag. Genvalgt.

FU-medlem Jesper Larsen – ønskede ikke genvalg.

Gunnar Nørager var glad for, at Jesper Larsen i god tid meddelte, at han ikke ønskede genvalg, så FU og bestyrelsen kunne finde et nyt emne.

Enig FU og bestyrelse foreslog Ea Busch Nielsen. Ikke andre forslag. Valgt.

Næstformand Nikolaj Kjærsgaard har valgt at gå i utide af personlige årsager.

Gunnar Nørager gav udtryk for, at det var ærgerligt, at næstformanden havde valgt at stoppe. Jfr. vedtægterne kan bestyrelsen supplere FU med et medlem til næste generalforsamling. Da FU og bestyrelsen kun har haft en uges tid til at håndtere situationen, blev generalforsamlingen bedt om at give FU og bestyrelsen tid til at sondere terrænet og finde én, både FU og bestyrelsen kan samarbejde med. Generalforsamlingen godkendte anmodningen.

Regnskabskontrollant Anders Norup  villig til genvalg. Valgt.

Regnskabskontrollantsuppleant Maria Lundgaard villig til genvalg. Valgt.

8.     Uddeling af æresbevisninger. (Uddelingen skete under middagen).

Æresnålen i sølv tildelt Anders Bundgaard Olsen og Tommy Macias, Judoafdelingen.

Æresnålen i guld Henrik Wiberg og Gunnar Nørager.

PI-Kbh.s jubilæumsfad blev tildelt Brian Tommy Hansen, Judoafdelingen.

Holdpokalen blev tildelt Judoafdelingen.

Jesper Larsen og Morten Steen Rasmussen blev udnævnt som æresmedlemmer.

9.     Eventuelt.

Formanden for DPIF Knud Stadsgaard takkede for invitationen.

Af en ”98-årig dame” at være, holder PI – København sig godt – en dame, der er meget aktiv og gør sig godt. Som ny formand er det en fornøjelse at samarbejde med PI – København – det er en god sparringspartner. En tak til alle i FU samt kontoret. Det var naturligt, at det ekstra FU medlem i DPIF skulle findes i PI – København. Det gav god mening fremadrettet. En tak for Jesper Bangsgaard, der uden tvivl bliver valgt ved næste repræsentantskabsmøde.

PI – København er stærkt på vej mod de 100 år – og der vil blive holdt et større DPM – respekt for dette.

Idrætten vil falde fra hinanden, hvis det ikke var for ildsjælene, der kører det på et professionelt niveau – både det grå guld og de unge.

Idrætten har haft trange kår, men det vil ændre sig i fremtiden – der er lys for enden af tunnelen. PD-foreningen har spurgt DPIF, hvad de kan bidrage med. Der er talt om at honorere ildsjælene – indstifter påskønnelser i form af gavekort, så der kan komme mere fokus på politiidræt. Rigspolitichefen brænder for politiidrætten – har bl.a. været tilstede ved repræsentantskabsmøde samt DPM i cykling.

Idræt/motion har aldrig været vigtigere. Ser positiv på fremtiden – om end med små skridt. Endnu en gang tak for godt samarbejde.

Gunnar Nørager takkede Jesper Larsen for hans indsats i FU.

Kasserer i DPIF, Ole Kjær Jacobsen, takkede Jesper Larsen for godt samarbejde igennem årene – særlig i forbindelse med fodboldlandsholdene.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god og kompetent ledelse.

Gunnar Nørager   Allan Valkki        Christine Bertelsen

    formand               dirigent                  referent