Forretningsudvalget

Den daglige administration varetages af forretningsudvalget bestående af:

Formand, Gunnar Nørager
wonder@webspeed.dk

Fotografen er på vej

 

Næstformand, Claus Hansen, fungerende

Kasserer, Kristian Kjær Jensen 
anv17kkj@webspeed.dk

FU-medlem, Ea Busch Nielsen
ebn002@politi.dk