Indbydelse til Stationsturneringen i bowling

Opdateret 27. juli 2017

Tilmeldingsgebyr pr. hold er kr. 750,- for medlemmer af PI-KBH.

Tilmeldingsgebyr pr. hold kr. 1.000,- for andre.

Sæt kryds hvis Kassereren i PI-KBH. skal betale:

Øvrige indbetaler holdgebyret til konto i

Danske Bank reg.nr. 1551 konto 6169511

Sidste frist for tilmelding: 1. oktober 2017